Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tu dien viet viet việt nam

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn có thể thiết lập app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ điển dễ dàng khi hiểu văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu thị
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : đồ vật tự từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : tự điển thiết bị
main dictionary : từ bỏ điển chủ yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn tin tức

*

*



Xem thêm: 【4/2021】Top #10 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Violet, Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 2 Violet

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish