*
Thích cô gái Huệ Hiền, tục danh Cô bố Cháo con gà đã thiệt sự chứng kiến về câu hỏi Âm che rõ ràng, cho nên cô đã sợ hãi, từ đó quyết lo tu hành, xong sạch nghiệp chướng oan khiên, đang tự lợi sao nỡ điềm nhiên chẳng vị tha lợi, đề xuất cô đã đem câu hỏi này đề cập nhở cho những người đời nhanh chóng mau thức tỉnh, kẻo để đến khi ấy thì ân hận cũng muộn.

Bạn đang xem: Cô ba cháo gà du địa ngục

Vì có tín đồ nghe, thấy biết những việc kể về Âm tủ đúng chứng bịnh của mình, mà lại cũng cứ chạy theo danh lợi mà lại làm càng nói bướng, cho rằng: “Thuyết của Cô bố Cháo kê là mị ngữ tà đạo”.Thưa quý vị, mị ngữ tà đạo là gì? Theo tôi thì: “Lời nói nhắc nhở khuyên bạn tu thiện hoàn thành dữ, chưa phải là mị, thuyết Địa lao tù từ người đời cho tới tôn giáo gần như nhìn nhận chưa phải là tà”.

Vì từ lợi, lợi tha đề nghị không năn nỉ lời phê phán, tôi xin lược ký thuyết Địa ngục do Cô ba Cháo con kê kể lại để góp sức cho quý khách sớm lưu ý đến tu hành, ngỏ hầu tránh ngoài tội lỗi đọa lạc.

Thích Nhựt Long cẩn kí


 

Các bài xích Pháp Liên Quan:❏ Tội thông dâm Là Gì? trái Báo Của Tội Tà Dâm & Phá thai Ra Sao?