Từ vựng giờ Anh lớp 11 Unit 12

A. Từ vựng phần Reading Unit 12 B. Từ vựng phần Speaking Unit 12 C. Từ vựng phần Listening Unit 12 D. Từ vựng phần Writing Unit 12 E. Từ vựng phần Language Focus Unit 12


Bạn đang xem: Từ vựng unit 12 lớp 11

edquebecor.com xin giới thiệu đến các bạn Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games được sưu tầm và đăng tải vẫn là mối cung cấp tư liệu bổ ích góp chúng ta khối hệ thống lại toàn cục từ bỏ new đặc biệt trong bài xích. Các bạn hãy cài đặt về với luyện tập hằng ngày để có lượng trường đoản cú đa dạng mẫu mã nhé!

Xem thêm: 

Giáo án năng lượng điện tử Tiếng Anh lớp 11 unit 12 The Asian Games bài tập Tiếng Anh 11 unit 12: The Asian Games tất cả đáp án Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 12 THE ASIAN GAMES

Mời các bạn tmê mẩn gia nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để nhấn thêm mọi tài liệu hay: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11


các bài tập luyện tự luận với trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 12 tổng phù hợp những dạng bài xích tập thông dụng góp học sinh lớp 11 củng núm kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho kì thi thời điểm cuối kỳ tiếp đây. Bên cạnh đó những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tài liệu môn Toán thù 11 cùng Ngữ Văn uống lớp 11. Mời những em tìm hiểu thêm bài sau đây.

Grade: 11 UNIT 12: THE ASIAN GAMES THE SECOND TERM

A. Từ vựng phần Reading Unit 12

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

1. advance

(v) /ədˈvɑːns/

Tiến bộ

2. appreciate

(v) /əˈpriːʃieɪt/

Đánh giá bán cao

3. Aquatic sports

(n)

Thể thao dưới nước

4. athletics

(n) /æθˈletɪks/

Điền kinh

5. basketball

(n) /ˈbɑːskɪtbɔːl/

Bóng rổ

6. billiards

(n) /ˈbɪliədz/

bida

7. bodybuilding

(n) /ˈbɒdibɪldɪŋ/

Thể dục thể hình

8. cycling

(n) /ˈsaɪklɪŋ/

Đua xe đạp

9. decade

(n) /ˈdekeɪd/

Thập kỷ

10. enthusiasm

(n) /ɪnˈθjuːziæzəm/

Sự nhiệt huyết, nhiệt tình

11. facility

(n) /fəˈsɪləti/

Tiện nghi

12. fencing

(n) /ˈfensɪŋ/

Đấu kiếm

13. gold

(n) /ɡəʊld/

vàng

14. hockey

(n) /ˈhɒki/

Khúc côn cầu

15. Host country

(n)

Nước nhà nhà

16. Intercultural knowledge

(n)

Kiến thức liên văn uống hóa

17. medal

(n) /ˈmedl/

Huy chương

18. Mountain biking

(n)

Đua xe đạp điện địa hình

19. purpose

(n)/ˈpɜːpəs/

Mục đích

đôi mươi. quality

(n) /ˈkwɒləti/

Chất lượng

21. rugby

(n) /ˈrʌɡbi/

Bóng thai dục

22. shooting

(n) /ˈʃuːtɪŋ/

Bắn súng

23. skill

(n) /skɪl/

Kỹ năng

24. solidarity

(n) /ˌsɒlɪˈdærəti/

Tình đoàn kết

25. squash

(n) /skwɒʃ/

Bóng quần

26. strength

(n) /streŋkθ/

Sức mạnh

27. Take place

(v)

Diễn ra

28. weightlifting

(n) /ˈweɪtlɪftɪŋ/

Cử tạ

29. wrestling

(n) /ˈreslɪŋ/

Đấu vật


B. Từ vựng phần Speaking Unit 12

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

1. bronze

(n) /brɒnz/

đồng

2. karatedo

(n)

Võ karate

3. silver

(n) /ˈsɪlvə(r)/

bạc

C. Từ vựng phần Listening Unit 12

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

1. bar

(n) /bɑː(r)/

Thanh, xà

2. freestyle

(n) /ˈfriːstaɪl/

Kiểu bơi tự do

3. gymnasium

(n) /dʒɪmˈneɪziəm/

Phòng thể dục thể thao dụng cụ

4. gymnast

(n) /ˈdʒɪmnæst/

Vận cổ vũ thể dục

5. gymnastics

(n) /dʒɪmˈnæstɪks/

Môn thể dục thể thao dụng cụ

6. High jump

(n)

Nhảy cao

7. live

(adj) /lɪv/

Trực tiếp

8. record

(n) /ˈrekɔːd/

Kỷ lục

D. Từ vựng phần Writing Unit 12

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

1. advertise

(v) /ˈædvətaɪz/

Quảng cáo

2. equip

(v) /ɪˈkwɪp/

Trang bị

3. hold

(v) /həʊld/

Tổ chức

4. promote

(v) /prəˈməʊt/

Quảng cáo

5. recruit

(v) /rɪˈkruːt/

Tuyển dụng

6. stadium

(n) /ˈsteɪdiəm/

Sân vận động

7. upgrade

(v) /ˌʌpˈɡreɪd/

Nâng cấp

8. widen

(v) /ˈwaɪdn/

Msống rộng
Xem thêm: download sach tu hoc tieng khmer

E. Từ vựng phần Language Focus Unit 12

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

Apply for

(v)

Xin việc

book

(v) /bʊk/

Đặt vé

diamond

(n) /ˈdaɪmənd/

Klặng cương

flight

(n) /flaɪt/

Chuyến bay

modern

(adj) /ˈmɒdn/

Hiện đại

repair

(v) /rɪˈpeə(r)/

Sửa chữa

ring

(n) /rɪŋ/

nhẫn

Trên phía trên edquebecor.com đang trình làng Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games. Mời các bạn tham khảo đọc thêm những tài liệu học tập lớp 11 hay như Trắc nghiệm từ bỏ vựng Unit 10 lớp 11: Nature in danger hệ 7 năm, Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 hệ 7 năm .... được cập nhật tiếp tục bên trên edquebecor.com.