9 Comments 171 Likes Statistics Notes


Bạn đang xem: Trắc nghiệm đường lối

Xem thêm: 9 nguyên tắc phát triển bền vững

12 hours ago   Delete Reply Bloông xã

276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSViệt Nam

1. 276 Câu Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản nước ta (Phần I) 2. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản toàn nước (Phần I) ĐHBKHN Page 1 276 câu hỏi trắc nghiệm ĐLCMĐCStoàn quốc Câu 1: Thời gian thực dân Pháp triển khai khai thác ở trong địa lần trước tiên sinh hoạt nước ta khi nào ? a. 1858-1884 b. 1884-1896 c. 1896-1913 d. 1914-1918 Câu 2: Trong lần khai quật ở trong địa lần đầu tiên của thực dân Pháp ngơi nghỉ việt nam bao gồm ách thống trị bắt đầu như thế nào được hình thành? a. Giai cấp bốn sản b. Giai cấp cho bốn sản và người công nhân c. Giai cấp người công nhân d. Giai cấp cho tiểu tứ sản Câu 3: Trước Chiến ttinh ranh trái đất trước tiên, sinh hoạt toàn quốc gồm có giai cấp nào? a. Địa công ty phong kiến và dân cày b. Địa nhà phong con kiến, nông dân, bốn sản, tiểu bốn sản và người công nhân c. Địa chủ phong loài kiến, dân cày với công nhân d. Địa công ty phong con kiến, nông dân cùng tiểu tư sản Câu 4: Dưới chính sách thực dân phong kiến, giai cấp dân cày VN bao gồm thử khám phá bức thiết độc nhất vô nhị là gì? a. Độc lập dân tộc bản địa b. Ruộng khu đất c. Quyền đồng đẳng phái mạnh, con gái d. Được sút tô, bớt tức Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản với hầu hết ở nước ta thời điểm đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? a. Mâu thuẫn giữa thống trị nông dân với kẻ thống trị địa nhà phong con kiến b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tứ sản c. Mâu thuẫn thân người công nhân cùng dân cày cùng với đế quốc và phong con kiến d. Mâu thuẫn giữa dân tộc bản địa toàn quốc với đế quốc xâm lăng cùng tay không đúng của bọn chúng Câu 6: đặc điểm ra đời của kẻ thống trị công nhân nước ta như vậy nào? a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai quật ở trong địa lần trước tiên của thực dân Pháp. b. Phần to xuất thân tự nông dân. c. chịu đựng sự áp bức cùng bóc tách lột của đế quốc, phong kiến với bốn sản d. Cả a, b và c Câu 7: Những giai cấp bị trị làm việc đất nước hình chữ S bên dưới chế độ ở trong địa của đế quốc Pháp là: a. Công nhân cùng nông dân b. Công nhân, dân cày, đái tứ sản c. Công nhân, nông dân, tiểu bốn sản, tứ sản dân tộc d. Công nhân, nông dân, tè bốn sản, tư sản dân tộc bản địa, địa công ty vừa cùng nhỏ dại Câu 8: lúc như thế nào phong trào công nhân toàn nước trọn vẹn đổi thay một trào lưu từ giác? a. Năm 19trăng tròn (tổ chức triển khai hội đồng sinh hoạt TPhường. Sài Gòn được thành lập) b. Năm 1925 (cuộc bãi thực Ba Son) c. Năm 1929 (sự Thành lập và hoạt động bố tổ chức triển khai cộng sản) d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) 3. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKHà Nội Page 2 Câu 9: Nguyễn Ái Quốc chắt lọc tuyến đường giải pđợi dân tộc bản địa theo xu hướng chính trị vô sản vào thời gian nào? a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920 Câu 10: Báo Đời sinh sống công nhân là của tổ chức triển khai nào? a. Đảng Xã hội Pháp b. Đảng Cộng sản Pháp c. Tổng Liên đoàn Lao đụng Pháp d. Hội Liên hiệp trực thuộc địa Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được Thành lập vào khoảng thời gian nào? a. 19đôi mươi b. 1921 c. 1923 d. 1924 Câu 12: Nguyễn Ái Quốc đang phát âm Sơ thảo lần trước tiên Luận cưng cửng về sự việc dân tộc bản địa với vụ việc trực thuộc địa lúc nào? ngơi nghỉ đâu? a. 7/ 1920 - Liên Xô b. 7/ 19trăng tròn - Pháp c. 7/19đôi mươi - Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) d. 8/19đôi mươi - Trung Quốc Câu 13: Sự kiện làm sao được Nguyễn Ái Quốc Review "như chim én nhỏ báo cáo mùa Xuân"? a. Cách mạng mon Mười Nga bùng phát với thắng lợi b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp c. Vụ mưu ngay cạnh tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự thành lập và hoạt động Hội VN cách mạng thanh khô niên Câu 14: Phong trào đòi trả tự do đến cầm Phan Bội Châu diễn ra sôi sục năm nào? a. 1924 b. 1925 c. 1926 d. 1927 Câu 15: Nguyễn Ái Quốc trường đoản cú Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) vào thời hạn nào? a. 12/1924 b. 12/1925 c. 11/1924 d. 10/1924 Câu 16: Hội nước ta Cách mạng Thanh hao niên triển khai nhà trương "vô sản hoá" Lúc nào? a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927 b. Cuối năm 1927 đầu năm 1928 c. Cuối năm 1928 đầu năm 1929 d. Cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 1930 Câu 17: Tên bằng lòng của tổ chức triển khai này được để tại Đại hội lần trước tiên sinh hoạt Quảng Châu Trung Quốc (mon 5-1929) 4. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 3 là gì? a. toàn quốc Tkhô hanh niên bí quyết mạng bạn bè hội b. Hội đất nước hình chữ S phương pháp mạng liên minh c. Hội toàn quốc chủ quyền đồng minh d. Hội toàn quốc Cách mạng Tkhô cứng niên Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời hạn nào? a. 12/1927 b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925 Câu 19: Ai là tín đồ đã ttê mê gia tạo nên toàn quốc Quốc dân Đảng 1927 ? a. Tôn Quang Phiệt b. Trần Huy Liệu c. Phạm Tuấn Tài d. Nguyễn Thái Học Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời hạn nào? a. 9-2-1930 b. 9-3-1930 c. 3-2-1930 d. 9-3-1931 Câu 21: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên nghỉ ngơi Việt Nam? a. Hội đất nước hình chữ S giải pháp mạng thanh niên b. Đông Dương cộng sản Đảng c. An Nam cộng sản Đảng d. Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 22: Chi bộ cộng sản trước tiên sinh sống toàn nước được Ra đời khi nào? a. Cuối tháng 3/1929 b. Đầu mon 3/1929 c. 4/1929 d. 5/1929 Câu 23: Chi cỗ cùng sản thứ nhất bao gồm mấy đảng viên? Ai làm túng thiếu thỏng đưa ra bộ? a. 5 đảng viên - Bí thỏng Trịnh Đình Cửu b. 6 đảng viên - Bí thư Ngô Gia Tự c. 7 đảng viên - Bí tlỗi Trịnh Đình Cửu d. 7 đảng viên - Bí tlỗi Trần Vnạp năng lượng Cung Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng cùng An nam Cộng sản Đảng được Thành lập trường đoản cú tổ chức chi phí thân nào? a. Tân Việt cách mạng Đảng b. Hội cả nước bí quyết mạng Thanh niên c. nước ta biện pháp mạng đồng minh Hội d. Cả a, b cùng c Câu 25: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp tuyệt nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam Khi nào? a. 22/2/ 1930 b. 24/2/1930 5. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản toàn quốc (Phần I) ĐHBKHà Nội Page 4 c. 24/2/1931 d. 20/2/1931 Câu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được Ra đời vào thời gian nào? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 6/1929 d. 5/1929 Câu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 8/1929 d. 7/1929 Câu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được ra đời vào thời gian nào? a. 7/1927 b. 1/1930 c. 2/1930 d. 3/1930 Câu 29: Thời gian ra bạn dạng Tulặng đạt nêu rõ câu hỏi Ra đời Đông Dương Cộng sản Liên đoàn? a. 7-1929 b. 9-1929 c. 10-1929 d. 1-1930 Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị đồng ý Đông Dương cùng sản liên đoàn là 1 phần tử của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào? a. 22-2-1930 b. 20-2-1930 c. 24-2-1930 d. 22-3-1930 Câu 31: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đang triệu tập với nhà trì Hội nghị Thành lập Đảng đầu năm mới 1930? a. Được sự uỷ thác của Quốc tế Cộng sản b. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản c. Sự dữ thế chủ động của Nguyễn Ái Quốc d. Các tổ chức triển khai cộng sản trong nước ý kiến đề nghị Câu 32: Đại biểu những tổ chức triển khai cộng sản nào sẽ tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm mới 1930? a. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng cùng Đông Dương cùng sản liên đoàn b. Đông Dương cộng sản Đảng với An Nam cộng sản Đảng c. An Nam cộng sản Đảng cùng Đông Dương cùng sản liên đoàn d. Đông Dương cùng sản Đảng cùng Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 33: Hội nghị Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải qua mấy văn kiện? a. 3 vnạp năng lượng kiện b. 4 vnạp năng lượng kiện c. 5 vnạp năng lượng khiếu nại d. 6 văn uống kiện 6. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản nước ta (Phần I) ĐHBKTP Hà Nội Page 5 Câu 34: Hội nghị Hợp tuyệt nhất thành lập Đảng CStoàn nước (3/2/1930) thông qua những văn uống kiện làm sao sau đây: a. Chánh cương cứng vắn tắt b. Sách lược vắn tắt c. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt d. Cả a, b và c Câu 35: Nội dung làm sao tiếp sau đây phía bên trong Cương lĩnh trước tiên của Đảng? a. Đánh đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp với đàn phong con kiến, khiến cho nước Nam trọn vẹn hòa bình. b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội bí quyết mạng. c. Chỉ tất cả giải phóng ách thống trị vô sản thì mới có thể giải phóng được dân tộc bản địa. d. Đảng gồm vững vàng bí quyết mạng bắt đầu thành công xuất sắc Câu 36: Cương lĩnh trước tiên của Đảng vẫn khẳng định phương châm kế hoạch của phương pháp mạng toàn nước là gì? a. Làm bốn sản dân quyền cách mạng với ông công bí quyết mạng nhằm đi tới thôn hội cùng sản. b. Xây dựng một nước toàn quốc dân giầu nước to gan lớn mật xóm hội vô tư, dân công ty với văn minch. c. Cách mạng tư sản dân quyền - làm phản đế và điền địa - lập chính quyền của công nông bởi bề ngoài Xô viết, để tham dự bị điều kiện đi tới bí quyết mạng xã hội chủ nghĩa. d. Cả a và b. Câu 37: Sau Hội nghị Thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương trợ thời của Đảng được thành lập và hoạt động vày ai đứng đầu? a. Hà Huy Tập b. Trần Phú c. Lê Hồng Phong d. Trịnh Đình Cửu Câu 38: Vào thời khắc làm sao Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản bạn dạng Báo cáo về bài toán thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? a. 8-2-1930 b. 10-2-1920 c. 18-2-1930 d. 28-2-1930 Câu 39: Vnạp năng lượng kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ kháng đế quốc lên mặt hàng đầu? a. Chính cương cứng vắn tắt, Sách lược vắn tắt vì Hội nghị Ra đời Đảng thông qua b. Luận cương bao gồm trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh nhằm trao đổi vào Đảng) c. Thư của Trung ương gửi cho các cấp cho đảng cỗ (12-1930) d. Nghị quyết Đại hội lần đầu tiên của Đảng (3-1935) Câu 40: Trong những điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau thân Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên của Đảng cùng Luận cưng cửng thiết yếu trị tháng 10-1930 là: a. Pmùi hương phía kế hoạch của phương pháp mạng. b. Chủ trương tập phù hợp lực lượng phương pháp mạng. c. Vai trò chỉ đạo biện pháp mạng. d. Pmùi hương pháp giải pháp mạng. Câu 41: Văn uống khiếu nại như thế nào của Đảng nhấn mạnh vấn đề "vụ việc thổ công là dòng cốt của giải pháp mạng tư sản dân quyền"? a. Chính cưng cửng vắn tắt, Sách lược vắn tắt. b. Chỉ thị thành lập Hội bội nghịch đế đồng minh (18-11-1930). c. Luận cưng cửng thiết yếu trị mon 10-1930. d. Chung xung quanh vụ việc chiến sách mới của Đảng (10-1936). 7. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản cả nước (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 6 Câu 42: Lần trước tiên nhân dân VN đáng nhớ ngày Quốc tế lao đụng vào thời điểm năm nào? a. 1930 b. 1931 c. 1936 d. 1938 Câu 43: Cao trào biện pháp mạng cả nước năm 1930 bắt đầu bị đế quốc Pháp bầy áp quyết liệt từ bỏ Lúc nào? a. Đầu năm 1930 b. Cuối năm 1930 c. Đầu năm 1931 d. Cuối năm 1931 Câu 44: Tên của lực lượng khí giới được thành lập sống Nghệ Tĩnh vào cao trào biện pháp mạng năm 1930 là gì? a. Du kích b. Tự vệ c. Tự vệ đỏ d. Tự vệ hành động Câu 45: Chính quyền Xô viết sinh hoạt một số trong những vùng nông buôn bản Nghệ - Tĩnh được thành lập trong khoảng thời hạn nào? a. Đầu năm 1930 b. Cuối năm 1930 c. Đầu năm 1931 d. Cuối năm 1931 Câu 46: Nguyên nhân hầu hết với tất cả chân thành và ý nghĩa đưa ra quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào giải pháp mạng toàn quốc năm 1930? a. Tác rượu cồn xấu đi của cuộc rủi ro khủng hoảng kinh tế 1929-1933 b. Chính sách khủng tía White của đế quốc Pháp c. Chính sách tăng cường vơ vét bóc tách lột của đế quốc Pháp d. Sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản VN Câu 47: Luận cưng cửng Chính trị vị đồng chí Trần Prúc khởi thảo thành lập vào thời gian nào? a. 2-1930 b. 10-1930 c. 9-1930 d. 8-1930 Câu 48: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 vì ai nhà trì? a. HCM b. Lê Duẩn c. Trường Chinh d. Trần Prúc Câu 49: Hội nghị Ban chấp hành TƯ mon 10 năm 1930 vẫn cử ra từng nào uỷ viên? a. 4 uỷ viên b. 5 uỷ viên c. 6 uỷ viên d. 7 uỷ viên 8. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKHà Nội Page 7 Câu 50: Ai là Tổng Bí thư trước tiên của Đảng? a. TP HCM b. Trần Văn Cung c. Trần Phụ d. Lê Hồng Phong Câu 51: Đại hội lần đồ vật VII Quốc tế Cộng sản họp làm việc Matxcơva vào thời hạn nào? a. 25-7 cho ngày 20-8-1935 b. 25-7 mang đến ngày 25-8-1935 c. 20-7 đến ngày 20-8-1935 d. 10-7 cho ngày 20-7-1935 Câu 52: Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban chỉ huy của Đảng ngơi nghỉ quốc tế được Thành lập vào năm nào? a. Năm 1933 b. Năm 1934 c. Năm 1935 d. 1932 Câu 53: Được sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản, ban chỉ đạo của Đảng sinh sống quốc tế bởi vì ai đứng đầu? a. Hà Huy Tập b. Nguyễn Văn uống Cừ c. Trường Chinc d. Lê Hồng Phong Câu 54: Được sự hỗ trợ của Quốc tế Cộng sản, Đảng ta sẽ kịp thời công bố chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời hạn nào? a. Tháng 5 năm 1932 b. Tháng 6 năm 1932 c. Tháng 7 năm 1932 d. Tháng 8 năm 1932 Câu 55: Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần đồ vật 7 ở đâu Khi nào? a. Tháng 7 năm 1935, ngơi nghỉ Béc lin. b. Tháng 7 năm 1935, làm việc Pa ri c. Tháng 7 năm 1935, sinh hoạt Luân Đôn d. Tháng 7 năm 1935, ngơi nghỉ Matxcơva Câu 56: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương trợ thì gác các khẩu hiệu "hòa bình dân tộc" và "cách mạng ruộng đất" a. Hội nghị họp mon 10-1930 b. Hội nghị họp tháng 7-1936 c. Hội nghị họp mon 11-1939 d. Hội nghị họp mon 5-1941 Câu 57: Mục tiêu rõ ràng trước mắt của cao trào bí quyết mạng 1936-1939 là gì? a. Độc lập dân tộc. b. Các quyền dân chủ đối chọi sơ. c. Ruộng đất mang lại nông dân. d. Tất cả các kim chỉ nam bên trên. 9. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKHà Nội Page 8 Câu 58: Cho biết đối tượng của bí quyết mạng trong tiến trình 1936-1939 a. Bọn đế quốc xâm lấn. b. Địa nhà phong con kiến. c. Đế quốc và phong loài kiến. d. Một phần tử đế quốc xâm lấn với tay sai. Câu 59: Phong trào Đông Dương Đại hội sôi sục nhất năm nào? a. 1936 b. 1937 c. 1938 d. 1939 Câu 60: Trong cao trào dân nhà 1936-1939 Đảng chủ trương tập đúng theo đều lực lượng như thế nào nào? a. Công nhân cùng nông dân. b. Cả dân tộc bản địa nước ta. c. Công nhân, dân cày, đái tư sản, bốn sản, địa chủ. d. Mọi lực lượng dân tộc với một bộ phận tín đồ Pháp sinh sống Đông Dương. Câu 61: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp mon 7-1936 nhà trương ra đời trận mạc nào? a. Mặt trận dân nhà Đông Dương. b. Mặt trận quần chúng. # phản bội đế Đông Dương. c. Mặt trận dân tộc bản địa thống độc nhất phản nghịch đế Đông Dương. d. Mặt trận làm phản đế liên minh Đông Dương. Câu 62: Cho biết hiệ tượng tổ chức cùng chống chọi trong giai đoạn 1936-1939? a. Công khai, hòa hợp pháp. b.Nửa công khai minh bạch, nửa vừa lòng pháp. c. Bí mật, phi pháp. d. Tất cả những vẻ ngoài trên. Câu 63: Điều kiện nào tạo nên kỹ năng chiến đấu công khai minh bạch thích hợp pháp đến trào lưu cách mạng Đông Dương quy trình tiến độ 1936-1939? a. Sự lộ diện công ty nghĩa vạc xkhông nhiều và nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh nhân loại b. Chủ trương chuyển làn chiến lược giải pháp mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản c. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền d. Tất cả các ĐK bên trên Câu 64: Ai là người viết tác phđộ ẩm "Tự chỉ trích"? a. Nguyễn Vnạp năng lượng Cừ b.Lê Hồng Phong c. Hà Huy Tập d. Phan Đăng Lưu Câu 65: Chiến trực rỡ quả đât II bùng nổ vào thời hạn nào? a. 1937 b. 1938 c. 1939 d. 1940 Câu 66: Chủ trương điều chỉnh kế hoạch bí quyết mạng của Đảng được bắt đầu trường đoản cú Hội nghị Trung ương nào? 10. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S (Phần I) ĐHBKHà Nội Page 9 a. Hội nghị Trung ương 6 b. Hội nghị Trung ương 7 c. Hội nghị Trung ương 8 d. Hội nghị Trung ương 9 Câu 67: Hội nghị Trung ương 6 (11-1939) họp trên đâu? a. Tân Trào (Tuyên ổn Quang) b. Bà Điểm (Gia Định) c. Đình Bảng (Bắc Ninh) d. Thái Ngulặng Câu 68: Quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta tháng, năm nào? a. 9- 1939 b. 9- 1940 c. 3- 1941 d. 2-1940 Câu 69: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào? a. 22/9/1940 b. 27/9/1940 c. 23/11/1940 d. 20/11/1940 Câu 70: Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào? a. 27-9-1940 b. 23-11-1940 c. 13-1-1941 d. 10-1-1941 Câu 71: Hội nghị Trung ương lần thiết bị 7 của Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) vào thời hạn nào? a. 11-1939 b. 11-1940 c. 5-1941 d. 4-1941 Câu 72: Mặt trận VN hòa bình đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm nào? a. 1940 b. 1941 c. 1942 d. 1943 Câu 73: quý khách hãy cho biết tên gọi của các tổ chức quần bọn chúng vào mặt trận Việt Minh? a. Dân chủ b. Cứu quốc c Phản đế d. Giải pchờ Câu 74: Mặt trận Việt Minh ra Tuyên ổn ngôn về việc Ra đời của Mặt trận vào thời gian nào? a. Tháng 5-1941 b. Tháng 6-1941 11. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản nước ta (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 10 c. Tháng 10-1941 d. Tháng 11-1941 Câu 75: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh vấn đề giải phóng dân tộc là trách nhiệm bức thiết tốt nhất a. Hội nghị họp tháng 10-1930 b.Hội nghị họp tháng 11-1939 c. Hội nghị họp mon 11-1940 d. Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 76: Lần trước tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng công ty trương thành lập và hoạt động tổ chức chính quyền bên nước cùng với bề ngoài cùng hoà dân công ty tại Hội nghị nào? a. Hội nghị họp mon 10-1930 b. Hội nghị họp mon 11-1939 c. Hội nghị họp mon 11-1940 d. Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 77: Ai chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 11/1940? a. Nguyễn Ái Quốc c. Trường Chinc b. Nguyễn Văn uống Cừ d. Lê Hồng Phong Câu 78: Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai nhà trì ? a. Cao Bằng. Nguyễn Ái Quốc b. Cao Bằng. Trường Chinc c. Bắc Cạn. Trường Chinc d. Tuyên ổn Quang. Nguyễn Ái Quốc Câu 79: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa trang bị là trọng trách trung trung tâm trên Hội nghị nào? a. Hội nghị họp tháng 10-1930 b. Hội nghị họp mon 11-1939 c. Hội nghị họp tháng 11-1940 d. Hội nghị họp mon 5-1941 Câu 80: Mặt trận dân tộc thống duy nhất bội phản đế Đông Dương được đưa ra quyết định Ra đời tại Hội nghị như thế nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng? a. Hội nghị họp tháng 10-1930 b. Hội nghị họp tháng 11-1939 c. Hội nghị họp tháng 11-1940 d. Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 81: Ban chấp hành Trung ương Đảng công ty trương ra đời nước đất nước hình chữ S dân chủ cùng hoà tại Hội nghị nào? a. Hội nghị họp tháng 10-1930 b. Hội nghị họp mon 11-1939 c. Hội nghị họp mon 11-1940 d. Hội nghị họp mon 5-1941 Câu 82: Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương giải quyết sự việc dân tộc bản địa vào kích cỡ từng 12. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S (Phần I) ĐHBKTP Hà Nội Page 11 nước ở Đông Dương vào thời gian nào? a. Tháng 10-1930 b. Tháng 11-1939 c. Tháng 11-1940 d. Tháng 5-1941 Câu 83: Hội nghị lần đồ vật Tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) cử ai làm cho Tổng túng thiếu thư? a. Nguyễn Ái Quốc b. Võ Vnạp năng lượng Tần c. Trường Chinh d. Lê Duẩn Câu 84: Một đội vũ trang bé dại được ra đời ngơi nghỉ Cao Bằng gồm 12 đồng chí được thành lập và hoạt động vào thời gian nào? a. Đầu năm 1941 b. Cuối năm 1941 c. Đầu năm 1944 d. Cuối năm 1944 Câu 85: Tổng cỗ Việt Minc ra thông tư "Sửa biên soạn khởi nghĩa" vào thời hạn nào? a. 5-1944 b. 3-1945 c. 8-1945 d. 6-1945 Câu 86: toàn nước Tuyên ổn truyền giải pđợi quân được Ra đời Khi nào? a. 22-12-1944 b. 19-12-1946 c. 15-5-1945 d. 10-5-1945 Câu 87: Đội VN tulặng truyền giải pchờ quân thuở đầu được thành lập tất cả từng nào chiến sĩ? a. 33 b 34 c. 35 d. 36 Câu 88: toàn nước Giải pngóng quân được Thành lập và hoạt động vào thời hạn nào? a. mon 9-1940 b. mon 12-1941 c. mon 12-1944 d. tháng 5-1945 Câu 89: Tài liệu làm sao dưới đây được Review nlỗi một văn uống khiếu nại mang tính chất chất cưng cửng lĩnh quân sự trước tiên của Đảng? a. Đường bí quyết mạng b. Cách tiến công du kích c. Con mặt đường giải pchờ d. Chỉ thị Ra đời nhóm Việt Nam tuyên truyền giải pđợi quân Câu 90: Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn súng cùng hành động của bọn chúng ta" thành lập Khi nào? 13. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 12 a. 9/3/1945 b. 12/3/1945 c. 10/3/1846 d. 12/3/1946 Câu 50: Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau với hành vi của chúng ta phản ánh văn bản của Hội nghị nào? a. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941 b. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mon 2-1943 c. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mon 3-1945 d.Hội nghị quân sự chiến lược giải pháp mạng Bắc kỳ họp tháng 4-1945 Câu 91: Hội văn uống hoá cứu vớt quốc được Thành lập và hoạt động vào thời hạn nào? a. năm 1941 b. năm 1943 c. năm 1944 d. năm 1945 Câu 92: Trong cao trào chuyển động cứu giúp nước 1939-1945, chiến quần thể bí quyết mạng được xây cất làm việc vùng Chí Linh - Đông Triều mang tên là gì? a. Trần Hưng Đạo b. Hoàng Hoa Thám c. Lê Lợi d. Quang Trung Câu 93: Chiến khu Hoà - Ninch - Thanh còn mang tên là gì? a. Trần Hưng Đạo b. Hoàng Hoa Thám c. Lê Lợi d. Quang Trung Câu 94: Chiến khu giải pháp mạng làm sao được call là Đệ tđọng chiến khu a. Trần Hưng Đạo b. Hoàng Hoa Thám c. Lê Lợi d. Quang Trung Câu 95: Hội nghị quân sự phương pháp mạng Bắc Kỳ nhà trương ra đời chiến khu vực bí quyết mạng như thế nào sống Nam Kỳ? a. Trưng Trắc b. Phan Đình Phùng c. Nguyễn Tri Phương thơm d. Hoàng Hoa Thám Câu 96: Khẩu hiệu như thế nào sau được nêu ra trong Cao trào phòng Nhật cứu nước? a. Đánh đuổi phát xkhông nhiều Nhật- Pháp b. Đánh xua đuổi phạt xkhông nhiều Nhật c. Giải quyết nàn đói d. Chống phóng lúa tdragon đay Câu 97: Cao trào phòng Nhật cứu nước đang diễn ra nghỉ ngơi vùng rừng núi với trung du Bắc kỳ cùng với hình thức làm sao là chủ yếu? 14. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản toàn quốc (Phần I) ĐHBKHà Nội Page 13 a. Khởi nghĩa từng phần b. Vũ trang tuyên ổn truyền c. Chiến tnhãi ranh du kích toàn cục d. Đấu ttrẻ ranh báo chí truyền thông Câu 98: Trong cao trào kháng Nhật cứu vớt nước, trào lưu "Phá kho thóc của Nhật để xử lý nạn đói" vẫn ra mắt trẻ trung và tràn trề sức khỏe ngơi nghỉ đâu? a. Đồng bởi Nam Sở b. Đồng bởi Bắc Bộ cùng Bắc Trung Sở c. Đồng bằng Bắc Bộ d. Đồng bởi Trung Sở Câu 99: Hình thức vận động chủ yếu nghỉ ngơi các đô thị vào cao trào phòng Nhật cứu vớt nước là gì? a. tranh bị tuim truyền b. diệt ác trừ gian c. vũ khí tuyên ổn truyền và khử ác trừ gian d. tranh đấu báo mạng và chiến đấu nghị trường Câu 100: Hội nghị quân sự chiến lược giải pháp mạng Bắc kỳ họp vào thời gian nào? a. 3-1945 b. 4-1945 c. 5-1945 d. 6-1945 Câu 101:Hội nghị quân sự chiến lược phương pháp mạng Bắc kỳ vì ai triệu tập? a. Ban Thường vụ Trung ương Đảng b. Tổng cỗ Việt Minc c. Ban chấp hành Trung ương Đảng d. Xđọng uỷ Bắc Kỳ Câu 102: Tổ chức làm sao triệu tập Đại hội quốc dân họp trên Tân Trào? a. Ban Thường vụ Trung ương Đảng b. Ban chấp hành Trung ương Đảng c. Tổng cỗ Việt Minch d. Uỷ ban khỏi nghĩa Câu 103: Hội nghị nước ta của Đảng Cộng sản Đông Dương họp sinh hoạt Tân Trào vào thời gian nào? a. 15 - 19/8/1941 b. 13 - 15/8/1945 c. 15 - 19/8/1945 Câu 104: Uỷ ban dân tộc giải pchờ vì chưng ai thống trị tịch? a. Hồ Chí Minh b. Trường Chinch c. Phạm Văn Đồng d. Võ Nguyên ổn Giáp Câu 105: Quốc dân Đại hội Tân trào họp mon 8-1945 nghỉ ngơi huyện nào? a. Chiêm Hoá (Tuim Quang) b. Định hoá ( Thái nguyên) 15. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 14 c. Sơn Dương (Tuyên ổn Quang) d. Đại Từ (Thái Nguyên) Câu 106: Quốc dân Đại hội Tân trào tháng 8-1945 đang không quyết định hầu như văn bản làm sao bên dưới đây: a. Quyết định Tổng khởi nghĩa b. 10 Chính sách của Việt Minch. c. Quyết định Thành lập Uỷ ban giải phóng ngơi nghỉ Hà Nội Thủ Đô. d. Quyết định thành lập và hoạt động Uỷ ban giải pđợi dân tộc bản địa, luật pháp Quốc kỳ, Quốc ca. Câu 107: Hội nghị như thế nào đã ra quyết định vạc rượu cồn toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chủ yếu quyền? a. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng b. Hội nghị Ban thường xuyên vụ Trung ương Đảng c. Hội nghị toàn quốc của Đảng d. Hội nghị Tổng cỗ Việt Minch Câu 108: Nhân dân ta bắt buộc triển khai tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước lúc quân Đồng minh vào Đông Dương vì: a. chính là thời gian đối chiếu lực lượng có lợi tuyệt nhất đối với biện pháp mạng b. sẽ là dịp quân thù cũ vẫn xẻ gục tuy thế quân thù bắt đầu còn chưa kịp mang lại c. quân Đồng minh rất có thể dựng ra một tổ chức chính quyền trái với ý chí cùng hoài vọng của quần chúng ta d. tất cả những lý do bên trên Câu 109: Tình hình quốc gia ta sau bí quyết mạng mon Tám năm 1945 được ví nhỏng hình ảnh: a. Nước sôi lửa rét b. Nước sôi lửa phỏng c. Nđần cân nặng treo tua tóc d. Trứng nước Câu 110: Những trở ngại, thử thách so với VN sau giải pháp mạng mon Tám - 1945: a. Các quyền lực đế quốc, phản nghịch hễ bao vây, chống phá b. Kinh tế khánh kiệt với nàn đói hoành hành c. Hơn 90% số lượng dân sinh lần khần chữ d. Tất cả các phương pháp trên Câu 111: Những thuận lợi căn uống bản của quốc gia sau giải pháp mạng tháng Tám - 1945 a. Cách mạng trái đất cách tân và phát triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe b. Hệ thống tổ chức chính quyền phương pháp mạng quần chúng được thiết lập c. Nhân dân gồm quyết trung khu đảm bảo an toàn chế độ new d. Tất cả các cách thực hiện bên trên Câu 112: Kẻ thù thiết yếu của giải pháp mạng đất nước hình chữ S ngay lập tức sau Cách mạng 8- 1945? a. Thực dân Pháp xâm lấn. b. Tưởng Giới Thạch và tay không nên c. Thực dân Anh xâm lược d. Giặc đói và giặc dốt. Câu 113: Sau ngày tuyên ổn cha tự do nhà nước lâm thời vẫn xác minh các nhiệm vụ thúc bách đề xuất giải quyết: a. Chống ngoại xâm b. Chống nước ngoài xâm với nội làm phản 16. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản cả nước (Phần I) ĐHBKTP Hà Nội Page 15 c. Diệt giặc đói, giặc dốt cùng giặc ngoại xâm d. Cả bố phương pháp trên Câu 114: Chỉ thị “binh đao con kiến quốc” Thành lập và hoạt động ngày, mon, năm nào? a. 25/11/1945 b. 26/11/1945 c. 25/11/1946 d. 26/11/1946 Câu 115: Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác minh trọng trách như thế nào là trung vai trung phong, bao che nhất? a. Củng cố gắng, đảm bảo an toàn chính quyền bí quyết mạng b. Chống thực dân Pháp xâm lược c. Cải thiện nay đời sống dân chúng d. Cả a, b cùng c Câu 116: Chỉ thị binh lửa, con kiến quốc đã khẳng định khẩu hiệu cách mạng toàn quốc sau phương pháp mạng mon Tám -1945: a. Dân tộc giải phóng b. thành lập chính quyền phương pháp mạng c. Dân tộc trước hết, Tổ quốc trước hết d. Đoàn kết dân tộc và trái đất Câu 117: Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với những lực lượng đế quốc sau biện pháp mạng mon Tám-1945: a. Thêm bạn giảm thù b. Hoa -Việt thân thiết c. Độc lập về bao gồm trị, nhân nhượng về tài chính so với Pháp d. Cả tía giải pháp đề cập bên trên Câu 118: Những chiến thắng căn bản của cách mạng VN trong Việc gây ra và củng cầm cơ quan ban ngành biện pháp mạng sau 1945 : a. Tổ chức tổng tuyển chọn cử cùng phát hành Hiến pháp b. Củng cụ với mở rộng mặt trận Việt Minc c. Xây dựng và trở nên tân tiến những lực lượng khí giới quần chúng. # d. Tất cả những giải pháp bên trên Câu 119: Phong trào mà lại Đảng đã chuyên chở quần chúng kháng nàn mù chữ diễn ra sau cách mạng mon Tám -1945 a. Xây dựng nếp sống văn hoá bắt đầu b. Bình dân học tập vụ c. Bài trừ các tệ nạn xóm hội d. Xoá quăng quật vnạp năng lượng hoá thực dân nô dịch phản nghịch rượu cồn Câu 120: Nhân dân Nam cỗ vùng lên binh cách kháng thực dân Pháp xâm chiếm bảo đảm cơ quan ban ngành cách mạng vào ngày nào? a. 23-9-1945 b. 23-11-1945 c. 19-12-1946 d. 10-12-1946 17. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S (Phần I) ĐHBKHà Nội Page 16 Câu 121: Đảng ta đã phạt đụng phong trào gì nhằm ủng hộ nhân lực đến Nam Bộ tao loạn phòng Pháp từ thời điểm ngày 23-9-1945 a. Vì miền Nam "thành đồng Tổ quốc" b. Hướng về miền Nam ruột thịt c. Nam tiến d. Cả bố phương pháp trên Câu 122: Quốc hội đầu tiên của nước nước ta dân nhà cùng hoà được bầu lúc nào? a. 4/1/1946 b. 5/1/1946 c. 6/1/1946 d. 7/1/1946 Câu 123: Kỳ họp Quốc hội đầu tiên Ra đời cơ quan chính phủ thứ nhất của nước VN dân chủ cùng hoà Lúc nào? a. 3/2/1946 b. 2/3/1946 c. 3/4/1946 d. 3/3/1945 Câu 124 : Hiến pháp thứ nhất của nước toàn quốc dân chủ cùng hoà được thông qua vào trong ngày tháng năm nào? a. 9/11/1945 b. 10/10/1946 c. 9/11/1946 d. 9/11/1947 Câu 125: thủ đô được xác minh là thủ đô hà nội của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào khoảng thời gian nào? a.Năm 1945 b. Năm 1946 c. Năm 1954 d. Năm 1930 Câu 126: Để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù, Đảng ta đã tuyên ổn ba tự giải thể vào ngày mon năm như thế nào cùng lấy tên thường gọi là gì? a. 2.9.1945- Đảng Cộng sản Đông Dương b. 25-11-1945- Hội nghiên cứu và phân tích Chủ nghĩa Mác-Lênin c. 3-2-1946- Đảng Lao hễ toàn nước d. 11-11-1945- Hội nghiên cứu và phân tích Chủ nghĩa Mác nghỉ ngơi Đông Dương Câu 127: Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay không nên nghỉ ngơi miền Bắc sau bí quyết mạng mon Tám a. Cho Việt Quốc, Việt Cách tsay mê gia Quốc hội và Chính phủ b. Cung cấp hoa màu thực phđộ ẩm mang đến quân đội Tưởng c. Chấp nhận đến quân Tưởng tiêu tiền Quan kin, Quốc tệ d. Cả tía cách thực hiện kể bên trên Câu 128: Để quân Tưởng và tay sai khỏi tìm cớ sách nhiễu, Đảng công ty trương: a. Dĩ hoà vi quý b. Hoa Việt thân mật 18. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản nước ta (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 17 c. Biến xung đột lớn thành xung bỗng dưng bé dại, biến xung hốt nhiên bé dại thành không có xung tự dưng d. Cả nhị phương án B và C Câu 129: Đảng ta sẽ chọn lựa phương án gì trong quan hệ cùng với thực dân Pháp sau ngày Pháp cùng Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946) a. Tmùi hương lượng với hoà hoãn với Pháp b. Kháng chiến kháng thực dân Pháp c. Nhân nhượng với quân đội Tưởng d. Chống cả quân nhóm Tưởng cùng Pháp Câu 130: Tại sao Đảng lại lựa chọn phương án thương lượng với Pháp a. Chấm kết thúc cuộc loạn lạc ở Nam Sở b. Buộc quân Tưởng yêu cầu rút ngay về nước, tránh được chứng trạng cùng một cơ hội nên đối phó với rất nhiều quân thù c. Pân hận hợp với Pháp tiến công Tưởng. d. Cả a, b với c Câu 131: Sự kiện mở màn cho việc hoà hoãn thân toàn quốc và Pháp a. Pháp hoàn thành bắn ngơi nghỉ miền Nam b. toàn nước cùng với Pháp nhân nhượng quyền lợi nghỉ ngơi miền Bắc c. Ký kết hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 thân đất nước hình chữ S với Pháp d. Pháp cùng Tưởng ký kết hiệp ước Trùng Khánh điều đình quyền lợi lẫn nhau Câu 132: Sau lúc ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9-3-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đang ra a. Chỉ thị tao loạn loài kiến quốc b. Chỉ thị Hoà nhằm tiến c. Chỉ thị Toàn quốc nội chiến d. Tất cả những phương pháp bên trên Câu 133: Sau phiên bản Hiệp định sơ cỗ, ngày 14-9 Chủ tịch TP HCM sẽ thay mặt đại diện Chính phủ cam kết phiên bản Tạm ước cùng với Chính phủ Pháp với nội dung: a. Pháp ưng thuận các quyền dân tộc cơ phiên bản của nước Việt Nam b. Chấm ngừng chiến tranh ở toàn nước. c. Đình chỉ xung đột nhiên ở miền Nam và đang thường xuyên thảo luận vào 1-1947 d. Cả a, b cùng c Câu 134: Cuối năm 1946, thực dân Pháp sẽ bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và xâm lăng thêm một số địa điểm như: a. Thành phố TP Hải Phòng, thị làng Thành Phố Lạng Sơn b. Đà Nẵng, Sài Gòn c. TP. Hải Phòng, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Lào Cai, Yên Bái d. Thành phố Hải chống, thị làng TP Lạng Sơn, TP Đà Nẵng, thủ đô Câu 135: Hiệp ước Hoa - Pháp được cam kết kết ở đâu? a. Pari b. Trùng Khánh c. Hương Cảng d. Ma Cao Câu 67: Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút không còn khỏi miền Bắc việt nam vào thời hạn nào? a. Cuối tháng 8/1946 19. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản nước ta (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 18 b. Đầu mon 8/1946 c. Đầu mon 9/1946 d. Cuối tháng 9/1946 Câu 136: Hiệp định Sơ bộ được TP HCM ký kết với G. Sanhtơny vào thời gian nào? a. 6-3-1946 b. 14-9-1946 c. 19-12-1946 d. 10-12-1946 Câu 137: Hội nghị Phôngtennơblô ra mắt vào thời gian nào? a. Từ 10/5 - 20/8/1945 b. Từ 15/6 - 25/9/1946 c. 6/7 - 10/9/1946 d. 12/8 - 30/10/1946 Câu 138: Chủ tịch TP HCM ra Lời lôi kéo Việt Nam binh lửa vào thời gian làm sao a. vào tối 18-9-1946 b. vào đêm 19-12-1946 c. Ngày 20-12-1946 d. Cả ba giải pháp hầu như sai Câu 139: Hội nghị Ban hay vụ Trung Đảng họp mở rộng đưa ra quyết định phân phát cồn cuộc binh đao cả nước họp vào thời hạn nào? a. Ngày 18-12-1946 b. Ngày 19-12-1946 c. Ngày 20-12-1946 d. Ngày 22-12-1946 Câu 140: Cuộc tổng giao chiến lịch sử vẻ vang khởi đầu của binh lửa chống thực dân Pháp của quân cùng dân ta nghỉ ngơi Hà Nội Thủ Đô vẫn ra mắt vào a. 60 hôm sớm b. 30 hôm sớm c. 12 hôm mai d. 90 sớm hôm Câu 141: Những văn kiện nào sau đây được đánh giá như Cương lĩnh binh lửa của Đảng ta: a. Lời lôi kéo VN loạn lạc của quản trị TP HCM b. Chỉ thị toàn dân binh đao của Trung ương Đảng c. Tác phđộ ẩm "Kháng chiến nhất mực chiến hạ lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh d. Cả bố phương án bên trên Câu 142: nhiệm vụ số 1 của dân chúng ta vào quá trình tao loạn chống thực dân Pháp: a. Chống đế quốc giành độc lập dân tộc bản địa b. Xoá vứt đầy đủ tàn tích phong kiến đưa về ruộng đất cho dân cày c. Xây dựng chính sách dân nhà bắt đầu d. Cả bố cách thực hiện trên Câu 143: Phương châm chiến lược của cuộc nội chiến chống Pháp là: a. Toàn dân b. Toàn diện đôi mươi. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản toàn quốc (Phần I) ĐHBKHN Page 19 c. Lâu dài cùng phụ thuộc sức bản thân là bao gồm d. Cả bố phương án bên trên đông đảo không nên Câu 144: Tác phđộ ẩm "Kháng chiến nhất thiết chiến thắng lợi" được tạo ra lúc nào? a. 6/ 1946 b. 7/ 1946 c. 7/ 1947 d. 9/1947 Câu 145: Tác mang tác phđộ ẩm Kháng chiến nhất thiết thành công là ai? a. Sài Gòn b. Lê Duẩn c. Trường Chinch d. Phạm Vnạp năng lượng Đồng Câu 146: Đâu là vị trí được coi là căn cứ địa phương pháp mạng của toàn nước vào binh đao chống Pháp? a. Tây Bắc b. Việt Bắc c. Hà Nội Thủ Đô d. Điện Biên Phủ Câu 147: Chiến win như thế nào sẽ cnạp năng lượng phiên bản vượt qua âm mưu tấn công nkhô nóng, win nkhô cứng của thực dân Pháp? a. Việt Bắc b. Trung Du c. Biên Giới d. Hà Nam Ninch Câu 148: Khi bắt đầu tiến hành xâm lấn toàn quốc, thực dân Pháp đang triển khai chiến lược: a. Dùng người Việt tiến công fan Việt b. Lấy cuộc chiến tranh nuôi cuộc chiến tranh c. Đánh nkhô giòn win nhanh hao d. Hai phương án a và b Câu 149: Ngày 15-10-1947, để ứng phó với cuộc tiến công của thực dân Pháp lên địa thế căn cứ địa Việt Bắc, Ban hay vụ Trung ương Đảng sẽ đề ra a. Chỉ thị đao binh, loài kiến quốc b. Chỉ thị "Phá chảy cuộc tiến công mùa Đông của giặc Pháp" c. Chủ trương đánh quân Pháp sinh sống vùng sau sườn lưng bọn chúng d. Lời kêu gọi quấy tan cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp Câu 150: Một số thành quả này vượt trội của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 a. Tiêu khử 7000 tên địch, phá huỷ hàng trăm xe cộ, đánh chìm 16 ca nô với những phương tiện đi lại cuộc chiến tranh khác b. Bảo vệ bền vững và kiên cố ban ngành đầu óc cùng địa thế căn cứ địa kháng chiến c. Lực lượng tranh bị ta được tôi luyện và cứng cáp d. Cả 3 phương pháp trên Câu 151: Sau thắng lợi Việt Bắc Thu Đông 1947 đông đảo biến đổi phệ của thực trạng thế giới ảnh hưởng mang lại giải pháp mạng VN a. Sự chiến thắng cùng phát triển trẻ khỏe của Liên Xô, những nước dân người sở hữu dân á - Âu và Phong trào giải pđợi dân tộc bên trên thế giới 21. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page đôi mươi b. Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu vừa vực dậy vừa khống chế các nước Tây Âu c. Thực dân Pháp vấp váp đề xuất phần đông trở ngại về tài chính, bao gồm trị với trào lưu phản bội chiến làm việc nước Pháp cải cách và phát triển d. Tất cả các phương pháp trên Câu 152: Để xúc tiến cuộc loạn lạc tiến tới, theo sáng kiến của Chủ tịch TP HCM, ngày 27-3- 1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị a. Chống lại thủ đoạn thâm hiểm dùng người Việt tấn công tín đồ Việt b. Phát rượu cồn trào lưu thi đua ái quốc c. Tiến hành chiến tranh du kích trên toàn nước d. Tất cả các cách thực hiện bên trên Câu 153: Chiến dịch làm sao còn mang tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám? a. Trung Du b. Đường 18 c. Hà Nam Ninc d. Biên giới Câu 154: Hội nghị vnạp năng lượng hoá nước ta lần sản phẩm hai diễn ra Lúc nào? a. 6/1948 b. 7/1948 c. 7/1949 d. 8/1949 Câu 155: Đại hội văn uống hoá VN lần trang bị nhị xác minh pmùi hương châm thi công nền văn uống hoá mới: a. Dân tộc hoá b. Đại chúng hoá c. Khoa học tập hoá d. Cả tía giải pháp bên trên Câu 156: Đầu năm 1948, TW Đảng sẽ đưa ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng khu đất theo đường lối đơn nhất của bí quyết mạng VN, đó là: a. Cải bí quyết ruộng đất b. Cải phương pháp mỗi bước nhằm dần dần thu bé phạm vi tách lột của địa công ty c. Sửa thay đổi chính sách ruộng khu đất vào phạm vi không vô ích mang đến nông dân. d. Cả a, b và c Câu 157: Ban Thường vụ TW Đảng vẫn ra chỉ thị phân phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào? a. 27/3/1946 b. 28/3/1946 c. 27/3/1948 d. 28/4/1949 Câu 158: Trong thời kỳ binh cách phòng Pháp, câu khẩu hiệu "Tích cực vậy cự cùng chuẩn bị tổng bội phản công" được nêu ra Khi nào? a. 1948 b. 1949 c. 1950 d. 1951 22. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKTP Hà Nội Page 21 Câu 159: Trong nội chiến chống Pháp, Đảng đang nhà trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa với vấn đề a. Thống độc nhất vô nhị Việt Minc với Liên Việt b. Ra đời Mặt trận Liên Việt c. Msinh sống rộng Mặt trận Việt Minch d. Cả 3 phương pháp trên Câu 160: Đại hội thống độc nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức triển khai vào thời gian nào? a. 3/1951 b. 2/1952 c. 3/1953 d. 1/1953 Câu 161: Tháng 3-1951, Đại Hội thống nhất Việt Minch với Liên Việt thành a. Mặt trận nước ta giải pháp mạng tkhô cứng niên b. Mặt trận Việt Minch c. Mặt trận Tổ Quốc d. Mặt trận Liên hiệp quốc dân đất nước hình chữ S (Liên Việt) Câu 162: đất nước hình chữ S sẽ ban đầu đặt quan hệ tình dục nước ngoài giao cùng với Trung Hoa, Liên Xô với một số trong những nước khác vào thời điểm nào? a. Năm 1945 b. Năm 1948 c. Năm 1950 d. Năm 1953 Câu 163: Để phá cố bao vây cô lập, cải tiến và phát triển lực lượng và giành gắng dữ thế chủ động, mon 6-1950, lần thứ nhất TW Đảng đã chủ trương mngơi nghỉ chiến dịch đánh quy mô to. Đó là: a. Chiến dịch Việt Bắc b. Chiến dịch Tây Bắc c. Chiến dịch Biên Giới d. Chiến dịch Thượng Lào Câu 164: chân thành và ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu - Đông so với phương pháp mạng VN a. Giáng một đòn nặng trĩu nài nỉ vào ý chí xâm chiếm của địch, đập tung tuyến đường phòng thủ và giải phóng trọn vẹn khoanh vùng biên cương, gắn liền đất nước hình chữ S với quả đât b. Đánh lốt sự trưởng thành và cứng cáp vượt bậc về trình độ chiến đấu của quân nhóm cả nước c. Quân ta đã giành được thế dữ thế chủ động kế hoạch trên mặt trận chủ yếu Bắc Sở, sinh sản bước chuyển đổi to của binh cách vào quá trình new d. Tất cả các phương án bên trên Câu 165: Sau 16 năm lãnh đạo phương pháp mạng Việt Nam, lần thứ nhất Đảng vẫn tuyên ba ra chuyển động công khai cùng tiến hành. Đó là Đại hội lần đồ vật mấy? a. Đại hội Đại hội Đảng toàn nước lần thứ nhất b. Đại hội Đại hội Đảng toàn nước lần trang bị nhị c. Đại hội Đại hội Đảng cả nước lần máy bố d. Cả ba phương pháp phần đa sai Câu 166: Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng VN lần sản phẩm nhì a. Tháng 3-1935, tại Ma Cao, Trung Hoa b. Tháng 2-1950, trên Tân Trào, Tulặng Quang c. Tháng 2-1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuim Quang 23. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản toàn nước (Phần I) ĐHBKTP Hà Nội Page 22 d. Tháng 3-1951, trên Việt Bắc Câu 167: Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần đồ vật nhị, Đảng ra quyết định đổi tên thành a. Đảng Cộng sản Đông Dương b. Đảng Cộng sản Việt Nam c. Hội phân tích Chủ nghĩa Mác d. Đảng Lao Động cả nước Câu 168: Đại hội Đảng cả nước lần trang bị nhì của Đảng Lao Động đất nước hình chữ S sẽ thông sang một văn kiện mang ý nghĩa hóa học cương cứng lĩnh. Đó là: a. Cương lĩnh bí quyết mạng nước ta. b. Chính cưng cửng của Đảng Lao động VN c. Luận cương về kiểu cách mạng Việt Nam d. Cương lĩnh của Đảng Lao Động toàn nước Câu 169: Chính cưng cửng Đảng Lao Động toàn quốc tháng 2-1951 sẽ nêu ra các tính chất của buôn bản hội nước ta a. Dân người chủ sở hữu dân, một trong những phần ở trong địa cùng nửa phong kiến b. Dân công ty cùng dân tộc bản địa c. Thuộc địa nửa phong con kiến d. Dân tộc và dân công ty bắt đầu Câu 170: Hai đối tượng người dùng của phương pháp mạng toàn quốc được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao Động toàn nước a. Đối tượng chính là nhà nghĩa đế quốc xâm chiếm, cụ thể là thực dân Pháp b. Đối tượng prúc là phong con kiến, ví dụ là phong con kiến bội phản rượu cồn c. Cả hai giải pháp a cùng b d. Đế quốc với phong kiến Việt Nam Câu 171: Chính cưng cửng Đảng Lao Động toàn nước đang nêu ra các trách nhiệm cơ bản của giải pháp mạng Việt Nam: a. Đánh xua đế quốc xâm chiếm, giành chủ quyền và thống tuyệt nhất thật sự mang lại dân tộc b. Xoá bỏ đều di tích lịch sử phong loài kiến cùng nửa phong loài kiến, làm cho tất cả những người cày bao gồm ruộng c. Phát triển chế dộ dân người sở hữu dân, gây đại lý mang lại CNXH d. Cả 3 cách thực hiện trên Câu 172: Lực lượng khiến cho hễ lực đến biện pháp mạng toàn nước được nêu ra trong Chính cương cứng Đảng Lao Động Việt Nam a. Công nhân, dân cày, tiểu tứ sản, tứ sản dân tộc bản địa, địa công ty yêu nước (nhân dân) b. Công nhân, dân cày, lao hễ trí thức c. Công nhân, trí thức, bốn sản dân tộc bản địa d. Nhân dân, địa chủ, tư sản dân tộc bản địa Câu 173: Nền tảng của khối đại hòa hợp dân tộc được đảng Lao Động cả nước xác định trên Đại hội II a. Công nhân với nông dân b. Công nhân, dân cày và tư sản dân tộc bản địa c. Công nhân, nông dân, lao rượu cồn trí thức d. Công nhân, dân cày cùng đái bốn sản Câu 174: Các quy trình của cuộc bí quyết mạng dân tộc dân chủ nhân dân sinh sống nước ta được Đảng xác minh vào Cương lĩnh máy tía (1951) a. Giai đoạn đầu tiên đa phần là ngừng giải pđợi dân tộc bản địa 24. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản toàn quốc (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 23 b. Giai đoạn thiết bị nhị đa phần là xoá vứt di tích lịch sử phong con kiến và nửa phong kiến, triệt nhằm triển khai tín đồ cày tất cả ruộng c. Giai đoạn sản phẩm công nghệ tía là hầu hết thiết kế cơ sở cho CNXH d. Cả tía cách thực hiện trên Câu 175: Điều lệ new của Đảng Lao Động vẫn khẳng định Đảng đại diện thay mặt đến quyền hạn của a. Giai cấp người công nhân VN. b. Nhân dân nước ta. c. Dân tộc toàn quốc. d. Giai cấp cho người công nhân và nhân dân lao hễ toàn nước Câu 176: Nền tảng tư tưởng với kim chỉ nam được Đảng ta xác minh tại Đại hội II là: a. Chủ nghĩa Mác Lênin b. Tư tưởng Hồ Chí Minh c. Truyền thống dân tộc bản địa d. Cả tía cách thực hiện bên trên Câu 177: Đai hội Đảng toàn quốc lần trang bị hai đã thai ai có tác dụng Tổng Bí thỏng đảng Lao Động Việt Nam? a. Hồ Chí Minh b. Trần Phú c. Trường Chinc d. Lê Duẩn Câu 178: Hôm nay buổi sớm mon tía Mừng ngày thành công Đảng ta Ra đời Hai Câu thơ trên nói đến sự khiếu nại gì a. Hội nghị Thành lập và hoạt động Đảng b. Đại hội VN thống nhất Việt Minch cùng Liên Việt c. Đại hội Đảng đất nước hình chữ S lần II d. Cả tía phương án đều không đúng Câu 179: Trong tiến trình ra đời với trở nên tân tiến từ thời điểm năm 1930-1951, Đảng Cộng sản toàn quốc vẫn đề ra từng nào Cương lĩnh chủ yếu trị cùng vào thời khắc như thế nào a. Cương lĩnh năm 1930 b. 2 cưng cửng lĩnh vào khoảng thời gian 1930 cùng 1945 c. 3 cương cứng lĩnh vào khoảng thời gian 1930, 1945, 1951 d. 3 cương lĩnh vào thời điểm năm 1930, 1951 (năm 1930 thành lập và hoạt động 2 cương lĩnh) Câu 180: Trong cương lĩnh thiết bị cha (2-1951), Đảng ta đã xác định nhận thức của bản thân về tuyến đường giải pháp mạng cả nước. Đó là: a. Con con đường bí quyết mạng vô sản b. Con đường biện pháp mạng tứ sản dân quyền cùng ông công cách mạng c. Con con đường phương pháp mạng tứ sản dân quyền d. Con mặt đường cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ, quần chúng. # Câu 181: Đến năm 1951, Đảng ta đã thực hiện từng nào kỳ Đại hội và trong khoảng thời hạn nào? a. 1 kỳ Đại hội vào khoảng thời gian 1930 b. 2 kỳ Đại hội vào thời điểm tháng 3-1935 cùng tháng 2-1951 c. 3 kỳ Đại hội hồi tháng 2-1930, 3-1935, 2-1951 d. 4 kỳ Đại hội với tháng 2-1930, 10-1930, 3-1935, 2-1951 25. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKHN Page 24 Câu 182: Trong Cương lĩnh lắp thêm 3 được thông qua trên Đại Hội Đảng toàn nước lần lắp thêm nhị (2-1951), Đảng ta sẽ cải tiến và phát triển cùng hoàn thiện dìm thức về lực lượng giải pháp mạng không chỉ là là người công nhân cùng nông dân nhưng bao hàm nhiều lực lượng dân tộc không giống. Các lực lượng này được gọi chung là: a. Dân tộc b. Nhân dân c. Dân chủ d. Vô Sản Câu 183: Đại hội làm sao của Đảng vẫn quyết định bóc tách 3 Đảng bộ Đảng Cộng sản ở 3 nước Việt Nam, Lào cùng Cam pu chia? a. Đại hội I b. Đại hội II c. Đại hội III d. Đại hội IV Câu 184: Khối hận liên minch dân chúng 3 nước VN - Lào với Campuphân chia được Thành lập lúc nào? a. 2/1951 b. 3/1951 c. 4/1951 d. 5/1951 Câu 185: Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu Việt Nam lần trước tiên họp năm nào? a. 1950 b. 1951 c. 1952 d. 1953 Câu 186: Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân nhóm quần chúng. # VN (đại đoàn 308) được Thành lập Lúc nào? a. Năm 1945 b. Năm 1947 c. Năm 1949 d. Năm 1950 Câu 187: Đến cuối năm 1952, với sự cách tân và phát triển khỏe mạnh, lực lượng vũ khí nhân dân VN đã tạo nên bao nhiêu đại đoàn quân nòng cốt a. 2 đại đoàn cỗ binch b. 5 đại đoàn bộ binc và công binch c. 6 đại đoàn cỗ binh với 1 đại đoàn công binh-pháo binh d. 7 đại đoàn cỗ binch Câu 188: Đại đoàn quân đi đầu là đại đoàn nào? a. Đại đoàn 308 b. Đại đoàn 304 c. Đại đoàn 316 d. Đại đoàn 325 Câu 189: 3 vùng tự do thoải mái là hậu pmùi hương hầu hết trong tao loạn chống Pháp của giải pháp mạng VN : a. Việt Bắc, Thanh- Nghệ- Tĩnh, Liên khu V b. Việt Bắc, Thanh- Nghệ -Tĩnh, c. Liên khu vực V, Nam Bộ, Thừa Thiên Huế 26. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản toàn quốc (Phần I) ĐHBKHN Page 25 d. Liên khu III, Liên khu IV, Liên quần thể V Câu 190: Trong tiến trình cuối cuộc binh lửa kháng Pháp, nhằm mục đích tiến hành nhiệm vụ dân công ty, Đảng ta đã chủ trương tiến hành một trong những phương án. Pmùi hương án nào dưới đây không hẳn chủ trương của Đảng ta thời gian đó: a. Cải phương pháp ruộng khu đất b. Triệt để sút đánh, giảm tức c. Thí điểm với cải cách ruộng đất d. Cả nhì phương án b với c Câu 191: Nhằm tăng nhanh triển khai câu khẩu hiệu "tín đồ cày bao gồm ruộng", mon 11-1953, Họp Báo Hội nghị BCH TW lần sản phẩm V đã trải qua a. Cương lĩnh ruộng khu đất b. Chỉ thị giảm đánh, giảm tức c. Chính sách cải cách ruộng đất d. Tất cả phương pháp trên Câu 192: chân thành và ý nghĩa của quá trình triển khai khẩu hiệu "người cày gồm ruộng" so với cuộc binh đao kháng Pháp a. Huy động mạnh mẽ nguồn lực có sẵn bé fan đồ dùng chất mang lại kháng chiến b. Thúc đẩy mạnh mẽ lòng tin kungfu của quân với dân ta c. Chi viện trực tiếp đến chiến dịch Điện Biên Phủ d. Tất cả các phương án trên Câu 193: Một số tiêu giảm vào chế độ ruộng khu đất của Đảng ta từ 1953-1954 a. Không thấy không còn được trong thực tiễn chuyển đổi bắt đầu của cài đặt ruộng đất trong nông làng mạc toàn quốc trước 1953 b. Không thừa kế kinh nghiệm của quá trình cách tân từng phần c. Học tập giáo điều kinh nghiệm cải cách ruộng đất của quốc tế d. Tất cả các cách thực hiện bên trên Câu 194: Từ hầu hết phái mạnh 1950 trở đi, đế quốc Mỹ vẫn can thiệp càng ngày sâu vào cuộc chiến ttinh quái ngơi nghỉ Đông Dương. Theo kia cho năm 1954, viện trợ của Mỹ đến Pháp đã tiếp tục tăng bao nhiêu % vào ngân sách cuộc chiến tranh nghỉ ngơi Đông Dương: a. một nửa b. 60% c. 73% d. 80% Câu 195: Với thế chủ động bên trên chiến trường, từ thời điểm cuối 1950 cho đầu 1953 quân ta đã tổ chức các chiến dịch hủy hoại, tiêu tốn sinch lực địch. Đó là: a. Chiến dịch Trung Du, chiến dịch Đường 18, chiến dịch Hà Nam Ninch b. Chiến dịch Hoà Bình, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Thượng Lào c. Chiến dịch Trung Lào, chiến dịch Tây Nguim, chiến dịch Điện Biên Phủ d. Cả nhị phương án a với b Câu 196: Đầu năm 1953, nhằm mục đích cứu vớt vãn tình cố kỉnh càng ngày sa lầy và tìm kiếm kiếm chiến thuật thiết yếu trị có "danh dự", Pháp cùng Mỹ đã chuyển một viên tướng Pháp lịch sự làm Tổng lãnh đạo quân nhóm Pháp ngơi nghỉ Đông Dương cùng lập kế hoạch quân sự sở hữu tên: a. Rơve sầu b. Nava 27. Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I) ĐHBKThành Phố Hà Nội Page 26 c. Pháp - Mỹ d. Cả 3 phương án những không đúng Câu 197: Điểm mạnh của chiến lược Nava của Pháp Mỹ trên mặt trận Đông Dương a. cố gắng tập trung một đội nhóm quân cơ động mạnh mẽ nhất và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh nhiều độc nhất b. Phân tán và giải hầu như lực lượng ra khắp các chiến trường c. Tập luyện buổi tối nhiều lực lượng chủ lực sinh sống đồng bởi Bắc Sở d. Tất cả các phương pháp trên Câu 198: Trên các đại lý thâu tóm hồ hết chuyển đổi của thực trạng, BCH TW đang đưa ra chủ trương quân sự chiến lược vào Đông Xuân 1953-1954: a. Tăng cường cuộc chiến tranh du kích sinh hoạt vùng sau lưng địch nhằm mục đích phân tán nòng cốt địch b. Quân nòng cốt của ta triệu tập phá hủy sinh lực địch nghỉ ngơi phần đông vùng chiến lược quan trọng cơ mà địch tương đối yếu hèn, trỡ thủ phá hủy địch sinh sống gần như hướng địch đánh ra c. Thực hiện pmùi hương châm "lành mạnh và tích cực, dữ thế chủ động, cơ đụng linch hoạt" d. Tất cả những phương pháp bên trên Câu 199: Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, số đông hướng đánh kế hoạch của quân và dân ta: a. Tiến công nghỉ ngơi Lai Châu, Trung Lào b. Tiến công ngơi nghỉ Hạ Lào với Đông Campuchia c. Tiến công ngơi nghỉ Tây Nguyên ổn d. Cả ba