1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?

2. Người bán hàng tính rằng cứ 24 cái cốc thì xếp đều vào 4 hộp. Hỏi có 78 cái cốc thì xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế ?

3. Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó (theo mẫu) :

*

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 81

Tóm tắt

10 học sinh : 5 bàn

36 học sinh : … bàn ?

Số học sinh có trong một bàn là :

10 : 5 = 2 (học sinh)

Số bàn học có 36 học sinh thì cần :

36 : 2 = 18 (bàn)Quảng cáo

Đáp số : 18 bàn

2.

Tóm tắt

60 cái cốc : 10 bàn

78 cái cốc : … bàn ?

Số cốc xếp trong một bàn là :

60 : 10 = 6 (cốc)

Số bàn cần để xếp 78 cái cốc là :

78 : 6 = 13 (bàn)

Đáp số : 13 bàn

3. 

*


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
Danh sách bài tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Kể chuyện: Ai có lỗi? Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi ?
Ai có lỗi? - Kể chuyện: Ai có lỗi?. Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi ?...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: Tính nhẩm
1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 47. Luyện...
Bài 1, 2, 3 trang 31 sgk Toán 3: Bảng nhân 7
Bài 1, 2, 3 trang 31 sgk Toán 3: Bảng nhân 7. Bài 1. Tính nh...
Soạn bài trên đường mòn Hồ Chí Minh – Tiếng Việt lớp 3
Trên đường mòn Hồ Chí Minh - Soạn bài trên đường mòn Hồ Chí Minh. Câu 1. Hình ảnh so sánh nào cho thấy...

Xem thêm: 40 Câu Trắc Nghiệm Hình Học 11 Chương 2 Có Đáp Án, Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 2


Câu 1, 2, 3, 4 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: Tính nhẩm
1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 35. Luyện tập...