Các biểu mẫu bắt đầu vào đăng ký, quản lý cư trú

Vừa qua, Sở công an đang phát hành Thông tứ 36/2014/TT-BCA phép tắc về biểu mẫu áp dụng vào ĐK, thống trị trú ngụ.

Bạn đang xem: Thã´ng tæ° 36/2014/tt

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ----------------

Số: 36/2014/TT-BCA

Thành Phố Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Căn cứ Luật Cư trú ngày 11 tháng 7 năm2013;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 31/2014/NĐ-CP. ngày18 tháng tư năm 2014 của nhà nước công cụ chi tiết một số trong những điều cùng biện phápthi hành Luật Cư trú;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày15 mon 9 năm 2009 của Chính phủ lao lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ vàtổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25 mon 3 năm2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15tháng 9 năm 2009 của Chính phủ luật pháp về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi với cơcấu tổ chức triển khai của Bộ Công an;

Theo ý kiến đề nghị của Tổng cục trưởng Tổngcục Chình họa gần cạnh làm chủ hành chủ yếu về cá biệt trường đoản cú, bình an xóm hội;

Sở trưởng Sở Công an ban hành Thông tưlao lý về biểu chủng loại áp dụng trong đăng ký, làm chủ trú ngụ.

Cmùi hương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này hiện tượng cụ thể về biểu chủng loại,quy phương pháp, phương pháp ghi với cai quản biểu chủng loại thực hiện vào ĐK, thống trị cư trú.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tư này vận dụng đối với:

1. Cơ quan tiền, bạn làm cho công tác đăngký kết, làm chủ cư trú.

2. Cơ quan lại, tổ chức triển khai, hộ gia đình, côngdân VN, fan VN định cư ở quốc tế vẫn còn đó quốc tịch cả nước trởvề đất nước hình chữ S sinc sinh sống.

Điều 3. Các biểu mẫusử dụng trong đăng ký, cai quản cư trú

Các biểu mẫu mã sử dụng vào đăng ký, quảnlý cư trú (tiếp sau đây viết gọn gàng là biểu mẫu) ký hiệu là HK, bao gồm:

1. Bản knhị nhân khẩu (ký hiệu làHK01) được sử dụng để công dân từ 14 tuổi trnghỉ ngơi lên kê khai trong số trường hợp:

- khi làm giấy tờ thủ tục ĐK hay trú,ĐK tạm bợ trú;

- Đã đăng ký thường xuyên trú, ĐK tạmtrú nhưng mà không knhị Bản khai nhân khẩu lần nào;

2. Phiếu báo biến đổi hộ khẩu, nhân khẩu(ký kết hiệu là HK02) được áp dụng để thông tin lúc gồm sự chuyển đổi về hộ khẩu, nhânkhẩu như: Đăng ký kết hay trú, đăng ký tạm trú; điều chỉnh gần như biến đổi trongsổ hộ khẩu, sổ tạm bợ trú; đổi khác khu vực đăng ký thường trú, nhất thời trú; xóa đăng kýthường trú, xóa ĐK tạm thời trú; tách bóc sổ hộ khẩu; thay đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạmtrú; cấp chứng từ chuyển hộ khẩu; xác nhận trước đây đang đăng ký thường xuyên trú; gia hạntrợ thời trú. khi bao gồm biến hóa phần đa nội dung thông báo vào phiên bản khai nhân khẩu thìcông dân phải knhị bổ sung bằng mẫu mã HK02 với chuyển đến ban ngành ĐK, quản lýtrú ngụ.

3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu(cam kết hiệu là HK03) được áp dụng để xác minh rất nhiều hộ, nhân khẩu có những thông tinkhông rõ, không thống nhất.

4. Phiếu lên tiếng biến hóa về hộ khẩu,nhân khẩu (ký kết hiệu là HK04) được cơ sở ĐK, cai quản cư trú, những đơn vị chức năng sửdụng nhằm Bàn bạc biết tin Khi tất cả sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

5. Phiếu khai báo lâm thời vắng ngắt (ký hiệu làHK05) được thực hiện cho những người yêu cầu khai báo trợ thì vắng tanh knhì báo cùng với Công an xóm,phường, thị trấn địa điểm cư trú.

6. Phiếu theo dõi và quan sát làm hồ sơ hộ khẩu (cam kết hiệulà HK06) được cơ sở Công an thị trấn, quận, thị làng mạc, thành thị nằm trong thức giấc lập đểship hàng câu hỏi theo dõi và quan sát, tra cứu vớt hồ sơ hộ khẩu.

7. Giấy chuyển hộ khẩu (ký hiệu làHK07) được dùng để làm cấp cho những ngôi trường phù hợp chuyển nơi thường xuyên trú.

8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu là HK08) đượcdùng để làm cấp mang lại hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú.

9. Sổ tạm bợ trú (ký kết hiệu là HK09A cùng HK09B)được dùng để làm cấp cho mang đến hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể vẫn ĐK lâm thời trú và tất cả thời hạnbuổi tối đa là 24 (nhị mươi bốn) tháng. Mẫu HK09A cấp mang lại hộ gia đình, mẫu mã HK09B cấpđến cá thể.

10. Sổ theo dõi giải quyết và xử lý hộ khẩu (kýhiệu là HK10) được ban ngành đăng ký, thống trị cư trú thực hiện để quan sát và theo dõi, ghichnghiền lên tiếng quá trình xử lý ĐK hay trú, đăng ký nhất thời trú, vắt đổinơi ĐK thường xuyên trú, tạm trú, điều chỉnh gần như biến hóa trong sổ hộ khẩu, sổtạm bợ trú.

11. Sổ đăng ký thường trú (cam kết hiệu làHK11) được cơ sở ĐK, thống trị trú ngụ sử dụng nhằm ghi chxay hiệu quả đăng kýthường trú, điều chỉnh phần đông biến đổi vào sổ hộ khẩu, chuyển đổi chỗ đăng kýthường xuyên trú, xóa đăng ký thường trú, bóc sổ hộ khẩu, đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổhộ khẩu, cấp giấy đưa hộ khẩu, xác nhận trước đó vẫn đăng ký thường xuyên trú. MẫuHK11 được lập theo buôn bản, buôn bản, buôn bản, ấp, phiên bản, buôn, phum, sóc, mặt đường phố, tổ dânphố hoặc theo nhà ở xã hội của các cơ quan, tổ chức. khi gồm có núm đổiđọc tin của từng nhân khẩu trong hộ, phòng ban Công an lập sổ cần tiến hành điềuchỉnh kịp lúc nội dung chuyển đổi. Mẫu HK11 là tài liệu cội, có giá trị pháp lýđể giải quyết những các bước liên quan cho đăng ký, cai quản thường trú. Mẫu HK11vày Công an xóm, thị trấn trực thuộc thị trấn ở trong thức giấc, Công an thị trấn, quận, thị xã thuộcthành phố trực thuộc Trung ương, huyện, thị xóm, tỉnh thành ở trong thức giấc lập, lưutrữ và khai quật lâu hơn.

12. Sổ đăng ký trợ thời trú (cam kết hiệu làHK12) được Công an xóm, phường, thị trấn thực hiện nhằm ghi chép kết quả ĐK tạmtrú; kiểm soát và điều chỉnh đầy đủ đổi khác trong sổ tạm thời trú; xóa đăng ký tạm bợ trú; xác nhậnvị trí tạm trú; thay đổi, cấp lại sổ nhất thời trú, gia hạn nhất thời trú.

13. Sổ chào đón lưu trú (ký hiệu làHK13) được Công an buôn bản, phường, thị trấn áp dụng để theo dõi câu hỏi tiếp nhậnthông tin tồn tại theo hiện tượng của Luật Cư trú.

14. Túi làm hồ sơ hộ khẩu (ký kết hiệu làHK14) được Công an thị trấn, quận, thị xóm, tỉnh thành nằm trong tỉnh sử dụng để lưu giữ trữhồ sơ hộ khẩu. Mỗi hộ đang ĐK hay trú lập một túi hồ sơ hộ khẩu riêng.

15. Thống kê tình hình, công dụng đăngcam kết, làm chủ trú ngụ (ký hiệu là HK15) được Công an những đơn vị, địa phương sử dụngnhằm những thống kê hộ khẩu, nhân khẩu, kết quả ĐK, thống trị trú quán tại địa phươngtheo tháng, 06 mon, thường niên cùng báo cáo lên phòng ban Công an cấp bên trên.

Điều 4. Quy bí quyết cácbiểu mẫu

1. Mẫu HK01, HK02, HK03, HK04, HK07,HK10, HK11, HK12, HK13, HK15 in trên khung giấy 210 mm x 297 mm, in Đen trắng. MẫuHK05 in ở khổ giấy 205 mm x 145 mm, mẫu HK06 in ở khung giấy 80 mm x 130mm, mẫu mã HK14 in trên mẫu giấy 270 milimet x 350 mm, in black trắng.

Mẫu HK08 (trăng tròn trang), HK09A (12 trang),HK09B (04 trang), in lên trên mẫu giấy 1đôi mươi mm x 165 milimet, in mầu, gồm hoa văn, mật hiệuđảm bảo an toàn.

2. Mẫu HK04, HK05 với HK07 được đóngthành quyển, được cấu trúc thành 02 liên có văn bản như nhau, 1 phần cung cấp chongười cho làm cho giấy tờ thủ tục khai báo trợ thời vắng, cấp chứng từ đưa hộ khẩu hoặc chuyểnmang đến ban ngành ĐK, quản lý cư trú cấp tất cả thđộ ẩm quyền, một trong những phần lưu lại tại cơ quanCông an tất cả thẩm quyền cấp giấy.

Điều 5. In, phát hànhvà thống trị những biểu mẫu

1. Bộ Công an thống duy nhất làm chủ, in,chế tạo những biểu chủng loại HK08, HK09A, HK09B. Công an thức giấc, thị trấn trực thuộcTrung ương cai quản, in, xuất bản các chủng loại HK01, HK02, HK03, HK04, HK05, HK06,HK07, HK10, HK11, HK12, HK13, HK14, HK15 phát hành đương nhiên Thông tứ này. Khi inko được biến đổi văn bản, size của biểu chủng loại.

2. Cục Chình họa liền kề ĐK quản lý cư trúvà dữ liệu non sông về người dân lý giải Công an những địa pmùi hương lập sổ sách theodõi chuyển giao làm hồ sơ hộ khẩu, cập nhật thông tin, tra cứu vớt, khai thác tàng thưhồ sơ hộ khẩu.

3. Biểu mẫu mã về ĐK, quản lý cư trúđược đăng thiết lập trên Cổng báo cáo điện tử Bộ Công an.

4. Kinch phí tổn in biểu mẫu chính sách tại khoản1, khoản 2 Vấn đề này vì ngân sách nhà nước cấp cho, được sắp xếp vào dự tân oán ngânsách thường niên của Bộ Công an. Công an những đơn vị chức năng, địa phương tất cả trách rưới nhiệm lậpdự tân oán, quyết toán kinh phí in biểu chủng loại theo chế độ của Luật Ngân sách nhànước, Luật Kế tân oán với những vnạp năng lượng bạn dạng chỉ dẫn thi hành.

Chương thơm II

CÁCHGHI BIỂU MẪU

Điều 6. Yêu cầu ghibiểu mẫu

1. Ghi đúng chuẩn, thống tốt nhất mọi nộidung vào từng biểu chủng loại, chữ viết đề xuất cụ thể, viết cùng một một số loại mực, khôngviết tắt.

2. Người mang đến làm cho giấy tờ thủ tục đăng ký cưtrú đo đắn chữ hoặc không thể từ bỏ kê knhị được thì nhờ vào tín đồ khác kê knhì hộtheo lời khai của bản thân mình. Người kê knhị hộ cần kê knhị chân thực, ký, ghi rõ họtên với Chịu đựng trách rưới nhiệm về việc kê knhị hộ kia.

3. Các sổ phải được viết thường xuyên theovật dụng trường đoản cú từng trang, không được quăng quật trống; cần ghi không thiếu thốn, cụ thể những văn bản ởbìa với các trang của sổ.

4. Các cột, mục trong biểu mẫu bắt buộc đượcghi theo như đúng ghi chú lý giải trong số biểu mẫu mã (ví như có) và quy định tạiThông bốn này.

5. Nghiêm cnóng vấn đề từ bỏ ý tẩy xóa, sửachữa trị, bổ sung cập nhật làm lệch lạc văn bản vẫn ghi trong biểu mẫu mã.

Điều 7. Thông tinthông thường trong biểu mẫu

1. Thông tin bình thường trong số nhiều loại biểuchủng loại gồm những: Thông tin về cá thể, về liên quan cư trú và về ban ngành tất cả thđộ ẩm quyềnĐK, quản lý trú ngụ.

2. Cách ghi biết tin về cá nhân

Lúc ghi đọc tin về cá thể phải căncứ đọng vào giấy knhị sinh cùng những giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không tồn tại các giấy tờtrên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh quần chúng. #, hộ chiếu VN hoặc giấytờ khác vày phòng ban gồm thđộ ẩm quyền cấp.

a) Mục “Họ cùng tên”: Ghi bằng chữ inhoa, đủ dấu;

b) Mục “Ngày, mon, năm sinh”: Xác địnhtheo ngày, mon, năm dương lịch và được ghi không thiếu thốn 02 chữ số cho một ngày sinh, 02chữ số cho các mon sinch là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

c) Mục “CMND số” cùng mục “Hộ chiếu số”:Ghi không thiếu thốn số minh chứng dân chúng với số hộ chiếu (nếu có cả hai sách vở này);

d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính namthì ghi là Nam, nếu nam nữ con gái thì ghi là Nữ;

đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinc theogiấy knhì sinh;

e) Mục “Ngulặng quán”: Ghi nguyên ổn quántheo giấy knhị sinc. Trường hòa hợp không có giấy knhị sinc hoặc giấy khai sinhkhông tồn tại mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bàngoại. Nếu ko xác định được ông, bà nội hoặc ông bà nước ngoài thì ghi theo nguồngốc, nguồn gốc xuất xứ của thân phụ hoặc bà mẹ. Phải ghi ví dụ địa điểm hành thiết yếu cung cấp xã, cấpthị trấn, cấp cho thức giấc. Trường hòa hợp địa điểm hành thiết yếu đang gồm biến hóa thì ghi theo địadanh hành chính hiện tại;

g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch ViệtNam, quốc tịch không giống (giả dụ có);

h) Mục “Dân tộc” cùng “Tôn giáo”: Ghidân tộc bản địa, tôn giáo theo giấy knhị sinh. Trường vừa lòng không tồn tại giấy khai sinch thìghi theo sổ hộ khẩu, minh chứng quần chúng. # hoặc sách vở khác vị cơ sở có thẩmquyền cấp;

i) Mục “Nghề nghiệp, khu vực làm cho việc”:Ghi rõ hiện nay làm cho nghề gì và thương hiệu cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai, liên quan khu vực làm việc.

3. Cách ghi công bố về shop cưtrú

Ghi cụ thể, rất đầy đủ số nhà, phố, đườngphố; tổ, thôn, làng mạc, làng, ấp, bạn dạng, buôn, phum, sóc; xóm, phường, thị trấn; thị xã,quận, thị thôn, tỉnh thành trực thuộc tỉnh; thức giấc, tỉnh thành trực trực thuộc Trung ương. Trườngphù hợp sống quốc tế về ĐK cư trú thì ghi rõ tác động trú ngụ làm việc nước ngoài (ghirõ phiên âm bởi giờ đồng hồ Việt).

4. Ghi thông tin về cơ sở bao gồm thẩmquyền ĐK, quản lý cư trú

Dòng trên ghi phòng ban Công an cấp cho trêntrực tiếp, loại dưới đứng tên cơ sở Công an gồm thẩm quyền đăng ký, cai quản cưtrú.

Điều 8. Cách ghi bảnkhai nhân khẩu

1. Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõchuyên môn học tập vấn cao nhất (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học tập, Cao đẳng, Trung cấp cho, tốtnghiệp phổ quát trung học, giỏi nghiệp diện tích lớn cơ sở…; nếu không biếtchữ thì ghi rõ “lần khần chữ”).

2. Mục “Trình độ chuyên môn”: Ghi rõsiêng ngành được giảng dạy hoặc trình độ trình độ chuyên môn, bậc thợ, trình độ chuyên môn kỹ thuật khácđược ghi trong văn uống bởi, chứng từ.

3. Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõtên văn uống bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tối đa được cấp cho.

4. Mục “Tóm tắt về phiên bản thân (từ đầy đủ 14tuổi trsinh hoạt lên đến nay ở đâu, có tác dụng gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời hạn (từ tháng,năm đến tháng, năm) biến hóa về khu vực nghỉ ngơi và nghề nghiệp và công việc, khu vực thao tác.

5. Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tộidanh, hình pphân tử theo bạn dạng án số, ngày, mon, năm của Tòa án; đã có xóa ántích tốt không hoặc sẽ trong tiến trình bị khởi tố, khảo sát, tróc nã tố, xét xử;vẫn hoặc đang chấp hành hình phạt; bị phán quyết pphân tử tù đọng thừa kế án treo; hình phạtngã sung; đang hoặc hiện giờ đang bị vận dụng giải pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bịvận dụng phương án giáo dục trên buôn bản, phường, thị xã, đưa vào ngôi trường giáo dưỡng;gửi vào đại lý giáo dục yêu cầu và gửi vào đại lý cai nghiện đề nghị. Thời gianbị vận dụng phương án đó.

Điều 9. Cách ghi phiếubáo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Họ với thương hiệu công ty hộ” và “Quan hệcùng với nhà hộ” ghi nhỏng sau:

a) Trường thích hợp ĐK thường trú hoặcĐK trợ thì trú vào địa điểm sinh sống thích hợp pháp, được cấp cho sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thì trú thì mụcbọn họ cùng thương hiệu chủ hộ ghi họ, thương hiệu bạn đến đăng ký thường xuyên trú hoặc đăng ký tạm trú,mục tình dục với chủ hộ ghi là chủ hộ;

b) Trường vừa lòng được nhà hộ gật đầu chonhtràn lên sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm thời trú thì họ cùng thương hiệu chủ hộ ghi họ, tên công ty hộ đồngý cho nhtràn lên sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thì trú, mục dục tình cùng với công ty hộ ghi mọt quanhệ thực tiễn cùng với nhà hộ đó;

c) Trường đúng theo kiểm soát và điều chỉnh phần nhiều cố đổivào sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú; xóa đăng ký thường xuyên trú, xóa đăng ký trợ thời trú; táchsổ hộ khẩu; đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu, sổ lâm thời trú; cấp thủ tục đưa hộ khẩu hoặcxác thực trước đó vẫn đăng ký thường xuyên trú thì ghi chúng ta cùng tên nhà hộ, quan hệ nam nữ vớicông ty hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Mục “Nội dung biến hóa hộ khẩu,nhân khẩu”: Ghi tóm tắt câu chữ biến đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ýloài kiến của nhà hộ là đồng ý đến ĐK hay trú, ĐK tạm trú hoặc đồng ýmang lại tách sổ hộ khẩu; công ty hộ cam kết cùng ghi rõ bọn họ, tên, ngày, tháng, năm.

4. Mục “Xác thừa nhận của Công an” ghi nhưsau:

a) Trường phù hợp xác nhận bài toán trước đâysẽ đăng ký hay trú thì cơ sở Công an tất cả thđộ ẩm quyền đăng ký hay trú xácnhấn câu hỏi trước đây vẫn ĐK hay trú. Nội dung chứng thực gồm: các thông tincơ bạn dạng của từng nhân khẩu; can dự đang ĐK thường xuyên trú; họ và tên nhà hộ đãđăng ký thường trú (ví như có); ngày, tháng, năm gửi đi hoặc xóa ĐK thườngtrú;

b) Trường vừa lòng cấp cho lại sổ hộ khẩu vì bịmất thì Công an buôn bản, phường, thị xã vị trí thường trú của công dân xác nhận việcbị mất kia. Nội dung xác thực gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinch, can dự nơithường xuyên trú của chủ hộ ý kiến đề nghị cung cấp lại sổ hộ khẩu.

5. Trường hòa hợp tín đồ viết phiếu báobiến đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng chính là người dân có biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu thìcông dân chỉ việc kê knhị những nội dung chế độ trên mục II “Thông tin về ngườicó thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Điều 10. Cách ghi phiếuxác minch hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Kính gửi”: Ghi thương hiệu phòng ban nhậnphiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu với cấp bên trên thẳng của phòng ban kia. Trườngthích hợp gửi phiếu xác minh mang đến cơ quan Công an buôn bản, phường, thị xã ngoài phạm vi địagiới hành bao gồm tỉnh, tỉnh thành trực ở trong Trung ương thì đề nghị ghi tương đối đầy đủ địagiới hành chính của Công an làng mạc, phường, thị xã kia (buôn bản, thị trấn, tỉnh).

2. Phần hưởng thụ xác minch (phương diện trước):

a) Mục “Nội dung xác minh”: Ghi nắm tắt,rõ câu chữ đề nghị xác minh cùng công bố về những nhân khẩu cố nhiên (ví như có);

b) Mục “Kết trái xác minh gửi về:”: Ghitên phòng ban vị trí lập phiếu xác minch và cung cấp bên trên thẳng của phòng ban đó. Trườngvừa lòng ban ngành Công an thôn, phường, thị xã lập phiếu xác minc gửi đi ngoại trừ phạmvi tỉnh giấc, thành phố trực nằm trong Trung ương thì yêu cầu ghi tương đối đầy đủ địa giới hànhthiết yếu của Công an làng mạc, phường, thị trấn kia (làng mạc, thị xã, tỉnh);

c) Mục “Trưởng Công an”: Trưởng Côngan nơi gửi phiếu xác minch nên cam kết, ghi rõ chúng ta, tên, dùng cho với đóng góp lốt. Đối vớiCông an quận, thị xã, thị xã ở trong tỉnh thành trực nằm trong Trung ương cùng Công an thịxóm, thành phố ở trong tỉnh thì Chỉ huy Đội Cảnh gần kề thống trị hành chính về trơ trẽn tựlàng mạc hội cam kết phiếu xác minh trong phạm vi huyện, quận, thị làng mạc, tỉnh thành nằm trong tỉnh giấc,quanh đó phạm vi cấp huyện thì Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, đô thị thuộcthức giấc cam kết phiếu xác minc.

3. Phần trả lời xác minc (phương diện sau):

a) Mục “Kết quả xác minh”: Trả lời đầyđầy đủ kết quả xác minc theo các văn bản thử dùng xác minh. Trường phù hợp không có đốitượng xác minc hoặc ban bố về đối tượng người sử dụng không chính xác cũng bắt buộc trả lời;

b) Mục “Trưởng Công an”: Trưởng Côngan nơi gửi trả lời xác minc yêu cầu ký, ghi rõ họ, thương hiệu, dùng cho và đóng lốt.

Điều 11. Cách ghi phiếucông bố chuyển đổi về hộ khẩu, nhân khẩu

1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên cơ quanđăng ký, quản lý trú ngụ khu vực nhận phiếu và cung cấp bên trên thẳng của cơ quan đó.Trường đúng theo thông báo về bài toán đang ĐK thường trú cần gửi thẳng mang đến cơquan Công an khu vực cấp thủ tục gửi hộ khẩu để gia công giấy tờ thủ tục xóa đăng ký thường xuyên trú. Nếu cơquan tiền Công an địa điểm cấp thủ tục gửi hộ khẩu (chỗ đăng ký thường xuyên trú cũ) là cơ quanCông an xóm, phường, thị xã thì cần ghi vừa đủ địa giới hành thiết yếu của Côngan xóm, phường, thị trấn kia (buôn bản, thị xã, tỉnh).

2. Mục “Nội dung vắt đổi”: Ghi rất đầy đủ,rõ ràng đa số ngôn từ biến đổi về hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hòa hợp thông tin vềcâu hỏi đang ĐK hay trú thì phòng ban Công an khu vực gửi cho buộc phải ghi đầy đủnhững biết tin sau: Họ cùng thương hiệu, ngày, tháng, năm sinch, chỗ đăng ký thường xuyên trú cũ,chỗ gửi đến, chúng ta với thương hiệu những nhân khẩu cố nhiên thuộc ĐK hay trú, giấyđưa hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).

3. Mục “Đề xuất, con kiến nghị”: Ghi cố kỉnh thểchủ ý lời khuyên, ý kiến đề nghị (ví như có). Trường thích hợp thông tin về Việc đang ĐK thườngtrú thì đề xuất đề xuất phòng ban Công an địa điểm cấp giấy chuyển hộ khẩu làm giấy tờ thủ tục xóaĐK hay trú.

Điều 12. Cách ghi Phiếuknhì báo tạm bợ vắng

1. Mục “Nơi thường xuyên trú/chỗ tạm thời trú”: Nếughi vị trí thường xuyên trú thì gạch ốp khu vực tạm trú và ngược trở lại.

2. Mục “Lý bởi vì trợ thì vắng”: Ghi rõ lý dođi khỏi nơi trú ngụ.

3. Phần phiếu cấp cho cho công dân thì Trưởngcông an xã, phường, thị xã vị trí cấp cho phiếu knhì báo trợ thì vắng ngắt cần ký, ghi rõ bọn họ,thương hiệu với đóng dấu; phần lưu lại thì Trưởng Công an buôn bản, phường, thị trấn với fan khaibáo chỉ việc ký, ghi rõ họ, thương hiệu.

Điều 13. Cách ghi phiếutheo dõi làm hồ sơ hộ khẩu

1. Mặt trước:

a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo sốlàm hồ sơ hộ khẩu vào tàng tlỗi hồ sơ hộ khẩu;

b) Mục “Danh sách những người dân vào hộ”:Ghi vừa đủ, đúng mực từng bạn vào hộ.

2. Mặt sau: Ghi tiếp danh sách nhữngtín đồ trong hộ theo phía dẫn trên khía cạnh trước (giả dụ phương diện trước cảm thấy không được nhằm ghi).

Điều 14. Cách ghi giấychuyển hộ khẩu

1. Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo sốmáy từ cấp chứng từ gửi hộ khẩu mỗi năm tại phòng ban Công an gồm thẩm quyền.

2. Mục “Lý vì đưa hộ khẩu”: Ghi rõnguyên do đưa hộ khẩu.

3. Mục “Họ với tên chủ hộ địa điểm đi” và“quan hệ nam nữ với nhà hộ”: Ghi chúng ta, thương hiệu, mối quan hệ thực tiễn cùng với công ty hộ nơi ngườiĐK thường xuyên trú chuyển đi (chỗ ý kiến đề xuất cấp thủ tục gửi hộ khẩu).

4. Mục “Những bạn trong hộ thuộc chuyểnhộ khẩu”: Ghi theo sổ ĐK thường xuyên trú, sổ hộ khẩu những thông tin của ngườivào hộ thuộc chuyển hộ khẩu.

Trường hợp đưa cả hộ thì cơ quanCông an khu vực cấp thủ tục gửi hộ khẩu bắt buộc ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báocho ban ngành Công an khu vực fan đăng ký hay trú đưa mang lại. Trước lúc cấp cho sổ hộkhẩu mới, cơ sở Công an khu vực bạn đăng ký thường xuyên trú đưa đến thu lại sổ hộkhẩu cũ nhằm lưu lại trên tàng thỏng làm hồ sơ hộ khẩu.

Điều 15. Cách ghi sổhộ khẩu

1. Mặt vào của bìa trước

a) Mục “Công an tỉnh/TP”: Ghi hoặc inthương hiệu tỉnh/thị trấn trực thuộc Trung ương;

b) Mục “Số”: Mỗi sổ hộ khẩu được cung cấp mộtsố riêng rẽ gồm chín số thoải mái và tự nhiên, trong những số đó hai số đầu là mã số của tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương được phép tắc trên Prúc lục ban hành đương nhiên Thông tứ này.Trường hợp đổi, cung cấp lại sổ hộ khẩu thì số của sổ hộ khẩu đổi, cấp cho lại là số củasổ hộ khẩu vẫn cấp trước đó;

c) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số” và mục “Sổđăng ký hay trú số”: Ghi theo số làm hồ sơ hộ khẩu và số của sổ ĐK thườngtrú lưu giữ trên tàng thỏng hồ sơ hộ khẩu.

2. Trang nhà hộ: Mục “Lý do xóa đăngký kết hay trú” ghi rõ nguyên do xóa ĐK hay trú theo biện pháp trên khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú.

3. Các trang nhân khẩu bao gồm quan hệ giới tính vớinhà hộ: Ghi theo cách ghi của trang chủ hộ. Mục tình dục với công ty hộ thì ghi rõnhư: Ông, bà, phụ thân, chị em, vk, ông chồng, nhỏ, anh, chị, em, con cháu ruột. Trường vừa lòng đượcchủ hộ đồng ý mang đến nhập vào sổ hộ khẩu thì ghi theo quan hệ thực tiễn.

4. Các trang kiểm soát và điều chỉnh núm đổi: Ghirõ văn bản kiểm soát và điều chỉnh nlỗi thay đổi công ty hộ; biến hóa chúng ta, thương hiệu, chữ đệm; ngày,tháng, năm sinh; biến đổi địa giới hành bao gồm. Cơ quan lại gồm thẩm quyền điều chỉnhbiến đổi vào sổ hộ khẩu là phòng ban tất cả thẩm quyền ĐK thường xuyên trú.

5. Cán cỗ ĐK bắt buộc cam kết, ghi rõ chúng ta,tên tại những trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu cùng kiểm soát và điều chỉnh đổi khác (ví như có).Thủ trưởng ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền ĐK hay trú cần ký kết, ghi rõ chúng ta, tên vàđóng góp lốt trên mặt vào của bìa trước, trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu cóvào sổ cùng trang kiểm soát và điều chỉnh biến hóa (nếu như có).

6. Mỗi sổ hộ khẩu được sử dụng mang lại 01 hộ.Trường hợp số nhân khẩu vào hộ nhiều hơn số trang có mục “quan hệ giới tính cùng với nhà hộ”thì ghi vào khía cạnh vào trang bìa trước là “Quyển số 01” và được lập “Quyển số02, Quyển số 03, v.v...” có số trùng cùng với số của quyển số 01. Mặt vào trangbìa trước ghi rõ là “Quyển số 02, Quyển số 03, v.v...” và đóng lốt treo, trangnhà hộ ghi y như quyển số 01, những trang còn sót lại ghi nhân khẩu tiếp theo.

7. Trường vừa lòng gửi đến hơn cả hộ, trướckhi cung cấp sổ hộ khẩu new, cơ quan đăng ký, thống trị trú ngụ vị trí chuyển mang lại thu sổ hộkhẩu cũ và đóng lốt “Hủy” vào phương diện trong của bìa trước trên mục ghi họ và thương hiệu chủhộ với địa điểm thường trú, nhằm lưu giữ vào tàng thư. Trường đúng theo chuyển một tín đồ hoặc mộtsố tín đồ trong hộ thì ghi rõ vào trang kiểm soát và điều chỉnh chuyển đổi ban bố tín đồ chuyểnđi, thời hạn cấp giấy đưa hộ khẩu, tương tác nơi cho.

Điều 16. Cách ghi sổtrợ thời trú

1. Mục “Công an tỉnh/TP”: Ghi hoặc inthương hiệu tỉnh/thị thành trực ở trong Trung ương;

2. Mục “Số”: Mỗi sổ tạm thời trú được cấp mộtsố riêng biệt tất cả chín số tự nhiên và thoải mái, trong số đó nhị số đầu là mã số của tỉnh giấc, thành phốtrực trực thuộc Trung ương được lao lý trên Phụ lục ban hành cố nhiên Thông tư này.Trường đúng theo thay đổi, cung cấp lại sổ tạm bợ trú thì số của sổ tạm bợ trú đổi, cung cấp lại làsố của sổ nhất thời trú sẽ cấptrước đó;

3. Mục “Nơi lâm thời trú”: Ghi rõ địa chỉkhu vực tạm bợ trú bây giờ.

4. Mục “Tạm trú cho ngày”: Ghi rõngày, mon, năm không còn thời hạn tạm bợ trú theo đề xuất của công dân.

5. Mục “Đã tạm trú liên tục từ ngày...cho ngày...tại...”: Ghi rõ khoảng tầm thời gian (từ thời điểm ngày, tháng, năm đến ngày,mon, năm) công dân vẫn tạm bợ trú thường xuyên tại một chỗ ở hoặc các vị trí làm việc khácnhau vào phạm vi thức giấc, thành thị trực nằm trong Trung ương vẫn tạm trú.

6. Mục “Sổ có giá trị mang đến ngày”: Ghirõ ngày, mon, năm sổ trợ thời trú không còn thời hạn. Giá trị của sổ tạm bợ trú là hai mươibốn mon, được xem từ ngày, tháng, năm cung cấp sổ nhất thời trú.

7. Mục “Sổ đăng ký trợ thời trú số”: Ghitheo số của sổ ĐK nhất thời trú.

8. Mục “Lý do xóa đăng ký tạm trú”:Ghi rõ nguyên do xóa ĐK trợ thì trú theo giải pháp tại Điều 19 Thôngtư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở trưởng BộCông an khí cụ cụ thể thực hành một vài điều của Luật Cư trú cùng Nghị định số31/2014/NĐ-CPhường. ngày 18 tháng tư năm năm trước của Chính phủ lao lý cụ thể một số trong những điềucùng giải pháp thực hành Luật Cư trú.

9. Mục “Điều chỉnh nỗ lực đổi”: Ghi đầyđầy đủ câu chữ đổi khác những công bố vào sổ nhất thời trú.

10. Mục “Gia hạn trợ thì trú”: Ghi rõngày, mon, năm không còn thời hạn tạm trú theo ý kiến đề xuất của công dân. Thời hạn tạmtrú của mỗi lần gia hạn nhất thời trú theo kiến nghị của công dân tuy vậy tối đa khôngquá thời hạn sót lại của sổ nhất thời trú.

Điều 17. Cách ghi sổtheo dõi xử lý hộ khẩu

1. Mục “Nội dung những hiểu biết giải quyết”:Ghi bắt tắt, khá đầy đủ ngôn từ thưởng thức giải quyết và xử lý.

2. Mục “Hồ sơ kèm theo”: Ghi không hề thiếu,đúng đắn các loại sách vở có trong hồ sơ vẫn đón nhận.

3. Mục “Nhận hồ nước sơ”: Phải ghi không thiếu họvới thương hiệu người dìm, ngày, tháng, năm nhấn hồ sơ, ngày, mon, năm hứa hẹn trả hồ sơ.Nếu một ngày 1 fan đón nhận các hồ sơ thì tại cột 6, cột 7 chỉ cần ghi họvới thương hiệu bạn dấn, ngày, mon, năm nhận làm hồ sơ làm việc chiếc trước tiên. Nếu một ngày cókhông ít người dân mừng đón hồ sơ thì tại cột 7 chỉ cần ghi ngày, tháng, năm dìm hồsơ ngơi nghỉ mẫu đầu tiên.

4. Mục “Trả kết quả”: Ghi ngày, mon,năm và tác dụng giải quyết (đăng ký thường trú; điều chỉnh số đông rứa đổi; đổi,cấp lại sổ hộ khẩu; bổ sung giấy tờ thủ tục, kê knhì lại làm hồ sơ, giấy tờ; không giải quyếtĐK hay trú ...).

Điều 18. Cách ghi sổđăng ký thường xuyên trú

1. Phần “Mục lục”: Ghi không hề thiếu cáccông bố theo mẫu.

2. Phần nội dung: Mỗi trang của sổdùng để làm ghi ban bố về một hộ vẫn ĐK thường xuyên trú. Dòng trước tiên ghi công ty hộ,các mẫu tiếp theo ghi theo lần lượt những nhân khẩu có vào hộ.

a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo sốlàm hồ sơ hộ khẩu lưu tại tàng tlỗi hồ sơ hộ khẩu;

b) Mục “Người có thẩm quyền đăng ký”:Chỉ huy Đội Cảnh gần cạnh cai quản hành chủ yếu về trật từ bỏ buôn bản hội, Trưởng Công an xóm,thị xã thuộc thị trấn trực thuộc tỉnh ký kết, ghi rõ họ, tên. Trường vừa lòng ĐK một lầnmang đến không ít người dân thì người có thẩm quyền chỉ cần ký kết, ghi rõ chúng ta, tên sống sản phẩm ghinhân khẩu cuối cùng;

c) Mục “Nội dung điều chỉnh, gắng đổi"”:Ghi rõ nội dung như: chuyển đổi nhà hộ, biến hóa bọn họ, thương hiệu, chữ đệm, ngày, tháng,năm sinh; đổi khác địa giới hành chính; xóa ĐK hay trú (ngày, mon,năm xóa đăng ký hay trú, địa điểm đưa đến); cấp thủ tục đưa hộ khẩu (ngày,tháng, năm cấp chứng từ đưa hộ khẩu, nơi gửi đến); thay đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu…;

d) Mục “Tờ số”: Ghi theo số lắp thêm tự tạimục lục.

Điều 19. Cách ghi sổđăng ký tạm trú

1. Mục “Nơi tạm thời trú”: Ghi rõ số bên, đườngphố, tổ, làng, xã, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

2. Mục “Người bao gồm thẩm quyền đăng ký”:Nếu ĐK mang đến không ít người một đợt thì chỉ cần ghi rõ chúng ta, tên cán bộ ĐK ởmặt hàng ghi nhân khẩu ở đầu cuối.

3. Mục “Nội dung điều chỉnh, cụ đổi”:Ghi ngôn từ kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi với ngày, tháng, năm điều chỉnh, đổi khác nộidung kia. Trường hòa hợp gia hạn tạm trú thì ghi ví dụ thời hạn gia hạn tạm bợ trú.

Điều đôi mươi. Cách ghi sổmừng đón lưu giữ trú

1. Mục “Lý do lưu lại trú”: Ghi rõ lý donhư trị bệnh, thăm thân, phượt.

2. Mục “Địa chỉ lưu giữ trú”: Ghi rõ sốbên, đường phố, tổ, xóm, thôn, thôn, ấp, bạn dạng, buôn, phum, sóc.

3. Mục “Hình thức, thời gian thôngbáo”: Ghi rõ hình thức thẳng hoặc bởi điện thoại cảm ứng thông minh hoặc qua mạng Internet, mạnglaptop, thời hạn, họ, thương hiệu bạn thông báo lưu trú, số điện thoại cảm ứng (trường hợp có).

4. Mục “Ghi chú”: Cán cỗ tiếp nhận lưutrú ghi những trường thích hợp bao gồm nghi ngờ, trường đúng theo quan trọng vày trải đời bảo đảm anninc, bơ vơ tự thì nên report tức thì về Công an xóm, phường, thị xã.

Điều 21. Cách ghi túilàm hồ sơ hộ khẩu

Mục “Nộp lưu lại ngày”: Ghi theo ngày,mon, năm đưa làm hồ sơ hộ khẩu vào lưu tại tàng thỏng hồ sơ hộ khẩu.

Điều 22. Cách ghi thốngkê tình trạng, tác dụng ĐK, làm chủ cư trú

1. Phần hộ, nhân khẩu hiện đang cư trú(phần I)

Mục “Nhân khẩu thành thị”: Thống kê sốnhân khẩu hiện giờ đang cư trú tại những quận, phường cùng thị trấn.

2. Phần những loại hộ, nhân khẩu (phầnII)

a) Mục “Đi không tính tỉnh”: Thống kê số hộ,nhân khẩu đã ĐK thường trú nhưng chuyển đi thức giấc, thị trấn trực thuộcTrung ương khác;

b) Mục “Đi ngoài thị xã vào tỉnh”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu vẫn đăng ký hay trú tuy nhiên gửi đi thị trấn, quận, thị xã,tỉnh thành khác trong thuộc phạm vi tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương;

c) Mục “Đi ko kể xóm vào huyện”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu đã đăng ký thường xuyên trú nhưng lại chuyển đi phường, làng mạc, thị trấnkhông giống vào thuộc phạm vi thị trấn, quận, thị làng mạc, tỉnh thành nằm trong tỉnh;

d) Mục “Ngoài tỉnh đến”: Thống kê số hộ,nhân khẩu từ bỏ tỉnh giấc, thành phố trực trực thuộc Trung ương khác mang lại ĐK tạm trú;

đ) Mục “Ngoài thị trấn vào tỉnh giấc đến”:Thông kê số hộ, nhân khẩu từ thị trấn, quận, thị xóm, thành thị khác trong cùng phạmvi tỉnh, đô thị trực ở trong Trung ương đến ĐK trợ thì trú;

e) Mục “Ngoài xóm vào thị xã đến”: Thốngkê số hộ, nhân khẩu tự phường, làng, thị xã không giống trong cùng phạm vi huyện, quận,thị xóm, thị thành nằm trong thức giấc đến đăng ký tạm bợ trú.

3. Phần tác dụng ĐK, thống trị cưtrú (phần III)

Mục “Ngoài thức giấc đến”: Thống kê số hộ,nhân khẩu trường đoản cú tỉnh, thành thị trực nằm trong Trung ương khác đưa mang lại đăng ký thườngtrú.

4. Phần công tác tàng tlỗi hồ sơ hộ khẩu(Phần V)

a) Mục “Nhận hồ sơ hộ khẩu đến”: Thốngkê tổng thể hồ sơ hộ khẩu bởi Công an thị trấn, quận, thị buôn bản ở trong đô thị trựcthuộc Trung ương; thị trấn, thị xã, thành thị nằm trong thức giấc không giống gửi đến;

b) Mục “Chuyển hồ sơ hộ khẩu đi”: Thốngkê tổng thể hồ sơ hộ khẩu chuyển đi Công an huyện, quận, thị buôn bản ở trong thành phốtrực ở trong Trung ương; thị xã, thị buôn bản, thành phố nằm trong thức giấc không giống.

5. Cách tính toàn bô hộ, nhân khẩu hiệnsẽ trú ngụ được thực hiện nhỏng sau:

- Tổng số hộ hiện tại đang trú ngụ điện thoại tư vấn làX; tổng số nhân khẩu hiện tại đang trú ngụ hotline là Y. Cách tính tổng số nhân khẩu nữ;nhân khẩu từ bỏ 14 tuổi trnghỉ ngơi lên hiện giờ đang trú ngụ triển khai nhỏng cách tính tổng sốnhân khẩu hiện đang trú ngụ (Y) tiếp sau đây.

a) Đối cùng với cơ quan Công an cấp tỉnh

- X = Tổng số hộ đăng ký thường trú -Tổng số hộ không cư trú tại nơi đã ĐK thường trú đi ko kể thức giấc + Tổng số hộđăng ký tạm thời trú ngoại trừ tỉnh mang đến.

- Y = Tổng số nhân khẩu ĐK thườngtrú - Tổng số nhân khẩu ko trú tại khu vực sẽ ĐK thường xuyên trú đi kế bên tỉnh+ Tổng số nhân khẩu ĐK tạm bợ trú ngoài tỉnh mang đến.

b) Đối cùng với ban ngành Công an cấp huyện

- X = Tổng số hộ đăng ký thường trú -(Tổng số hộ ko ngụ tại địa điểm sẽ ĐK hay trú đi không tính thức giấc + Tổng sốhộ không ngụ tại địa điểm đang ĐK thường xuyên trú đi quanh đó thị trấn vào tỉnh) + (Tổngsố hộ đăng ký trợ thời trú không tính tỉnh giấc cho + Tổng số hộ ĐK nhất thời trú ko kể huyệntrong tỉnh đến).

- Y = Tổng số nhân khẩu ĐK thườngtrú - (Tổng số nhân khẩu không trú tại khu vực đang ĐK thường trú đi ngoại trừ tỉnh+ Tổng số nhân khẩu không ngụ tại chỗ sẽ đăng ký thường trú đi ngoại trừ huyệnvào tỉnh) + (Tổng số nhân khẩu ĐK nhất thời trú kế bên tỉnh giấc mang lại + Tổng số nhânkhẩu đăng ký lâm thời trú quanh đó thị xã trong tỉnh giấc đến).

c) Đối cùng với Công an cấp xã

- X = Tổng số hộ đăng ký hay trú -(Tổng số hộ ko ngụ tại khu vực sẽ ĐK thường xuyên trú đi kế bên tỉnh + Tổng sốhộ không trú tại nơi đang đăng ký thường xuyên trú đi quanh đó huyện trong thức giấc + Tổngsố hộ không cư trú tại địa điểm đã ĐK thường xuyên trú đi ngoài xóm trong huyện) + (Tổngsố hộ đăng ký trợ thời trú ngoài tỉnh mang đến + Tổng số hộ ĐK tạm thời trú bên cạnh huyệntrong tỉnh giấc đến + Tổng số hộ đăng ký trợ thời trú bên cạnh làng mạc trong thị xã đến).

- Y = Tổng số nhân khẩu đăng ký thườngtrú - (Tổng số nhân khẩu ko trú quán tại chỗ sẽ đăng ký hay trú đi ko kể tỉnh+ Tổng số nhân khẩu ko cư trú tại địa điểm đang đăng ký thường xuyên trú đi quanh đó huyệnvào tỉnh giấc + Tổng số nhân khẩu không cư trú tại địa điểm vẫn ĐK thường trú đixung quanh xóm vào huyện) + (Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm trú ngoài tỉnh giấc đến + Tổngsố nhân khẩu ĐK trợ thời trú quanh đó thị xã trong tỉnh giấc đến + Tổng số nhân khẩuđăng ký tạm trú không tính buôn bản trong thị xã đến).

4. khi thống kê yêu cầu ghi đúng chuẩn, đầyđầy đủ các tiêu chuẩn báo cáo, thời khắc báo cáo, cán bộ thống kê cam kết, ghi rõ chúng ta,tên; thủ trưởng đơn vị chức năng thống kê cam kết, ghi rõ họ, thương hiệu, đóng lốt.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực thihành

1. Thông bốn này có hiệu lực thực thi thực hành kểtừ thời điểm ngày 28 mon 10 năm năm trước cùng thay thế sửa chữa Thông bốn số 81/2011/TT-BCA ngày 15tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an biện pháp về biểu mẫu được sử dụngvào ĐK, làm chủ trú ngụ.

2. Các biểu chủng loại nguyên lý trên Thông tưsố 81/2011/TT-BCA ngày 15 mon 1hai năm 2011 của Bộ trưởng Sở Công an hiện tượng vềbiểu chủng loại được áp dụng trong ĐK, quản lý trú ngụ đã in thì liên tục được sửdụng cho đến không còn.

Điều 24. Trách nát nhiệmthi hành

1. Cục trưởng Cục Chình ảnh gần kề đăng ký, quảnlý trú ngụ và dữ liệu non sông về dân cư bao gồm trách nát nhiệm lãnh đạo, bình chọn, hướngdẫn Việc triển khai Thông bốn này.

2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơnvị trực ở trong Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, đô thị trực nằm trong Trungương, Giám đốc Chình ảnh ngay cạnh chống cháy và chữa trị cháy tỉnh, tỉnh thành trực thuộcTrung ương tất cả trách nhiệm thi hành Thông bốn này.

Trong quy trình tiến hành Thông tưnày, giả dụ có vướng mắc phát sinh, Công an những đơn vị chức năng, địa phương thơm report về BộCông an (qua Cục Chình ảnh gần cạnh ĐK, thống trị cư trú cùng dữ liệu nước nhà về dâncư) để có lý giải đúng lúc./.

Nơi nhận: - Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Sở, ban ngành ngang Bộ, phòng ban ở trong Chính phủ; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Tòa án dân chúng tối cao; - Viện kiểm liền kề dân chúng tối cao: - Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh giấc, tp trực trực thuộc Trung ương; - Các bạn bè Thđọng trưởng Sở Công an; - Các Tổng viên, đơn vị trực trực thuộc Bộ Công an; - Công an những thức giấc, tp trực nằm trong Trung ương; - Slàm việc Chình họa sát chống cháy cùng trị cháy tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - Cục Kiểm tra văn bạn dạng quy phạm pháp phép tắc, Bộ Tư pháp; - Công báo, Cổng TTĐT nhà nước, Cổng TTĐT Sở Công an; - Lưu: VT, C72, V19.

BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho tất cả những người từ đầy đủ 14 tuổi trlàm việc lên)

1. Họ và tên (1):................................................................................................................

2. Họ với tên gọi khác (nếu như có): ........................................................................................

3. Ngày, mon, năm sinh:…............./........…./…............… 4. Giới tính:..............................

5. Nơi sinh:......................................................................................................................

6. Nguim quán:...............................................................................................................

7. Dân tộc:……….........………8. Tôn giáo:…..........…………9. Quốc tịch:...........................

10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:..........................................................

12. Nơi thường xuyên trú:..........................................................................................................

.......................................................................................................................................

13. Địa chỉ chỗ làm việc hiện nay:...............................................................................................

.......................................................................................................................................

14. Trình độ học tập vấn (2):…........…………..15. Trình độ trình độ chuyên môn (3):.................................

16. Biết giờ đồng hồ dân tộc:……………..............17. Trình độ ngoại ngữ:.....................................

18. Nghề nghiệp, khu vực làm việc:..........................................................................................

.......................................................................................................................................

19. Tóm tắt về bạn dạng thân (Từ đủ 14 tuổi trnghỉ ngơi lên tới mức ni chỗ nào, có tác dụng gì):

Từ mon, năm đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, mặt đường phố; làng, làng, buôn bản, ấp, phiên bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu sống quốc tế thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, chỗ làm việc

trăng tròn. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bạn dạng án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):.................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

21. Tóm tắt về mái ấm gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ và tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ chỗ sinh hoạt hiện nay nay

Tôi khẳng định gần như lời knhị bên trên đâylà đúng thực sự và Chịu trách nhiệm trước lao lý về cam đoan của bản thân./.

………., ngày…..tháng…..năm…… NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Viết chữ inhoa đầy đủ dấu;

(2) Ghi rõ chuyên môn học vấn cao nhất(Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đạihọc tập, Cao đẳng, Trung cung cấp, tốtnghiệp càng nhiều trung học tập, xuất sắc nghiệp phổ thông đại lý...; còn nếu không biết chữthì ghi rõ "lần khần chữ");

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạohoặc chuyên môn trình độ chuyên môn, bậc thợ, chuyên môn nghệ thuật khác được ghi vào văn uống bằng,chứng từ.

(4) Ghi cả phụ thân, bà mẹ, bé nuôi; người nuôidưỡng; fan giám hộ theo cách thức của lao lý (giả dụ có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ----------------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:…………………………….

I. tin tức về bạn viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):…………………………………..................................... 2. Giớitính:.................

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:..............................................

5. Nơi hay trú:...............................................................................................................

6. Địa chỉ khu vực sinh sống hiện nay: ...................................................................................................

II. Thông tin về fan cóđổi khác hộ khẩu, nhân khu

1. Họ cùng thương hiệu (1):……………..................................……………………. 2.Giới tính:....................

3. Ngày, mon, năm sinh:……/….../…................ 4. Dântộc:……..5. Quốc tịch:.....................

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:..........................................................

8. Nơi sinh:.........................................................................................................................

9. Nguim quán:.................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, địa điểm làm cho việc:............................................................................................

11. Nơi thường trú:.............................................................................................................

12. Địa chỉ địa điểm ở hiện nay: .................................................................................................

13. Họ với thương hiệu nhà hộ:……………....................………….14. Quan hệ vớinhà hộ:....................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):........................................................................

..........................................................................................................................................

16. Những tín đồ cùng nuốm đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có cố gắng đổi

……, ngày….tháng….năm… Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ ngôn từ và ký kết, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm… NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……, ngày…tháng…năm… TRƯỞNG CÔNG AN:……….. (Ký, ghi rõ họ thương hiệu cùng đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủdấu

(2) Ghi cầm tắt nội dungthay đổi hộ khẩu,nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký hay trú, tạm thời trú; biến hóa nơiđăng ký hay trú, tạm bợ trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh phần đông biến hóa vào sổhộ khẩu ...

(3) Ghi rõ chủ ý của công ty hộ là đồng ýmang đến đăng ký thường xuyên trú, đăng ký tạm trú hoặc chấp nhận cho bóc sổ hộ khẩu;công ty hộ ký kết cùng ghi rõ họ thương hiệu, ngày, mon, năm.

Xem thêm: Giáo Trình Marketing Căn Bản, Download Tài Liệu Marketing Căn Bản

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác dìm việccông dân trước đây vẫn đăng ký thường xuyên trú và ngôi trường hợp cấp cho lại sổ hộ khẩu bởi bịmất.

Ghi chú: Trường hợp tín đồ viết phiếubáo cũng là người có biến đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khaiđa số văn bản qui định tại mục II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

PHIẾUXÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………………

Đề nghị xác minh ngôi trường hợp:

1. Họ cùng tên (1):....