Đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) tất cả giải đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Violympic tiếng việt lớp 2

TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 100 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 2

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án đưa ra tiết)

Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho những con học tập tại nhà,Nội dung kỹ năng và kiến thức có tự cơ bản đến cải thiện trong mỗi chuyên đề,Tài liệu cân xứng với gia sư trong quá trình xây đắp bài giảng và dạy học,Tài liệu được thiết kế theo phong cách tích thích hợp ôn thi những giải Toán bên trên mạng.

Mọi thông tin cần cung cấp tư vấn, đặt thiết lập tài liệu sung sướng liên hệ:

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 29/ 12/ 2020)

Bài 1. BỨC TRANH BÍ ẨN

Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với 37 (99 – 37 = 62) = 22 + 13 + 27

(22 + 40 = 62)

(1) = (10)

Kết trái của phép tính: 63 – 17 + 11 = 57 = Tổng của số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số với 47 (10 + 47 = 57)

(8) = (17)

Hiệu của 55 và 17 (55 – 17 = 38) = số liền trước của số 39 (5) = (30)90 – 10 – 30 = 50 = Số tròn chục tức thời trước của số 53 (6) = (9)
Số tức khắc sau của 98 = 99 = Tổng của 56 với số tức tốc sau của 42 (56 + 43 = 99)

(4) = (7)

Tổng của chữ số hàng chục của số 79 với 16 (7 + 16 = 23) = Số tức khắc sau của 22 (= 23) (2) = (3)
100cm – 6cm – 46cm = 48cm = Tổng của 8cm với 40cm (11) = (26)Tổng của 15 cùng 30 = 45 = 100 – 55

(12) = (57)

11 + 44 = 55 = 94 – 12 – 27

(15) = (14)

Số chẵn lớn số 1 mà nhỏ tuổi hơn 30 và to hơn 20 = 28 = 85 – 29 – 19 – 9

BÀI 2. ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Hiệu của 76 cùng 39 là: …

a/ 47 b/ 48 c/ 37 d/ 38

Chọn c

Câu 2: Số bị trừ vào phép tính: 90 – 34 = 56 là: …

Điền 90

Câu 4: công dụng của phép tính: 100 – 25 là: …

a/ 55 b/ 65 c/ 75 d/ 85

Chọn c

Câu 5: Hiệu của phép tính nào sau đây lớn nhất?

a/ 76 – 9 b/ 95 – 32 c/ 94 – 31 d/ 81 – 23

Hướng dẫn

a/ 76 – 9 = 67 b/ 95 – 32 = 63 c/ 94 – 31 = 63 d/ 81 – 23 = 58

Chọn a

Câu 7: Một cửa hàng có tất cả 50 trái dưa. Ngày trang bị nhất shop bán đươc 18 quả. Ngày sản phẩm công nghệ hai siêu thị bán được 24 quả. Hỏi sau 2 ngày shop còn lại bao nhiêu quả dưa?

Trả lời: Sau 2 ngày shop còn lại …quả dưa.

HƯỚNG DẪN

Sau 2 ngày còn lại số quả dưa là: 50 – 18 – 24 = 8 (quả)

Điền 8

Câu 8: Minh tất cả 50 viên bi, Bình có ít hơn Minh 14 viên. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả đôi bạn trẻ có …viên bi.

Hướng dẫn

Bình gồm số viên bi là: 50 – 14 = 36 (viên)

Cả đôi bạn trẻ có số viên bi là: 50 + 36 = 86 (viên)

Điền 86

Câu 9: Tổng các số chẵn có hai chữ số không giống nhau lập được lập từ bố chữ số 1, 2, 4 là ….

Hướng dẫn

Các số chẵn tất cả hai chữ số không giống nhau lập được là: 12; 14; 24; 42

Tổng là: 12 + 14 + 24 + 42 = 92

Điền 92

Bài 3. LEO DỐC

Câu 1. Hiệu của 76 và 6 là……….

a) 60 b. 82 c. 70 d. 50

Câu 2. Tổng của 16 cùng 34 là……….

Xem thêm: 100 bài thơ sức khỏe là vàng

a) 60 b. 18 c. 40 d. 50

Câu 3. Cho 8dm7cm d. =

Câu 8. Trong các phép tính bên dưới đây, phép tính nào có hiệu nhỏ tuổi nhất.

a) 76 – 26 b. 88 – 78 c. 45 – 5 d. 24 – 12

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)