Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng một năm năm nhâm thìn - 2017 là đề thi giải Toán thù qua mạng gồm lời giải đi kèm theo, mong muốn giúp các em học sinh ôn tập với củng ráng kỹ năng, nhằm mục tiêu đạt công dụng cao trong số vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Toán thù qua mạng năm học năm 2016 - 2017.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi violympic toán lớp 8 vòng 15 năm 2015, de thi violympic toan lop 8 vong 15 nam 2016 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau


Bài 2: Cóc rubi tài ba

Câu 1: Cho phân số 13/29. Phải sản xuất cả tử số cùng mẫu mã của phân số kia cùng với số k và để được phân số mới có mức giá trị bởi 1/3. lúc đó k = ...

A) 5 B) -5 C) 10 D) -10

Câu 2: Cho ΔABC = ΔMNP.. Biết A = 50º; B = 70º. Số đo của Phường là:

A) 30º B) 60º C) 45º D) 120º

Câu 3: Giá trị của biểu thức là:...

A) 5/9 B) 0 C) 1 D) 2013

Câu 4: Nếu √x = 2 thì x² bằng:

A) 4 B) 2 C) 8 D) 16

Câu 5: Cho tam giác ABC tất cả A = 70º; B = 80º. Tia phân giác của góc A với B giảm nhau trên I. Số đo của góc AIB là:

A) 150º B) 135º C) 125º D) 105º


Câu 6: Lúc x = -50% thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bởi quý giá như thế nào dưới đây?

A) 7/2 B) 2 C) 5/2 D) 3/2

Câu 7: Tập thích hợp những giá trị của x thỏa mãn I x - 3/4I = 4/5 là:

A) -1/20 B) 31/20 C) -1/20; 35/20 D) -1/20; 31/20

Câu 8: Cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 140º cùng AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 30º B) 20º C) 40º D) 45º

Câu 9: Giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)² + (y - 1)² + (x - z)² = 0 là:

A) -8 B) 6 C) -6 D) 4

Câu 10: Số là số gồm cha chữ số không giống nhau mà lại = 11( a + b + c) thì là:

A) 198 B) 891 C) 189 D) 819

Bài 3: Điền công dụng thích hợp vào nơi (...)

Câu 1: Một hình thang có thể có rất nhiều độc nhất vô nhị ..... góc tù

Câu 2: Cho tứ đọng giác ABCD. Có góc A = 123º, góc B = 99º, góc C = 86º. Tìm số đo góc D?

Câu 3: Hệ số của x² vào biểu thức A = (2x - 1)(3x² - 5x + 6) là ....


Câu 4: Giá trị của biểu thức (x + y)(x - xy + y²) trên x = 4 cùng y = -3 là:

Câu 5: Giá trị của x vừa lòng (x - 2)(x² + 2x + 4) + 35 = 0 là ...

Câu 6: Cho tứ đọng giác MNPQ bao gồm góc M bằng góc N, góc N = 135º, góc Q = 87º. Số đo góc M là ....º

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến đường CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ lâu năm CM là ... cm

Câu 8: Giá trị của biểu thức (x - y)(x² + xy + y²) tại x = 1 với y = -2 là ...

Câu 9: Số cặp số nguim dương (x,y) nhằm biểu thức Phường nhấn giá trị là số nguyên là ....

Xem thêm: Quyết Định Thôi Trả Lương Mới Nhất, Giấy Thôi Trả Lương

Câu 10: Giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y - x) trên x = 6 và y = -8 là ....

Đáp án đề thi Violympic Tân oán lớp 8 vòng 1

Bài 1: Tìm cặp bởi nhau

(1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)