Đề thi Violympic Toán thù lớp 7 vòng 16 năm học tập 2016 - 2017, tất cả câu trả lời kèm theo. Giúp các em học viên lớp 7 ôn tập kỹ năng và kiến thức thật giỏi, nhằm đạt công dụng cao trong các vòng tiếp sau của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học tập năm 2016 - 2017.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi violympic toán lớp 7 vòng 16 năm 2016

Mời những em cùng quan sát và theo dõi câu chữ đưa ra tiết:

Đề thi Violympic Tân oán lớp 7 vòng 15 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm năm ngoái - năm nhâm thìn

Đề thi Violympic Tân oán lớp 7 vòng 16 năm 2016 - 2017 có đáp án

Bài 1: Đập dế

Câu 1: Biết đồ vật thị hàm số đi qua điểm (a là hằng số). Vậy a = ?

A. 2B. 16C. 9D. 4

Câu 2: Tổng các quý hiếm của x thỏa mãn (x + 15) (x - 2) = 0 bởi bao nhiêu?

A. 13B. 15C. -13 chiều. -15

Câu 3: Tính tỉ số y/x biết cùng với x # 0, y # 25.


A. -5B. 25C. -25D. 5

Câu 4: Thời gian (tính theo phút) thi giải toán nkhô cứng của trăng tròn học sinh lớp 7A được khắc ghi nghỉ ngơi bảng sau:

Mốt của tín hiệu là bao nhiêu?

A. 5B. 3C. 6D. 4

Câu 5: Cho tam giác ABC bao gồm góc A phạm nhân, AB =25centimet, AC = 26cm, với con đường cao AH = 24cm. Độ nhiều năm cạnh BC là?

A. 7cmB. 17cmC. 3cmD. 13cm

Câu 6: Cho tam giác ABC cân trên A gồm AB = 10cm, M là trung điểm của BC, AM = 6cm. Phát biểu làm sao trong những tuyên bố sau là sai?

Câu 7: Tính quý giá của biểu thức: A = 3x + 2y + z biết (x-3y)2 + (y-1)2 + (x + z)2 = 0

A. 6B. -6C. 8D. -8

Câu 8: Cho biểu thức: Q(x) = ax2 + bx + c vừa lòng Q(0) = 1; Q(1) = 6 với Q(2) = 5. Vậy b = ?


A. 6B. 8C. 9D. 7

Câu 9: Số những cực hiếm của x vừa lòng là?

A. 3B. 0C. 1D. 4

Câu 10: Số những chữ số của số a = 512. 46 là?

A. 13B. 11C. 12 chiều. 10

Bài 2: Điền hiệu quả thích hợp vào địa điểm chấm

Câu 1: Cho góc xOy bởi 110 độ. Lấy hai điểm A và B trực thuộc tia Ox (OA 2 - 6. Tập đúng theo những cực hiếm của x để f(x) = 14 là?

Trả lời: ......

Câu 5: Số đo khối lượng của chúng ta học viên (solo vị: kg) trong một lớp được ghi lại nghỉ ngơi bảng sau:

Số trung bình cộng của dấu hiệu bằng?

Trả lời: ......

Câu 6: Cho tam giác ABC, I là giao hai đường phân giác vào góc B và góc C, J là giao hai đường phân giác kế bên góc B cùng góc C. Biết góc BIC bằng 125 độ. Vậy số đo góc BJC là bao nhiêu?


Trả lời: ......

Câu 7: Chia số 640 thành 3 phần sao để cho phần thứ nhất với phần trang bị nhì tỉ lệ nghịch cùng với 5 và 2, phần vật dụng nhị cùng phần lắp thêm tía tỉ trọng nghịch với 3 với 7. Giá trị 3 phần lần lượt là?

Trả lời: ......

Câu 8: Tính tổng x + y biết x và y thỏa mãn

Trả lời: ......

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A (AB B. 8; 10; 12C. 15; 12; 10D. 10; 12; 15

Câu 2: Cho hàm số: y = -1,5x. Biết điểm B(x0;y0) (x0 #2) là 1 trong điểm nằm trong vật dụng thị hàm số. Khi kia quý hiếm của biểu thức K= bằng bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 3: Cho x và y thỏa mãn nhu cầu x - y = 9,6x + y # 0 với 8x - y # 0. Khi đó giá trị của biểu thức bởi bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 4: Một tam giác cân bao gồm góc sinh hoạt đỉnh bằng 54 độ thì số đo góc sinh hoạt đây là từng nào độ?

Trả lời: ......

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc B bởi 45 độ cùng tia phân giác xung quanh góc A song song với BC. Vậy góc A bởi từng nào độ?

Trả lời: ......

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn nhu cầu là x = ?


Trả lời: ......

Câu 7: Tìm tất cả các cực hiếm x thỏa mãn . Giá trị đó là

Trả lời: ......

Câu 8: Tìm các số nguyên ổn n làm thế nào để cho biểu thức thừa nhận quý hiếm nguyên ổn. Các số nguyên ổn kia là: n ϵ ....

Trả lời: ......

Câu 9: Tìm các số nguyên ổn n thỏa mãn . Các số sẽ là n ϵ ....

Xem thêm: In Phiếu Bốc Thăm Trúng Thưởng Trong Công Ty Cổ Phần, Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại

Trả lời: ......

Câu 10: Cho x với y vừa lòng với y - x = 4. khi kia quý giá của x + y bằng bao nhiêu?