Years ago, in their private family role, women quite often dominate the male members of the household. Women were quite dedicated to their families. However, the public role of women has changed dramatically since the beginning of World War II.During the war, men were away from home to the battle. As a result, women were in complete control of the home. They found themselves doing double and sometimes triple duty. They began to take over the work of their absent husbands and to work outside. They accounted for 73% of the industrial labor force. Women were forced by economic realities to work in the factories. The women who worked there were paid low wages, lived in crowded and small dormitories. Women, although they were ruthlessly exploited, became the key to the country"s success.The feminist movement seems to have been an important part in the demands for women Equal Rights. The movement tends to have a way of changing men and women and their roles in society. In the late nineteenth century, the invention of the typewriter gave women a new skill and a. job outside the home. The Suffragettes in the turn of the century has become a symbol for most women to be engaged in equality.

Bạn đang xem: Đáp án years ago in their private family role


Years ago, in their private family role, women quite often dominate the male members of the household. Women were quite dedicated to their families. However, the public role of women has changed dramatically since the beginning of World War II.During the war, men were away from home to the battle. As a result, women were in complete control of the home. They found themselves doing double and sometimes triple duty. They began to take over the work of their absent husbands and to work outside. They accounted for 73% of the industrial labor force. Women were forced by economic realities to work in the factories. The women who worked there were paid low wages, lived in crowded and small dormitories. Women, although they were ruthlessly exploited, became the key to the country"s success.The feminist movement seems to have been an important part in the demands for women Equal Rights. The movement tends to have a way of changing men and women and their roles in society. In the late nineteenth century, the invention of the typewriter gave women a new skill and a. job outside the home. The Suffragettes in the turn of the century has become a symbol for most women to be engaged in equality.
Phát hiện ngôn ngữKlingonQuốc Tế NgữTiếng AgiecbaigiăngTiếng AixơlenTiếng ArmeniaTiếng Ba LanTiếng Ba TưTiếng BosniaTiếng Bồ Ðào NhaTiếng Do TháiTiếng ExtôniaTiếng GeorgeTiếng GujaratTiếng HungariTiếng Hy LạpTiếng JavaTiếng KhmerTiếng LatviaTiếng LituaniTiếng Mông CổTiếng NgaTiếng RumaniTiếng SesothoTiếng SécTiếng UrduTiếng Uz-bécTiếng Xu-đăngTiếng YiddishTiếng ÝTiếng ZuluTiếng Ai-lenTiếng An-ba-niTiếng AnhTiếng Bantu (Ðông Phi)Tiếng BasqueTiếng Bengali (Ấn Ðộ)Tiếng BungaryTiếng BêlarútTiếng CatalanTiếng CebuanoTiếng ChichewaTiếng Creole ở HaitiTiếng CroatiaTiếng DravidianTiếng GaliciaTiếng HausaTiếng Hin-đi (Ấn Ðộ)Tiếng HmongTiếng Hà LanTiếng HànTiếng IgboTiếng IndonesiaTiếng KazakhTiếng LatinhTiếng LàoTiếng MacedoniaTiếng MalagasyTiếng MalayalamTiếng MaltaTiếng MaoriTiếng MarathiTiếng Mã LaiTiếng Na UyTiếng Nam PhiTiếng NepalTiếng NhậtTiếng PhilippinTiếng PhápTiếng Phần LanTiếng PunjabTiếng SlovakTiếng SloveniaTiếng TamilTiếng TeluguTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳTiếng Thụy ÐiểnTiếng TrungTiếng Tây Ban NhaTiếng UkrainaTiếng ViệtTiếng Xéc-biTiếng Xứ WaleTiếng YorubaTiếng Ðan MạchTiếng ÐứcTiếng ÝTiếng Ả-rậpKlingonQuốc Tế NgữTiếng AgiecbaigiăngTiếng AixơlenTiếng ArmeniaTiếng Ba LanTiếng Ba TưTiếng BosniaTiếng Bồ Ðào NhaTiếng Do TháiTiếng ExtôniaTiếng GeorgeTiếng GujaratTiếng HungariTiếng Hy LạpTiếng JavaTiếng KhmerTiếng LatviaTiếng LituaniTiếng Mông CổTiếng NgaTiếng RumaniTiếng SesothoTiếng SécTiếng UrduTiếng Uz-bécTiếng Xu-đăngTiếng YiddishTiếng ÝTiếng ZuluTiếng Ai-lenTiếng An-ba-niTiếng AnhTiếng Bantu (Ðông Phi)Tiếng BasqueTiếng Bengali (Ấn Ðộ)Tiếng BungaryTiếng BêlarútTiếng CatalanTiếng CebuanoTiếng ChichewaTiếng Creole ở HaitiTiếng CroatiaTiếng DravidianTiếng GaliciaTiếng HausaTiếng Hin-đi (Ấn Ðộ)Tiếng HmongTiếng Hà LanTiếng HànTiếng IgboTiếng IndonesiaTiếng KazakhTiếng LatinhTiếng LàoTiếng MacedoniaTiếng MalagasyTiếng MalayalamTiếng MaltaTiếng MaoriTiếng MarathiTiếng Mã LaiTiếng Na UyTiếng Nam PhiTiếng NepalTiếng NhậtTiếng PhilippinTiếng PhápTiếng Phần LanTiếng PunjabTiếng SlovakTiếng SloveniaTiếng TamilTiếng TeluguTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳTiếng Thụy ÐiểnTiếng TrungTiếng Tây Ban NhaTiếng UkrainaTiếng ViệtTiếng Xéc-biTiếng Xứ WaleTiếng YorubaTiếng Ðan MạchTiếng ÐứcTiếng ÝTiếng Ả-rậpTừ:-
Sang:-
Kết quả (Tiếng Việt) 1:
Sao chép!
Năm trước, trong vai trò của gia đình riêng, phụ nữ khá thường xuyên thống trị Nam thành viên của gia đình. Phụ nữ khá dành riêng cho gia đình của họ. Tuy nhiên, vai trò công cộng của phụ nữ đã thay đổi đáng kể từ đầu chiến tranh thế giới thứ hai.Trong cuộc chiến, người đàn ông đã đi từ nhà đến trận chiến. Kết quả là, phụ nữ đã hoàn toàn kiểm soát của các nhà. Họ tìm thấy chính mình làm gấp đôi và gấp ba đôi khi làm nhiệm vụ. Họ bắt đầu để tiếp nhận các công việc của chồng vắng mặt của họ và làm việc bên ngoài. Họ chiếm 73% lực lượng lao động công nghiệp. Phụ nữ bị buộc bởi thực tế kinh tế làm việc trong các nhà máy. Những phụ nữ đã làm việc không được trả lương thấp, sống trong ký túc xá đông đúc và nhỏ. Phụ nữ, mặc dù họ đã tàn nhẫn khai thác, trở thành chìa khóa để thành công của đất nước.Phong trào nữ quyền dường như là một phần quan trọng trong các nhu cầu quyền bình đẳng của phụ nữ. Sự chuyển động có xu hướng để có một cách để thay đổi người đàn ông và phụ nữ và vai trò của họ trong xã hội. Trong cuối thế kỷ XIX, phát minh ra máy đánh chữ cho phụ nữ một kỹ năng mới và a. công việc bên ngoài nhà. Suffragettes ở bật của thế kỷ đã trở thành một biểu tượng cho hầu hết phụ nữ để được tham gia vào sự bình đẳng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
*

Kết quả (Tiếng Việt) 2:
Sao chép!
Những năm trước đây, trong vai trò gia đình riêng của họ, phụ nữ khá thường xuyên thống trị các thành viên nam trong gia đình. Phụ nữ được khá dành riêng cho gia đình của họ. Tuy nhiên, vai trò công cộng của phụ nữ đã thay đổi kể từ khi bắt đầu chiến tranh thế giới II. Trong chiến tranh, người đàn ông đã đi từ nhà đến cuộc chiến. Kết quả là, phụ nữ kiểm soát hoàn toàn của ngôi nhà. Họ thấy mình làm nhiệm vụ tăng gấp đôi và đôi khi gấp ba lần. Họ bắt đầu thực hiện công việc của người chồng vắng mặt của họ và làm việc bên ngoài. Họ chiếm 73% lực lượng lao động công nghiệp. Phụ nữ bị buộc bởi thực tế kinh tế để làm việc trong các nhà máy. Những người phụ nữ làm việc ở đó được trả lương thấp, sống trong ký túc xá đông đúc và nhỏ. Phụ nữ, mặc dù họ đã được khai thác một cách tàn nhẫn, đã trở thành chìa khóa thành công của đất nước. Các phong trào nữ quyền dường như đã là một phần quan trọng trong nhu cầu cho phụ nữ bình đẳng quyền. Các phong trào có xu hướng để có một cách để thay đổi những người đàn ông và phụ nữ và vai trò của họ trong xã hội. Vào cuối thế kỷ XIX, việc phát minh ra máy đánh chữ cho phụ nữ một kỹ năng mới và một. công việc bên ngoài nhà. Các Suffragettes trong thế kỷ này đã trở thành một biểu tượng cho hầu hết phụ nữ được tham gia vào sự bình đẳng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
*

Kết quả (Tiếng Việt) 3:
Sao chép!
Vài năm trước, ở trong gia đình riêng của họ, phụ nữ thường điều khiển các thành viên nam của gia đình.Phụ nữ là một cống hiến cho gia đình của họ.Tuy nhiên, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai lần kể từ đó, phụ nữ, vai trò công cộng xảy ra sự thay đổi rất lớn.Trong thời chiến, đàn ông ra khỏi nhà rồi.Vì vậy, phụ nữ trong gia đình hoàn toàn kiểm soát.Họ thấy mình đã làm hai, đôi khi là ba trách nhiệm.Họ bắt đầu tiếp quản công việc của chồng họ không có mặt, và làm việc ở bên ngoài.Họ chiếm lực lượng lao động của công nghiệp 73%.Các phụ nữ bị bức bách kinh tế thực tế làm việc ở nhà máy.Làm việc ở đó phụ nữ tiền lương rất thấp, sống ở đông nhỏ trong phòng ký túc xá.Phụ nữ, mặc dù họ bị bóc lột tàn nhẫn, là chìa khóa thành công của một quốc gia.Chủ nghĩa nữ vận động phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng dường như là một phần rất quan trọng của.Thể thao thường có một người đàn ông và phụ nữ thay đổi theo cách của họ trong vai trò trong xã hội.Vào cuối thế kỷ 19, máy đánh chữ phát minh cho phụ nữ một kỹ năng mới và một công việc bên ngoài gia đình.Ở thế kỷ của giao nộp đã trở thành biểu tượng của hầu hết phụ nữ tham gia bình đẳng.
đang được dịch, vui lòng đợi..

Xem thêm: Bai Tap Tieng Anh 8 Thi Diem Luu Hoang Tri_1, Bài Tập Tiếng Anh 8 Thí Điểm Có Đáp Án

*

Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.