... phẳng hình học tập không khí B Mặt bàn phần phương diện phẳng hình học không khí C Mặt bàn hình hình ảnh mặt phẳng hình học không khí D Mặt bàn hình ảnh phần mặt phẳng hình học không khí Câu 125 Trong hình học tập ... Cắt B Chéo C Song tuy nhiên D Trùng Câu 121 Hình chiếu hình chữ nhật hình hình sau? A Hình thang B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình thoi Trang 18 Câu 122 : Cho hình vỏ hộp ABCD A " B " C " D " Xác ... mặt phẳng Câu 126 Trong hình học tập không gian, A Hình màn trình diễn hình tròn phải hình tròn B Hình biểu diễn hình chữ nhật nên hình chữ nhật C Hình biểu diễn tam giác buộc phải tam giác D Hình biểu diễn...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 2


*

... = 15 D x = r r r r r r r Cho a = (0 ,1) , b = ( 1; 2) , c = (−3; −2) Tọa độ u = 3a + 2b − 4c : Câu 19 : A ( 10 ; 15 ) B ( 15 ;10 ) C ( 10 ; 15 ) D ( 10 ; 15 ) uuur uuur uuur r Cho A ( 0;3) , ... tơ i + j là: A ( 1; 1) ( ) B ( 1; 0 ) C ( 0 ;1) D ( 1; 1) uuu r Câu 7: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho A ( 5; ) , B ( 10 ; 8 ) Tọa độ vec tơ AB là: A ( 2; ) B ( 5;6 ) C ( 15 ;10 ) D ( 50; ) ... phương? r r 1r r 1r r 1r r A − a + b a − 2b B a − b a + b 2 r r r r r r r 1 1r D a + b a + b D −3a + b − a + 10 0 b 2 2 Học tập tập luyện sau này lập nghiệp Trang 17 Cho tam giác ABC bao gồm N trực thuộc...
*

... C105 25 .55 + C106 24 .56 + −C107 23 .57 + C108 22 .58 − C109 2. 59 + 510 A 23 10 B −310 C 310 20 16 Câu 24 5: Tổng S = Cnăm 2016 + Cnăm nhâm thìn + + C2016 bao gồm kết D 23 10 A 22 014 B 22 015 C 22 017 D 22 016 ... C100 ( 2 ) B 6330 Câu 22 1: Hệ số mập knhị triển: ( 3x − 5) 12 ( −5 ) A Ctrăng tròn 11 12 10 ( −5 ) B C20 20  ÷ là: x2  C 4600 D 4608 11 ( −5) C Ctrăng tròn 12 11 ( B 6160 Câu 22 2: Tìm hệ số x knhì ... Câu 24 6: Tính tổng biểu thức S = 21 0 − C101 29 . 52 + C1 02 28.54 − C103 27 56 + C104 26 .58 − C105 25 .510 + C106 24 .5 12 + −C107 23 .514 + C108 22 .516 − C109 2. 518 + 520 A 27 9 − B 27 9 + C 330 Câu 24 7:...
*

... y = ỗ ỗ ỗ 2 B y = x v y = x - ữ 1ữ ữ ữ ữ ứ D y = 2x - v y = 2x + Trang Cõu 62 Cho nhì ng thng d : y = x + 100 v d : y = - x + 100 Mnh no sau 2 õy ỳng? A d1 v d2 trựng B d1 v d2 ct v khụng ... 2; 2) Cõu 94 Trang 12 A m = - B m = C m = D m = Xỏc nh ng thng y = ax + b , bit h s gúc bng - 2v ng thng qua Cõu 95 A ( - 3;1) A y = - 2x + B y = 2x + C y = 2x + D y = - 2x - Cho hm s y = 2x ... Loi HM S BC HAI Cõu 101 Tung nh I ca parabol ( Phường ) : y = x x + l Trang 13 A Cõu 1 02 Cõu 103 Cõu 104 B Cõu 106 A y gyên ổn trờn ( 2; + ) B y gyên ổn trờn ( ; ) C y tng trờn ( 2; + ) D y tng trờn...
*

*

... Xuân ( C ") ? A ( x − ) + ( y − 1) = B ( x − ) + ( y − 1) = C ( x + ) + ( y + 1) = D x + y + x + y − = 2 2 2 BÀI 2: PHÉPhường QUAY Câu 16 : Trong mp(Oxy) cho điểm M (1; 1) Điểm sau hình ảnh M qua phnghiền tảo ... D AOA’ cân Câu 21: Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại đường trực tiếp (d): 2x – y + = Tìm toạ độ I để phép xoay trọng điểm I góc xoay 2 017 p biến chuyển d thành A (2 ;1) B (2; 1) C (1; 0) D (0 ;1) Câu 22: Cho hình vuông ABCD ... 2 D ( x - 1) + ( y - 1) = A ( x + 2) + ( y - 1) = C ( x + 1) + ( y - 1) = 2 2 Câu 42: Trong mp Oxy đến mặt đường trực tiếp d có pmùi hương trình 2x + 3y - = Ảnh con đường trực tiếp d qua phxay ahz1502295 316 .doc Trang...
... pmùi hương, tần số 10 Hz biên độ 7cm 8centimet Hiệu số trộn giao động π/3 rad Độ Khủng vận tốc đồ vật dụng tất cả li độ 12 cm : a 314 cm/s b 10 0cm/s c 15 7cm/s d 12 0 πcm/s 12 2 / Một thứ cân nặng m = 10 0g thực đồng ... gia tốc đồ vật : a 12 , 56cm/s b 3 ,14 cm/s c 25 ,12 cm/s d 6, 28 3cm / s 29/ Vật gồm cân nặng m = 0,5kg dao động điều hòa cùng với tần số f = 0,5Hz, đồ vật li độ 4cm vận tốc 9,42cm/s Lấy π = 3 ,14 π2 = 10 Lực ... tổng hòa hợp dao động : π a x = cos (10 π t + )(cm) b x = cos (10 π t − 5π )(centimet ) 12 π 12 c x = cos (10 π t − )(cm) π d x = 16 cos (10 π t + )(cm) 12 5 / Cho xấp xỉ điều hòa : x1 = cos(ωt − π )(centimet ); x = cos(ωt...
... động vật hoang dã bao gồm trình độ chuyên môn tổ chức thấp thói quen học Động thiết bị bậc cao các thói quen bđộ ẩm sinch Câu 340: Ý không cùng với Axêtincôlin sau xuất xung thần kinh? Câu hỏi trắc nghiệm sinch 11 theo cmùi hương Giáo ... khớp gồm hạch thần ghê cách tân và phát triển là: a/ Hạch ngực b/ Hạch não c/ Hạch bụng d/ Hạch sườn lưng Câu 286: Hệ thần ghê côn trùng có: a/ Hạch đầu, hạch ngực, hạch sườn lưng Câu hỏi trắc nghiệm sinc 11 theo chương ... Phản xạ điều kiện, tsay đắm gia số tế bào thần kinh bao gồm tế bào vỏ óc b/ Phản xạ ko điều kiện, gồm tđam mê gia số lượng béo tế bào thần ghê gồm tế bào vỏ óc c/ Phản xạ bao gồm ĐK, bao gồm tham mê...

_TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG III ĐÁP ÁN PHẦN 2 (HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC + ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG)


... Câu 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 23 5 23 6 23 7 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 ... A A B B C A B 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 27 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27 6 27 7 27 8 27 9 28 0 28 1 28 2 28 3 28 4 28 5 28 6 28 7 28 8 28 9 29 0 29 1 29 2 29 3 29 4 29 5 29 6 29 7 29 8 29 9 300 A A B ... GB + GC + GD ) 2 2 2 2 2 B AB + AC + AD + BC + BD + CD = ( GA + GB + GC + GD ) 2 2 2 2 2 C AB + AC + AD + BC + BD + CD = ( GA + GB + GC + GD ) 2 2 2 2 2 D AB + AC + AD + BC + BD + CD = ( GA +...

Xem thêm: Mẫu Phiếu Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng, Các Chỉ Số Đo Lường Hài Lòng


... 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 Đáp án A C A C D B ... Đáp án C D C C B B B D B B B A B A C A A D D B A D C C D D C A D B A D D A D B B C A D C A D A D B D A C C A C C A B C A Câu 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 ... 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2 19 3 19 4 19 5 19 6 19 7 19 8 19 9 200 A D D D B B C D C D A B D A B...