I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI ................................................................................................................. - 5 II. GIỚI THIỆU ......................................................................................................................... - 5 2 1 Hiện tr ng: ....................................................................................................................... - 5 2 2 Gi i ph p th y thế: .......................................................................................................... - 6 2 3 Một số ề t i gầny: ..................................................................................................... - 6 -2.4. Vấn ề nghiên cứu: ......................................................................................................... - 6 2.5. Gi tmáu nghiên cứu: .................................................................................................... - 6 III PHƢƠNG PHÁP ................................................................................................................. - 6 3.1. Khách thể phân tích ...................................................................................................... - 6 3.2. Thiết kế............................................................................................................................ - 7 3.3. Quy trình nghiên cứu và phân tích....................................................................................................... - 7 34họn ối tƣ ng th3.5. Tiến h nh thhiện:............................................................................................... - 8 -nghiệm:.................................................................................................. - 8 -3.6. Đo lƣ ng: ........................................................................................................................ - 8 3.7. Kết qu .......................................................................................................................... - 11 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU toàn quốc LUẬN KẾT QUẢ ....................................................... - 14 -4 1 Ph n t h ữ liệu:........................................................................................................... - 14 4.2n luận kết qu : ........................................................................................................... - 15 -V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: ................................................................................................ - 15 VI. KẾT LUẬN V KHUYẾN NGH .................................................................................... - 15 1. Kết luận: ............................................................................................................................... - 15 2 Khuyến nghị: ........................................................................................................................ - 16 VII T I LIỆU TH M KHẢO ................................................................................................ - 16 VIIÁ PH LPH LĐỀ T I ........................................................................................ - 17 -I: XÁ Đ NH ĐỀ T I NGHI N1. T m vU ............................................................. - 17 -họn nguy n nh n:........................................................................................... - 17 -2. T m gi i ph p tộng: ............................................................................................... - 17 -3 Tên ề t i ...................................................................................................................... - 17 -1-PH LII: KẾ HOẠ H N KHSPƢD ............................................................................ - 18 -PH L C III: BÀI KIỂM TR TRƢỚ V S U TÁ ĐỘNG ...................................... - 19 PH LIV: PH N TPH LVI: KẾ HOẠCH BÀI HỌC ................................................................................ - 22 -PH LVI: HƢỚNG DẪN SỬ D NG PHẦN MỀM VIOLET .................................... - 36 -9.5.1.H DỮ LIỆU ............................................................................... - trăng tròn -i ặt .................................................................................................................... - 36 -9.5.2. Ch y hƣơng tr nh Violet ...................................................................................... - 39 10. Các chứ năng ủa Violet ................................................................................................... - 39 10.1. T o tr ng m n h nh ơ b n .......................................................................................... - 39 10.1.1. T o một trang screen ....................................................................................... - 40 10 1 2 Nút ít “Ảnh, phim” .................................................................................................. - 40 10 1 3 Nút “Vnạp năng lượng b n” ..................................................................................................... - 40 10 1 4 Nút ít “ ông ụ” ..................................................................................................... - 41 10.2. Các chứ năng so n th o trang màn hình hiển thị .................................................................... - 41 10.2.1. Sửổi hoặc xóa mục tài liệu ã ó .................................................................... - 41 -10.2.2. T o cảm giác hình nh ......................................................................................... - 42 10.2.3. T o các cảm giác chuyển ộng cùng trở thành ổi.......................................................... - 42 10 2 4 Th y ổi thứ t , ăn hỉnh v khó10.2.5. Sao chnghiền, cắt,ối tƣ ng ..................................................... - 43 -n tƣ liệu ..................................................................................... - 44 -10.2.6. phục sinh (undo) và làm cho l i (redo) ........................................................................ - 44 10.2.7. T o các khôn xiết link............................................................................................. - 44 10.3. Sử dụng những điều khoản chuẩn chỉnh ......................................................................................... - 44 10.3.1. Vẽ h nh ơ b n ..................................................................................................... - 44 10 3 2 Vnạp năng lượng b n nhiều ịnh d ng ..................................................................................... - 46 10.4. Sử dụng các mẫu bài xích tập ............................................................................................. - 47 10.4.1. T o bài tập trắc nghiệm ....................................................................................... - 47 10.4.2. T o bài bác tập ô chữ.................................................................................................. - 49 10.4.3. T o bài bác tập kéo th chữ ........................................................................................ - 51 -2-10.4.4. Vẽ hình hình học tập .................................................................................................. - 53 10.4.5. Ngôn ngữ lập trình sẵn Violet Script ......................................................................... - 55 Các chứ năng khủa Violet ............................................................................................ - 55 -10.4.6. Chđọng năng họn trang bìa .................................................................................... - 55 10.4.7. Chọn hình ảnh bài xích gi ng ..................................................................................... - 56 10.4.8. So n th o hình nền cho các trang bài bác gi ng ......................................................... - 56 10 4 9 Đóng gói b i gi ng ............................................................................................... - 57 10.5. Sử dụng bài bác gi ng ã óng gói .................................................................................... - 58 10.5.1. Nội dung gói bài xích gi ng với giải pháp ch y ................................................................... - 58 10.5.2. Sử dụng đồ họa bài xích gi ng với những phím tắt ....................................................... - 59 10.5.3. Vẽ,11. Tìm kiếmnh ấu ghi nhớ lên trang bài gi ng ............................................................ - 59 tƣ liệu qua Internet ....................................................................................... - 60 -11.1.1. Tìm kiếm dữ liệu nh ........................................................................................... - 60 11.1.2. Tìm tìm dữ liệu phim ........................................................................................ - 61 11.1.3. Sử dụng từ bỏ iển tr c tuyến Ship hàng kiếm tìm kiếm...................................................... - 61 11.2. T o tƣ liệu bằng những phần mềm thi công...................................................................... - 61 11.2.1. Vẽ hình bởi Paint Brush .................................................................................... - 61 11.2.2. T o một hình hoặc chữ chuyển ộng bởi Flash MX ......................................... - 61 11.3. Nhúng Violet vào Power Point.................................................................................... - 62 11.4. Cách chụp m n h nh vƣ v o Microsoft Word ...................................................... - 63 -12. Phụ lục ................................................................................................................................ - 64 12.1. Phú lục 1: B ng ký kết hiệu và giải pháp gõ chuẩn chỉnh LaTex ...................................................... - 64 12.2. Phụ lục 2: Ngôn ngữ lập trình Violet Script................................................................ - 67 12.2.1. Giới thiệu sơ lƣ c ................................................................................................ - 67 12 2 2ặiểm thiết yếu của ngôn ngữ ....................................................................... - 67 -12.2.3. Cấu trúc ngôn từ................................................................................................ - 68 12.2.4. Sử dụng Violet Script trong Violet ...................................................................... - 70 12.2.5. lấy ví dụ áp dụng VS ể mô phỏng Hình học tập ........................................................... - 71 -3-12.2.6.ối tƣ ng với lệnh vào VS........................................................................... - 74 -PH L C VII: MỘT SỐ MÃ LỆNH TOÁN 6…………………………………… … - 80 --4-:“GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH LỚP 6B KHI HỌC MÔN HÌNH HỌC CÓ PHẦNMỀM VIOLET VÀ FLASH ”Gi o vi n nghiên cứu: Nguyễn Thị HằngĐơn vị: Trƣ ng TH S Sơn nh - Kh nh Sơn - Kh nh H .I. TÓM TẮT ĐỀ TÀIHiện n y ông nghệ thông báo ng y ng ph t triển, việ ứng ụng hầu như th nh qu óng y ng những v phổ cập Ng nh gi o ụng nhƣ hồ hết ng nh kh luôn ặt r đa số y uầu mới ể m ng l i hiệu quoLà một cô giáo d y Toán tôi thấy rằng, môn Toán thù là một môn cạnh tranh. Việc những em họcƣ c môn Tân oán là một trong những cthị trấn cực nhọc, nhƣng vấn đề các em có hứng thụ cùng với môn này l i càng khóhơn khi không tồn tại hứng trúc với môn học thì Việc học trsống n n trở ngại v nặng nề vật nài. Tôi luôn trăntrnghỉ ngơi v do dự l m cố kỉnh n o ể các em hứng thú với môn học tập của bản thân mình, độc nhất vô nhị là môn Hình. Vìvậy tôi ƣ r ề tài “tạo hứng thú học tập môn Toán hình cho học sinh lớp 6B bằng phƣơngpháp thực hiện ứng dụng Violet kết h p cùng với Fl sh”Nghiên cứu ƣ c tiến h nh tr n h i đội tƣơng ƣơng: nhì lớp 6 trƣ ng THCSSơn nh: lớp 6A (38 bọn họ sinch l m lớp ối chứng; lớp 639 chúng ta sinc l m lớp th c nghiệm.Lớp th c nghiệm ƣ c học tập hình học tập gồm áp dụng ứng dụng Violet với Flash. Kết qu cho biết thêm tácùng ã ó nh hƣởng rõ nét ến hứng thụ học môn Hình học của mình sinc Điểm th ng o th iộ trung b nh gi trị trung b nh ủa lớp th c nghiệm là 13,1; của lớp ối chứng là 11,6. Kết qukiểm bệnh T-Test cho thấy p = 0,0001 bình của lớp th c nghiệm với lớp ối bệnh Điều ó hứng tỏ rằng việc thực hiện phần mềmViolet v Fl sh ể d y môn Hình chúng ta ã g y hứng thú học tập cho các em học sinh.II. GIỚI THIỆU1. H:Th c tế qua quá trình gi ng môn Hình học 6 b n thân tôi dấn thấy: Kết qu học tập mônTân oán nói chung với môn Hình học tập nói riêng còn rẻ, có không ít nguy n nh n nhƣ s u:- Học sinch tiếp nhận bài xích còn trúc ộng- Thiếu s tích c c, công ty ộng trong ho t ộng team, các em còn ỷ l i vào những b n trongnhóm, hƣ m nh d n giơ t y tr nh b y ý kiến của mình.- hƣ ƣ ƣ tr tương đối v omáu d y nhiều.- Họ sinc hƣ biết phƣơng ph p ể gi i bài bác tập- Môn h nh nặng nề tƣởng tƣ ng, những em còn yếu về tƣ uy Do óem cần yếu vẽ hình,dẫn ến chẳng thể kết thúc bài xích tập.- Phụ huynh hƣ qu n t m ến vấn đề học của những em- Đồ ùng môn To n t, hƣ ó h nh nh tr qu n ể những em quan liêu giáp.- Phƣơng ph p y học tập củ Gi o vi n hƣ ph t huy ƣ c không còn kh năng ủa các em, mangnặng nề lí tngày tiết, ko g y ƣ c hứng trúc học hành mang đến HS.Nhƣ vậy, ể khắ phụ phần lớn khó khăn trƣớ mắt với góp bọn họ sinch ó đông đảo kết qu họctập tốt rộng, tôi họn nguy n nh n “ Phƣơng ph p y học tập củ gi o vi n hƣ ph t huy ƣ c hếtkh năng ủa những em, với nặng trĩu lí ttiết, không g y ƣ c hứng thụ học tập cho những em” ểkhắc phục và hạn chế hiện tại tr ng này.-5-2. Gế:Theo tôi ối tƣ ng gi ng d y của chúng ta là học viên lớp 6, những em vừ bƣớc qua giaio n Tiểu học tập, tính hiếu kì còn nhiều, kh năng tƣ uy ủa những em ng hƣ ƣo, nhƣngngƣ c l i các em luôn luôn thích search tòi khám phá, thâu tóm ƣ t m lý n y ngƣ i giáo viên bao gồm thểiều khiển ngày tiết d y một giải pháp linch ho t tạo cho ngày tiết học hứng thụ hơnĐể khắ prúc gần như nguyên nhân ã n u nghỉ ngơi bên trên, tôi ó rất nhiều gi i ph p nhƣ:- Tăng ƣ ng ho t ộng đội cho các em hứng thú khi học- Giáo viên làm bài tập chủng loại những lần cho học sinh quan lại sát- Tăng ƣ ng l mb i tập t i lớp- Yêu cầu HS vẽ h nh ƣới s hƣớng dẫn của gia sư.- Tăng ƣ ng một số b i tập sinh sống nh ể chúng ta sinh l m- Gi o vi n hƣớng ẫn ho chúng ta sinhh ph n t h b i lớn n- Đƣ tr tương đối v ongày tiết học tập tạo cho bầu không khí buổi học sôi nổi.- Cần t o ra một môi trƣ ng thân mật và gần gũi, ngƣ i thầy giáo tránh việc quát lác tháo giỏi dọan t các em khiến những em lo s với mất tập trung.- Sử dụng các hình nh ộng, tr c quan tiền cho các em quan liêu gần kề hình. Và làm việc y tôi ó sửdụng ứng dụng Violet kết h p vớitệp tin fl sh ể t o ra mọi hình nh ộng khivẽ hình khiến cho các em thấy hứng thú hơnMố ềầ:Về ề tài gây hứng trúc học Toán thù cho chúng ta sinc ã ó nhiều ề tài phân tích. Ví dụ:- Th c tr ng hứng trúc tiếp thu kiến thức bộ môn Toán của học sinh lớp 6 2 trƣ ng trung học cơ sở TúcDuyên ổn – Thái Ngulặng của thầy giáo Nguyễn Thị Hƣơng trƣ ng THCS Túc Dulặng – TháiNguyên- Hƣớng dẫn Học sinh luyện tập môn Toán thù của gia sư Hoàng Việt Hồng trƣ ng THCSMinch Hòa –L ng Sơn- Sáng con kiến tởm nghiệm: “Làm nạm n o ể tạo hứng thú học tập đến chúng ta sinh” ủa giáoviên Lê Thị D Th o trƣ ng trung học cơ sở Tân Phú.4 Vấềê cứu:Việc sử dụng phần mềm Violet vtệp tin fl sh ó l m tăng hứng thú học hành của họcsinch không? Từ ó ó ẫn ến kết qu học tập ƣ n ng o rộng không?5 Gu ếê cứu:ó. Việc áp dụng ứng dụng Violet ó g y ƣ c hứng thụ học hành cho những em trường đoản cú ó kếtqu học tập ƣ c nâng cấp.III. PHƢƠNG PHÁP1 Kcểê cứuHọc sinh lớp 6 trƣ ng TH S Sơnnh học tập Hình học gồm thực hiện ứng dụng Flash vàViolet.- Hai lớp ƣ c lựa chọn tham gia phân tích có nhiều iểm tƣơng ồng nhau về tỉ lệ thành phần giớitính, dân tộc bản địa. Cụ thể nhƣ s u:-6-Bảng 1. Giới tính với yếu tố dân t c của học viên lớ 6ƣờDSố HS những lớptrung học cơ sở Sơ BìcTổng sốNamNữKinhRaglayLớp 6A382711434Lớp 6B392415435- Về các thành tích học hành củ năm bọn họ trƣớc, hai lớp tƣơng ƣơng nh u về iểm số của tấtc các môn học.2. T ế kếChọn 2 lớp: lớp 6A làm cho lớp ối hội chứng, lớp 6B làm lớp th c nghiệm. Tôi cần sử dụng bài bác kiểmtr th i ộ trƣớ v s u tộng. Tôi mang đến c nhì lớp cùng có tác dụng một bài xích chất vấn nhì lần trƣớc vàs utộng).Kết qu :Bảng 2. Kiểm chứểx c ịGi trị trung b nhc cóm ƣơƣơĐối chứngThực nghi m12,211,6p0.1316p = 0.1316 > 0,05, từ bỏ ó tóm lại s chênh lệ h iểm số vừa đủ củ h i nhóm th nghiệmv đội ối hứng l ko ó ý suy nghĩ , h i đội ƣoi l tƣơng ƣơngSử dụng thiết kế 2: Kiểm tr trƣớ v s u tộng ối vớiteam tƣơng ƣơng ƣ ctế bào t ngơi nghỉ b ng 3):Bảng 3. Thiết kế nghiên cứuNhómKT ƣớcTĐTh c nghiệm(6B)O1Đối hội chứng (6A)O2T cngD y môn Hình học tập cho học sinh lớp 6B gồm sửdụng ứng dụng Violet và Flash.Không3. QuKT sauTĐO3O4ìê cứu3. 1. Giáo viên d y học môn Hình học tập gồm thực hiện phần mềm Violet với Flash- GV trình chiếu lên b ng mang lại HS quan lại cạnh bên câu chữ bài xích học3.2 Yêu cầu HS nêu l c c bƣớc o c hoặc vẽ ã ƣợc quan liêu sát3.3 Yêu cầu HS lên b ng thực hi n l iVí d 1: Giáo viên đến Học sinc quan gần kề giải pháp o gó xOy bởi phần mềm Violet.- 1 HS ứng t i vị trí n uh o nhƣ s u: Muốn nắn o gó xOy t ặt thƣớ o gó s o ho t m ủathƣớc trùng cùng với ỉnh O của góc, một c nh củ gó i qu v ch 0 củ thƣớc, c nh ki i qu v chnhư thế nào của góc thì số o ó l số o ủa góc xOy.- S u ó GV sử dụng ứng dụng Violet kết h p với Fl sh, ƣ r đầy đủ hình nh ộng tr c quanvề phong thái vẽ h nh h y oó, s u ó y u ầu HS th c hiện tại theo.- GV ƣ rb i tập tƣơng t mang đến HS vẽ-7-- Gọi 1 HS không giống lên b ng th c hiện l i4. C ọố ƣợực:Chọn lớp: Lớp thử nghiệm và lớp ối hội chứng thuộ khối lớp 6 trƣ ng THCS Sơn nh Kh nh Sơn - Khánh Hòa. Quá trình thể nghiệm ã ƣ c tổ chức ngơi nghỉ nhì lớp: lớp 6A và 6B.- Lớp 6A là lớp ối triệu chứng, tất cả 38 họ sinh Đối với đội này tôi ko áp dụng phầnmềm Violet ể d y mang lại HS quan lại gần kề cách vẽ hình.- Lớp 6B là lớp th c nghiệm: có 39 bọn họ sinh Đối cùng với nhóm này tôi áp dụng phần mềmViolet d y đến HS quan lại gần cạnh biện pháp vẽ hình hoặ onhƣ nuốm làm sao.5. T ếựcm:Th i gian thực hiện th c nghiệm vẫn tuân theo kế ho ch d y học củ nh trƣ ng và theoth i khóa biểu ể m b o tính một cách khách quan.6. Đo ƣờ :Cho 2 lớp thuộc làm cho m t bài kiểm tra vềoKết trái khảo sát:-8--9-- 10 -7. Kế quSau 5 tuần áp dụng phƣơng ph p y học Hình học tập bằng Violet ối cùng với lớp 6B kết thúc, tôimang lại 2 lớp làm cho l i bài xích kiểm tr th ng o th i ộ giống nhƣ kiểm tr trƣớ tộngKết quả khảo sát:- 11 -- 12 -- 13 -S u hơn một tháng d y học tập bằng ứng dụng Violet tôi thấy học viên học môn Hình cónhững tiến bộ, các em hứng trúc chúng ta môn H nh hơn, kết qu tiếp thu kiến thức ƣ c nâng o rộng.IV PHÂN T CH DỮ IỆU VÀ BÀN UẬN KẾT QU1. Pc dữBảng 5. Sou c:u:ểmubìịu- 14 -bìukếk ểmƣớcNhƣ tr n ã hứng minc rằng kết qu 2 team trƣớ tộng l tƣơng ƣơng S u tộng kiểm triệu chứng chênh lệ h ĐT bằng T-Test mang lại kết qu p = 0,0011 cho thấy thêm s chênh lệchgiữ lại ĐT đội th c nghiệm v nhóm ối chứng l ó ýĩ ; Tức là chênh lệch kết qu ĐTnhóm th c nghiệm o hơn ĐT nhóm ối triệu chứng là không bất chợt mà vì kết qu của tácùng.Chênh lệch giá trị mức độ vừa phải chuẩn chỉnh SMD = 0,9 Điều ó ho thấy mđọng ộ nh hƣởng củaviệc khiến hứng thú mang đến học sinh bằng phần mềm Violet là bự.Vì vậy gi thuyết ã ƣ c kiểm hội chứng.2. Buậ kế qu :Kết qu gi trị trung b nh ủa b i soát sổ s u tộng của group th c nghiệm là 13,1; kếtqu b i khám nghiệm củ nhóm ối chứng là 11,6 Độ chênh lệ h iểm số giữa hai đội là một.5 Điều ócho biết thêm hứng thụ của lớp ƣ tộng ã tăng o rộng đối với lớp th c nghiệm, hứng thụ học tậptăng o iều ó ng ó suy nghĩ kết qu học tập ƣ c nâng cao.V BÀI HỌC KINH NGHIỆM:- Để giúp HS ó hứng trúc với môn H nh iều ầu ti n gi o vi n ph i l ngƣ i ó t mtiết với nghề, luôn luôn ó niềm m m t m t i ể ph t hiện nay r hầu hết i new, tự ó p ụngv o b i họ ể truyền t niềm m m ó hoem bọn họ sinh- Điều máy h i, môn H nh ƣoi l môn khô kh n, v vậy gi o vi n luôn luôn ó hồ hết ổimới trongtiết y,phƣơng ph p y họ truyền thống ần ph i kết h p với nhữngphƣơng ph p y họ t h, ƣ NTT v o vào môn chúng ta , l m hotiết họ sinh ộngg y ƣ hứng thú hoem- Trongngày tiết chúng ta , GV ần ph i huẩn bị hu o v kĩ lƣ ng rất nhiều nội ung m nh ầntruyền t, ặt r đông đảo t nh huống m m nh ó thể chạm chán ể gi i quyết tốt- Luôn l m ho HS ó m gi tho i m i ểem ó hứng trúc chúng ta , ko n n l mắngl mem ứ hế ẫn ến ngày tiết họ ăng th ng- GV ó biện ph p ri ng ối cùng với phần lớn em yếu hèn, thƣ ng xuy n ộng vi n nhắ nhởembọn họ b i, l m b i, biểu ƣơng khen thƣởng phần lớn em kh giỏi-T ornhóm họ tập trong một tờ ểem giúpnh u họ tập, trong nhóm b otất cả HS kh xuất sắc v HS yếu ểem hỗ tr nh u- Qu th i gi n p ụng phần mềm Violet v Fl sh v o y bọn họ môn H nh tôi thấy kếtqu chúng ta tập ƣ n ng o r rệt,em hứng thú họ môn H nh rộng, t nh t hƣ ph thuy cao đa phần em m thấy th h thụ vớih bọn họ nhƣ thể n yVI. KẾT UẬN VÀ KHUYẾN NGH1 Kế uậ :1.1. Những mặ m ƣợc:- Giúp HS biết vẽ hình- Giúp HS ó hứng thú chúng ta tập,em i chúng ta ều hơn, mỗi máu chúng ta l một niềm vui ốivớiem- Giúp GV ó các tay nghề v huy n môn rộng, mỗi ề t i l một nghi n ứu t mt i s ng t o, nh hồ hết nghi n ứu n y m GV có thêm rất nhiều hành trang mới ể dứt tốttrọng trách của mình.1.2 Những mặt h n chế:- Việc th c hiện tại vẽ hình bởi ứng dụng Violet giúp HS biết vẽ hình trong những tiếthọc mới nhƣng ối cùng với các máu rèn luyện thì làm cho HS không muốn tƣ uy ể vẽ hình- 15 -2. K u ếị:- Thƣ ng xulặng tổ chức triển khai các lớp đào tạo về CNTT ể bồi ƣ ng trình độ, nghiệp vụmang lại cô giáo.- Tăng ƣ ng ơ sở thiết bị chất, trang sản phẩm công nghệ trƣ ng học: Phòng bọn họ huy n môn, ồ dùngv phƣơng nhân thể d y học.- Giáo vi n thƣ ng xuy n t m t i ể ọc, tmê mệt kh o t i liệu nhằm mục đích Ship hàng xuất sắc rộng hoquy trình d y học tập ToánĐ y l một ề tài ko bắt đầu nhƣng ể l m ƣ c mất không ít th i gian, b n thân tôi lúc cònl sinc vi n sƣ ph m ng ã nghi n ứu phần mềm n y Nhƣng lúc áp dụng vào th c tế, tôi thấyy l 1 phần mềm rất hấp dẫn, nó t o ra rất nhiều hình nh ộng và dễ dàng, giúp HS th c hiện ƣ cphần nhiều bƣớc vẽ h nh ơ b n mà các ứng dụng hỗ tr d y học khác không tồn tại, không chỉ là riêngmôn Toán thù mà lại c gần như môn khng ó thể áp dụng ƣ c ứng dụng n y ể t o ƣ c nhữnghiệu ứng hình nh sống ộng l m tăng hứng trúc của tiết học.Điều ng nói làm việc y câu hỏi thực hiện ứng dụng rất dễ nhƣng ể t o ra đa số hình nh ộngl i không ph i chuyện dễ dãi, ph i nắm rõ ngôn từ thiết kế + biết giờ Anh thì mới có thể lậptr nh ƣ c. B n thân tôi mất h i năm ể chúng ta ƣ c ngôn từ lập tr nh nhƣng ng hỉ lập trìnhƣ c số ít với ngừng l i nghỉ ngơi lớp 6. Trong quá trình d y tôi thấy học viên của chúng ta siêu yếu ớt vẽ hình,các em thậm chí còn trù trừ vẽ, câu hỏi tôi sử dụng phần mềm Violet có các hình nh ộnghƣớng dẫn HS vẽ h nh nhƣ cố gắng này giúp các em yêu thích khi học, tự ó kết qu học tập vẫn ƣ cn ng o hơnQu ề tài này tôi muong mong muốn vớ cGV, ặc biệt là các GV Toán thù đang qu n t m ể cóthể tsi kh o lập tr nh ƣ c một thƣ viện Violet trong ó xây dựng vớ c rất nhiều bài xích tân oán tronghƣơng tr nh TH S ể ship hàng tốt câu hỏi gi ng d y của chính bản thân mình cùng hoàn toàn có thể giúp HS của chính bản thân mình học tốtƣ môn H nh rộng .Rất hy vọng dấn ƣ c s quân trung tâm của b n ọc!.VII. TÀI IỆU TH M KH O1. Sách cô giáo Toán 6 .............................................................................. NXB giáo dục2. Sách giáo khoa Toán 6.............................................................................. NXB giáo dục3. Sách bài xích tập Toán thù 6 .................................................................................. NXB giáo dục4 Hƣớng dẫn thực hiện ứng dụng Violet phiên b n 1 5…………………… baigiang.violet.vn5. Nâng cao cùng cách tân và phát triển Toán thù 6 ................................................................... NXB giáo dục6. Trang web Vioet.vn- 16 -VII CÁC PHPH1. Tìmc ọCCĐỀ TÀIC I: ÁC Đ NH ĐỀ TÀI NGHI N CỨUu ê:Ngulặng nhân chínhTìmc:Gi i pháp chính3. Têề: ”Gây hứng thú tiếp thu kiến thức cho HS lớp 6B lúc học môn Hình học bao gồm sửdụng ứng dụng Violet cùng Flash” .- 17 -PHC II: KẾ HOẠCH NCKHSPƢDTê ề : Gây hứng thụ mang lại học sinh lớp 6B khi tham gia học Hình học tất cả thực hiện phần mềmViolet cùng Flash.BƣớcHongHọc sinch không tồn tại hứng trúc học tập Hình học tập bắt buộc kết qu kém.1. Hi n tr ngGây hứng thú cho HS với các hình nh sinh ộng, nhiều chủng loại bằng phần2. Gi i phápmềm Violet.nắm thếViệc sử dụng phần mềm Violet có gây nên hứng thú học tập Hình mang đến HS hay3. Vấ ềkhông? Từ ó kết qu tiếp thu kiến thức ó ƣ c n ng o hơn không?nghiên cứuó, vấn đề sử dụng phần mềm Violet có tạo ra hứng trúc học Hình mang đến HS. Từu ếêóẫn ến kết qu học hành ƣ c cải thiện.cứuKiểm tr trƣớ tộng v s u tộng ối vớiteam tƣơng ƣơngNhóm4. Thiết kế5. Đo ƣờng6. Phân tích7. Kết quƣớcngKiểmcT cngKiểm tra sauc ngN1(6A)O1XO3N2(6B)O2---O41. i kiểm tr ủ bọn họ sinh2.


Bạn đang xem: Sáng kiến kinh nghiệm toán 6 violet


Xem thêm: cuộc xâm lăng của binh đoàn robot

Kiểm chứng ộ tin tưởng củ b i kiểm tr3. Kiểm bệnh ộ gi trị ủ b i kiểm trSử dụng phép kiểm chứng t-chạy thử ộc lập với mứ đọng ộ nh hƣởngKết qu ối cùng với vấn ề nghiên cứu ó ý nghĩ ko ?Nếu ó ý nghĩ , mứ ộ nh hƣởng nhƣ nỗ lực như thế nào ?- 18 -PHHãyC III: BÀI KIỂM TR TRƢỚC VÀ S U TÁC ĐỘNGnh ấu x vào câu tr l i nhưng em cho là h p lí:Rất khôngồng ý1Tôi học tập môn Hình khôn xiết tốt2Tôi thƣ ng xuyên ổn làm cho bàitập sinh hoạt nhà3Tôi thƣ ng xuy n ọc bàitrƣớc lúc lên lớp4Học môn Hình tôi thấykhông hứng thú5Tôi không say đắm học tập mônHìnhKhôngồng ýTh ng iểm tƣơng ứng: Rất không ồng ý: 1… , rấ ồng ý: 5)- 19 -Bìnhthƣ ngĐồng ýRấtồng ýPHC IV: PHÂN T CH DỮ IỆUNHÓM ĐỐI CHỨNG TRƢỚC TÁC ĐỘNGNHÓM THỰC NGHIỆM TRƢỚC TÁC ĐỘNGNHÓM ĐỐI CHỨNG S U TÁC ĐỘNG- đôi mươi -