Số hiệu: 4293/2004/QĐ-BYT Loại vnạp năng lượng bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 01/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc********

Số: 4293/2004/QĐ-BYT

Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ nhất mon 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ÁPhường DỤNG TẠM THỜI THEO “TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHỎE ĐỂ KHÁM TUYỂN, KHÁM ĐỊNH KỲ” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1613/BYT-QĐ NGÀY 15/8/1997 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn uống cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CPhường ngày 15/5/2003 của Chính Phủ quy định tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế;Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Sở trưởng Sở Y tế về Việc phát hành “Tiêu chuẩn phân một số loại sức mạnh nhằm xét nghiệm tuyển, thăm khám định kỳ” cho những người lao động;Căn uống cứ Công văn uống số 4850/GTVT-TCCB ngày 16/9/2004 của Bộ Giao thông vận tải về vấn đề đề nghị vận dụng tạm thời tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe thuyền viên làm việc trên những phương tiện đi lại thủy nội địa không có động cơ, bao gồm trọng cài đặt toàn phần trên 15 tấn hoặc gồm sức chsinh sống bên trên 12 người;Theo ý kiến đề xuất của ông Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung đối tượng là thuyền viên làm việc bên trên những phương tiện tbỏ nội địa không tồn tại hộp động cơ, bao gồm trọng download toàn phần bên trên 15 tấn hoặc phương tiện đi lại gồm sức chsinh hoạt bên trên 12 fan được vận dụng tạm thời theo “Tiêu chuẩn phân một số loại sức khỏe nhằm thăm khám tuyển, khám định kỳ”cho tất cả những người lao rượu cồn, ban hành cố nhiên Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối tượng này đề nghị đạt sức khỏe nhiều loại I, nhiều loại II, loại III.

Bạn đang xem: Quyết định số 1613/byt-qđ

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành sau 15 ngày Tính từ lúc ngày đăng công văn.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh hao tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh giấc, thành phố trực ở trong trung ương, Thủ trưởng y tế những ngành với những đơn vị chức năng gồm tương quan Chịu trách nhiệm thực hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾTHỨ TRƯỞNG  Nguyễn Thị Xuyên