- Thông tư số 11/2015 chế độ bài toán vận dụng vẻ ngoài chỉ định thầu, xin chào sản phẩm đối đầu và cạnh tranh và những Mẫu hồ sơ trải nghiệm, phiên bản những hiểu biết báo giá, dự thảo hòa hợp đồng.

Bạn đang xem: Thông tư 11/2015/tt-bkhđt doc

+ Các ngôi trường phù hợp vận dụng của hiệ tượng hướng dẫn và chỉ định thầu theo quá trình thông thường/rút ít gọn; Hình thức xin chào hàng đối đầu theo quy trình thông thường/rút ít gọn gàng.

+ Việc triển khai hướng đẫn thầu theo tiến trình thông thường yêu cầu áp dụng tương xứng Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 ban hành cố nhiên Thông bốn 11/2015/BKHĐT và căn cứ vào đồ sộ, đặc điểm của từng gói thầu rõ ràng để mang ra các kinh nghiệm tương xứng.

Đối với kính chào sản phẩm đối đầu hoặc bạn dạng đòi hỏi làm giá, tổ chức, cá nhân buộc phải áp dụng khớp ứng Mẫu số 03, Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 phát hành kèm theo Thông tứ số 11 cùng căn cứ vào đồ sộ, tính chất của từng gói thầu cụ thể để mang ra những yên cầu tương xứng.

+ Việc chỉnh sửa nên tương xứng, công nghệ, chặt chẽ với ko trái với chính sách của điều khoản về đấu thầu. Trong tờ trình đề xuất phê chuyên chú hồ sơ những hiểu biết các gói thầu, bạn dạng yên cầu báo giá bắt buộc nêu rõ các ngôn từ sửa đổi với nguyên nhân sửa đổi.

-Yêu cầu về thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm & hàng hóa được phương tiện trên Thông tứ 11/2015/TT-BKHĐT

+ Đối với gói thầu vận dụng vẻ ngoài chỉ định thầu, rất có thể nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong hồ sơ thưởng thức các gói thầu.

+ Đối với gói thầu áp dụng hình thức kính chào mặt hàng đối đầu, Lúc giới thiệu yêu cầu đối với hàng hóa đề xuất chính sách yêu cầu là công dụng cơ bạn dạng của sản phẩm, ko mang tính chất đơn lẻ hóa, gây ra sự đối đầu và cạnh tranh không bình đẳng.

Hình như Thông bốn số 11/2015 còn biện pháp trường hợp không thể biểu lộ chi tiết sản phẩm & hàng hóa theo công năng nghệ thuật, thiết kế, tiêu chuẩn technology trong làm hồ sơ đòi hỏi những gói thầu, bản đề xuất báo giá thì được phép nêu thương hiệu, catalô của một sản phẩm ví dụ để tham khảo tuy thế bắt buộc ghi kèm theo nhiều trường đoản cú “hoặc tương đương” sau thương hiệu, catalô, mặt khác luật rõ nội hàm tương đương cùng với sản phẩm & hàng hóa đó.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 11/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 27 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬPHỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Căn uống cứ đọng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26tháng 11 năm 2013;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26tháng 6 năm năm trước của Chính phủ giải pháp cụ thể thực hành một số điều của Luậtđấu thầu về sàng lọc bên thầu;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14mon 1một năm 2008 của Chính phủ công cụ tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi với cơcấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Sở Kế hoạch cùng Đầu bốn ban hànhThông tứ phép tắc chi tiết bài toán lập làm hồ sơ hưởng thụ so với chỉ định thầu, chàosản phẩm đối đầu và cạnh tranh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này phép tắc chi tiết về lập hồ sơđề xuất so với gói thầu ở trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh cách thức trên Điều1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau:

1. Mẫu làm hồ sơ thử khám phá vận dụng đến gói thầu xâylắp tiến hành hướng đẫn thầu nội địa theo tiến trình thông thường (Mẫu số 01 –Hồ sơ trải nghiệm chỉ định và hướng dẫn thầu xây lắp);

2. Mẫu hồ sơ đòi hỏi áp dụng mang lại gói thầu muasắm hàng hóa tiến hành chỉ định và hướng dẫn thầu nội địa theo quy trình thông thường(Mẫu số 02 – Hồ sơ thử khám phá hướng dẫn và chỉ định thầu mua sắm mặt hàng hóa);

3. Mẫu hồ sơ thưởng thức áp dụng mang đến gói thầu xâylắp triển khai xin chào hàng tuyên chiến và cạnh tranh trong nước theo tiến trình thường thì (Mẫusố 03 – Hồ sơ trải đời xin chào hàng cạnh tranh xây lắp);

4. Mẫu làm hồ sơ kinh nghiệm vận dụng mang đến gói thầu muamua sản phẩm & hàng hóa thực hiện chào sản phẩm tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong nước theo quy trình thônghay (Mẫu số 04 – Hồ sơ trải nghiệm xin chào sản phẩm cạnh tranh mua sắm hàng hóa);

5. Mẫu bạn dạng thử dùng báo giá vận dụng mang lại góithầu xây gắn, bán buôn hàng hóa thực hiện chào hàng đối đầu nội địa theo quytrình rút gọn gàng (Mẫu số 05 – Bản đề nghị báo giá);

6. Mẫu dự thảo thích hợp đồng áp dụng cho gói thầuxây gắn thêm, buôn bán sản phẩm & hàng hóa trực thuộc hạn mức chỉ định thầu (Mẫu số 06 – Dự thảo hợpđồng mang đến hướng đẫn thầu rút ít gọn).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng so với tổ chức triển khai, cá nhântsay đắm gia hoặc gồm liên quan mang lại hoạt động chọn lựa đơn vị thầu gói thầu quy địnhtrên Điều 1 của Thông tứ này.

Điều 3. Áp dụng hình thức chỉ định thầu, chàosản phẩm đối đầu và những Mẫu hồ sơ đề xuất, bạn dạng thử dùng báo giá, dự thảo hòa hợp đồng

1. Hình thức chỉ định và hướng dẫn thầu theo quy trìnhthường thì được vận dụng so với gói thầu nằm trong trường hòa hợp chỉ định và hướng dẫn thầu quyđịnh trên các điểm b, c, d, đ và gói thầu bắt buộc triển khai nhằm bảo đảm an toàn kín đáo nhànước mức sử dụng trên điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13,mặt khác đáp ứng các ĐK cách thức tại khoản 2 Điều 22Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Hình thức chỉ định thầu theo quá trình rútgọn gàng được vận dụng đối với gói thầu hình thức tại điểm a khoản 1 Điều22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (trừ gói thầu buộc phải tiến hành nhằm bảo đảm an toàn bímật nhà nước), gói thầu có mức giá gói thầu bên trong giới hạn mức hướng đẫn thầu quyđịnh tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.. Đối cùng với góithầu có mức giá gói thầu phía trong giới hạn mức chỉ định và hướng dẫn thầu, các tổ chức triển khai, cá nhân ápdụng Mẫu số 06 ban hành cố nhiên Thông bốn này; đối với gói thầu luật pháp trên điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 tuy vậy giágói thầu ko nằm trong giới hạn ở mức chỉ định thầu thì áp dụng Mẫu hợp đồng thuộcMẫu số 01, 02 ban hành dĩ nhiên Thông bốn này.

2. Hình thức chào mặt hàng cạnh tranh theo quytrình thông thường được vận dụng đối với gói thầu cơ chế tại Điều23 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 cùng khoản 1 Điều 57 Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP.

Hình thức chào sản phẩm đối đầu và cạnh tranh theo quy trìnhrút ít gọn được vận dụng đối với gói thầu phương tiện trên Điều 23 Luậtđấu thầu số 43/2013/QH13 với khoản 2 Điều 57 Nghị định số63/2014/NĐ-CP..

3. Lúc lập, thẩm định, phê săn sóc làm hồ sơ yêucầu áp dụng cho gói thầu xây đính, bán buôn hàng hóa triển khai chỉ định và hướng dẫn thầu theoquá trình thông thường, tổ chức triển khai, cá thể nên vận dụng tương xứng Mẫu số 01 hoặcMẫu số 02 ban hành tất nhiên Thông bốn này và địa thế căn cứ vào đồ sộ, đặc điểm củatừng gói thầu cụ thể để lấy ra các thử dùng phù hợp trên cửa hàng bảo đảm nguyêntắc công khai, khác nhau cùng công dụng kinh tế tài chính.

khi lập, thẩm định và đánh giá, phê chăm chút hồ sơ yêu cầuđối với chào mặt hàng cạnh tranh hoặc phiên bản những hiểu biết làm giá, tổ chức, cá nhân nên ápdụng khớp ứng Mẫu số 03, Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 phát hành hẳn nhiên Thông tưnày và căn cứ vào đồ sộ, đặc thù của từng gói thầu ví dụ để lấy ra những yêucầu cân xứng bên trên đại lý bảo đảm qui định cạnh tranh, công bình, phân biệt vàkết quả khiếp tế; không được chỉ dẫn các ĐK nhằm mục tiêu giảm bớt sự tsi mê gia củabên thầu hoặc nhằm mục đích tạo thành ưu thế cho một hoặc một số công ty thầu gây nên sự cạnhtnhóc con ko bình đẳng.

4. Trường thích hợp có chỉnh sửa những hiện tượng nêuvào Mẫu làm hồ sơ kinh nghiệm, bản yêu cầu làm giá, dự thảo thích hợp đồng thì tổ chức triển khai, cánhân tiến hành vấn đề lập, đánh giá và thẩm định, phê coi sóc hồ sơ trải đời, bản đòi hỏi báogiá bán, dự thảo thích hợp đồng bắt buộc bảo đảm an toàn Việc sửa đổi chính là phù hợp, kỹ thuật, chặtchẽ cùng ko trái cùng với vẻ ngoài của quy định về đấu thầu. Trong tờ trình đềnghị phê phê chuẩn làm hồ sơ hưởng thụ, bản đề xuất làm giá bắt buộc nêu rõ những nội dungchỉnh sửa so với nguyên lý vào Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản đề xuất báo giá với lý dochỉnh sửa nhằm nhà đầu tư chu đáo, ra quyết định.

5. Đối cùng với gói thầu dịch vụ phi tư vấn Khi ápdụng hiệ tượng chỉ định thầu, xin chào hàng đối đầu và cạnh tranh, việc lập làm hồ sơ kinh nghiệm, bảntrải nghiệm làm giá, dự thảo phù hợp đồng thực hiện trên các đại lý áp dụng các Mẫu tươngứng phát hành kèm theo Thông tứ này.

6. Đối với gói thầu trực thuộc phạm vi điều chỉnhquy định tại Điều 1 của Thông tư này Lúc triển khai hướng đẫn thầu hoặc kính chào hàngcạnh trnước anh tế, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, công ty đầu tư, bên mờithầu sửa đổi mức sử dụng về ngôn ngữ, đồng tiền, thời hạn trong đấu thầu cùng cáccâu chữ tương quan không giống mang đến tương xứng cùng với dụng cụ của Luật đấu thầu số43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

7. Đối cùng với những gói thầu trực thuộc dự án công trình gồm sửdụng vốn hỗ trợ cải tiến và phát triển thỏa thuận, vốn vay mượn ưu đãi tạo ra từ điều ướcnước ngoài, thỏa thuận nước ngoài giữa VN cùng với bên tài trợ, trường hợp được nhàtài trợ chấp thuận đồng ý thì áp dụng các mẫu hồ sơ hưởng thụ, bạn dạng đòi hỏi làm giá, dựthảo đúng theo đồng ban hành hẳn nhiên Thông tư này.

Điều 4. Yêu cầu về nhãn hiệu, nguồn gốc hànghóa

1. Đối cùng với gói thầu áp dụng hình thức chỉđịnh thầu, hoàn toàn có thể nêu thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong hồ sơ yêucầu.

2. Đối với gói thầu áp dụng hiệ tượng chàohàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, Khi chỉ dẫn những hiểu biết so với hàng hóa cần vẻ ngoài công dụng kỹthuật, tiêu chuẩn phân phối, tiêu chuẩn chỉnh chế tạo, công nghệ mang tính chất chất trungtính, ko giới thiệu các đặc tính nghệ thuật, tiêu chuẩn chỉnh mang tính chất cá biệt hóa màchưa hẳn là tính năng cơ bạn dạng của sản phẩm để duy nhất hoặc một số không nhiều bên thầuđáp ứng nhu cầu trải đời làm cho tiêu giảm sự tsay đắm gia của các công ty thầu, gây ra sự cạnh tranhkhông đồng đẳng.

Trường đúng theo thiết yếu diễn đạt chi tiết mặt hàng hóatheo đặc tính kỹ thuật, kiến tạo technology, tiêu chuẩn technology trong hồ nước sơhưởng thụ, phiên bản hưởng thụ làm giá thì được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sảnphđộ ẩm ví dụ để tham khảo, minc họa đến những hiểu biết về kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa nhưngđề nghị ghi tất nhiên các từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, mặt khác quyđịnh rõ nội hàm tương đương với hàng hóa kia về công dụng chuyên môn, tính năng sửdụng, tiêu chuẩn công nghệ cùng các ngôn từ khác (nếu có) nhưng ko quy địnhtương tự về xuất xứ. Nhà thầu tđê mê gia kính chào hàng đối đầu rất có thể xin chào hànghóa theo nhãn hiệu rõ ràng được nêu trong hồ sơ đòi hỏi, bạn dạng tận hưởng báo giáhoặc nhãn hiệu khác cơ mà đề xuất minh chứng sự tương đương hoặc xuất sắc rộng hàng hóacó nhãn hiệu được nêu trong hồ sơ hưởng thụ, bản đề xuất làm giá.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Vui Về Bts Nếu Bạn Không Thể Trả Lời Đúng Hết 8 Câu Trắc Nghiệm Sau!

Điều 5. Tổ chức thực hiện

2. Các Bộ, cơ sở ngang Sở, cơ sở thuộcnhà nước, cơ quan không giống nghỉ ngơi Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp với tổ chức triển khai, cánhân có tương quan Chịu trách rưới nhiệm thực hành Thông bốn này. Trong quá trình thựchiện, nếu bao gồm vướng mắc, ý kiến đề nghị các Sở, cơ quan ngang Bộ, ban ngành nằm trong Chínhtủ, ban ngành khác nghỉ ngơi Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp cùng tổ chức triển khai, cá thể cótương quan gửi chủ kiến về Sở Kế hoạch cùng Đầu bốn nhằm kịp lúc lí giải./.

Nơi nhận: - Các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ quan nằm trong CP; - VP.. BCĐ TW về chống, chống tđắm say nhũng; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh giấc, đô thị trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương cùng các Ban của Đảng; - Văn chống Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc cùng những Ủy Ban của Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Văn uống chống Chính phủ; - Tòa án dân chúng buổi tối cao; - Viện Kiểm liền kề dân chúng về tối cao; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Cổng báo cáo năng lượng điện tử Chính phủ; Công báo; - Ssống KH&ĐT các tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc TW; - Các đơn vị chức năng ở trong Sở Kế hoạch cùng Đầu tư; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bạn dạng - Sở Tư pháp; - Lưu: VT, Cục QLĐT ()