Mẫu đối kháng cớ mất sách vở và giấy tờ được sử dụng khi chúng ta bị mất giấy tờ, lúc đó các bạn đề nghị làm cho đối chọi cớ mất nộp tại công an xóm, phường nơi bạn bị mất sách vở để làm thủ tục xin cung cấp lại sách vở và giấy tờ đã hết. 

Lúc bọn họ làm mất đi sách vở đặc biệt vì chưng có tác dụng rơi, thất lạc tuyệt bị trộm giật hoặc những gia sản có mức giá trị lớn thì câu hỏi trước tiên phải làm đó là sử dụng mẫu mã solo cớ mất nhằm trình báo lên phòng ban công an, kiến nghị cơ sở công dụng cung cấp tìm kiếm lại những gia sản, đồ vật, giấy tờ không may bị mất cũng tương tự xác thực chính xác là đã không còn những giấy tờ trên nhằm chúng ta thực hiện có tác dụng thủ tục làm cho lại sách vở. Vậy sau đó là mẫu đối chọi cớ mất cùng phương pháp viết mời chúng ta thuộc tham khảo vào bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Tờ cớ mất


Mẫu đối chọi cớ mất giấy tờ


Mẫu đơn cớ mất 


ỦY BAN NHÂN DÂNQuận (huyện):...........Phường (xã) : ...........

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------o0o--------

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi:........................................................

Trích yếu:........................................................

Tôi tên:...........................................................

Sinch ..............ngày .............tháng ..........năm..........

Tại:...................................Nghề nghiệp:.................

Chứng minch nhân dân: ................ngày cấp: .......Tại:............

Thường trú trên số: ..........đường:.........................

Phường (xã, TT): ...........Quận (huyện):...............

Kính trình cùng với quí phòng ban rằng, vào ngày ............ mon...........năm ......

Tôi có mất:..........................................................

Tại:......................................................................

Lý do:..................................................................

 

…………, ngày …. mon …. năm …...

Người viết đơn

Người triệu chứng thứ nhất

 

XÁC NHẬNcủa cơ sở gồm thđộ ẩm quyền

Người triệu chứng vật dụng hai 


Hướng dẫn giải pháp ghi 1-1 cớ mất

- Kính gửi: thương hiệu công an phường (xã) địa pmùi hương khu vực các bạn xin xác thực.

- Trích yếu: ghi nội mục tiêu thiết yếu của việc làm 1-1. Ví dụ: mất giấy minh chứng dân chúng.

- Tôi tên: họ với thương hiệu tín đồ có tác dụng đối kháng.

- Sinh ngày…tháng… năm:……… Tại:……………………..: ghi rõ ngày tháng năm sinch với khu vực sinc.

- Nghề nghiệp: quá trình bây giờ người viết đơn đang làm

- CMND:………………… Ngày cấp:…………………… Tại:………………: ghi đầy thương hiệu số CMND, ngày cấp với chỗ cấp cho (nếu như không nhớ rất có thể xem xét lại trên giấy CMND để điền đến bao gồm xác).

- Thường trú tại số:……….. đường:…… Phường(xã):…………………… Quận (huyện):…………….: liên hệ thường trú theo hộ khẩu của tín đồ làm đối kháng.

- Kính trình quý cơ sở rằng, ngày… tháng… năm….: ghi ngày tháng năm chúng ta bị mất sách vở.

- Tôi tất cả mất: ghi rất đầy đủ tên sách vở mà bạn mất.

- Tại: vị trí bạn tiến công rơi sách vở.

- Lý do: nguyên ổn nhân dẫn đến việc mất sách vở và giấy tờ.

Xem thêm: qđ 1629/ lđtbxh

- Nếu gồm người làm hội chứng câu hỏi mất giấy tờ của doanh nghiệp, đưa cho tất cả những người kia kí và ghi rõ bọn họ tên.