Work in pairs. Look at the picture và answer the questions.(thao tác từng song. Nhìn hình cùng trả lời câu hỏi.)


Task 3

Task 3: Work in pairs. Ask và answer the following questions.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 12: reading

(Làm Việc từng song. Hỏi và vấn đáp phần đông câu hỏi sau.)

1. Where can people play water polo?

2. Where is the ball when the game starts?

3. How can the ball be advanced? 

4. Which players are allowed khổng lồ hold the ball with both hands?

5. What happens khổng lồ a player who commits five personal fouls?

Lời giải đưa ra tiết:

1. People can play it in a pool.

Thông tin: (câu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool

Tạm dịch: Người ta rất có thể đùa trơn nước sống đâu?

⟹ Mọi fan hoàn toàn có thể nghịch nó trong một hồ bơi.

2. It is in the centre of the pool.

Thông tin: (đoạn 2) the game begins with the ball in the centre of the pool

Tạm dịch: Bóng nơi đâu Lúc cuộc đấu bắt đầu?

⟹ Đó là trong trung trung tâm của hồ nước bơi. 

3. Ball can be advanced by passing within a hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer"s head.

 

Thông tin: (đoạn 3) The ball can be advanced by passing with one hand ...”

Tạm dịch: Làm vậy làm sao nhằm trái láng được nâng cao?

⟹ Bóng hoàn toàn có thể được nâng cấp bằng cách truyền rằng bằng tay thủ công hoặc tập bơi với đầu cùng bề mặt nước và trơn giữa những cánh tay nhằm nó cưỡi bên trên sóng tạo nên bởi đầu của người bơi. 

4. Only the goalies can hold the ball with both hands.

Thông tin: (đoạn 3) No player except the goalie can hold the ball with both hands.

Tạm dịch: Người đùa làm sao được phép giữ cả hai tay?

 ⟹ Chỉ bao gồm cầu thủ mới được duy trì quả trơn bằng cả nhị tay. 

5. He is ejected from the same after committing five personal fouls.

Thông tin: (đoạn 4) a player is ejected after committing five sầu personal fouls.

Tạm dịch: Điều gì xảy ra với một cầu hung thủ lỗi cá nhân?

⟹ Anh ta bị xua đuổi ra khỏi và một dịp sau khi chấp thuận 5 lỗi cá thể.


AFTER YOU READ

III. AFTER YOU READ

Work in groups. Make a comparison between football và water polo, using the following suggestions.

(Làm bài toán từng team. So sánh giữa bóng đá và bóng nước, dùng đa số gợi ý sau.)

- place khổng lồ play (khu vực để chơi)

- number of players (số lượng bạn chơi)

- main rules (hình thức chính)

- length of game (thời hạn chơi)

Lời giải đưa ra tiết:


 

Football

Water polo

Place to lớn play

on a pitch or a playground

in a pool

Number of players

11

7

Main rules

- the ball is advanced with a fool;

- only the goalie can hold the ball in hands;

- a touch of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.

- major foul in the penalty area is awarded a penalty from a penally spot

- a player is ejected when be received a red thẻ.

- minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a không tính tiền throw the foul;

- major foul is penalized by one minute in the penally box:

- a player committing five personal fouls is ejected.

Length of game

-two halves, 45 minutes each

- from 5 lớn 8 minutes in length.


Tạm dịch: 

 

Bóng đá 

Bóng nước

Địa điểm chơi 

bên trên sảnh hoặc sân chơi

trong bể 

Số fan chơi

11

7

Luật đùa chính 

- trái trơn được cải thiện với một kẻ ngốc;

- chỉ bao gồm mục tiêu hoàn toàn có thể duy trì bóng trong tay;

- Một cú chạm trơn bên trên cánh tay hoặc bàn tay được trao bằng một cú sút từ khu vực phạm lỗi.

- lỗi bao gồm vào Quanh Vùng phạt được trao một cú sút pphân tử xuất phát điểm từ một địa điểm hình phạt.

- Một tín đồ chơi bị loại bỏ thoát khỏi sân khi nhận ra thẻ đỏ.

- lỗi nhỏ tuổi, ví dụ như duy trì hoặc đnóng trơn, được Tặng Kèm với 1 cú ném nhẹm miễn phí 

- phạm lỗi béo bị pphân tử một phút ít vào cơ thể phạt:

- Một cầu nguyên nhân 5 lỗi cá thể đã bị loại.

Thời gian chơi 

2 trận, 45 phút ít mỗi trận

- trường đoản cú 5-8 phút trong 1 trận 

edquebecor.com


BEFORE YOU READ

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm câu hỏi từng song. Nhìn hình và vấn đáp câu hỏi.)

*

1. Can you name the sport in the picture?

2. Where is it played?

3. How vì chưng people play it?

Lời giải đưa ra tiết:

1. It’s water polo.

Tạm dịch: Bạn hoàn toàn có thể nêu thương hiệu môn thể thao trong bức tranh?

⟹ Đó là láng nước.

2. It"s played in a pool.

Tạm dịch: Nó được nghịch ngơi nghỉ đâu?

⟹ Nó được chơi vào một hồ nước tập bơi.

3. People play it with a ball, which is passed khổng lồ each other by hvà or advanced with the head over the water between the player’s arms.

Tạm dịch: Mọi fan đùa nó như thế nào?

⟹ Mọi fan chơi nó bằng một quả bóng, được truyền cho nhau bằng tay hoặc cải thiện đầu cùng bề mặt nước giữa hai tay của fan nghịch.


WHILE YOU READ

II. WHILE YOU READ

Read the passage & vày the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn uống với làm bài bác tập hẳn nhiên.)

Cliông chồng tại trên đây nhằm nghe:

Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long và trăng tròn metres wide, with a goal 3 metres high và at least 0.9 metre above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar và a net.

There are seven players per team, six swimmers & a goalie. The trang chính team wears Trắng caps, the visiting team blue ones và the goalies wear red caps with the number 1 in Trắng.

Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool and both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one h& or swimming with the head above the water & the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer’s head. No player except the goalie can hold the ball with both hands.

Defensive sầu players are not allowed lớn interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by one minute in the penalty box và a player is ejected after committing five personal fouls.

For minor fouls, such as holding or punching the ball, a không lấy phí throw is awarded from the spot of the foul. At least two players must touch the ball after a không tính phí throw before a goal can be scored.

A game is divided into lớn quarters ranging from five sầu to eight minutes in length. After a tie, there are two overtime periods of three minutes each. If the game is still tied after the overtime periods, two teams continue to lớn play 3-minute overtime until the referee’s decision is made.

Dịch 

Môn nhẵn nước được nghịch vào hồ (bơi) sâu 1,8 mét, lâu năm 30 mét với rộng lớn đôi mươi mét. Với khung thành (cầu môn) cao 3 mét với cao trên mặt nước ít nhất 0,9 mét. Khung thành được khắc ghi bởi hai trụ thẳng đứng, một thanh khô ngang và lưới.

Có 7 cầu thủ sinh sống mỗi đội: sáu tay bơi với một thủ môn. Đội công ty team mũ White, đội khách hàng team mũ xanh dương và các thủ môn đội mũ đỏ với hàng đầu white color.

Giống như đá bóng, cuộc tranh tài bắt đầu cùng với trái banh ở vị trí chính giữa hồ bơi và nhì đội tập bơi nkhô cứng cho nó từ bỏ con đường form thành của bản thân mình. Quá banh rất có thể được mang đến trước vị chuyền thủ công bằng tay hoặc bơi cùng với đầu bên trên nước với quả banh giữa hai cánh tay, vì vậy trái banh lướt trên sóng tạo cho bởi đầu của cầu thủ. Không một cầu thủ như thế nào trừ thủ môn gồm thề giữ banh đối với cả nhì tay.

Hậu vệ ko được can thiệp vào di chuyển của đốì pphía trừ phi cầu thủ đang nắm giữ banh. Những lỗi nặng trĩu bị pphân tử một phút ít trong vùng cấm địa và một cầu thủ bị đuổi ra phía bên ngoài sau khoản thời gian tự mình phạm năm lỗi.

Đối với lỗi vơi, nhỏng nỗ lực hoặc bnóng nhẵn, một quả ném nhẹm thoải mái được thưởng trọn tự điểm phạm lỗi. Ít tuyệt nhất nhị cầu thủ bắt buộc đụng nhẵn sau quả nỉm tự do trước lúc bàn chiến thắng được ghi

Một trận đấu được chia thành các hiệp từ 5 đến 8 phút. Sau một trận hòa, có nhì lần thêm giờ đồng hồ, mỗi lần 3 phút ít. Nếu trận đấu vẫn tồn tại hòa sau phần đa lần thêm giờ đồng hồ, hai team tiếp tục nghịch thêm một lượt thêm tiếng 3 phút ít cho tới lúc trọng tài quyết định.


Task 1

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B.

(Làm việc từng song. Ghxay rất nhiều từ bỏ sống cột A cùng với nghĩa của chứng nghỉ ngơi cột B.)

A

B

 1. opponent

 2. penalize

 3. eject

 4. foul

 5. tie

 a. khổng lồ make someone leave a game

 b. an action in sports that is against the rules

 c. to punish a team or player who breaks the rules

 d. a situation in a game when two teams have sầu the same scores

 e. someone who tries to defeat another person in a competition

Lời giải đưa ra tiết:

1. opponent - e. someone who tries to lớn defeat another person in a competition

(kẻ thù - 1 người cố gắng nhằm vượt qua một tín đồ không giống vào một cuộc thi)

 2. penalize - c. to lớn punish a team or player who breaks the rules

(xút pphân tử - nhằm trừng pphân tử một đội hoặc tín đồ nghịch vi phạm các quy tắc)

 3. eject - a. khổng lồ make someone leave sầu a game

(đuổi - để làm cho ai đó tách một trò chơi)

 4. foul - b. an action in sports that is against the rules

(trái mức sử dụng - một hành vi vào thể dục thể thao chính là trái với những quy tắc)

 5. tie - d. a situation in a game when two teams have sầu the same scores

(hòa - một trường hợp trong một trò nghịch lúc nhị nhóm bao gồm cùng số điểm)


Task 2

 

Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage.

 

(Điền mọi câu sau, cần sử dụng biết tin từ đoạn văn.)

 

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.

 

2. The trang chính team wears………, the visiting team wears ……………& the goalies wear……………..

 

3. Both teams sprint for the ball from…………….

 

4. A không tính tiền throw is awarded for minor fouls, such as…………….

 

5. A game is divided inlớn quarters ranging from………….in length.

Lời giải chi tiết:

1. Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide.

Thông tin: (cầu đầu đoạn 1) Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long & đôi mươi metres wide, with a goal 3 metres high & at least 0.9 metre above sầu the water.

Tạm dịch: Bóng nước được đùa vào một hồ nước bơi lội sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng lớn đôi mươi mét.

2. The trang chính team wears Trắng caps, the visiting team wears xanh caps and the goalies wear red caps with the number 1 in white.  

Thông tin: (đoạn 2) The home page team wears trắng caps, the visiting team blue ones và the goalies wear red caps with the number 1 in White.

Tạm dịch: Đội gia chủ team mũ White, đội khách hàng team mũ xanh cùng thủ môn nhóm mũ đỏ cùng với tiên phong hàng đầu màu trắng. 

3. Both teams sprint for the ball from their own goal lines.

Thông tin: (đoạn 3) Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool and both teams sprint for it from their own goal lines.

Tạm dịch: Cả nhị nhóm đẩy quả nhẵn từ vén phát xuất. 

4. A free throw is awarded for minor fouls, such as holding or punching the ball.

Thông tin: (đoạn 5) For minor fouls, such as holding or punching the ball, a không lấy phí throw is awarded from the spot of the foul.

Tạm dịch: Một quả nỉm pphân tử tự do thoải mái được trao cho đông đảo pha phạm lỗi nhỏ, ví dụ như rứa tốt đấm vào trơn. 

5. A game is divided into lớn quarters ranging from five sầu lớn eight minutes in length.

Xem thêm: Bản Nhận Xét Viên Chức Thi Thăng Hạng, Bản Nhận Xét Viên Chức

Thông tin: (cầu đầu đoạn cuối cùng) A game is divided into lớn quarters ranging from five sầu lớn eight minutes in length.