TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC Đúng không nên (D/Đ) Câu hỏi / Trả lời A ± 0,5 Hz B ± 0,2 Hz C ± 0,1 Hz Câu 2 . Trong điều kiện quản lý thông thường năng lượng điện áp được phép xấp xỉ bao nhi êu ? A ± 5 % B ± 10% C + 5,  10 % Câu 3 Trong điều kiện vận hành tạm bợ điện áp được phnghiền dao động bao nhi êu? A ± 5 % B ± 10% C Từ  10 % cho + 5% Câu 4. Trong chính sách sự ráng tần số hệ thống điện được phnghiền dao động từng nào ? A ± 0,5 Hz Mức độ dễ dàng NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM (mẫu mã chuẩn chỉnh import vào lịch trình TestOnline) Lĩnh vực chung: Kỹ thuật điện Câu 1. Trong ch ế độ vận h ành bình th ư ờng tần số hệ thống điện đ ư ợc phnghiền giao động bao nhiêu ? B ± 0,2 Hz C ± 0,1 Hz Câu 6:Thế làm sao là ko tải ? a U = 0 , I = 0 b I = 0 , U # 0 c Cả nhì trường thích hợp rất nhiều không nên . Câu 7: Kí hiệu với đơn vị chức năng đo điện cảm là gì ? a Điện cảm kí hiệu là L, đơn vị chức năng đo là Henri ( H ) xuất xắc mH b Điện cảm kí hiệu là M, đơn vị chức năng đo là Henri (H) c Điện cảm kí hiệu là L, đơn vị chức năng đo là Culông Câu 8: Dung chống là gì, công thức tính ra sao ? a M ột đ ại lư ợng c ản tr sống dòng đi ện chuyển phiên chi ều đi qua t ụ đi ện g ọi là dung kháng. Công thức tính là X c = 1/ ωC b Đ ại lư ợng c ản tr sinh sống cái đi ện đi qua đi ện dung g ọi là dung chống. Công th ức tính là X c = ωC c Là đ ại lư ợng c ản tr sống cái đi ện luân chuyển đưa ra ều đi qua cu ộn dây g ọi là dung chống. Công thức tính là X c = 1/ωC Câu 9: Cảm kháng là gì, công thức tính ra sao, đơn vị đo ? a M ột đại l ư ợng cản ngăn d òng đi ện luân phiên chiều trải qua cuộn dây Gọi l à c ảm chống . Công thức tính là X L =ωL , đơn vị chức năng đo là Ω b Đ ại l ư ợng ngăn cản d òng đi ện trải qua cuộn dây hotline l à c ảm chống. Công thức tính là X L = ωL, đơn vị đo là Ω c Là đ ại lư ợng c ản tr ở loại đi ện chuyển phiên chi ều trải qua t ụ đi ện g ọi là c ảm phòng . Công thức tính là X c = 1/ωC, đơn vị chức năng đo là Ω Câu 10: Đơn vị đo mẫu điện là gì ? a Ampe ( A ), kilô Ampe (kA ) b Vôn ( V ), kilô Vôn ( kV ) c Watt ( W ), kilô Watt ( kW ) Câu 11: Đơn vị đo năng lượng điện áp là gì ? a Ampe ( A ), kilô Ampe (kA) b Von ( V ), kilô Vôn ( kV ) c Watt ( W ), kilô Watt ( kW ) Câu 12: Đơn vị đo công suất toàn phần là gì ? a VA , kVA , MVA b W , kW , MW c VA , kVAr , MVAr Câu 13: Đơn vị đo hiệu suất tác dụng là gì ? a VA , kVA , MVA b W , kW, MW c VAr, kVAr, MVAr Câu 14: Đơn vi công suất phản phòng là gì ? a VA , kVA, MVA b W , kW , MW c VAr , kVAr , MVAr Câu 15: Kí hiệu cùng đơn vị chức năng đo điện dung là gì ? a Điện dung kí hiệu là C, đơn vị chức năng đo là Fara ( F, mF ) b Điện dung kí hiệu là Xc. đơn vị đo là Fara c Điện dung kí hiệu là C, đơn vị chức năng đo là Culông Câu 16: Kí hiệu với đơn vị chức năng đo của điện năng ? a Đi ện năng là lư ợng công su ất đi ện s ử d ụng trong m ột kho ảng th ời gian, kí hi ệu là A, đơn vị đo là Wh, kWh, MWh b Là công su ất cần sử dụng trong m ột solo v ị th ời gian, kí hi ệu là A, đối chọi vi đo là Wh, kWh, MWh c Cả nhì ý phần nhiều đúng . a ≥ 1,0mm b ≥ 0,7milimet c ≥ 0,5milimet a T ập hợp các nh à sản phẩm công nghệ đi ện, l ư ới năng lượng điện v à lư ới nhiệt đ ư ợc nối cùng nhau, bao gồm li ên hệ quan trọng, liên tiếp vào quá trình phân phối, thay đổi với phân phối điện và b T ập đúng theo các nh à máy nhi ệt điện v à lư ới điện đ ư ợc nối với nhau, tất cả li ên h ệ mật thiết, liên tiếp trong quá trình sản xuất, chuyển đổi và phân pân hận điện cùng nhiệt độ c T ập vừa lòng các nh à máy th ủy năng lượng điện, nhiệt độ điện v à lư ới nhiệt độ đ ư ợc nối với nhau, tất cả liên hệ quan trọng, tiếp tục trong quy trình cấp dưỡng, biến đổi với phân păn năn năng lượng điện Câu 17: Chiều dày của rào ngăn uống với tấm bít bằng kim loại đối với vật dụng trên 1kV là bao nhiêu? Câu 18: Hệ thống tích điện là gì? Câu 19: Hệ thống điện là gì? a Hệ thống năng lượng không có lưới nhiệt độ b Hệ thống năng lượng bao gồm lưới nhiệt độ cùng lưới năng lượng điện c Hệ thống tích điện chỉ tất cả lưới nhiệt hoặc lưới điện a M ột bộ phận của khối hệ thống điện, hoàn toàn có thể l à tr ạm vạc năng lượng điện, trạm trở thành áp, trạm cắt hoặc trạm bù năng suất bội nghịch chống v.v. b Là các nhà máy sản xuất vạc đi ện, trạm trở nên áp, trạm giảm hoặc trạm b ù công su ất bội phản chống v.v. c Có th ể l à xí nghiệp điên, tr ạm phạt điện, trạm đổi mới áp, trạm giảm hoặc trạm b ù công suất phản chống v.v. a M ột bộ phận của khối hệ thống điện, rất có thể l à tr ạm vạc điện, trạm biến hóa áp, trạm giảm hoặc trạm bù công suất phản kháng v.v. b Là tr ạm có những thứ biến chuyển áp lực đè nén liên kết nhị hoặc những l ư ới điện bao gồm điện áp khác nhau c Là trạm bao gồm máy đóng giảm, những tkhô cứng mẫu, không tồn tại thiết bị đổi mới áp lực nặng nề a M ột bộ phận của khối hệ thống điện, có thể l à tr ạm vạc năng lượng điện, trạm phát triển thành áp, trạm giảm hoặc trạm bù năng suất phản bội phòng v.v. b Là tr ạm gồm các lắp thêm vươn lên là áp lực liên kết hai hoặc những l ư ới điện có điện áp không giống nhau c Là trạm bao gồm thứ đóng góp cắt, các tkhô giòn mẫu, không có lắp thêm thay đổi áp lực nặng nề a Trạm bù công suất bội nghịch kháng bằng tụ điện. b Trạm bù năng suất phản bội chống bằng máy bù đồng hóa c Cả hai câu vấn đáp số đông đúng Câu 23: Trạm bù năng suất bội nghịch phòng là gì? Câu 20: Trạm điện là gì? Câu 21: Trạm trở thành áp là gì? Câu 22: Trạm giảm là gì? a Tr ạm thu gọn gàng đặt vào phòng kim loại đ ư ợc nối đất, phương pháp điện cho những thứ năng lượng điện bao gồm của trạm bằng chân ko b Tr ạm thu gọn gàng đặt trong buồng sắt kẽm kim loại đ ư ợc nối khu đất, bí quyết điện cho các máy năng lượng điện chủ yếu của trạm bằng bầu không khí nén c Tr ạm thu gọn gàng đặt vào buồng sắt kẽm kim loại đ ư ợc nối đất, bí quyết điện cho những sản phẩm năng lượng điện chủ yếu của trạm bằng hóa học khí nén (không hẳn là không khí) Câu 25: Dòng năng lượng điện dung của đường dây bởi vì đâu mà lại có? a Do điện dung giữa các pha với nhau cùng pha cùng với khu đất tạo cho. b Do nđính thêm mạch ra đời. c Do đụng khu đất 1 trộn ra đời. a Đi ện áp pha ch ạm đ ất so v ới đ ất b ằng không, đi ện áp 2 pha còn l ại so v ới đ ất tăng thêm căn uống 3 lần năng lượng điện áp trộn của mạng. b Gây ngắn thêm mạch một pha, bảo đảm rơle làm viêc đi giảm thiết bị giảm. c Điện áp pha chạm đất bởi không, năng lượng điện áp 2 trộn còn lại ko biến hóa. a lúc ch ạm đ ất 1 pha đi ện áp 2 pha tê tăng thêm b ằng đi ện áp dây, phương pháp đi ện c ủa mạng chịu thừa áp thọ có khả năng sẽ bị chọc thủng. b Sợ nguy khốn cho tất cả những người chạm vào. c Khi ch ạm đ ất 1 trộn đi ện áp đ ặt vào TU c ủa 2 trộn còn l ại tạo thêm d ẫn đ ến loại điện đi qua TU tăng thêm khiến phát lạnh có tác dụng cháy TU. Câu 28: Tại sao trong khối hệ thống điện 380/220V trung tính được trực tiếp tục khu đất ? a Đảm bảo bình an cho những người. Câu 24: Trạm giải pháp điện khí (GIS) là gì? Câu 26: Trong khối hệ thống năng lượng điện 3 pha trung tính ko nối khu đất, Khi va đất 1 pha xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì? Câu 27: T ại sao trong khối hệ thống điện tía pha trung tính biện pháp điện, Lúc đụng khu đất 1 trộn người ta không có thể chấp nhận được quản lý và vận hành lâu dài hơn ? b Tiết kiệm giải pháp điện. c Dễ dàng áp dụng . Câu 29: Hệ thống điện tía trộn trung tính trực tiếp nối đất gồm ưu thế gì? a Trong m ọi ch ế đ ộ làm cho vi ệc, đi ện áp những pha v ới đ ất ko vư ợt quá đi ện áp trộn của khối hệ thống. b Cách năng lượng điện của khối hệ thống chỉ quan trọng kế bằng năng lượng điện áp pha c Tất cả những ý số đông đúng. a U 0 = 0 b U 0 = U d c U 0 = U p Câu 31 : Công thức của định dụng cụ Ohm vào mạch năng lượng điện một chiều? a R = U/I b R = ρ . l/s c Cả nhị công thức đầy đủ sai. Câu 32: Để đo mẫu điện, đồng hồ Ampe mét được đấu ra sao trong mạch điện? a Mắc thông suốt trong mạch điện. b Mắc song tuy vậy với mạch điện. c cũng có thể mắc tất cả hổn hợp tiếp nối và tuy nhiên tuy nhiên . Câu 30: Trong h ệ thống năng lượng điện 3 pha trung tính biện pháp điện, nghỉ ngơi chính sách l àm vi ệc đối xứng điện áp tại điểm trung tính như vậy nào? Câu 33 : Để đo điện áp, đồng hồ đeo tay Vôn kế được đấu ra làm sao vào mạch điện? a Mắc nối liền trong mạch điện b Mắc tuy nhiên tuy nhiên cùng với mạch năng lượng điện c Có thể mắc tất cả hổn hợp nối liền và song tuy nhiên. Câu 34: Rào chắn bởi lưới nghỉ ngơi những trạm bao gồm size lỗ là bao nhiêu ? a trăng tròn x 20 milimet b 25 x25 milimet c 30 x 30 milimet Câu 35: Những lưới điện làm sao sau đây tất cả trung tính nối đất trực tiếp? a 500kV b Các câu vấn đáp hầu hết đúng c 220kV d 110kV a N ối khu đất trực tiếp, vào tr ư ờng phù hợp đặc biệt rất có thể trung tính phương pháp ly hoặc nối đất qua cuộn dập hồ nước quang đãng b N ối đất trực tiếp, vào tr ư ờng thích hợp đặc biệt hoàn toàn có thể trung tính cách ly hoặc nối đất qua năng lượng điện trngơi nghỉ nhỏ tuổi c Nối khu đất trực tiếp, vào trường thích hợp quan trọng đặc biệt có thể trung tính bí quyết ly a 35kV Câu 36: Trung tính lưới năng lượng điện 15kV, 22kV thao tác ở chính sách làm sao sau đây? Câu 37: Nh ững l ư ới năng lượng điện n ào sau đây tất cả trung tính phương pháp ly ho ặc nối đất qua cuộn dập hồ quang? b Các câu vấn đáp mọi đúng c 10kV d 6kV A Điện ngôi trường ko đồng điệu B Dòng điện chạy vào dây dẫn C Tất cả những câu vấn đáp phần đa đúng Câu 40. Quá năng lượng điện áp khí quyển trên phố dây cao thế, là vì những nguim nhân gì ? A Do sét tấn công gần mặt đường dây B Do sét tấn công thẳng vào dây phòng sét và dây dẫn C Tất cả các nguim nhân. A Từ cung cấp 35kV trnghỉ ngơi lên. B Từ cấp cho 500kV trlàm việc lên C Từ cấp 110kV trsinh sống lên. D Từ cung cấp 220kV trsinh sống lên A Nh ằm nuốm đ ổi t ổng tr sống c ủa đư ờng dây đ ể gi ảm t ổn th ất đi ện áp bên trên đư ờng dây, tăng bình ổn năng lượng điện áp của hệ thống. Câu 42. Tác dụng của tụ bù dọc là gì ? Câu 38. Yếu tố như thế nào ảnh hưởng mang đến pđợi năng lượng điện vầng quang? Câu 41: Trong tính tân oán v ận hành h ệ th ống đi ện, p chờ đi ện v ầng quang quẻ đư ợc xét đ ến từ cấp cho năng lượng điện áp nào? B Điều chỉnh năng lượng điện áp cùng giảm tổn thất điện năng của mạng năng lượng điện C Chống tổn định thất hiệu suất trên đường dây A Nhằm bù hiệu suất phảng phòng trên phố dây, cải thiện hệ số năng suất. B Tăng kh ả năng t ải công su ất tác d ụng, gi ảm t ổn định th ất tróc nã ền t ải, góp ph ần đi ều chỉnh năng lượng điện áp của mạng C Tất cả các tính năng. A T ổn định th ất đi ện năng k ỹ thu ật là t ổn th ất bên trên t ổng tr ở c ủa b ản thân thi ết b ị với điện gây nên trong quá trình với tải B Do ăn cắp năng lượng điện tạo ra cùng tính toán không đúng. C Do thống trị cùng sale năng lượng điện năng gây ra . a T ổn định th ất đi ện năng thương thơm m ại là t ổn định th ất đi ện năng vì chưng qu ản lý cùng marketing điện năng gây nên . b Là sự mất năng lượng điện năng trên tuyến đường dây khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua . c Là tổn thất bên trên các sản phẩm năng lượng điện Lúc ta chào bán năng lượng điện a Tổn thất bởi vì thất bay năng lượng điện năng. b Tổn thất vị sai sót của nhân viên cấp dưới ghi điện c Tất cả các câu vấn đáp phần nhiều đúng Câu 43: Tác dụng của tụ bù ngang là gì ? Câu 44: Tổn định thất năng lượng điện năng chuyên môn là gì ? Câu 45: Tổn thất điện năng tmùi hương mại là gì ? Câu 46: Nêu những tác nhân gây ra tổn định thất năng lượng điện năng tmùi hương mại? <...>... sống xà mắc tkhô giòn chiếc Câu 152: Phải tô màu ráng làm sao so với đối với điện một chiều đến 220V, Lúc thanh cái sắp xếp thẳng đứng? Thanh hao bên trên (tkhô giòn trung tính) màu sắc trắng; thanh hao giữa (­) màu xanh; thanh dưới (+) màu đỏ a Thanh trên (thanh trung tính) color xanh; tkhô nóng thân (­) màu trắng; tkhô giòn dưới (+) màu đỏ b Tkhô nóng trên (thanh khô trung tính) color đỏ; tkhô nóng giữa (­) color xanh; tkhô giòn bên dưới (+) greed color c Câu 153: Phải... c Câu 49: Pđợi điện vầng quang quẻ là gì ? Là sự pchờ năng lượng điện xẩy ra sống Quanh Vùng bao phủ năng lượng điện cực mũi nhọn không sang trọng a năng lượng điện cực cơ b Là pđợi điện xẩy ra trê tuyến phố dây điện áp cao c Là pđợi điện trên tuyến đường dây tải điện lúc ttránh mưa giông Câu 50: Phóng điện chọc tập thủng là gì ? Là sự pngóng điện xẩy ra trong điện ngôi trường phệ lúc các năng lượng điện dương về mang đến a năng lượng điện cực âm b lúc những năng lượng điện, ion đi đến điện. .. nào so với đối với năng lượng điện một chiều đến 220V, các tkhô cứng rẽ nhánh trường đoản cú tkhô nóng cái: nếu như nhìn tự phía hiên chạy dọc vận hành? Thanh khô trái (tkhô nóng trung tính) màu trắng, tkhô cứng giữa (­) blue color, thanh đề nghị (+) red color a Tkhô nóng trái (tkhô cứng trung tính) greed color, thanh giữa (­) màu trắng, thanh khô cần (+) màu đỏ b Tkhô nóng trái (thanh khô trung tính) màu trắng, tkhô cứng giữa (­) màu đỏ, tkhô giòn phải (+) màu xanh c Câu 155: Quy định... không đúng Câu 72 Theo quy phạm lắp thêm điện, những lắp thêm điện được phân nhiều loại như vậy nào? a Có 2 loại: Điện áp cho 1kV và điện áp trên 1kV b Có 2 loại: Điện áp cao áp trên 1kV cùng điện áp hạ áp mang đến 1kV c Có 3 loại: Điện áp cao thế, trung áp cùng hạ áp d Cả 3 phương pháp hồ hết không đúng Câu 73 Theo quy phạm sản phẩm năng lượng điện, những trang bị điện được phân nhiều loại như vậy nào? a Có 2 loại: Trang bị năng lượng điện ngoại trừ ttránh với máy năng lượng điện. .. phần tử sở hữu năng lượng điện thường xuyên với một nhân viên ngẫu nhiên đang làm việc vào trạm Câu 133: Thế như thế nào là không gian phương pháp điện tối thiểu? a b c Khoảng biện pháp an toàn bé dại duy nhất phải theo đúng giữa những phần tử với năng lượng điện với phần tử không có điện hoặc thân phần với năng lượng điện cùng với đất Khoảng bí quyết an toàn bé dại nhất buộc phải theo đúng thân những thành phần với năng lượng điện của những trộn hoặc thân trộn với khu đất Khoảng biện pháp bình yên bé dại... không khôi phục lại trọn vẹn phần lớn công năng bí quyết năng lượng điện sau khoản thời gian bị pngóng năng lượng điện Cách năng lượng điện bị mất những đặc tính phương pháp năng lượng điện sau khi bị pđợi năng lượng điện Cách điện đuợc phục sinh lại trọn vẹn phần đa tính năng phương pháp điện sau thời điểm bị phóng năng lượng điện Câu 124 : Thế nào là phương pháp điện chính? a b c Cách năng lượng điện của bộ phận với năng lượng điện có tính năng đảm bảo an toàn chính là chống năng lượng điện giật Cách năng lượng điện chủ yếu bao gồm phần giải pháp năng lượng điện áp dụng riêng đến... thất năng lượng điện năng a b Góp phần kiểm soát và điều chỉnh điện áp của mạng điện c Cả hai trách nhiệm phần lớn đúng Câu 93: Điện trsống bí quyết năng lượng điện là gì ? a Là đại lượng nhằm Reviews quality giải pháp điện của sản phẩm b Là năng lượng điện trsinh hoạt của lắp thêm với khu đất c Là năng lượng điện trtại đoạn với điện của vật dụng Câu 94: Yếu tố làm sao tác động mang đến cực hiếm đo điện trngơi nghỉ giải pháp điện ? a Nhiệt độ thứ b Tình trạng phương pháp điện và thời gian đo điện trsinh sống biện pháp năng lượng điện. .. kế bên không giống Câu 122 : Thế làm sao là giải pháp điện từ bỏ phục hồi? b Cách điện được khôi phục lại trọn vẹn đông đảo công năng cách điện sau thời điểm bị pngóng năng lượng điện Cách điện có công dụng khôi phục lại trọn vẹn form size thuở đầu sau khi bị pchờ năng lượng điện c Cách điện tự động hóa Phục hồi những thiết kế ban sơ sau khoản thời gian bị pchờ điện a Câu 123 : Thế nào là giải pháp điện không từ phục hồi? a b c Cách điện bị mất đều tính năng phương pháp điện hoặc... áp điện lực độc nhất (A) màu sắc tiến thưởng, thanh giữa (B) red color, thanh khô xa duy nhất (C) màu xanh da trời lá cây c Câu 149: Phải sơn color nạm nào so với máy phân phối hận vào đơn vị, điện luân phiên chiều bố pha, các tkhô hanh rẽ nhánh tự tkhô cứng cái: giả dụ chú ý trường đoản cú hành lang vận hành? Tkhô hanh trái (A) màu vàng, tkhô hanh giữa (B) màu xanh lá cây và tkhô nóng đề nghị (C) màu đỏ a Tkhô cứng trái (A) color quà, thanh khô thân (B) màu đỏ cùng tkhô giòn yêu cầu (C) màu xanh lá cây...


Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương an toàn điện


Xem thêm: Module Lấy Trẻ Làm Trung Tâm 1(Mn1, Xây Dựng Trường Mn Lấy Trẻ Làm Trung Tâm 1(Mn1

cây b Tkhô nóng trái (A) màu đỏ, tkhô cứng giữa (B) màu xanh lá cây lá cây và thanh khô phải (C) màu sắc đá quý c Câu 150: Phải tô color núm nào đối với thứ phân phối ko kể ttách, điện luân chuyển chiều tía pha, các thanh hao rẽ nhánh từ bỏ khối hệ thống tkhô giòn cái: ví như quan sát từ bỏ thiết bị phân phối bên cạnh Tkhô cứng trái (A) màu sắc tiến thưởng, tkhô giòn thân (B) blue color lá cây, tkhô hanh phải (C) red color a Tkhô nóng trái (A) màu đỏ, tkhô hanh thân (B) màu xanh lá cây, thanh khô nên . do không nên sót của nhân viên cấp dưới ghi điện c Tất cả các câu vấn đáp đầy đủ đúng Câu 43: Tác dụng của tụ bù ngang là gì ? Câu 44: Tổn thất năng lượng điện năng nghệ thuật là gì ? Câu 45: Tổn thất điện năng thương thơm mại