Số hiệu: 78/2004/QĐ-BNV Loại văn uống bản: Quyết định Nơi ban hành: Sở Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 03/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ********

Số: 78/2004/QĐ-BNV

Hà Thành, ngày 03 tháng 1một năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 78/2004/QĐ-BNV NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ NGẠCH VIÊN CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một vài điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn uống cứ đọng Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ vẻ ngoài chức năng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Nội vụ; Xét kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành danh mục các ngạch ốp công chức trong những cơ sở công ty nước với hạng mục những ngạch men viên chức trong số đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước nhằm tiến hành việc tạo với làm chủ đội hình cán cỗ, công chức. (Có hạng mục cụ thể dĩ nhiên Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thực hiện sau mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày đăng Công báo.

Điều 3. Sở trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng phòng ban nằm trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành thị trực nằm trong Trung ương chịu trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 1một năm 2004 của Sở trưởng Sở Nội vụ)

I- Ngạch chuyên viên thời thượng cùng những ngạch men công chức siêng ngành tương đương:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Bạn đang xem: Quyết định số 78/2004/qđ-bnv

Chuyên ổn viên cao cấp

01.001

2.

Thanh khô tra viên cao cấp

04.023

3.

Kế tân oán viên cao cấp

06.029

4.

Kiểm rà soát viên thời thượng thuế

06.036

5.

Kiểm toán thù viên cao cấp

06.041

6.

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

07.044

7.

Kiểm tra viên thời thượng hải quan

08.049

8.

Kiểm dịch viên cao cấp đụng thực vật

09.066

9.

Thẩm kế viên cao cấp

12.084

10.

Kiểm rà viên thời thượng thị trường

21.187


 

II- Ngạch men chuyên viên thiết yếu và những ngạch công chức chăm ngành tương đương


TT

Ngạch

Mã số

1.

Chuim viên chính

01.002

2.

Chấp hành viên thức giấc, đô thị trực ở trong Trung ương

03.017

3.

Tkhô nóng tra viên chính

04.024

4.

Kế toán thù viên chính

06.030

5.

Kiểm rà soát viên chính thuế

06.037

6.

Kiểm toán viên chính

06.042

7.

Kiểm rà soát viên thiết yếu ngân hàng

07.045

8.

Kiểm tra viên chính hải quan

08.050

9.

Kiểm dịch viên bao gồm động - thực vật

09.067

10.

Kiểm thẩm tra viên bao gồm đê điều

11.081

11.

Thẩm kế viên chính

12.085

12.

Kiểm thẩm tra viên chủ yếu thị trường

21.188


 

III- Ngạch chuyên viên và những ngạch công chức chăm ngành tương đương:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Chulặng viên

01.003

2.

Chấp hành viên quận, thị trấn, thị buôn bản, thị thành trực thuộc tỉnh

03.018

3.

Công hội chứng viên

03.019

4.

Thanh khô tra viên

04.025

5.

Kế toán thù viên

06.031

6.

Kiểm rà viên thuế

06.038

7.

Kiểm tân oán viên

06.043

8.

Kiểm soát viên ngân hàng

07.046

9.

Kiểm tra viên hải quan

08.051

10.

Kiểm dịch viên hễ - thực vật

09.068

11.

Kiểm lâm viên chính

10.078

12.

Kiểm kiểm tra viên đê điều

11.082

13.

Thđộ ẩm kế viên

12.086

14.

Kiểm rà soát viên thị trường

21.189


 

IV- Ngạch men cán sự và những ngạch men công chức chuyên ngành tương đương:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Cán sự

01.004

2.

Kế tân oán viên trung cấp

06.032

3.

Kiểm thu viên thuế

06.039

4.

Thủ kho tiền, đá quý bạc, rubi (ngân hàng)

07.048

5.

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

08.052

6.

Kỹ thuật viên kiểm dịch đụng thực vật

09.069

7.

Kiểm lâm viên

10.079

8.

Kiểm rà viên trung cấp cho đê điều

11.083

9.

Kỹ thuật viên chu chỉnh bảo quản

19.183

10.

Kiểm rà soát viên trung cấp thị trường

21.190


 

V- Các ngạch nhân viên:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Kỹ thuật viên tiến công máy

01.005

2.

Nhân viên tiến công máy

01.006

3.

Nhân viên kỹ thuật

01.007

4.

Nhân viên vnạp năng lượng thư

01.008

5.

Nhân viên phục vụ

01.009

6.

Lái xe cơ quan

01.010

7.

Nhân viên bảo vệ

01.011

8.

Kế tân oán viên sơ cấp

06.033

9.

Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

06.034

10.

Thủ quỹ cơ sở, đối chọi vị

06.035

11.

Nhân viên thuế

06.040

12.

Kiểm ngân viên

07.047

13.

Nhân viên hải quan

08.053

14.

Kiểm lâm viên sơ cấp

10.080

15.

Thủ kho bảo vệ team I

19.184

16.

Thủ kho bảo quản nhóm II

19.185

17.

Bảo vệ, tuần tra canh gác

19.186


 

DANH MỤC

CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC (Ban hành đương nhiên Quyết định số 78/2004/QĐ-BNVngày 03 tháng 1một năm 2004 của Sở trưởng Bộ Nội vụ)

I- Các ngạch ốp viên chức chăm ngành tương tự cùng với ngạch ốp chuyên viên cao cấp:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Lưu trữ viên cao cấp

02.012

2.

Chẩn đoán thù viên cao cấp căn bệnh động vật

09.054

3.

Dự báo viên cao cấp bảo đảm an toàn thực vật

09.058

4.

Giám định viên cao cấp nằm trong bảo đảm an toàn thực đồ dùng - thụ y

09.062

5.

Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng

09.070

6.

Kiến trúc sư cao cấp

12.087

7.

Nghiên cứu viên cao cấp

13.090

8.

Kỹ sư cao cấp

13.093

9.

Định chuẩn viên cao cấp

13.097

10.

Giám định viên cao cấp

13.100

11.

Dự báo viên cao cấp

14.103

12.

Giáo sư - Giảng viên cao cấp

15.109

13.

Bác sĩ cao cấp

16.116

14.

Dược sĩ cao cấp

16.132

15.

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp

17.139

16.

Pchờ viên - Bình luận viên cao cấp

17.142

17.

Phát thanh viên cao cấp

17.145

18.

Quay phyên ổn viên cao cấp

17.148

19.

Đạo diễn cao cấp

17.154

20.

Diễn viên hạng I

17.157

21.

Họa sĩ cao cấp

17.160

22.

Bảo tàng viên cao cấp

17.164

23.

Tlỗi viện viên cao cấp

17.168

24.

Phương thơm pháp viên cao cấp

17.172

25.

Huấn luyện viên cao cấp

18.179

26.

Âm tkhô cứng viên cao cấp

17a.191

27.

Tlỗi mục viên cao cấp

17a.194


 

II- Các ngạch ốp viên chức chuyên ngành tương tự với ngạch chuyên viên chính:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Lưu trữ viên chính

02.013

2.

Chẩn đoán viên chủ yếu bệnh dịch rượu cồn vật

09.055

3.

Dự báo viên chủ yếu bảo vệ thực vật

09.059

4.

Giám định viên chủ yếu thuốc đảm bảo thực trang bị - thụ y

09.063

5.

Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng

09.071

6.

Kiến trúc sư chính

12.088

7.

Nghiên cứu viên chính

13.091

8.

Kỹ sư chính

13.094

9.

Định chuẩn viên chính

13.098

10.

Giám định viên chính

13.101

11.

Dự báo viên chính

14.104

12.

Phó GS - Giảng viên chính

15.110

13.

Giáo viên trung học tập cao cấp

15.112

14.

Bác sĩ chính

16.117

15.

Dược sĩ chính

16.133

16.

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên chính

17.140

17.

Pđợi viên - Bình luận viên chính

17.143

18.

Phát thanh viên chính

17.146

19.

Quay phyên chính

17.149

20.

Dựng phyên ổn viên cao cấp

17.151

21.

Đạo diễn chính

17.155

22.

Diễn viên hạng II

17.158

23.

Họa sĩ chính

17.161

24.

Bảo tàng viên chính

17.165

25.

Thư viện viên chính

17.169

26.

Phương thơm pháp viên chính

17.173

27.

Huấn luyện viên chính

18.180

28.

Âm tkhô nóng viên chính

17a.192

29.

Tlỗi mục viên chính

17a.195


 

III- Ngạch men viên chức chăm ngành tương tự với ngạch ốp chăm viên:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Lưu trữ viên

02.014

2.

Chẩn đân oán viên căn bệnh cồn vật

09.056

3.

Dự báo viên bảo đảm thực vật

09.060

4.

Giám định viên dung dịch đảm bảo an toàn thực thiết bị - thú y

09.064

5.

Kiểm nghiệm viên loài cây trồng

09.072

6.

Kiến trúc sư

12.089

7.

Nghiên cứu viên

13.092

8.

Kỹ sư

13.095

9.

Định chuẩn chỉnh viên

13.099

10.

Giám định viên

13.102

11.

Dự báo viên

14.105

12.

Quan trắc viên chính

14.106

13.

Giảng viên

15.111

14.

Giáo viên trung học

15.113

15.

Bác sĩ

16.118

16.

Y tá cao cấp

16.120

17.

Nữ hộ sinh cao cấp

16.123

18.

Kỹ thuật viên thời thượng y

16.126

19.

Dược sĩ

16.134

đôi mươi.

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên

17.141

21.

Pchờ viên - Bình luận viên

17.144

22.

Phát thanh hao viên

17.147

23.

Quay phlặng viên

17.150

24.

Dựng phyên viên chính

17.152

25.

Đạo diễn

17.156

26.

Họa sĩ

17.162

27.

Bảo tàng viên

17.116

28.

Tlỗi viện viên

17.170

29.

Phương thơm pháp viên

17.174

30.

Hướng dẫn viên chính

17.175

31.

Tuim truyền viên chính

17.177

32.

Huấn luyện viên

18.181

33.

Âm thanh viên

17a.193

34.

Thỏng mục viên

17a.196


 

IV- Các ngạch viên chức chăm ngành tương tự với ngạch men cán sự:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Lưu trữ viên trung cấp

02.015

2.

Kỹ thuật viên lưu giữ trữ

02.016

3.

Kỹ thuật viên chẩn đân oán căn bệnh hễ vật

09.057

4.

Kỹ thuật viên dự đoán bảo vệ thực vật

09.061

5.

Kỹ thuật viên thẩm định dung dịch bảo vệ thực vật - trúc y

09.065

6.

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

09.073

7.

Kỹ thuật viên

13.096

8.

Quan trắc viên

14.107

9.

Giáo viên tè học

15.114

10.

Giáo viên mầm non

15.115

11.

Y sĩ

16.119

12.

Y tá chính

16.121

13.

Nữ hộ sinc chính

16.124.

14.

Kỹ thuật viên chủ yếu y

16.127

15.

Dược sỹ trung cấp

16.135

16.

Kỹ thuật viên bao gồm dược

16.137

17.

Dựng phim viên

17.153

18.

Diễn viên hạng III

17.159

19.

Họa sỹ trung cấp

17.163

trăng tròn.

Kỹ thuật viên bảo đảm, bảo tàng

17.167

21.

Thỏng viện viên trung cấp

17.171

22.

Hướng dẫn viên (ngành văn hóa truyền thống thông tin)

17.176

23.

Tuim truyền viên

17.178

24.

Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao)

18.182


 

V- Các ngạch men nhân viên:


TT

Ngạch

Mã số

1.

Quan trắc viên sơ cấp

14.108

2.

Y tá

16.122

3.

Nữ hộ sinh

16.125

4.

Kỹ thuật viên y

16.128

5.

Y công

16.129

6.

Hộ lý

16.130

7.

Nhân viên công ty xác

16.131

8.

Xem thêm: Mẫu 10 Knđ - Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị

Dược tá

16.136

9.

Kỹ thuật viên dược

16.138