TIỂU CHUẨN XÂY DỤNG VIỆT NAM

TCXDVN 275: 2002

Trường Trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

Secondary VocaHonal School - Design Standard​


Bạn đang xem: Tcvn 4515, nhà ăn công cộng - tiêu chuẩn thiết kế;

*
Pham vi áp dụngTiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các hạng mục công trình của Trường Trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.Chú thích:1. Đối với các trường có yêu cầu đặc biệt, kh các cơ quan có thẩm quyển cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu nhiệm vụ thiết kế riêng.2. Ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Tiêu chuẩn trích đẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. :TCVN 2748 : 1991 Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung.TCVN 4474 : 1987 Thoát nước bến trong - Tiêu chuẩn thiết kế.TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy và chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. TCVN 5687 : 1991 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4391 : 1986. Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. TCVN 4205 : 1986 Công trình thể thao - Các sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế.TCVN 4529: 1988 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế.TCXD l6: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.TCXD25: 1991 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.TCXD27: 199I Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD29: 199I Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4451: 1988 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.TCVN 5672: 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. TCVN 4601: 1988 Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế.10i TCXDVN 275: 2002TCXD 4ó: 1986 Chống sét cho các công trình xây đựng. TCVN 4515: 1988 Nhà ăn công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.3. Quy định chung3.1. Trường Trung học chuyên nghiệp trong hệ giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phân loại theo các ngành của nền kinh tế quốc đân.3.2. Nhà và công trình của Trường Trung học chuyên nghiệp được thiết kế ở 4 cấp và phải tuân theo quy định trong tiêu chuẩn "Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung - TCVN 22748: 1991".Chú thích:Trong cùng mội trường cho phép xây dựng các hạng mục có cấp công trình khác nhau, nhưng phải ưu tiên cấp cao nhất cho khối học tập.Đối với các công trình tạm thời và những công trình phụ trợ của nhà trường cho phép thiết kế công trinh cấp IV.3.3. Quy mô của các Trường Trung học chuyên nghiệp phụ thuộc vào loại trường, số lượng ngành nghề đào tạo và được tính toán theo số học sinh của năm tuyển sinh lớn nhất nhân với số năm đào !ạo của khoá học và được lấy theo quy định trong bảng l.Bảng 1: Quy mỏ Trường Trung học chuyên nghiệp Loại trường Số lượng học sinh tính toán Ì (học sinh) Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng Từ 600 đến 1200 Nông, Lâm, Ngư nghiệp Từ 600 đến 1200 Sư phạm Từ 600 đến 1200 Y, Dược Từ 600 đến 1200 K¡nh tế, Thương mại Từ 300 đến L000 Văn hoá nghệ thuật Từ 300 đến 600 Thể dục - Thể thao Từ 300 đến 600 Chú thích: Đối với các Trường Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng và Nông, LắnU Ngư nghiệp cho phép tăng số học sinh cho trong bảng trên theo yêu câu, còn đối với các Trường Văn hoá Nghệ thuật, Thể dục thể thao cho phép giảm từ 10% đến 15% số học sùut quy định ở bảng trên.4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng4.1.

Xem thêm: Download Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Dược Chọn Lọc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa

Địa điểm xây dựng trường phải đảm bảo các yêu cầu của cơ cấu tổ chức, quy hoạch chung đã được duyệt, khả năng phát triển của trường và của địa phương trong tương lai.4.2. Khi xây dựng nhiều trường trên cùng một địa điểm cần tập trung vào một khu hoặc một 102 tổ hợp tạo thành cụm trường để liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và kết hợp sử dụng chung các công trình sinh hoạt công cộng.Chú thích: Trong một khu đất chỉ nên bố trí xây dựng không quá 3 trường có đào tạo ngành nghề khác nhau mhưng phải đảm báo sự hoạt động độc lập của từng trường.