Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1 có đáp án sẽ giúp học sinh ôn luyện lại những kiến thức đã học trong môn Tin học, và nâng cao thêm những kiến thức khác. Bài trắc nghiệm sẽ có 25 câu, bao quát các kiến thức Tin học lớp 11.Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11

B. Lập trình và chương trình là hai khái niệm tương đương, đều là cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình
C. Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm,..
D. Có tên là "ngôn ngữ thuật toán" hay còn gọi là "ngôn ngữ lập trình bậc cao" gần với ngôn ngữ toán học cho phép mô tả cách giải quyết vấn đề độc lập với máy tính
Cách kiểm tra thông tin MobiFone Cách sửa lỗi file memory dump bị hỏng Cách tạo khung ảnh kéo rèm Wall Facebook nghệ thuật Top 9 Tenda WiFi router tốt nhất hiện nay Stt lừa cá tháng tư, stt lừa tình 1/4 10 công việc lương cao trong 10 năm tới


Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 12

Tải Arduino IDE 1.8.13: Phần mềm lập trình tuyệt vời cho người mới bắt đầu Tải Java Development Kit 8-update-281 Java Runtime Environment 8-build-251 Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm trong C++ Tìm Login trong SQL Server Hàm fsetpos() trong C Hàm classmethod() trong Python Hàm signal() trong C Lập trình
*
Học SQL
*
Python
*
PHP
*
JavaScript
*
Lập trình C
*
HTML
*
Cơ sở dữ liệu
*
SQL Server
*
CSS và CSS3
*
C#
*
jQuery
*
AngularJS
*
Học HTTP
*
Lập trình C++
*
NodeJS
*
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
*
Học MongoDB
*
Tìm hiểu Unix và Linux
*
Học Git Bootstrap 4