Mục đích giảng dạy môn Pháp luật đại cương để chúng ta: Hiểu được những lý thuyết chung, những khái niệm, phạm trù cơ bản nhất của khoa học pháp lý về Nhà nước và pháp luật; cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước về quản lý kinh tế; vận dụng được phương pháp tìm kiếm, sưu tầm, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật mà Nhà nước đã ban hành về một vấn đề nào đó, cũng như phương pháp tiếp cận một văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiên cứu, áp dụng một văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn. Hiểu những kiến thức và phương pháp chung…Mục lục nội dung


Dưới đây là những tài liệu hay phục vụ chúng ta học môn pháp luật đại cương như: Giáo trình, các câu hỏi trắc nghiệm – tự luận ôn thi, đề thì thường gặp


Phần 1 – Tài liệu học tập

Phần 2: Tổng hợp đề thi Pháp luật đại cương

Đề năm 2018 thời gian làm bài 60 phút

Đề 1

Câu 1: vị trí,chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước trong trung ương (3đ)Câu 2:xác địng quan hệ pháp luật và chủ thể pháp luật trong tình huống ngộ độc thực phẩm 3đCâu 3 xác định loại chế tài và chỉ thể có thẩm quyền của qhe trong sự kiện giám đốc sa thải thanh niên 3đ

Đề 2

Câu 1 3đ: phân tích vị trí ,chức năng của Bộ trong bộ máy nhà nước XHCN VN.Câu 2 : Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành VBQPPL nhằm ….a) Xác định hình thức pháp lý của VB và lý do .b) Giả định tên , chữ số ký hiệu của VB đó.Câu 3 : Xác định các chủ thể của quan hệ pháp luật được phát sinh trong tình huống sau :Câu 4 : ĐS và giải thích (1 đ ) Mọi loại VBQPPL chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội từ sau khi văn bản có hiệu lực.

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi môn pháp luật đại cương

Đề 3

1. Vị trí và chức năng của Bộ2. Bộ trưởng Bộ nội vụ…3. Xác định các quan hệ pháp luật4. Văn bản qppl có được áp dụng sau khi có hiệu lực đúng hay sai.

Đề 4

1)Trình bày khái niệm đặc điểm phân loại trách nhiệm pháp lý (3 điểm)2)Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành … ( trong đề cương Dạng xác định văn bản quy phạm pháp luật ) 3 điểm3) Phân tích chủ thể quan hệ của 1 tình huống ( 3 điểm)4) Giải thích đúng sai : Nhiệm kì Quốc hội cố định là 5 năm ( 1 điểm)

Đề 5

1. Vị trí, chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.2. Mọi sự kiện xảy ra trong lãnh thổ VN, trong mọi trường hợp đều áp dụng pháp luật VN. Đúng hay sai, giải thích?

Đề 6

Câu 1: bản chất nhà nướcCâu 2: bộ ban hành 1 văn bản. Chỉ ra văn bản trên là loại văn bản pháp lý nào? Giải thíchCâu 3: ông K là đại diện pháp nhân của công ty X ký hợp đồng lao động với anh M. Nêu loại quan hệ pháp luật trong đk trên, chỉ ra chủ thểCâu 4: viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao do chủ tịch quốc hội giới thiệu để quốc hội bầu. Đúng hay sai?

Đề 7

Câu 1 : Phân tích bản chấth nhà nước CHXHCNVN theo hiến pháp năm 2013Câu 2 : Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về yêu cầu blah blah đéo nhớ. Hỏi :1. Văn bản đó thuộc cơ sở pháp lý nào ( Thông tư )2. Kí hiệu văn bản đó, tự giả định số văn bản và năm.Câu 3 : Ông K là giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty X. Ông ấy kí hợp đồng với anh M để anh M làm nhân viên Marketing cho công ty. Quan hệ pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật phát sinh trong trường hợp này là gì.Câu 4 : Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao do Chủ tịch Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu đúng hay sai.

Đề 8

C1: phân tích dấu hiệu vi phạm pháp luật , nêu ý nghĩaC2: đại loại là cty Đại Lộc xả nước thải chưa xử lí ra mt gây ô nhiễm nước và thiệt hại hoa màu của ng dân quanh kv cty , cty đó fai chịu trách nhiệm pl j , vì saoC3:sơ sơ là a A ở cty X trong h đợi j j đó trong h lm đã hút thuốc và vứt sái thuốc lt lm cháy là thiệt hại trên 500tr đồng. Hỏi sự kiện pháp lí và qhpl . a A fai chịu trách nhiệm pl j ?C4: có fai mọi sự việc diễn ra o VN đều áp dụng quy định của luật VN k

Đề 9

C1: phân tích khái niệm, điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân. Câu nữa hình như là nêu các loại pháp nhân trong bộ luật dân sự thì phải.Câu 2: Một chị đi sân bay vận chuyển cái gì đó mình không nhớ rõ ( bị chi cục hải quan bắt tịch thu và phạt 10 tr. Bà ta có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình (3d)Câu 3: xác định quan hệ pháp luật và mặt chủ quan trong sự kiện : A và B mâu thuẫn, A ném mìn tự tạo vào nhà B lm nhà B sập và 3 người nhà B bị thương (3d)Câu 4: Chủ tịch nước được cách chức bộ trưởng nếu thấy không hài lòng vì cách lm vc. Đúng hay sai (1d)

*

*

*

Đề thi năm 2017

Đề 1

1, Bản chất của nhà nước CHXHCNVN2, Cách viết kí hiệu thông tư.3, đúng, sai, giải thích:a, mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật và năng lực hành vi từ khi sinh rab, văn bản quy phạm PL là hình thức pháp luật duy nhất ở VN4, Cơ sở làm phát sinh quan hệ xã hội.

 Đề 2

1. Phân tích bản chất nhà nước Công hòa XHCN VN

2.văn bản quy phạm pháp luật là gì? Giải thích?

3 Đ/S

mọi cá nhân đều có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi từ khi sinh ravăn bản quy phạm pháp luật là hình thức văn bản pháp luật duy nhất ở VN

4. Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật

Đề 3

CÂU 1: kn, đặc điểm, phân loại trách nhiệm pháp líCÂU 2: bộ nội vụ ban hành vbqpplCÂU 3: người 18 tuổi trở lên là chủ thể của mọi qh pháp luật; luật pháp là công cụ duy nhất điều chỉnh hành vi con người. Cả hai đều sai nhéCÂU 4: cơ sở hình thành pháp luật

Đề 4

1. Phân biệt cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan quản lí nhà nước trên các phương diện : cơ sở hình thành, vị trí, chức năng.2. Câu hỏi tình huống về khiếu nại, (đọc điều 7 trang 163 cuốn VB QPPL)3. Có phải tất cả sự kiện đều là sự kiện pháp lí (Sai, sự kiện pháp lí là những sự kiện xảy ra làm xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt qhe pháp luật)Có phải tất cả các cơ quan nhà nước đều ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( IMO: sai, chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đc quy định trong luật ban hành….2015)4. Liệt kê và khái niệm các loại trách nhiệm pháp lí (4 loại)

Đề 5

1. Câu hỏi tình huống về ngộ độc thực phẩm. trả lời:

CÔNG TY X bị:

– phạt cảnh cáo theo điều 22 Luật xử lí vi phạm hành chính 2012

– phạt tiền theo khoản 1 điều 23, khoản 3 điều 24 Luật ….2012.

– tịch thu số thực phẩm abc..

2. Liệt kê và khái niệm các loại vi phạm pháp luật

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quốc Hội

Đề 6.

Câu 1,nêu vị trí, chức năng của cơ quan quyền lực của trung ươngCâu 2,tình huống cty Z sử dụng thực phẩm có hóa chất gây ngộ độc thực phẩm cho công nhân của cty X. Xđ trách nhiệm pháp lý và hình thức đối với cty ZCâu 3, -Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự chỉ có thể là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự -Mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý.Câu 4, liệt kê hình thức của pháp luật VN

Đề 7

CÂU 1 : VPPL là gì , nêu các dấu hiệu , có những loại VPPL nàoCÂU 2: bài tập tình huống về ngộ độc thực phẩmCÂU 3: Các khẳng định sau đúng hay sai :1, Tất cả các cơ quan quyền lực của nước CHXHCNVN đều do nhân dân bầu ra2, Mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp líCÂU 4: liệt kê các hình thức pháp luật ở nước CHXHCNVN

Đề thi năm 2017

Đề 1

1. bản chất và chức năng nn,

2. căn cứ nảy sinh quan hệ pháp luật,

3. cái câu bộ trưởng bộ nội vụ ban hành thông tư có trong đề cương trong GHT vs cả có đề có tình huống cũng cơ bản như tài liệu ôn

Đề 2

1. Trình bày tính giai cấp của nhà nước

4. Căn cứ nảy sinh quan hệ pháp luật

2 câu kia đều có trong đề cương.

Đề 3

Đ/S:1. Mọi cá nhân, tổ chức là chỉ thể của quan hệ pháp luật

2. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật lạc hậu k được áp dụng ở Việt Nam

Câu 1 điểm hỏi căn cứ phát sinh quan hệ xã hội

Còn lại giống tài liệu dethineu

câu 3: đúng sai

a, mọi sự kiện trong đời sống xã hội đều là sự kiện pháp lý

b, văn bản quy phạm pháp luật k thể điều chỉnh các quan hệ xã hội trước khi văn bản đó ban hành

Đề 4

1. (4đ) phân tích khái niệm đặc điểm của pháp luật? Phân biệt pháp luật vs đạo đức

2. (3đ) Đ/S chủ thể của quan hệ PL dân sự là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự/ mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý

3. (2đ) anh X lái xe cho cty A gây tai nạn thiệt hại 120tr đồng do vượt quá tốc độ cho phép. Xđ chủ thể và trách nhiệm pháp lý

4. (1đ) liệt kê các hình thức pháp luật của VN

Đề 5

1. Trình bày các chủ thể của quan hệ pl

2.đúng/sai:

Mọi cq quyền lực nhà nc đều do nd cả nc bầu ra

Quốc hội có quyền ban hành mọi vb quy phạm pl

3. Bài tập tình huống gây tai nạn gt mà thiệt hại 120tr trong đề cương

4. Liệt kê các hình thức pl

Đề 6

1. Đặc điểm chức năng của nhà nước

2. Căn cứ của quan hệ pháp luật

3. Văn bản do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành là gì

Đề 7

1. Điều kiện để cá nhân là chủ thể trực tiếp tham gia quan hệ pháp luật

2. Quốc hội do mọi người dân việt nam bầu ra, Đ hay S?

Pháp luật là thứ … Quản lý xã hội Đ hay S?

3. A lái xe công ty X phóng nhanh vượt ẩu làm hại sức khoẻ và tài sản c B 120Tr

Những trách nhiẹm pháp lý nào?

Ai thực hiện trách nhiệm pháp lý? Vì sao?

4. Kể tên các cơ quan trong hệ thống nhà nước?

Đề 81. Phân biệt hệ thống cơ quan quyền lực với cơ quan quản lí nhà nước.

2. Có phải các cơ quan nhà nước đều đc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mọi sự kiện diễn ra đều là sự kiện pháp lí hay sao ấy?

3. Chi cục thuế phạt công ty A 120tr.. xong hỏi là đơn kiện của công ty A phải gửi đến đâu.

4. Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật. Nếu khái niệm.

Đề 9

Câu 1: phân tích khái niệm, điều kiện để tổ chức trở thành pháp nhân? Cho ví dụ chứng minh

Câu 2:

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều là chủ thể trong quan hệ hình sự.

2. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân xuất hiện tại thời điểm hoạt động.

Câu 3: công ty tân phát (đề cương cle)

Câu 4: Trình bày và nêu ý nghĩa của các bộ phận của quy phạm pháp luật.

Các đề khác có lý thuyết về hình thức pháp luật, quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức.

Đề 10

C1: phân tích chức năng của quốc hội

C2:-chính phủ hđ theo nguyên tắc 1 thủ trưởng

-1 điều luật có đủ 3 bộ phận : giả định , quy định , chế tài

C4:liệt ke và neu kn của các trách nhjen pháp lý

C3: cty gây ô nhjem mt…

Đề 11

1. (4đ) phân tích khái niệm đặc điểm của pháp luật? Phân biệt pháp luật vs đạo đức2. (3đ) Đ/S chủ thể của quan hệ PL dân sự là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự/ mọi chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý3. (2đ) anh X lái xe cho cty A gây tai nạn thiệt hại 120tr đồng do vượt quá tốc độ cho phép. Xđ chủ thể và trách nhiệm pháp lý4. (1đ) liệt kê các hình thức pháp luật của VN

Đề 12

1. Phân tích tính giai cấp của nhà nước2, câu hỏi về loại văn bản quy phạm- câu 1 trong tập tài liệu cle3, tính đúng sai trong bộ cle luôn4, nêu căn cứ của quan hệ pháp lí

*

*

Đề kỳ 3 năm 2016

Đề 1

Câu 1: có bao nhiêu loại chủ thẻ trong quan hệ pháp luật. Vì sao nhà nuoc là chủ thẻ đặc biệt trong QHPL?

Cậu 2:dung sai.

1) có phải moi cơ quan nhà nuoc đều ban hành j j ấy, nk tóm lại dễ.

2) có phải quốc hội ban hành hết các văn bản pl k, đại loại thế. Tra điều 4 là x.

Câu 3. Tình huống

Anh a là lai xe của công ty x, anh ta lái xe quá tốc độ làm tai nạn.ảnh huong suc khỏe, thiêt hại tài sản của chị b và phải boi thg 120 trieu d. Hỏi

1) có nhung loại hình trách nhiệm pháp lý nào?

2) chủ thể chịu trách nhiệm plí??

Câu 4 xác định cơ cấu qppl. Câu này dễ lam

Đề 2

C1 phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước.

Xem thêm: điếu văn cụ bà

C2 nhận định đ,s

Mọi sự kiện xã hội đều là sự kiện pháp lí?

Vbqppl k thể điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trc đó?

C3 giải thích: bộ trưởng bộ nội vụi ban hành vbpl tuyển dụng…..viên chức dưới dạng vb pháp lí nào. Ghi kí hiệu vb(năm ban hành số luật tự cho)

C4 phân tích cơ cấu qppl.dễ thôi. T cn thấy đề chúng nó có mối quan hệ quan hệ pl và quan hệ xã hội. So sánh đạo đức với pl. Khái niệm pháp luật….. cả khái niệm quy phạm pl nữa.

Đề 3

1. Phân biệt hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó rút ra mối quan hệ của 2 cơ quan này

2. Đúng sai

-Mọi cơ quan quyền lực nhà nc đều do nhân dân bầu ra

-Quốc hội đc phép ban hành tất cả các Vb quy phạm pháp luật

3. ng cảnh sát giao thông a có hành vi ntn khi b vi phạm luật giao thông trong 2 trg hợp sau

-vi phạm phạt đến 100.000d

-vi phạm phạt đến 400.000

4. Phân tích cơ cấu quy phạm phạm luật của khoản 1 điều 151 bộ luật hình sự 2015