Truyện trỡ ràng Buttobi Itto (Jinbởi đại học) kế thừa nguyên vẹn mọi gì rực rỡ duy nhất của cục truyện nổi tiếng Kattobi Itlớn tuyệt còn được nghe biết với tên gọi Jindo. Vẫn cực kỳ hài hước, cốt truyện truyện cuốn hút, tiếp diễn sự dang dsinh sống Tính từ lúc sau thời điểm Jinvì chưng đã đạt được cụp vô địch lúc còn học càng nhiều.Với đông đảo ai còn nhớ tiếc nuối khi gọi xong xuôi phần 1 Jinvì với hy vọng gặp mặt lại anh chàng này thì chắc chắn rằng Kattobi Itto sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng. Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi series Đường dẫn mang lại khung thành sống đây:Phần 1: Kattobi Itto (Jindo) - Đường dẫn mang lại khung thành 1Phần 2: Sôi đụng cầu ngôi trường - Đường dẫn mang đến size thành 2Phần 3: Jindodinho - Đường dẫn mang lại size thành 3Phần 4: Buttobi Itlớn - Jindo đại học
*

​Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 0
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 1
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 2
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 3
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 4
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 5
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 6
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 7
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 8
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 9
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 10
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 11
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 12
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 13
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 14
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 15
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 16
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 17
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 18
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 19
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 20
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 21
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 22
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 23
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 24
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 25
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 26
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 27
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 28
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 29
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 30
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 31
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 32
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 33
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 34
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 35
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 36
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 37
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 38
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 39
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 40
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 41
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 42
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 43
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 44
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 45
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 46
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 47
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 48
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 49
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 50
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 51
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 52
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 53
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 54
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 55
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 56
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 57
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 58
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 59
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 60
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 61
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 62
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 63
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 64
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 65
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 66
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 67
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 68
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 69
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 70
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 71
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 72
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 73
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 74
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 75
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 76
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 77
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 78
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 79
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 80
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 81
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 82
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 83
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 84
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 85
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 86
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 87
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 88
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 89
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 90
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 91
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 92
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 93
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 94
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 95
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 96
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 97
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 98
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 99
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 100
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 101
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 102
Chuyên mục: văn bạn dạng