... they jump into the river? – Because they may drown Resources •• Student’s Book, Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 13, Pp 20 - 26 •• Audio và visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, và large-sized ... should see the doctor – You shouldn’t eat ice-cream Resources •• Student’s Book Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 11, Pp 6- 12 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, and large-sized ... to lớn Tri Nguyen Aquarium Then I visited Vinpearl L& Resources •• Student’s Book, Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 12, Pp.13 - 19 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, & large-sized...

Bạn đang xem: Sách giáo viên tiếng anh lớp 5


*

*

... answering about ages of family members How old is he? numbers - trăng tròn - He"s eight years old Ureit "l3 My !"toutse Cornpetences - ldentifying rooms in the house - Talking about rooms in the house (singular) ... skipping What are they doing? - They"re reading jump, run Me & the World Around uj v: ti1;"i {i 3" ltil,: iftf q,re"ti1"ier Gompetences - ldentifying the weather - Describing the weather - Asking...
*

... front of the about them class Work in pair: one asks – one answers Other listen and remark IV Other activity: Play game: Let’s talk -Play game -Guide Ss to lớn exercises - Do exercises 1, 2, 3, in ... front of t class Other listen carefully and remar Look & say Activity3(10’) Look and say - read follow teacher ( 2- 3 times) Guide Ss to say follow structures:T ask- Ss answer What’s the date ... February 1st 20 08 20 th: twentieth Some pairs practice in front of th class Other listen và remark Activity 4(10’) 3.Let’s talk 3.Let’s talk - Guide Ss to talk Hang some dates on the board Talk - Hotline...
*

... twentieth: 20 It’s September 2nd 20 08 - Guide Ss use question & answer: It’s May 19th 20 08 What’s the date today? It’s November 20 th 20 08 It’s April 15th 20 08 -Look, listen and write number b- White- ... sentence c- Post-listen Some Ss give sầu result Other listen gọi some Ss give result Key: It’s April 15th 20 08 and remark It’s May 19th 20 08 It’s September 2nd 20 08 It’s November 20 th 20 08 1-a; 2- c; 3-b; ... (May 28 th 20 08) change -guide Ss khổng lồ say ordinals: Then Ss practice khổng lồ say in pair 1st: first A: What’s the date today? 3rd: third 2nd:second 15th: fifteenth twenty-eighth B: It’s May 28 th 20 08 28 th:...
*

... kiểm tra - Guide Ss khổng lồ read -Some Ss read aloud, then all Ss read -Play a cassette 2- 3 times Listen & check: True- T; False F - Gọi some Ss talk in front of the class Some Ss give result Other ... Other listen và remark IV Other activity: -Guide Ss lớn exercises - Do exercises 1, 2, 3, in work book -T remarks the lesson -Learn by heart new words và structures -Prepare next lesson ... Oral test: (4’) -gọi one S write ordinals: 1st -1 5th -Other writes: 16th – 31st -Some Ss answer teacher’s questions: T: How old are you? S3: I’m eleven years old T: When’s your birthday? S3: It’s...
... play the game at home page Ngày soạn: 20 /2/ năm trước Ngày dạy: Thứ ba ( 25 / 2) : 5D; Thđọng tứ (26 /2) : 5A; Thứ sáu (27 /2) : 5B PERIOD 48 UNIT 14 MY FAVOURITE STORIES Lesson Parts 1, 2, (Page 31 - 33) I AIMS AND OBJECTIVES ... ======================================================================== Homelink (2 ) - Sing the tuy nhiên There’s a car in the Whole class Garage at home page Ngày soạn: 28 /2/ năm trước Ngày dạy: Thứ bốn ( 12/ 3): 5D; 5B; 5A PERIOD 52 LANGUAGE FOCUS (Unit 11 – Unit 15) I AIMS AND ... display in the next lesson Ngày soạn: 24 /3 /20 14 Ngày dạy: Thứ đọng tư ( 02/ 4): 5D; 5B; 5A Period 58 UNIT 16 THE WEATHER AND SEASONS Lesson Parts 1, 2, (Page 51 - 52 ) I AIMS AND OBJECTIVES By the end...
... Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 5 I Warm up Warm up: Play Bingo Ask the children khổng lồ draw a by - play Bingo 35 grid Choose 15 words the children have sầu learnt in unit – for example ... aids: - Colours flashcards 15- 21 - Natasha’s Extra Activity Handouts: Hello everyone - Counters và dice IV/ Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 5 I Warm up  Play Pictionary ... aids: - Colours flashcards 15- 21 - Natasha’s Extra Activity Handouts: Hello everyone - Counters & dice IV/ Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 5 I Warm up  Play Pictionary...
... - GV lí giải phổ biến giải pháp - HS gọi đọc vnạp năng lượng - GV chuyển bảng prúc chnghiền - hầu hết HS đọc đoạn vnạp năng lượng lên bảng đoạn - GV hiểu diễn cảm lần - Cho HS thi hiểu - hầu hết HS thi hiểu đoạn, Củng rứa, dặn dò: (2") - ... tiếp - GV phân chia đoạn: đoạn c) Cho HS gọi - Cho HS đọc giải + giảng nghĩa từ d) GV đọc diễn cảm toàn lần Hoạt cồn 3: Tìm hiểu ( 9-1 0’) - Cho HS hiểu đoạn vấn đáp câu hỏi Hoạt đụng 4: Đọc diễn cảm ( 6-7 ’) ... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra: (4") Bài mới: Hoạt cồn 1: Giới thiệu (1") Hoạt rượu cồn 2: Luyện phát âm (1012’) a) GV HS tốt hiểu toàn - Cần gọi cùng với giọng kể đủng đỉnh...

Đánh giá bán về hiệu quả của các bài bác tập nghe đọc trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 trên ngôi trường trung học phổ thông Quảng Xương I Thanh khô Hóa M A Thesis Linguistics


... LISTENING COMPREHENSION TASKS IN THE TEXTBOOK ENGLISH 10 AT QUANG XUONG I HIGH SCHOOL, THANH HOA Đánh giá chỉ hiệu tập nghe hiểu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 ngôi trường trung học phổ thông Quảng Xương I Thanh hao H a ... evaluation, i. e pre-use evaluation, in-use evaluation and post-use evaluation This classification is similar to lớn Ellis (1997) with different names, i. e Preliminary, formative sầu và summative sầu evaluation ... Steil (1983) also suggests that this skill is a major communication activity Listening as well as reading has been traditionally considered a "passive sầu skill" This is a false characterization Anderson...
... 7: Time Wed, Aug 25th, 2014 Period Class Period Content in plan 4B2 25 Unit 4: Lesson Part (3,4) 4B2 26 Unit 5: Lesson Part (1,2) 4B1 27 Unit 5: Lesson Part (3,4) 4B1 28 Unit 5: Lesson Part (1,2) ... got a green gate IV Procedure Warm up (5 ): play slap the board, using flashcards: street, road, avenue, lane, house, flat, floor New lesson 15 Time 7’ 15 10’ Steps/Activities Look, listen và ... patterns: Where you live? I live at 52 Ba Trieu Street I live sầu on the second floor of Ha Noi Tower IV Procedure Warm up: play Bingo with numbers 21 – 50 New lesson Time 10’ 5 10’ 7’ Steps/Activities Work...
... nationality? He’s Malaysian IV Procedure Warm up (5 ): Play the game Country Bingo New lesson Content Teacher’s activities Look, listen & repeat (5 ) New words: stage nationality Point, ask và ... (7’) New words: national park go hiking the UK a Answers: F 2.F 3.T 4.T 5. T b Optional Read và write an email (7’) Fun time (5 ) Sing & guess the friend’s names the prompt to lớn complete - Write ... Sentence patterns: Where you live? I live sầu at 52 Ba Trieu Street I live sầu on the second floor of Ha Noi Tower IV Procedure Warm up: play Bingo with numbers 21 – 50 New lesson Content Teacher’s activities...
... vậy?) Nam: He’s my new pen frikết thúc He’s English (Cậu chúng ta trọng điểm thư Cậu tín đồ Anh. ) Grammar: * Hỏi vấn đáp vận động diễn lớp học: S.1: What are you doing ? S.2: I’m + cồn trường đoản cú -ing Ex: What are you ... (letter) (v): Đang đọc sách (thư) Writing a letter (v): Đang viết thỏng Drawing a picture (v): Đang vẽ tnhãi con Singing a song (v): Đang hát nhạc Dialogue: Thu: What are you doing Nam? (Quý Khách làm Nam ?) Nam: ... Learn the lesson by heart * Do the exercise 1, 2, on Workbook * Prepare “Unit 4- Section A (4, 5, 6, 7) ...
... write -Write in their notebook -Then one-two Ss write on the Write about one of your school board festivals -Read individual Guide Ss lớn write - Introduce your self Other listen and remark - Your ... Summary - Guide Ss lớn read sentences in Summary -Read & remember book 1.Where were you yesterday? - Hotline some Ss read aloud I was at the School Festival 2.What did you at the School Festival? ... Other listen và remark 1.They had celebrations last week They had celebrations in the schoolyard 3.There were a lot of teachers và students 4.Many students quý phái và danced… Activity3(8’) 5.

Xem thêm: Mẫu Giấy Ra Cổng Công Ty - Mẫu Giấy Ra Cổng Chọn Lọc

Let’s...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng tạo nên cv xin bài toán cunghocvui kiếm tìm tìm giao thương mua bán công ty đất Giỏi tin học tập Documento Dokument tóm tắt văn bản trong tâm chị em đại chiến cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới đặc điểm chung với sứ mệnh của ngành ruột khoang ttiết minch về con trâu lập dàn ý bài văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 cthị xã cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc biên soạn bài cô bé xíu cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve bé trau củ