Bạn sẽ xem phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem và thiết lập tức thì phiên bản khá đầy đủ của tư liệu tại phía trên (1.63 MB, trăng tròn trang )
Bạn đang xem: Bộ đề thi violympic toán lớp 1

TỔNG HỢP ĐỀ THIVIOLYMPIC TOÁN LỚP 1NĂM 2015-2016 1. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 1 NĂM 2015-20162. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường. 1 VỊNG 2 NĂM 2015-20163. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 3 NĂM 2015-20164. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 4 NĂM 2015-20165. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP. 1 VỊNG 5 NĂM 2015-20166. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 6 NĂM 2015-20167. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường. 1 VỊNG 7 NĂM 2015-20168. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 8 NĂM 2015-20169. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 9 NĂM 2015-201610. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP.. 1 VỊNG 10 NĂM 2015-201611. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường. 1 VỊNG 11 NĂM 2015-201612. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 12 NĂM 2015-201613. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP. 1 VỊNG 13 NĂM 2015-201614. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 14 NĂM 2015-201615. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 15 NĂM 2015-201616. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 16 NĂM 2015-201617. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường. 1 VỊNG 17 NĂM 2015-201618. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 18 NĂM 2015-201619. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường 1 VỊNG 19 NĂM 2015-năm 2016 ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường. 1 VỊNG 1 NĂM 2015 - 2016I. Chọn những cực hiếm theo thứ trường đoản cú tăng dầnTrả lời:Các cực hiếm theo máy trường đoản cú tăng dần:
(7) Nhập số vật dụng trường đoản cú của các hình vào địa điểm chấm và để được dãy quý hiếm theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tăng cao II. Chọn những cặp có giá trị đều nhau hoặc đồng hóa cùng với nhauTrả lời:Các cặp có giá trị bằng nhau:(1) = (2); (3) = ...; (4) = ...; (5) = ...; (6) = ...Dùng vệt (;) nhằm tách những cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 2 NĂM 2015 - 2016I. Chọn những giá trị theo lắp thêm trường đoản cú tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo sản phẩm từ tăng dần:(7) Nhập số vật dụng từ bỏ của những hình vào vị trí chnóng và để được hàng giá trị theo đồ vật từ bỏ tăng dầnII. Chọn những cặp có giá trị đều bằng nhau hoặc đồng hóa cùng nhau Trả lời:Các cặp có mức giá trị bằng nhau:(1) = (10); (2) = ...; (3) = ...; (4) = ...; (5) = ...Dùng dấu (;) để tách những cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚPhường. 1 VỊNG 3 NĂM 2015 - 2016Bài 1: Chọn các quý hiếm theo lắp thêm từ tăng dần
Trả lời:Các quý giá theo sản phẩm trường đoản cú tăng nhiều là: ....... Nhập những quý hiếm vào bảng vào chỗ chấm để được dãy số theo quý hiếm tăng mạnh.Bài 2: Hãy điền lốt >, Câu 1:1 ..... 4Câu 2:5 ..... 6Câu 3:2 ...... 6Câu 4:3 ..... 6 Câu 5:4 ...... 5Câu 6:6 ..... 2Câu 7:8 ...... 9Câu 8:8 .... 10Câu 9:3 .... 8Câu 10:10 ..... 6 ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 4 NĂM năm ngoái - 2016
Bài 1: Chọn các quý hiếm theo máy từ bỏ tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo máy từ bỏ tăng cao là: (1) ......... Nhập số sản phẩm từ của các hình vào địa điểm chnóng để được dãy cực hiếm theo sản phẩm công nghệ tự tăng dầnBài 2: Chọn những cặp có giá trị cân nhau hoặc đồng nhất cùng nhau Trả lời:Các cặp có giá trị bởi nhau:(1) = (4); (2) = ...; (3) = ...; (5) = ...; (7) = ...Dùng vệt (;) nhằm tách các cặp gía trịBài 3: Nối các quý giá ngơi nghỉ cột A với các quý giá làm việc cột B và để được những cặp cực hiếm bằngnhauA1+ 22+212+08762+3100Trả lời:BSố 0
Số 84+13 +1Số 71+1Số 61+03+0Số 10 1 + 2 = ..........; 2 + 2 = ..........; 1 = ..........; 2 + 0 = ..........; 8 = ..........; 7 = ...........; 6 =...........; 2 +3 = ...........; 10 = ..........; 0 = ...........Dùng vết (;) để bóc tách các cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP. 1 VỊNG 5 NĂM 2015 - 2016Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm chấm nhé!Câu 1:3 + 1 + 0 = .............Câu 2:4 - 2 + 3 = ...........Câu 3:3 - 2 + 3 = ..............Câu 4:3 - 1 + 3 = ..............Câu 5:3 - 1 + 2 = .............Hãy điền lốt >, Câu 6:
6 ........... 4 + 1Câu 7:5 + 0 .......... 3 + 2Câu 8:8 ............. 7Câu 9: 3 - 1 ............... 4 - 2Câu 10:3 + 1 .............. 4 + 0Bài 2: Chọn những quý hiếm theo thứ từ bỏ tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo sản phẩm từ tăng dần đều là:........... ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 6 NĂM 2015 - 2016Bài 1: Tìm cặp bởi nhauTrả lời:Các cặp cân nhau là:1 + 0 + 3 = ............; 0 + 0 + 0 + 2 = ..............; 0 + 0 + 0 = ..............; 2 + 0 + 2 + 1 =................; 0 + 2 + 0 + 1 = .............Bài 2: Vượt vật cản vậtCâu 2.1:Điền công dụng tương thích vào địa điểm chấm:.... + 4 = 4Câu 2.2:
Điền tác dụng thích hợp vào địa điểm chấm:.... + 1 = 1Câu 2.3: Điền kết quả phù hợp vào nơi chấm:3 + ..... = 4 + 0Câu 2.4:Điền kết quả thích hợp vào địa điểm chấm:.... + 1 = 3 + 1Câu 2.5:Điền kết quả phù hợp vào khu vực chấm:3 + ..... + 0 = 0 + 4 + 1Bài 3: Sắp xếp các cực hiếm theo máy từ bỏ tăng dầnTrả lời:Các quý hiếm theo sản phẩm công nghệ từ tăng dần đều là:............. hình trịn ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 7 NĂM 2015 - 2016Bài 1: Cóc đá quý tài baCâu 1.1:Tính: 4 + 1 = ............a. 1
b. 2c. 3d. 5Câu 1.2:Tính: 4 - 1 = ...........a. 1b. 2c. 3d. 4Câu 1.3:Tính: 4 - 3 = ............
d. 5Câu 1.5:Hãy lựa chọn lời giải đúng: ............. = 4 - 1 a. 1b. 1 + 2c. 4d. 2Câu 1.6:Hãy lựa chọn đáp án đúng: 2 + .......... = 4a. 1 + 3
Chọn đáp án đúng: 4 - 1 = 3 + ............a. 1b. 2c. 0d. 4Câu 1.9:Hãy lựa chọn câu trả lời đúng: ................ = 4 - 3 + 1a. 1b. 2 + 1
c. 1 + 1d. 4Câu 1.10: Hãy lựa chọn giải đáp đúng: 3 + 1 - .............. = 2a. 1b. 2c. 3d. 2 + 1Bài 2: Sắp xếp các quý hiếm theo sản phẩm từ bỏ tăng dầnTrả lời: Các cực hiếm theo sản phẩm tự tăng dần:......... Bài 3: Điền số tương thích vào nơi chấmCâu 3.1:


Xem thêm: sách khoa học tự nhiên

............. - 1 = 2Câu 3.2:2 - ............ = 1Câu 3.3:4 - ............... = 3 Câu 3.4:3 + 1 = ............Câu 3.5:............ - 1 = 3Câu 3.6:1 + ............. = 3Câu 3.7:.......... + 0 = 5Câu 3.8:1 + .......... = 5Câu 3.9:Hãy điền vệt >, 4 - 3 .............. 0Câu 3.10:1 ............. 4 - 3 ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 8 NĂM năm ngoái - 2016Bài 1: Sắp xếpSắp xếp các quý hiếm theo đồ vật tự tăng dần.Trả lời: Các quý hiếm theo thứ trường đoản cú tăng cao là:............
Bài 2: Vượt chướng ngại vậtCâu 2.1:Điền số thích hợp vào vị trí chấm:4 - 3 + 1 = ...............Câu 2.2:Điền số tương thích vào khu vực chấm:4 - 1 - 1 = ..............Câu 2.3:Chọn lời giải đúng:5 - 2 = .............