quý khách vẫn xem bản rút ít gọn của tài liệu. Xem cùng tải ngay lập tức phiên bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (95.89 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Tờ trình nâng lương

PHÒNG GIÁO DỤC PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG: trung học cơ sở HUY BẮC Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ––––––––– –––––––––––––––––––– Phù yên ổn, tháng ngày năm Kính gửi: Ban chỉ đạo chống giáo dục và đào tạo Phù Yên.TỜ TRÌNHVề câu hỏi nâng lương liên tục quýcho cán bộ công chức, viên chức Cnạp năng lượng cứ Thông tứ số: 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Sở nội vụvề việc nâng lương liên tục được cho cán cỗ công chức, viên chức. Trường Thành lập và hoạt động Hội đồng xét nâng bậc lương liên tiếp quý năm chocán cỗ công chức, viên chức đang công tác làm việc trong lĩnh vực Giáo dục Phù Yên. Cnạp năng lượng cứ đọng tác dụng phiên họp ngày tháng năm của Hội đồng xét nâng bậclương thường xuyên quý năm Trường THCS Huy Bắc: kính trình và đề xuất Banchỉ đạo cẩn thận ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên quý năm được cho cán bộcông chức, viên chức đang công tác trong ngôi trường THCS Huy bắc Phù Yên, cụ thể nhưsau: Tổng số cán cỗ giáo viên: 27 fan. Được nâng bậc lương tiếp tục là:người ( tất cả danh sách kèm theo). Tổng số cán bộ giáo viên: 27. thừa size là: bạn ( bao gồm danh sách kèm theo) Tổng số cán bộ nâng lương trước thời hạn: bạn ( gồm list kèm theo). Trường THCS Huy Bắc kính trình và ý kiến đề xuất Ban chỉ đạo chống Giáo dục xemxét đưa ra quyết định.Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ-Nlỗi trên;-Lưu trường. Vì Đức ThànhPHÒNG GIÁO DỤC PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG: trung học cơ sở HUY BẮC Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ––––––––– ––––––––––––––––––––
Phù yên, tháng ngày năm200 Kính gửi: Ban chỉ đạo chống giáo dục và đào tạo Phù Yên.TỜ TRÌNHVề câu hỏi xét Tặng Kỷ niệm chương thơm “Vì sự nghiệp giáo dục” Thực hiện tại theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 mon 8 năm 2005của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáodục” với Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo phát hành Quy chế xét tặng kèm Kỷ niệm chương “Vì sựnghiệp giáo dục”. Trường Thành lập và hoạt động Hội đồng về bài toán xét bộ quà tặng kèm theo Kỷ niệm chương cho cán bộ côngchức, viên chức đã công tác làm việc vào Trường THCS Huy Bắc. Cnạp năng lượng cứ tác dụng phiên họp ngày tháng năm 200 của Hội đồng về Việc xéttặng kèm Kỷ niệm cmùi hương Trường THCS Huy Bắc: kính trình cùng ý kiến đề xuất Ban lãnh đạocẩn thận quyết định tặng ngay Kỷ niệm cmùi hương cho cán cỗ công chức, viên chức đang côngtác trong trường trung học cơ sở Huy bắc Phù Yên, cụ thể như sau:Tổng số cán cỗ giáo viên: 27 tín đồ. Được xét Tặng Kỷ niệm cmùi hương là: fan .( gồm danh sách kèm theo). Trường THCS Huy Bắc kính trình với đề xuất Ban chỉ đạo phòng Giáo dục xem xétquyết định. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Vì Đức Thành


Tài liệu liên quan


*
DANG 7:NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG( GIA SƯ TRỊNH VĂN THÀNH) 5 333 0
*
Tờ trình nâng lương 1 6 9
*
Lồng ghnghiền bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên, nhiều chủng loại sinc học tập và tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng vào lịch trình sinh học 12 4 968 7
*
Bài soạn Sự bảo toàn tích điện vào quá trình cơ cùng nhiệt độ vật li 8 11 562 0
*
Gián án Sự bảo toàn năng lượng vào quy trình cơ cùng nhiệt đồ li 8 11 464 2


Xem thêm: Những Mẫu Truyện Cho Bé 2 Tuổi Thú Vị Và Ý Nghĩa Mẹ Nào Cũng

*
Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN (2005-2006) ppt 59 445 0