Mẫu thông tin nghỉ ngơi dịp lễ tết dùng cho bạn là chủng loại thông báo dùng khi có nhu cầu thông tin định kỳ nghỉ ngơi mỗi thời điểm lễ đầu năm đến toàn nhân sự vào doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Văn bản thông báo nghỉ lễ


........................................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

Số ........../................ Ngày .... mon .... năm 20...

THÔNG BÁO

Về ................................... (1)

Kính gửi: (2)

Căn cđọng ........... (3)............................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ;

Căn cứ .........................................................................................................................................

........................................................................ (4)..........................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề nghị .........................................................................................................................................

Trân trọng chào mừng./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng góp dấu)

- ............................. ;

- ............................. ;

- Lưu: VT.

Crúc giải:

(1) Trích yếu: nắm tắt câu chữ kể của thông báo.

(2) Nơi được thông báo hoặc gửi đến.

(3) Các căn cứ thẳng để thông báo (giả dụ cần).

(4) Nội dung của thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

_(V/v: Nghỉ Tết âm định kỳ và xét tính lương Tháng 13)_

------------------

- Căn uống cđọng vào Bộ chính sách lao rượu cồn nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cnạp năng lượng cứ đọng theo luật của...................................................................................................

- Căn cứ vào thực trạng thao tác của nhân viên trong chủ thể.

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định này đi kèm theo chủng loại Thông báo số...../.......

ĐIỀU 1: Lịch ngủ với Trực Tết

A. LỊCH NGHỈ:

Nhân lúc Tết Nguyên ổn Đán, toàn thể cán bộ cùng nhân viên cấp dưới công ty được ngủ Tết TỪ NGÀY ............ ĐẾN HẾT ..................... (Tức từ thời điểm ngày ...... Tết đến khi kết thúc ngày ....... Âm lịch). Toàn thể nhân viên đã đi làm việc quay trở lại vào ngày ...............................................................................................................

Yêu cầu từng nhân viên cấp dưới gồm trách rưới nhiệm lau chùi sạch sẽ địa điểm thao tác làm việc của mình với chủ thể trước kì nghỉ ngơi Tết.

Tắt toàn bộ các đồ đạc, thứ, khóa cửa ngõ những ban ngành và cửa ra vào đơn vị nhằm rời xẩy ra mất cắp, cháy nổ. Cán bộ - nhân viên cấp dưới phạm luật làm cho hỏng sợ hãi mang đến máy, trang thiết bị vào cửa hàng vẫn bắt buộc thường bù và chịu đựng kỷ nguyên lý theo lao lý của người tiêu dùng.

B. LỊCH TRỰC:

Lịch trực (nếu có) ......................................................................................................................

ĐIỀU 2: Xét tính lương Tháng 13:

Hình thức xét lương tháng máy 13 cho cán bộ nhân viên cấp dưới vào công ty được áp dụng vào năm:

...................................................................................................................................................

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: Nhân viên không vi phạm luật những chế độ về nội quy lao rượu cồn, không nghỉ quá số ngày theo dụng cụ cửa hàng và công cụ lao động, tác phong với ý thức làm việc giỏi, có trách nát nhiệm so với công việc bản thân phú trách rưới,...

Công thức tính: .........................................................................................................................

HỆ SỐ THÂM NIÊN:

- Đối với nhân viên có thời gian công tác làm việc bên dưới 06 tháng được xét mức tính là ...... mon lương.

- Đối với nhân viên bao gồm thời gian công tác làm việc trường đoản cú bên trên 06 mon mang đến bên dưới 12 tháng được xét nút tính là ....... tháng lương.

- Đối với nhân viên có thời hạn công tác làm việc trường đoản cú bên trên 12 tháng mang lại bên dưới 18 tháng được xét mức tính là .........mon lương.

- Đối cùng với nhân viên bao gồm thời hạn công tác trường đoản cú trên 18 tháng mang lại dưới 24 tháng được xét mức tính là .......tháng lương.

Xem thêm: Mời Tải Về File Excel Lập Kế Hoạch Làm Việc Tuần Excel Chuẩn

- Đối với nhân viên có thời gian công tác từ bên trên 24 tháng đến dưới 30 tháng được xét mức tính là .........mon lương

- Đối với nhân viên gồm thời hạn công tác tự 30 mon trngơi nghỉ lên được xét mức tính là .........tháng lương.