Cổng Thông Tin Đào Tạo-Cơ Sở Miền Bắc-BCVTVTHN


Bạn đang xem: Xem lịch thi ptit

*
*
Chào bạn   Đăng Nhập   -------Font------- Font Unicode Font ABC Font Vni Text không dấu
Cổng Thông Tin Đào Tạo-Cơ Sở Miền Bắc-BCVTVTHN
Cổng Thông Tin Đào Tạo-Cơ Sở Miền Bắc-BCVTVTHN
*
CHỌN HỌC KỲ XEM LỊCH THI LẠI Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021 Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Dữ liệu được cập nhật vào lúc: 15:59 Ngày: 4/3/2021 Nhập mã hoặc tên môn học: Chọn ngày thi cần xem:
*
Chọn khoa cần xem: Chưa gán đơn vị Chưa gán đơn vị Chưa phân Khoa Cơ bản Cơ Bản 2 Công nghệ thông tin Công Nghệ Thông Tin 2 Đa phương tiện Điện tử Kế toán Kỹ năng mềm Kỹ Thuật Điện Tử 2 Phòng Đào tạo & Khoa học công nghệ Phòng Giáo vụ Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị kinh doanh Quản Trị Kinh Doanh 2 Trung tâm mở Viện kinh tế Viễn thông Viễn Thông 2


Xem thêm:

STTMã Môn HọcTên Môn HọcGhép thiTổ ThiSố LượngNgày ThiGiờ BĐSố phútTên PhòngHình thức thiDS thi 1 ELE1305 Cơ sở đo lường điện tử D17-260_03 001 2 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 2 ELE1305 Cơ sở đo lường điện tử D17-261_04 001 1 21/10/2020 18:00 0 204-A2 Viết Xem 3 ELE1305 Cơ sở đo lường điện tử D17-262_05 001 3 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 4 ELE1309 Điện tử số H-140_02 001 1 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 5 ELE1433 Kỹ thuật số H-142_02 001 1 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 6 FIA_E1351 FA2- Quản lý hồ sơ tài chính D18-192_01 001 1 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 7 FIA_E1355 FAB2- Kế toán trong kinh doanh 2 D18-193_01 001 1 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 8 INT1313 Cơ sở dữ liệu H-080_01 001 1 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 9 INT1323 Kiến trúc máy tính D18-100_08 001 1 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 10 INT1427 Kiến trúc và thiết kế phần mềm D16-052_01 001 1 21/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 11 TEL1407 Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến D17-237_06 001 3 22/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 12 INT1362 Xử lý ảnh D17-054_05 001 1 22/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 13 INT1416 Đảm bảo chất lượng phần mềm D16-051_04 001 1 22/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 14 BAS1208 Hóa học D19-247_03 001 1 22/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 15 TEL1422 Xử lý âm thanh và hình ảnh D17-230_05 001 1 23/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 16 INT1448 Phát triển phần mềm hướng dịch vụ D16-059_04 001 1 23/10/2020 18:00 120 204-A2 Viết Xem 17 INT1303 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin D17-010_10 001 1 23/10/2020 18:00 120 503-A3 Phòng máy Xem 18 BAS1143 Tiếng anh A21 D18-048_44_TL 001 2 24/10/2020 08:00 120 G04-A2 Viết Xem 19 BAS1143 Tiếng anh A21 D18-049_45_TL 001 1 24/10/2020 08:00 120 G04-A2 Viết Xem 20 BAS1143 Tiếng anh A21 D18-051_47_TL 001 1 24/10/2020 08:00 120 G04-A2 Viết Xem 21 BAS1143 Tiếng anh A21 D18-056_52_TL 001 2 24/10/2020 08:00 120 G04-A2 Viết Xem 22 BAS1143 Tiếng anh A21 D18-061_57_TL 001 1 24/10/2020 08:00 120 G04-A2 Viết Xem 23 BAS1145 Tiếng anh B11 D18-075_05 001 1 24/10/2020 08:00 120 G05-A2 Viết Xem 24 BAS1145 Tiếng anh B11 D18-091_21 001 1 24/10/2020 08:00 120 G05-A2 Viết Xem 25 BAS1144 Tiếng anh A22 H-029_04_VD 001 1 24/10/2020 10:00 120 G06-A2 Vấn đáp Xem 26 BAS1141 Tiếng anh A11 H-021_01_VD 001 1 24/10/2020 10:00 120 G06-A2 Vấn đáp Xem 27 MAR1309 Phương pháp nghiên cứu marketing D17-184_01 001 1 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 28 MAR1312 Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh D17-188_02 001 1 24/10/2020 15:30 120 G2-A2 Viết Xem 29 FIA1334 Kế toán quản trị D17-163_02 001 2 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 30 ELE1318 Lý thuyết mạch D18-156_03 001 1 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 31 BAS1220 Toán cao cấp 2 D19-220_04 001 1 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 32 BAS1220 Toán cao cấp 2 D19-221_05 001 2 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 33 BAS1220 Toán cao cấp 2 D19-222_06 001 3 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 34 BAS1220 Toán cao cấp 2 D19-223_07 001 2 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 35 BAS1220 Toán cao cấp 2 D19-224_08 001 4 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 36 BAS1220 Toán cao cấp 2 D19-226_10 001 4 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 37 BAS1141 Tiếng anh A11 D19-131_23_TL 001 1 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 38 BAS1141 Tiếng anh A11 D19-132_24_TL 001 1 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 39 BAS1141 Tiếng anh A11 D19-134_26_TL 001 1 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 40 BAS1141 Tiếng anh A11 D19-138_30_TL 001 1 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 41 BAS1141 Tiếng anh A11 D19-140_32_TL 001 1 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 42 BAS1141 Tiếng anh A11 D19-142_34_TL 001 1 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 43 BAS1141 Tiếng anh A11 D19-144_36_TL 001 2 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 44 BAS1141 Tiếng anh A11 H-021_01_TL 001 1 24/10/2020 13:30 120 G2-A2 Viết Xem 45 INT1341 Nhập môn trí tuệ nhân tạo D17-042_03 001 1 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 46 BSA1326 Quản trị công nghệ D17-175_02 001 1 24/10/2020 10:00 120 G2-A2 Viết Xem 47 BAS1146 Tiếng anh B12 H-020_01 001 1 24/10/2020 13:30 0 G2-A2 Viết Xem 48 BAS1152 Chủ nghĩa xã hội khoa học D19-080_04 001 1 24/10/2020 15:30 120 G2-A2 Viết Xem 49 BAS1152 Chủ nghĩa xã hội khoa học D19-085_09 001 1 24/10/2020 15:30 120 G2-A2 Viết Xem 50 BAS1152 Chủ nghĩa xã hội khoa học D19-086_10 001 1 24/10/2020 15:30 120 G2-A2 Viết Xem 1 23