Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 được cỗ Giáo Dục cùng Đào Tạo biên soạn cùng xây cất .Sách bao gồm chín chương tương đối đầy đủ phương pháp, triết lý, pmùi hương trình hóa học, chuyên đề chất hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 12 cơ bản pdf

Bài 1. Este – Hóa học tập 12Bài 2. Lipit – Hóa học tập 12Bài 3. Khái niệm về xà chống với chất giặt cọ tổng hợpBài 4. Luyện tập este và chất béoĐề bình chọn 15 phút – Chương 1 – Hóa học tập 12Đề khám nghiệm 45 phút – Chương thơm 1 – Hóa học tập 12CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – Hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinch bột và xenlulozơBài 7. Luyện tập: Cấu chế tác cùng đặc thù của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc điểm chất hóa học của este với cacbohiđratĐề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit với proteinBài 12. Luyện tập: Cấu tạo thành với đặc thù của amin, amino axit với proteinĐề khám nghiệm 15 phút – Cmùi hương 3 – Hóa học 12Đề soát sổ 45 phút ít – Cmùi hương 3 – Hóa học tập 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương cứng về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime cùng vật liệu polimeBài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein với vật tư polimeĐề đánh giá 15 phút – Cmùi hương 4 – Hóa học tập 12Đề đánh giá 45 phút – Chương thơm 4 – Hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn với cấu trúc của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Dãy năng lượng điện hoá của kim loạiBài 19. Hợp kimBài 20. Sự bào mòn kim loạiBài 21. Điều chế klặng loạiBài 22. Luyện tập: Tính chất của klặng loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế sắt kẽm kim loại cùng sự bào mòn klặng loạiBài 24. Thực hành: Tính hóa học, điều chế sắt kẽm kim loại, sự làm mòn kyên ổn loạiĐề đánh giá 15 phút ít – Cmùi hương 5 – Hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 – Hóa học 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12
CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Kyên các loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26. Kyên ổn nhiều loại kiềm thổ với hòa hợp chất quan trọng đặc biệt của kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm với đúng theo chất của nhômBài 28. Luyện tập: Tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng phù hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm cùng phù hợp chất của nhômBài 30. Thực hành: Tính hóa học của natri, magie, nhôm và vừa lòng chất của chúngĐề khám nghiệm 15 phút – Cmùi hương 6 – Hóa học 12Đề soát sổ 45 phút (1 tiết ) – Cmùi hương 6 – Hóa học tập 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom và thích hợp hóa học của CromBài 35. Đồng với đúng theo chất của đồngBài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: Tính hóa chất của Fe cùng thích hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và phù hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: Tính Hóa chất của sắt, đồng và nhưng mà hợp hóa học của Fe, cromĐề chất vấn 15 phút ít – Chương thơm 7 – Hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương thơm 7 – Hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Nhận biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41. Nhận biết một số hóa học khíBài 42. Luyện tập: Nhận biết một vài hóa học vô cơĐề kiểm tra 15 phút ít – Chương thơm 8 – Hóa học tập 12Đề bình chọn 45 phút ít (1 máu ) – Chương 8 – Hóa học tập 12


Xem thêm: Download Mẫu Bìa Hợp Đồng Kinh Tế Mua Bán Và Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học tập cùng vấn để cải tiến và phát triển kinh tếBài 44. Hóa học tập và vụ việc xã hộiBài 45. Hóa học cùng vấn đề môi trườngĐề chất vấn 15 phút ít – Cmùi hương 9 – Hóa học tập 12