Quý Khách vẫn coi bạn dạng rút gọn của tư liệu. Xem với thiết lập ngay lập tức phiên bản rất đầy đủ của tài liệu trên đây (108.32 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Thư giải trình tiếng anh là gì

(3)Các quan hệ cùng giao dịch với những bên liên quan đã có được lý giải vàtmáu minc một giải pháp cân xứng theo những chuẩn mực kế toán, cơ chế kế toán(doanh nghiệp) nước ta cùng các qui định pháp luật gồm tương quan đến sự việc lậpvà trình diễn báo cáo tài bao gồm.(4)Tất cả những sự kiện tạo ra sau ngày dứt kỳ kế tân oán cùng rất cần được đượckiểm soát và điều chỉnh và thuyết minc theo kích thước về lập và trình diễn báo cáo tàithiết yếu được áp dụng đều đã được kiểm soát và điều chỉnh cùng tmáu minh.(5)Hình ảnh tận hưởng của những không đúng sót chưa được kiểm soát và điều chỉnh, xét biệt lập xuất xắc tổng hợplại, là ko xung yếu đối với toàn diện và tổng thể báo cáo tài bao gồm. Danh sách các saisót chưa được điều chỉnh được đính kèm cùng với Tlỗi giải trình này.1tin tức cung cấp(1)Chúng tôi vẫn cung ứng đến Ông:-Quyền tiếp cận cùng với toàn bộ tư liệu, đọc tin nhưng chúng tôi nhận biết có
(10)All effects cause by unadjusted errors, either considered as individually oraggregated, are not materiality to lớn the overall financial statements. All theunadjusted errors have sầu been listed and attached with this letter.3Provided informationWe have sầu provided you:(8)-Rights lớn access all documents và information which we found relevantto the preparation and presentation of the financial statements, such asbooks, documents, accounting vouchers và other related matters;-All the additional documents và information which are requested byauditors to lớn provide for audit purpose;-Unlimited rights to lớn any members in our company which auditorsidentified as necessary to lớn gather audit evidences.
(9)All transactions have sầu been recorded in accounting documents, accountingbooks and have sầu been reflected in the financial statements.(10)We have announced to you our risk assessment results about the financialstatements may contain material misstatements due khổng lồ fraud.(11)We have announced to lớn you all information related lớn fraud or suspicion offraud which we know about & can affect our company, related to:-Board of Directors;-Employees who have sầu important role in internal control management; or-Other issues that fraud can significantly affect the financial statements.(12)We have announced khổng lồ you all the information related to lớn allegations of fraud
or suspicion of fraud affecting our financial statements that we are notifiedby employees, former employees of our company, analyst experts,management agencies or others.(13)We have sầu announced khổng lồ you all the cases of non-compliance or suspected ofnon-compliance with laws và regulations from which the effect will need tobe considered when preparing & presenting financial statements.(14)We have announced to you names of all related parties of our company, andall relationships and transaction with related parties that we know.Ho Chi Minch đô thị, date….. month ….. year ……..ABC CO LTDDirectorChief Accountant(Signature, Surname & first name, stamp)4(Signature, Surname and first name)
*
Thỏng giải trình của ban giám đốc 3 8 45
*
*
KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH VÀ BƯỚC ĐẦU GIẢI TRÌNH TỰ GENE CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM SUBTYPE H5N1 TẠI TỈNH CÀ MAU VÀ SÓC TRĂNG ppt 11 448 0
*
MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY pot 3 464 0
*
MẪU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY pot 2 573 0


Xem thêm: I'M In Love With My Fiance Is In Love With My Little Sister Manga

*
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY doc 2 755 0