Trọn bộ Toán cơ bản lớp 4 bao gồm đầy đủ những dạng Toán và bài xích tập Toán trong toàn bộ chương trình học lớp 4 giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt lại loài kiến thức, luyện đề kết quả hơn. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho những em học viên ôn tập trong thời hạn nghỉ dịch hè.

Bạn đang xem: Toán bài tập lớp 4

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút thiết lập về nội dung bài viết này, bạn vui mắt kéo xuống cuối bài viết để mua về.


GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài xích tập SGK Toán lớp 4 bao gồm các nội dung lời giải hay bài xích tập sách giáo khoa. Với giải thuật Toán lớp 4 của edquebecor.com mang lại SGK đầy đủ cụ thể các bài bác tập toán lớp 4 đã được giải quyết và xử lý nhanh chóng, dễ hiểu.

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài tập toán lớp 4 rất đầy đủ các bài xích tập trong cả năm học tập 35 tuần. Những bài giải tương xứng với từng ngày tiết học cho các em học viên tham khảo, sẵn sàng cho các bài học tập trên lớp.

Ngoài ra những em tham khảo: một trong những dạng Toán cơ bạn dạng và cải thiện lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng 1-1 vị, sản phẩm chục, hàng trăm

- Lớp nghìn tất cả 3 hàng: sản phẩm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn

- Lớp triệu gồm: sản phẩm triệu, hàng trăm triệu, hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc các số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..


1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết các số sau:

a/ hai trăm linh ba nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi hai nghìn ba trăm:………………………………………

c/ cha trăm linh tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn với 9 solo vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm cùng 8 đơn vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu với 3 solo vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu cực hiếm của chữ số 3 trong mỗi số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất bao gồm hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 có hai chữ số, tía chữ số, tư chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 có hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 có nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục nhỏ tuổi nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ tuổi nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ bé bỏng nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc các số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: cha mươi triệu

45 234 345: bốn năm triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn ba trăm tứ mươi lăm

234 445 098: hai trăm ba mươi tư triệu tứ trăm tư mươi lăm nghìn không trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm hai mươi bố triệu ko nghìn nhị trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ nhị trăm linh cha nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhì nghìn cha trăm: 1 942 300

c/ tía trăm linh tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn và 9 đơn vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đối chọi vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu và 3 đối kháng vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098: ba trăm triệu

198 390 456: tía trăm nghìn

568 403 021: tía nghìn

873 049 764: ba triệu

873 876 986: ba triệu

Bài 5. Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356


c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số bé dại nhất có hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn số 1 có hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số, ba chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn số 1 có hai chữ số, ba chữ số, tư chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn nhất có hai chữ số, tía chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ dại nhất có hai chữ số, ba chữ số, tư chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn chục nhỏ dại nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ dại nhất: 2

i/ Viết số lẻ nhỏ xíu nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. search x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bởi 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà bác Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác bỏ An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác bỏ thu hoạch được từng nào kg cà phê?

Bài 7. Kho thóc thứ nhất chứa 1243 tấn thóc, kho máy hai đựng số thóc gấp rất nhiều lần kho sản phẩm nhất. Hỏi các hai kho thóc có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc thứ nhất chứa 3245 tấn thóc, kho thiết bị hai chứa số thóc bằng 50% kho đồ vật nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. search x:

a/ x + 456788 = 9867655

x = 9867655 - 456788

x = 9410867

b/ x – 23345 = 9886


x = 9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x = 986352 - 283476

x = 702876

d/ y × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y = 364

e/ X : 637 = 2345

x = 2345 x 637

x = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x = 212552 : 326

x = 652

h/ 40000 – x = 3876

x = 40000 - 3876

x = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự để tính

Kết đúng thật sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100 = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính bởi 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kilogam cà phê, nhà bác bỏ Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc thứ nhất chứa 1243 tấn thóc, kho thứ hai đựng số thóc gấp hai kho sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi các hai kho thóc có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc thứ nhất chứa 3245 tấn thóc, kho lắp thêm hai cất số thóc bằng 50% kho lắp thêm nhất. Hỏi những hai kho thóc có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kg =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12 tấn 5 kilogam = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kg = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a/ 20000 kg = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kg = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kg ….. G;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 01/05 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm

a/ 5m2 = …….dm2;


b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

a/ 2 tiếng đồng hồ 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ một nửa giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 chũm kỉ = ………năm;

n/ 01/05 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh các đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

h) 7 tấn 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính các đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ đồng hồ = ? phút

c) 15 năm - 126 tháng = ? tháng

d) 5 tấn 7kg x trăng tròn kg = ? kg

Bài 8: một tuần có 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì gồm bao nhiêu ngày?

b) 623 ngày thì có bao nhiêu tuần?

Bài 9: Một dòng xe xe hơi chở các lần chở được 516kg cam. Hỏi 30 lần thì chở được từng nào kg cam?

Bài 10: Tính thời gian Minh tiến hành các chuyển động buổi sáng?

Minh thức dậy cơ hội 6 tiếng 15 phút bầy dục và dọn dẹp và sắp xếp đến 6 giờ 35 phút. Sau đó đi dạo đến trường là thời gian 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh tập thể dục và dọn dẹp và sắp xếp là bao lâu?

b) thời gian Minh quốc bộ tới trường mất từng nào phút?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số trung bình cùng = tổng những số hạng : số những số hạng

Tổng các số hạng = số trung bình cùng x số các số hạng

Bài 1. tra cứu số vừa đủ cộng của các số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ 20, 32, 24 cùng 36;

d/ 25, 37, 30, 75 với 63

Bài 2. Một tổ sản xuất muối bột thu hoạch trong những năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ với 98 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi dịp tổ kia thu hoạch được từng nào tạ muối?

Bài 3. Sự tăng dân số của một xã trong tía năm theo lần lượt là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân sinh của làng mạc đó tăng lên bao nhiêu người?

Bài 4. Một shop chuyển máy bởi ô tô. Lần đầu bao gồm 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau gồm 5 ô tô khác, mỗi ô tô chuyển được 24 máy. Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu máy?

Bài 5. Một công ti gửi thực phẩm vào thành phố. Gồm 5 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một ô tô giờ trước tiên chạy được 39 km, giờ sản phẩm hai chạy được 60 km, giờ đồng hồ thứ cha chạy được bởi quãng con đường của nhì giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số trung bình cùng của nhị số bằng 8. Biết 1 trong hai số bằng 9, tìm kiếm số kia?

b/ Số trung bình cộng của hai số bởi 20. Biết một trong hai số bằng 30, tìm kiếm số kia?

Bài 8. với cái giá trị nào của a thì:

a/ a x 5

Bài 5. Cả hai lớp 4A cùng 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây.

Bài 6. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 32. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Một thư viên mới mua thêm 45 quyển sách gồm hai loại: sách văn học với sách khoa học. Số sách văn học nhiều hơn thế nữa số sách kỹ thuật 11 quyển. Hỏi mỗi loại gồm bao nhiêu quyển ?

Bài 8. nhị đội có tác dụng đường thuộc đắp một phần đường dài 800m. Đội trước tiên đắp được ít hơn đội trang bị hai 136m đường. Hỏi mỗi team đắp được từng nào mét đường?

Bài 9. nhì thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa trước tiên thu hoạch được không ít hơn thửa thứ hai 6 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một cùng lớp Hai cùng thu nhặt được 127 kg giấy. Lớp nhị thu nhặt được không ít hơn lớp Một 9 kilogam giấy. Hỏi từng lớp thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tấm vài ba dài tất cả 114m. Tấm vải trang bị nhất dài ra hơn tấm vải trang bị hai 6m. Hỏi từng tấm vải vóc dai từng nào mét?

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = p. : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) diện tích hình bình hành: S

Độ nhiều năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = phường : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ dài hai tuyến phố chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 24 m với chiều rộng 18m.

Bài 2. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 4dm cùng chiều rộng lớn 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật có chiều dài 18cm cùng chiều rộng yếu chiều lâu năm 2cm.

Bài 4. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 26m cùng chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn mặc tich hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12m với chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng.

Bài 6. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 18m với chiều rộng bởi 1/3 chiều dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích s 36cm2 và chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích s 64cm2 cùng chiều nhiều năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh dài 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và ăn diện tích hình vuông vắn có cạnh lâu năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông vắn đó là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích s hình bình hành có độ nhiều năm đáy 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích hình bình hành có độ nhiều năm đáy 18cm và chiều cao bằng 1/3 độ lâu năm đáy.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành có chiều cao 12m và độ nhiều năm đáy gấp 3 lần chiều cao.

Bài 16. Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo cánh lần lượt là 12cm và 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo cánh lần lượt là 12dm cùng 40 cm.

Bài 18: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 8cm và bằng

*
chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích s hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi 200m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật hơn nhì lần chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 20: Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều dài 5m và sút chiều rộng 5m thì được một mảnh vườn mới tất cả diện tích bé dại hơn diện tích s mảnh vườn ban sơ là 250 m2. Tính diện tích mảnh sân vườn ban đầu.

Bài 21: sảnh trường em hình vuông. Để tạo thêm diện tích đơn vị trường mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng lên 192m2. Hỏi trước đó sân ngôi trường em có diện tích s là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bởi hai cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một huyện nhận thấy 215 hộp cây viết chì màu, từng hộp gồm 24 cây viết chì. Huyện đó chia hồ hết số bút chì color đó mang lại 86 lớp. Hỏi từng lớp dấn được bao nhiêu bút chì màu.

Bài 4. Một xe xe hơi chở 27 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg cùng chở 25 bao mì, từng bao nặng 30 kg. Hỏi xe đó chở toàn bộ bao nhiêu ki –lô-gam gạo với mì.

Bài 5. Một lớp học tất cả 12 lớp học, mỗi lớp học có 45 học viên và 6 lớp học tập khác, mỗi lớp bao gồm 42 học sinh. Hỏi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh.Bài 6. Một fan đi xe đạp điện tính ra vào 5 phút đi được 975m. Cứ đạp đều vì thế thì sau 45 phút đang đi được bao nhiêu mét.

Bài 7. Phòng họp A tất cả 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế bao gồm 11 người ngồi. Phòng họp B gồm 14 hàng ghế, mỗi dãy ghế tất cả 9 người ngồi. Hỏi số người ở phòng nào nhiều hơn thế và nhiều hơn thế nữa bao nhiêu người.

Bài 8. Một cửa hàng thực phẩm gồm 340 kg cá. Bạn ta vừa chuyển đến shop này 11 sọt cá, mỗi sọt 25 kg cá. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một bạn đi xe đạp trong 125 phút đầu, từng phút đi được 198m và trong 112 phút sau, mỗi phút đi được 168m. Hỏi người này đã đi quãng mặt đường dài bao nhiêu mét?

Bài 10. Vừa đủ mỗi nhỏ gà mái đẻ cần phải có 104g thóc ăn trong một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi có trăng tròn kg thức ăn. Cùng với số thức ăn uống đó tất cả đủ nhằm 375 bé gà mái đẻ ăn uống trong một ngày không?

Bài 11. Gồm 2436 học viên tham gia đồng diễn thể dục. Trong đó một nửa số học sinh mặc áo quần đỏ, 1/3 số học sinh đó mặc xống áo vàng, số học viên còn lại mặc xống áo xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu học viên mặc áo quần xanh?

Bài 12. Một người đi dạo đi được 8524m vào 2 giờ. Hỏi nếu tín đồ đó đi dạo trong 2 giờ 30 phút thì được phần đường bao nhiêu mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền chuyển hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25 tấn ; 10 chuyến sau chuyển được 38 tấn; 5 chuyến cuối đưa được 17 tấn. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe đưa được từng nào tấn hàng?

Bài 14. Hai shop cùng nhận 7420m vải. Siêu thị thứ tốt nhất trung bình mỗi ngày bán được 265m vải, siêu thị thứ nhì trung bình hằng ngày bán được 371m vải. Hỏi shop nào phân phối hết số vải sớm hơn và sớm hơn bao nhiêu ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU chia HẾT cho 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ những số phân chia hết mang đến 2:

b/ những số chia hết mang lại 5:

c/ những số phân chia hết đến 2 với 5:

d/ các số chia hết mang lại 3:

e/ các số chia hết 9:

g/ các số phân chia hết cho 3 nhưng mà không chia hết cho 9:

h/ những số phân tách hết cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 2. tra cứu chữ số tương thích điền vào ô trống để được:

a/ 13... Phân tách hết mang lại 3;

b/ 4...0 phân tách hết 9;

c/ 24... Phân chia hết cho cả 3 và 5;

d/ 47... Chia hết cho tất cả 2 với 3;

Bài 3

a/ Viết bố số tất cả 4 chữ số phân chia hết cho 2:

b/ Viết ba số gồm 3 chữ số phân tách hết mang đến 3:

c/ Viết cha số có 4 chữ số phân tách hết mang lại 5:

d/ Viết bố số gồm 4 chữ số phân chia hết đến 9:

e/ Viết tía số gồm 4 chữ số chia hết cho 2 và 5:

h/ Viết ba số bao gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 2 với 3:

i/ Viết tía số bao gồm 3 chữ số phân tách hết cho 2; 3; 5 với 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần vẫn to màu cho mỗi hình sau:

Bài 2. Viết bên dưới dạng phân số các thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết từng phân số tiếp sau đây dưới dạng thương và tính yêu đương theo mẫu:

Bài 4. Viết từng số sau dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. đối chiếu phân số cùng với 1:

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

Phân số gồm tử số nhỏ nhiều hơn mẫu số thì phân số bé nhiều hơn 1

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1

Bài 6. Rút gọn các phân số sau:

Vận dụng dấu hiệu chia hết đến 2, 3, 5, 9 để rút gọn các phân số

Bài 8. Rút gọn các phân số:

Bài 9. Rút gọn những phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. một tờ học tất cả 35 học sinh, trong các số ấy số 3/5 học tập xếp một số loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp đó.

Bài 2. Một sân trường hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 120m, chiều rộng bởi 5/6 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của sân trường đó.

Bài 3. Lớp 4A tất cả 16 học viên nam và số học viên nữ bởi 9/8 số học viên nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 4. Một sảnh trường hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân trường đó.

Xem thêm: # Mẫu Đơn Sơ Yếu Lý Lịch 2020, Syll Chuẩn Trong Hồ Sơ Xin Việc

Bài 5. Một shop có 50 kilogam đường. Buổi sáng phân phối 10 kilogam đường, buổi chiều chào bán 3/8 số con đường còn lại. Hỏi cả hai buổi siêu thị bán bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng mặt đường từ công ty anh Hải cho thị xã nhiều năm 15km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/5 quãng mặt đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn đề xuất đi tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho đến thị xã?

Bài 7. Gồm một kho cất xăng. Lần đầu người ta mang ra 32 850 lít xăng, lần sau lôi ra bằng 1/3 lần đầu. Hỏi ban sơ trong kho tất cả bao nhiêu lít xăng?