Bài bao gồm đáp án. Câu hỏi và bài xích tập Trắc nghiệm hóa học 11 bài xích 25: Ankan. Học sinch rèn luyện bằng phương pháp chọn câu trả lời của chính bản thân mình vào từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, tất cả phần xem tác dụng để hiểu bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bước đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Trắc nghiệm ankan

Câu 1: Công thức tổng thể của ankan là: 

A. C$_n$H$_2n+ 2$B. C$_n$H$_2n$C. C$_n$H$_n+ 2$D. C$_n$H$_2n-2$

Câu 2: Các hidrocacbon no được dùng lam nguyên nhiên liệu là do nguim nhân nào sau đây?

A. Hidrocacbon no cháy tỏa nhiệt nhiều cùng có khá nhiều sinh hoạt vào từ bỏ nhiênB. Hidrocacbon no là chất nhẹ nhàng hơn nướcC. Hidrocacbon no bao gồm bội nghịch ứng thếD. Hidrocacbon no có rất nhiều trong trường đoản cú nhiên

Câu 3: Tính hóa chất đặc thù của Hidrocacbon no là

A. Phản ứng thếB. Phản ứng oxi hóaC. Phản ứng táchD. Phản ứng phân hủy

Câu 4: Khi mang lại etung chức năng với clo bao gồm tia nắng khuếch tán thì thu được bao nhiêu sản phẩn triclo của etan?

A. 1B. 2C. 3 chiều. 4

Câu 5: Thành phần % trọng lượng của nguyên ổn tố C trong phân tử ankan chuyển đổi ra sao theo chiều tăng số nguim tử cacbon trong hàng đồng đẳng?

A. không đổiB. không theo quy luậtC. tăng dầnD. giảm dần

Câu 6: Công thức kết cấu CH$_3$CH(CH$_3$)CH$_2$CH$_2$CH$_3$ ứng cùng với tên thường gọi nào sau đây?

A. 1,1-đimetylbutanB. 2-metylpentanC. neopentanD. isobutan

Câu 7: Một bình kín đáo đựng 6,4 gam O$_2$ với 1,36 gam hỗn hợp khí A gồm 2 ankan. Bật tia lửa điện trong bình đó tì các thành phần hỗn hợp A cháy hoàn toàn. Sau phản bội ứng, ánh nắng mặt trời trong bình là 136,5$^circ$C. Nếu dẫn những hóa học vào bình sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)$_2$ lấy dư thì tất cả 9,00 gam kết tủa tạo ra thành. Biết số mol ankan có phân tử kân hận nhỏ dại rộng các cấp 1,5 lần số mol của ankal tất cả phân tử khối lớn hơn. Phần trăm thể tích của ankan có phân tử khối bé dại rộng trong bình là?

A. 20%B. 8%C. 12%D. 60%

Câu 8: Trong các chất sau: 

(1)-C$_4$H$_8$, (2)-C$_3$H$_8$

(3)-CH$_4$ (4)-C$_5$H$_12$

(5)-C$_3$H$_6$ (6)-C$_2$H$_4$

(7)-C$_6$H$_14$

Các hóa học trực thuộc dãy đồng đẳng của ankan là: 

A. 3, 5, 7B. 1, 3, 4, 7C. 1, 3, 4, 6, 7D. 2, 3, 4, 7

Câu 9: lúc Brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom độc nhất có tỷ khối hận khá đối với hidro là 75,5. Tên của ankan đó là: 

A. 3,3- đimetylhexanB. 2,2-đimetylpropanC. isopentanD. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 10: Ankan X tất cả phương pháp phân tử là C$_5$H$_12$. Clo hóa X, chiếm được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên Gọi của X là: 

A. 2,2-đimetylpropanB. 2-metylbutanC. pentanD. 2-đimetylpropan

Câu 11: Ankan X chứa 20% hidro theo khối lượng. Tổng số nguyên tử vào một phân tử X là: 

A. 8B. 11C. 6D. 14

Câu 12: Hỗn phù hợp M để lòng, chứa nhì ankan. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M yêu cầu cần sử dụng vừa hết 63,28 lít không gian (đktc). Hấp thú hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)$_2$ rước dư thu được 36,00 gam kết tủa. Biết rằng oxi chiếm phần 20% thể tích không gian thì trọng lượng các thành phần hỗn hợp M là:

A. 5,14B. 5,1C. 5,12D. 5

Câu 13: Trong chống nghiên cứu, người ta điều chế merã bằng cách thức làm sao sau đây?

A. Nung natri axetat khan cùng với tất cả hổn hợp vôi tôi xútB. Phân bỏ phù hợp hóa học hữu cơC. Tổng thích hợp cacbon và hidroD Cracking butan

Câu 14: Trong những xác minh sau, xác minh như thế nào đúng?

A. Ankan từ bỏ C$_4$H$_10$ trở đi tất cả đồng phân cấu tạoB. Ankan cơ mà phân từ chỉ chứa C bậc I với C bậc II là ankan ko phân nhánhC. Ankan gồm cả dạng mạch hsống cùng mạch vòngD. A và B đúng

Câu 15: Cho isopentan tính năng cùng với Cl$_2$ theo tỉ lệ thành phần 1: 1 về số mol, gồm ánh nắng khuếch tán. Dẫn xuất monoclo làm sao dễ dàng hình thành nhất?

A. CH$_3$CHClCH(CH$_3)_2$B. CH$_3$CH$_2$CCl(CH$_3)_2$C. (CH$_3)_2$CHCH$_2$CH$_2$ClD. CH$_3$CH$_2$CH(CH$_3$)CH$_2$Cl

Câu 16: Trong các ankan đồng phân của nhau, chất như thế nào tất cả ánh sáng sôi cao nhất?

A. Đồng phân mạch không nhánhB. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhấtC. Đồng phân isoankanD. Đồng phân tert-ankan

Câu 17: Các ankan ko tsi mê gia nhiều loại phản bội ứng nào? 

A. Phản ứng thếB. Phản ứng táchC. Phản ứng cộngD. Phản ứng cháy

Câu 18: Trong cách thức pha chế echảy dưới đây, phương pháp nào là sai?

A. Đun natri propionat cùng với vôi xútB. Cho etilen cộng đúng theo vs H$_2$C. Tách nước ngoài ancol etylicD. Cracking butan

Câu 19: Hỗn phù hợp khí A gồm echảy với propan. Đốt cháy các thành phần hỗn hợp A chiếm được khí CO$_2$ và hơi nước theo xác suất thể tích 11: 15. Thành phần Xác Suất theo cân nặng của nhì hóa học thứu tự là: 

A. 18,5% và 81,5%B. 45% và 55%C. 28,1% cùng 71,9%D. 25% cùng 75%

Câu 20: Cho những hóa học sau: 

*

Chất làm sao là đồng đẳng của nhau?

A. I, III, IVB. I, II, IV, VC. III, IV, VD. I, IV, V với I, II

Câu 21: Hỗn hòa hợp X đựng ancol etylic (C$_2$H$_5$OH) cùng hai ankan tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng. Lúc đốt cháy hoàn tòa 18,9 gam X thu được 26,1 gam H$_2$O và 26,88 lkhông nhiều CO$_2$ (đktc). % về khối lượng của ankan gồm phân tử kăn năn bé dại rộng là?

A. 48,5%B. 35,27%C. 15,18%D. 20,06%

Câu 22: Công thức kết cấu của gốc isopropyl là: 

A. CH$_3$-CH$_2$-B. CH$_3$-CH$_2$-CH$_2$-C. CH$_3$-CH(CH$_3$)-D. CH$_3$-CH(CH$_3$)-CH$_2$-

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn luôn tiện tích khí thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan bằng oxi không gian ( trong bầu không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lkhông nhiều khí CO$_2$ cùng 9,9 gam nước. Thể tích không gian bé dại nhất nên dùng làm đốt trọn vẹn hỗn hợp bên trên là. ( những khí đo làm việc đktc)?

A. 70 lítB. 78,4 lítC. 84 lítD. 56 lít

Câu 24: khi cracking một đồng đẳng của pentung chỉ chiếm được sản phẩm gồm metung và 2-metylpropen (CH$_2$=C(CH$_3)_2$), đưa thiết rằng sự cắt mạch là tùy ý và không tồn tại sự đồng phân hóa. Tên Gọi của đồng phân mang dùng là:

A. IsopentanB. n-pentanC. NeopentanD.

Xem thêm: module thcs file word

Cả cha đáp án hầu như đúng

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn một hidrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy theo lần lượt qua bình đựng P$_2$O$_5$ với Ca(OH)$_2$ thì khối lượng các bình này tăng thêm theo lần lượt là 0,9gam và 1,1 gam. Công thức phân tử của X là: