Tài liệu bồi dưỡng ngạch men chuyên viên thời thượng - Chulặng đề 1: Hành bao gồm công trong xu vậy cách tân và phát triển 19 72 0


Bạn đang xem: Tài liệu chuyên viên chính

Tài liệu bồi dưỡng ngạch men chuyên viên thời thượng - Chuyên ổn đề 12: Thách thức trong làm chủ bên nước về tài nguim và môi trường xung quanh
Tài liệu bồi dưỡng ngạch ốp chuyên viên cao cấp - Chuyên ổn đề 12: Thách thức vào cai quản công ty nước về tài nguyên với môi trường thiên nhiên 2 99 0
Chương thơm trình tu dưỡng ngạch ốp nhân viên thiết yếu (ban hành kèm theo ra quyết định số 975qđ BNV ngày 2882013 của bộ trưởng bộ nội vụ)
Chương thơm trình tu dưỡng ngạch ốp nhân viên bao gồm (phát hành cố nhiên quyết định số 975qđ BNV ngày 2882013 của bộ trưởng cỗ nội vụ) 40 279 0
Tiểu luận lớp tu dưỡng ngạch ốp nhân viên chính: Giải quyết xung bỗng nhiên vào Hội nghị thi đua bằng tư tưởng học tập cai quản
Tiểu luận lớp bồi dưỡng ngạch men chuyên viên chính: Giải quyết xung đột trong Hội nghị thi đua bằng tư tưởng học tập cai quản 19 492 6
Tiểu luận tu dưỡng ngạch ốp chuyên viên bao gồm nâng cấp hiệu quả hoạt động của phần tử tiếp nhận cùng trả hiệu quả giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu theo hình thức một cửa, một cửa liên thông
Tiểu luận bồi dưỡng ngạch ốp chuyên viên bao gồm cải thiện kết quả hoạt động của phần tử đón nhận cùng trả kết quả giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành bao gồm theo hình thức một cửa ngõ, một cửa liên thông 24 103 2
Tiểu luận bồi dưỡng ngạch ốp chuyên viên thiết yếu nâng cao tác dụng hoạt động vui chơi của thành phần chào đón với trả hiệu quả giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành bao gồm theo chế độ một cửa, một cửa ngõ liên thông thị xã đồng hỷ
Tiểu luận tu dưỡng ngạch nhân viên bao gồm nâng cấp tác dụng buổi giao lưu của thành phần mừng đón cùng trả công dụng xử lý giấy tờ thủ tục hành chính theo hiệ tượng một cửa ngõ, một cửa ngõ liên thông thị trấn đồng hỷ 24 80 0
Tiểu luận tu dưỡng ngạch chuyên viên chính nâng cao công dụng hoạt động của thành phần mừng đón và trả công dụng xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu theo nguyên tắc một cửa, một cửa ngõ liên thông thị trấn đồng hỷ
Tiểu luận bồi dưỡng ngạch nhân viên chính cải thiện hiệu quả buổi giao lưu của bộ phận chào đón cùng trả kết quả xử lý thủ tục hành thiết yếu theo qui định một cửa ngõ, một cửa liên thông thị xã đồng hỷ 24 65 0
Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch men chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động vui chơi của thành phần Tiếp thừa nhận và Trả kết quả giải quyết giấy tờ thủ tục hành chủ yếu theo phép tắc một cửa, một cửa ngõ liên thông thị xã Đồng Hỷ
Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch men chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động vui chơi của phần tử Tiếp dìm cùng Trả kết quả giải quyết và xử lý thủ tục hành bao gồm theo phương pháp một cửa ngõ, một cửa ngõ liên thông huyện Đồng Hỷ 24 77 0


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Kiến Thức Giáo Viên Thcs Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra Năng Lực Giáo Viên Thcs Môn Toán

Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch men chuyên viên: Quản lý đơn vị nước và cai quản hành bao gồm nhà nước 453 48 1