Cơ quan lại, đơn vị bao gồm thđộ ẩm quyền làm chủ CBCC …… Số hiệu cán cỗ, công chức: ……

Cơ quan tiền, đơn vị áp dụng CBCC ……………………

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

*

1) Họ cùng tên khai sinch (viết chữ in hoa): ...............................................................

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch mẫu 2c năm 2017

2) Tên Điện thoại tư vấn khác:....................................................................................................

3) Sinc ngày: … mon … năm ……, Giới tính (phái mạnh, nữ): ....................................

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh ...............................................

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ..............................................


6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ...................................................................

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường xuyên trú: .............................................................................................

(Số đơn vị, con đường phố, tỉnh thành, xã, xóm, xã, thị xã, tỉnh)

9) Nơi sống hiện nay nay: .........................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thị thành, xã, buôn bản, thôn, thị trấn, tỉnh)

10) Nghề nghiệp Khi được tuyển chọn dụng: .........................................................................................

11) Ngày tuyển chọn dụng: …/…/……, Cơ quan lại tuyển chọn dụng: ................................................................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .................................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, của cả dùng cho kiêm nhiệm)


13) Công câu hỏi chủ yếu được giao: ......................................................................................................

14) Ngạch ốp công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ................................................

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…....…,

Phú cung cấp chức vụ:….............................…, Phụ cấp khác:……........................................

15.1- Trình độ dạy dỗ thêm (đã xuất sắc nghiệp lớp mấy/ở trong hệ nào):.........................................

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:.................................................................................................

(TSKH, TS, Ths, CN, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp cho, sơ cấp, siêng ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ……...........…………… 15.4-Quản lý đơn vị nước:................................................

(Cao cung cấp, trung cấp cho, sơ cấp cùng tương đương)

(nhân viên thời thượng, chuyên viên chủ yếu, chuyên viên, cán sự,........)

15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ......................................................

(Tên nước ngoài ngữ + Trình độ A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chủ yếu thức:…/…/……


17) Ngày tđê mê gia tổ chức triển khai thiết yếu trị - làng mạc hội: ......................................................................

(Ngày tđắm đuối gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... cùng thao tác gì trong tổ chức triển khai đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.........

19) Danh hiệu được phong khuyến mãi ngay tối đa .............................................................................

(Anh hùng lao rượu cồn, hero lực lượng vũ trang; đơn vị giáo, thày dung dịch, nghệ sĩ nhân dân cùng ưu tú, …)

20) Slàm việc ngôi trường công tác: ...........................................................................................................

21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: .......................................

(Hình thức tối đa, năm nào)

(về đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể hiệ tượng cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng mức độ khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kilogam, Nhóm máu:……

24) Là thương thơm binh hạng: …./……, Là con gia đình bao gồm sách: .....................................

(Con tmùi hương binc, bé liệt sĩ, fan nhiễm chất độc domain authority cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: .......................................................... Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH: ......................................................................................................................

Xem thêm: Download Proteus 8 - Download And Install Proteus Professional 8

27) Đào tạo, bồi dưỡng về trình độ, nhiệm vụ, trình bày chính trị, ngoại ngữ, tin học tập.