– Thân máy với nắp đồ vật là “khung xương” của động cơ để lắp đặt toàn bộ các tổ chức cơ cấu và hệ thống của cồn cơ.

Bạn đang xem: Thân máy và nắp máy

*

Bạn đã xem: công nghệ 11: bài 22. Thân máy và nắp máy

– Thân máy và nắp lắp thêm là nhì khối riêng, nhưng lại thân máy và nắp máy có thể liền hoặc gồm đa phần gép cùng với nhau bằng bulông hoặc gugiông.


*

II, Thân máy

1, Nhiệm vụ

Thân máy dùng làm lắp đặt các cơ cấu vá hệ thống của cồn cơ.

2, Cấu tạo

*

– Thân xi lanh của hộp động cơ làm mát bởi nước có kết cấu khoang cất nước làm mát, khoang này call là “áo nước”.

– Thân xi lanh của hộp động cơ làm mát bởi không khí có những cánh tản nhiệt

III. Nắp máy

1, Nhiệm vụ

– Nắp thứ (nắp xi lanh) với xi lanh, đỉnh pit-tông sản xuất thành phòng cháy của động cơ.

– Nắp máy dùng để lắp đặt những chi tiết, cụm cụ thể như: bugi, vòi vĩnh phun, tổ chức cơ cấu phân phối khí, xuppáp, nhịn nhường ống nạp, thải, áo nước làm cho mát, cánh tản nhiệt.

Xem thêm: Mẫu Powerpoint Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp, 11 Báo Cáo Thực Tập Ý Tưởng

*

2, Cấu tạo

– Nắp máy động cơ làm mát bằng nước dùng cơ cấu tổ chức phân phối khí xuppáp treo có cấu tạo phức tạp (H 22.3), vì chưng phải tất cả áo nước làm mát, lỗ gắn thêm xuppáp, nhường ống nạp, thải…

– Nắp máy động cơ làm mát bằng không khí dùng cơ cấu phân phối khí xuppáp để hoặc động cơ 2 kì có cấu tạo đơn giản hơn

*

Tổng kết

Sau khi học chấm dứt bài này những em yêu cầu nắm vững các nội dung giữa trung tâm sau:

– Biết được trọng trách và cấu tạo chung của thân máy với nắp máy

– hiểu rằng đặc điểm cấu tạo của thân xilanh cùng nắp máy hộp động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.