Quan thánh đế quân giác thế chân kinh

Quan Thánh Đế Quân tức là Đại tướng tá quân Quan Vũ của nước Thục Hán thời đại Tam Quốc. Tên từ là Vân Trường, gồm cỗ râu dài cực kỳ đẹp, vũ dũng xuất xắc luân. Ngài với Lưu Bị, Trương Phi kết nghĩa làm đồng đội làm việc Đào Viên, ni hotline là “đào viên kết nghĩa”, Ngài có công bằng định Tây Thục, vỗ an bách tính Kinch Châu, từng đại phá quân Tào. Sự trung nghĩa của Ngài vượt cao siêu, còn sáng mãi cùng với sử xanh.*Tín ngưỡng dân gian trường đoản cú triều đại nhà Hán tới lúc này, đã dần dần dung đúng theo cả tía tôn giáo Khủng Nho, Lão, Thích lại có tác dụng một. Nhưng về ý thức thần minh, thì nhiều phần tùy theo một khối hệ thống của tôn giáo đó mà thôi. lấy ví dụ như nhỏng, đức tin về “Má Tổ” (Thiên Hậu Nương Nương) là trực thuộc về Đạo giáo (Lão), tin về Khổng Tử thuộc về Nho giáo, tin đức Quan Âm Bồ tát nằm trong về Phật giáo v.v…Giới hạn niềm tin thần minc bao gồm tinh ranh giới hẵn hoi, tức tùy thuộc vào tôn giáo của tín đồ đó. Riêng về Ngái Quan Thánh Đế Quân thì không tồn tại ranh giới như thế nào, nhưng cả tía tôn giáo đều phải có. Như đạo Khổng thì tôn xưng Ngài là “ Quan Thánh Đế Quân” có cách gọi khác là “Văn uống Hành Đế Quân”. Phật giáo nêu cao gương trung nghĩa của Ngài nhưng Call là Hộ Pháp. Theo truyền thuyết thần thoại thì Ngài đã từng có lần hiển thánh sinh sống Ngọc Tuyền Sơn và qui y nhà Phật. Nhân đó mà thành Hộ Pháp Già Lam của phòng Phật. Có nơi còn nói Ngài là một vị “Cái Thiên Cổ Phật” nữa. Còn trong Đạo giáo thì trải qua nhiều đời tôn xưng, danh hiệu chẳng đồng. Như những danh hiệu sau:- “Hiệp Thiên Đại Đế”, “Tường Hán Thiên Thần”, “Vũ Thánh Đế Quân”, “Quan Đế Gia”, “Vũ An Tôn Vương”, “Ân Chủ Công”, “Tam giới Phục Ma Đại Đế”, “Sơn Tây Phu Tử”, “Đế Quân Gia”, “Quan Tthế Mậu”, “Vnạp năng lượng Hành Thánh Đế”, “Sùng Prúc Binc Quân” v.v…Phổ biến đổi độc nhất vô nhị trong dân gian tôn xưng Ngài là “ÂN CHỦ CÔNG”.*Ngài Quan Vũ giáng sanh vào ngày hai mươi tứ mon sáu năm Diên Hi thiết bị bố đời Đông Hán, sinh hoạt thôn Hạ Phùng, huyện Giải (sau thành châu Giải) , quận Hà Đông, bộ Hiệu Úy của Trực Lệ.(nay là buôn bản Thường Bình xóm Thường Bình của Vận Thành). Trước nay xuất xắc nói Ngài Quan Vũ là bạn của châu Giải.* Theo các sách sử ghi lại, Ngài kết bạn vào khoảng thời gian 17 tuổi, năm sau sanh ra Quan Bình. Đến năm 19 tuổi, thương hiệu quan lại coi về muối của địa pmùi hương (Diêm quan) lũ áp bốc lột bách tính yêu cầu bị Quan Vũ giết bị tiêu diệt , trên đây coi như một hành động nghĩa khí “trừ ác giúp đời”. kế tiếp, Ngài phải chạy trốn cho vùng châu Trác rưởi của Hà Bắc, có tác dụng thân quen được cùng với Trương Phi rồi tiếp nối là Lưu Bị. Ba tín đồ vẫn cùng cả nhà kết nghĩa bằng hữu kyên ổn lan, rồi tự kia theo phò Lưu Bị, trải trải qua không ít cuộc phái nam chinch bắc chiến nhằm Phục hồi đơn vị Hán. Năm 40 tuổi được phong chức “Tchúng ta Đình Hầu”. năm 49 tuổi được phong làm cho Thái Trúc ngơi nghỉ Tương Dương , chức là “Đãng Khấu Tướng Quân”. Năm 50 tuổi phong có tác dụng “Tổng Đốc Kinch Châu Sự”. Năm 59 tuổi (năm 219) thì can đảm xả thân giã từ nhân chũm nghỉ ngơi Đương Dương, Hồ Bắc.*Cũng theo truyền thuyết thì Ngài Quan Vũ thân cao chín thước sáu tấc (thước ta), râu dài một thước sáu tấc, mặt đỏ nlỗi táo bị cắn dở bầm, mi ngài mắt phượng, thần khí uy nghiêm. Đó là do cái khí ngày tiết trung can nghĩa khí phía bên trong của Ngài thể hiện ra bên phía ngoài vậy. Người xưa có bài thơ ca ngợi Ngài:-精忠沖日月,義氣貫乾坤,面赤心尤�� �,鬚長義更長

“Tinc trung xung nhật nguyệt—Nghĩa khí cửa hàng càn khôn—Diện xích trọng điểm vưu xích—Tu ngôi trường nghĩa cánh trường”.*Dịch:-Lòng trung chói lọi trời trăng,Đất trời nghĩa khí sánh bởi, không ngoa.Đỏ chổ chính giữa đỏ mặt sáng sủa lòa,Râu nhiều năm , đại nghĩa ai qua được Ngài ?”*Theo “Tam quốc diễn nghĩa” thuật lại, Quan Vũ bị tướng Ngô là Lữ (Lã) Mông mưu hại sống Mạch Thành, đàn ông Quan Bình cùng thủ túc Châu Thương (Xương) cũng bị tiêu diệt theo. Hồn phách anh linc của bố tín đồ cất cánh về núi Ngọc Tuyền sinh hoạt Đương Dương, Kinh Châu, được Phổ Tĩnh Pháp Sư điểm ngộ cho, cần Chân Linh Ngài hay trụ làm việc Ngọc Tuyền nhưng phù hộ dân bọn chúng, bởi vì đó mà người dân xung quanh lập Miếu Thờ Ngài.*Sinc thời, Quan Thánh Đế Quân gồm nghĩa khí cực kì lớn tưởng, đậy trùm ttách đất. Xét về đức ngũ thường : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín thì Ngài gồm đủ. Nlẩn thẩn dậm tìm anh (Lưu Bị) là “nhân”, ngơi nghỉ Hoa Dương tha Tào Tháo là “nghĩa”, thắp đèn đọc sách xuyên suốt đêm là “lễ” (thời gian hộ vệ nhì cô vợ Lưu Bị), chỉ khói nước làm cho an lòng quân sĩ là “trí”, 1-1 đao đi phó hội là “trí” (xem truyện Tam Quốc),Do đó, trong “Quan Thánh Đế Quân Minch thánh Chân Kinh” tất cả bảo rằng :- “Ngài là bắt đầu đức trung tín hiếu để của bé fan, là cnạp năng lượng gốc hạnh lễ nghĩa liêm sĩ của nhỏ tín đồ vậy !”. Tóm lại Ngài có đầy đủ tiết hạnh của loài fan.Do kia, sách “Nam thiên Văn hành Thánh Đế truyện lược” sẽ nhờ vào nội dung tám đức nầy mà lại nhắc lại câu chuyện đời Ngài . Dân bọn chúng nghỉ ngơi Tam Giáp xây Miếu Thờ nhưng lại ni đã biết thành nước đàn làm cho trôi đi rồi.*Câu tâng bốc công đức Ngài nhỏng sau:- “Đầu thì gối lên đất Lạc Dương, thân thì nằm trong đất Tương Dương, tinc hồn bay về quê cũ”. Các địa điểm Đương Dương sống Hà Bắc, Tương Dương nghỉ ngơi Hà Nam, Vận Thành làm việc Sơn Tây đều phải có gây ra Miếu Quan Đế rất to lớn.*Truyền ttiết bảo rằng, khi Quan Công chết, té vào thân của Lã Mông thì Lã Mông bị bảy lổ ra tiết mà bị tiêu diệt. Nước Ngô đem thủ cung cấp Quan Công quý phái chan nước Ngụy, lúc Tào Tháo msống nắp vỏ hộp đựng thủ cấp của Ngài ra, Quan Công vẫn trừng đôi mắt mở miệng to chú ý , khiến hồ hết tín đồ lo sợ. Vì vậy nhưng mà Tào Tháo bắt buộc cúng tế Ngài siêu trọng hậu.*Chẳng đông đảo Quan Công được bố tôn giáo Nho. Lão, Thích tôn xưng là thần, mà ngay cả những vua những đời cũng đã gia phong đến Ngài suốt 23 lần, từ bỏ chức “Hầu” lên đến mức chức “Thánh” nlỗi sau:-– Hán Hậu Chủ (năm 260) truy vấn phong thương hiệu thụy của Quan Công là “Tcố Mậu Hầu”.-Năm Sùng Ninc đầu tiên (năm 1102 ) đời vua Huy Tông Bắc Tống phong làm cho “Trung Huệ Công”.-Năm Sùng Ninh thiết bị bố (năm 1104 ) đời vua Huy Tông Bắc Tống tấn phong có tác dụng “Sùng Ninh Chân Quân”.-Năm Đại Quan máy nhị (năm 1108 ) chúc phong làm cho “Vũ An Vương”.-Năm Tuyên ổn Hòa trang bị năm (năm 1112 ) tái phong có tác dụng “Nghĩa Dũng Vũ An Dương”.-Năm Kiến Viêm thiết bị hai (năm 1128 ) đời vua Cao Tông Nam Tống phong làm cho “Tnỗ lực Mậu Nghĩa Dũng Vũ An Vương”.-Năm Thuần Hi máy mười bốn (năm 1187 ) vua Hiếu Tông phong làm cho “Tcụ Mậu Nghĩa Dũng Vũ An Anh Tế Vương”.-Năm Thiên Lịch đầu tiên (năm 1328 ) đời vua Văn uống Tông đơn vị Nguyên ổn phong làm cho “Hiển Linch Nghĩa Dũng Vũ An Anh Tế Vương”.-Năm Hồng Vũ thứ nhì mươi bảy đời vua Minch Thái Tổ Chu Ngulặng Chương sắc lệnh đến thành lập “Quan Công Miếu” nghỉ ngơi Nam Kinh, với ra lệnh phần lớn tín đồ đề nghị bái kính Ngài.– Minh Hiến Tông dung nhan lệnh duy tu Miếu Quan Công.-Năm Vạn Lịch sản phẩm công nghệ mười (năm 1528 ) đời vua Thần Tông đơn vị Minh phong làm “Hiệp Thiên Hộ Quốc Trung Nghĩa Đế”.– Sau ban sắc chỉ sửa đổi tên Miếu Thờ Quan Công ở châu Giải là “Anh Liệt Miếu”.-Năm Vạn Lịch vật dụng tư mươi hai (năm 1614 ) đời vua Thần Tông đơn vị Minch phong làm cho “Tam giới Phục ma Đại Đế Uy viễn chấn Thiên tôn Quan Thánh Đế Quân ”. Lại ban dung nhan lệnh cho “dát vàng” y phục của tượng Ngài Quan Công nghỉ ngơi miếu thờ kinh đô, phong Lục Tú Phù cùng Trương Thế Kiệt có tác dụng tả hữu Thừa Tướng mang lại Quan Thánh Đế Quân ; Ngulặng soái Nhạc Phi (đời Tống) cùng Uất Trì Cung (đời Đường) là Già Lam Hộ Pháp mang đến Ngài; lại phong cho phu nhân của Quan Công là “Cửu Linh Ý Đức Vũ Túc Anh Hoàng Hậu”; phong mang đến trưởng tử Quan Bình làm “Kiệt Trung Vương”, thứ tử Quan Hưng làm “Hiển Trung Vương”, Châu Tmùi hương (Xương) có tác dụng “Uy Linch Huệ Dũng Công”.-Năm Thuận Trị thứ nhất (năm 1644 ) đời vua Thế Tổ công ty Tkhô cứng phong làm “Trung Nghĩa Thần Vũ Quan Thánh Đại Đế ”.-Năm Ung Chính thứ nhất đời Tkhô giòn gia phong có tác dụng “Linc Hựu”.-Vua Khang Hi đơn vị Thanh hao phong làm cho “Phục Ma Đại Đế ”.– Năm 1703, đích thân vua Khang Hi bên Tkhô nóng cho quê của Quan Công sinh sống châu Giải để bái yết với đề biển lớn mang đến Miếu thờ Ngài.– Năm Càn Long trang bị 53 đời Tkhô cứng gia phong “Trung Nghĩa Thần Vũ Linch Hựu Quan Thánh Đại Đế .-Năm Ung Chính thứ bố (năm 1725) vua Thế Tông công ty Tkhô cứng tróc nã phong tằng tổ của Quan Công , ông cố kỉnh là “Quang Thiệu Công”, ông nội là “Dụ Xương Công”, còn phụ thân là “Thành Trung Công”.*Trải qua các đời vua Nhân Tông, Cao Tông, Tulặng Tông, Văn Tông đơn vị Tkhô giòn cũng đều sở hữu gia phong với đề đại dương sinh sống Miếu thờ Ngài.– Năm Đạo Quang sản phẩm tám, gia phong nhì chữ “UY HIỂN”, – Năm Hàm Phong trước tiên ,tái gia phong nhì chữ “Tinc Thành”, Tuyền Hựu phong nhì chữ “Tuy Tĩnh” và ban đến tấm biển lớn đề “Vạn Thế Nhân Cực”, Đồng Trị gia phong nhì chữ “Dực Tán”, Quang Tự gia phong nhì chữ “Tulặng Đức”. Đến năm Quang Tự đồ vật năm (năm 1879) thì Quan Công đã có được dung nhan phong thương hiệu dài tới 26 chữ là:-“TRUNG NGHĨA THẦN VŨ LINH HỰU NHÂN DŨNG UY HIỂN HỘ QUỐC BẢO DÂN TINH THÀNH TUY TĨNH DỰC TÁN TUYÊN ĐỨC QUAN THÁNH ĐẠI ĐẾ”.Nhà vua lại nhan sắc lệnh cho toàn quốc đều xây Miếu Thờ Quan Thánh Đế Quân , nhị kỳ Xuân , Thu nên chí thành cúng tế.Tín ngưỡng dung hòa hợp được cả cha tôn giáo Nho, Lão, Thích hòa với tíng ngưỡng dân gian như ngôi trường hòa hợp của Ngài Quan Thánh Đế Quân thì không có không ít sống Trung Quốc.* Nho giáo thì tôn xưng Quan Công là 1 trong những vào “Ngũ Vnạp năng lượng Xương”, lại tôn là “Văn uống Vệ Thánh Đế”, hoặc “Sơn Tây Phu Tử”, Có Lúc tôn là á thánh, á nhân hậu rằng:-“Ở Sơn Đông tất cả một người có tác dụng Xuân Thu (chỉ Khổng Tử)—Sơn Tây có một tín đồ coi Xuân Thu (chỉ Quan Công)”.* Đạo giáo thì thờ Quan Công nhỏng là 1 trong vị thân cận với Ngọc Hoàng Thượng Đế , tôn xưng Quan Công là “Dực Hán Thiên Tôn”, “Hiệp Thiên Đại Đế” hao85c “Vũ An Tôn Vương”.* Phật giáo thì rước sự trung nghĩa của Quan Công làm Hộ Pháp, lại có truyền thuyết thần thoại Ngài đã có lần hiển thánh nghỉ ngơi núi Ngọc Tuyền, qui y cùng với công ty Phật. Do đó, tôn Ngài làm “Cái Thiên Cổ Phật” hoặc “Hộ Pháp Già Lam”.*Trong dân gian, Việc cúng tế Quan Công đã làm sang 1 nngốc bảy trăm năm. Quan Công đã mau chóng lìa quăng quật thân phận của Quan Vũ vào Tam Quốc Chí, nhằm trở thành vị thần minh “nhiều ngulặng hóa” (nhiều nguồn gốc sanh ra).

***VỊ THỦ HỘ THẦN CỦA THƯƠNG GIỚI:-

Theo thần thoại cổ xưa thì Quan Công thời điểm còn tthấp, địa điểm quê hương có lúc làm cho nghề cung cấp vải vóc để sinc nhai. Lúc sinc chi phí, Ngài cũng xuất sắc về vấn đề làm chủ , từng có tác dụng quá trình kế tân oán sổ sách, vẫn phát minh sáng tạo ra pháp “Nhật tkhô cứng bộ” (kế tân oán mỗi ngày rõ ràng) hệt như ngày này họ Điện thoại tư vấn là “Nhật ký kết bỏ ra thu” vậy.Ngài Quan Công sở trường về sử dụng cây đao Thanh long yểm nguyệt, thập phần “gồm lợi”, tự nầy đồng âm với chữ “Lợi” trong nghề buôn tốt giao dịch thanh toán (có lời). Hơn nữa, trong Việc có tác dụng ăn cài bán đi với nhau, điều tối đặc trưng là chữ “tín” cùng lòng tin “trọng nghĩa khí” v.v… mà lại phần đông đức tính kia, Ngài Quan Vũ đều sở hữu quá. Cho đề xuất giới doanh nhân mới tôn thờ Ngài làm “thần thủ hộ” đến nghề nghiệp và công việc mình, không chỉ có thế Ngài cũng đều có chức năng là “Thần Tài” để phù hộ mang đến hầu hết người phát tài. (coi bài nói đến Thần Tài).

*** THẦN Y DƯỢC:-

Dân gian có niềm tin rằng, bé tín đồ sở dĩ mắc bệnh hoặc chạm chán xui xẻo, là do thần ma quỷ quái quỷ phá phách. Quan Công đã được tôn xưng là “Phục Ma Đại Đế” thì tất nhiên là có năng lục trừ tà trị quỷ rồi. Do kia, trên các Miếu Quan Đế thường có đặt thùng dung dịch nhằm dân bọn chúng mang đến cầu trị căn bệnh thì sử dụng cho lành bệnh. Bởi vậy, Quan Công đang trở thành “Thần Y Dược” rồi vậy .

*** THẦN CHIẾN ĐẤU:-

Quan Công xưa đã từng có lần là 1 trong những vị đại tướng tiếng tăm, vũ dũng của Ngài hi hữu trong đời. Cho phải, những người dân học hành võ nghệ thờ Ngài là bậc “Võ Thánh” (vị thánh về võ nghệ) trong nhiều đời, hầu như người không giống thì tin vào ý thức thượng võ (cứu vớt khổn phò nguy) của Ngài, cần xưng là thần hộ mệnh. Còn giới hành động thì cũng thờ Ngài làm cho thần bảo hộ , cho nên vì vậy, giới thanh hao niên trước khi bước vào quân ngũ cũng thường tuyệt mang lại Miếu thờ để van xin sự bảo hộ an ninh của Ngài.** *Bậc anh hùng sau thời điểm bị tiêu diệt thành thần, được nhân gian sùng kính, là một trong những đường nét văn hóa truyền thống rực rỡ của bạn Trung Hoa. Thế nhưng, xưa nay con số anh hùng được dân gian sùng bái như Ngài Quan Công thì cũng không có không ít. Việc thờ cúng Ngài đời đời chẳng đa số trường thọ nhưng mà còn tồn tại xu cầm càng ngày cải cách và phát triển cao hơn, rộng hơn, tôn thờ nhiều thêm lên chứ đọng không xẩy ra suy bớt, thì chỉ tất cả tín ngưỡng về Quan Thánh Đế Quân nhưng mà thôi ! Điều kia xác minh rằng, Quan Công là 1 vị “Thần Anh Hùng” tối win trong trái tim đôi mắt của hồ hết người dân Trung Quốc.

***KẾT LUẬN:-Giới tiếp thu kiến thức cùng vnạp năng lượng nhân thì nương vào Quan Công là 1 trong những trong “ngũ văn xương” (Văn Xương, Châu Y, sao Khôi, Lã Tiên, Quan Công).Phật giáo thì xưng Ngài gồm bao gồm khí, xứng đáng làm thần hộ pháp đề xuất phong có tác dụng “Già Lam Hộ Pháp”.Rồi vào Nho giáo, Đạo giáo, giới thương buôn, y dược v.v… cũng gần như tôn xưng Quan Công như sẽ nói trên.do vậy, bạn có thể nói, Quan Công là vị thánh thần của muôn công ty muôn thuở.

*Về biểu tượng thì giới thương thơm nhân thờ Quan Công với biểu tượng ngồi coi gớm Xuân Thu, giới quân sự chiến lược giỏi bên võ thì thờ Ngài bởi biểu tượng cỡi ngựa múa đaoCác cơ sở chình họa vệ nghỉ ngơi Hồng Kông đều phải có chống thờ Quan Thánh Đế Quân .Nơi thờ phượng Ngài Hotline là Miếu Quan Đế hoặc Hiệp Thiên Cung, Vũ Miếu, Văn uống Vũ Miếu.*Thánh đản của Ngài Quan Thánh Đế Quân là ngày hai mươi tư tháng sáu âm kế hoạch.

Quan Thánh Đế Quân Giác Thế Chân KinhI.- NGUYÊN VĂN ĐỂ TỤNG:-

Quan Thánh Đế Quân Giác Thế Chân KinhĐế Quân viết :

Nhân sinch trên cầm , quí tận trung hiếu ngày tiết nghĩa đẳng sự , phương ư nhân đạo vô quí , khả lập thân ư thiên địa chi gian .Nhược vô tận trung hiếu tiết nghĩa đẳng sự , thân mặc dù trên vậy , kỳ trọng tâm dĩ tử , thị vi thâu sinc .Phàm nhân chổ chính giữa tức thần , thần tức trung tâm , vô quí chổ chính giữa , vô quí thần , nhược thị Lúc trung tâm , nhân thể thị Lúc thần .Cố quân tử tam uý tứ đọng tri , dĩ thận kỳ độc .Vật vị ám thất khả lúc , ốc lậu khả quí , duy nhất tĩnh duy nhất hễ , thần minh đo lường và thống kê .Thập mục thập thủ , lý snghỉ ngơi vớ chí , huống báo ứng thiệu chương thơm , bất sảng hào phạt .Dâm vi vạn ác thủ , hiếu vi bách thiện tiên .Đản hữu nghịch lý , ư trọng tâm hữu quí đưa , đồ gia dụng vị hữu lợi nhi hành bỏ ra ;Phàm hữu hợp lí , ư tâm vô quí giả , vật dụng vị vô lợi nhi bất hành .Nhược prúc ngô giáo , thỉnh thí ngô đao .Kính thiên địa 、lễ thần minch , phụng tiên tổ 、hiếu tuy vậy thân , thủ vương pháp 、trọng sư tôn ;Ái huynh đệ 、tín đồng đội , mục tông tộc 、hoà hương thân , kính phu prúc 、giáo tử tôn ;Thời hành phương tiện , quảng tích âm đức , cứu vớt nàn tế cấp cho , tuất cô liên xấu ;Sáng tu miếu vũ , ấn tạo tởm vnạp năng lượng , xả dược thi tsoát , giới tiếp giáp pchờ sanh ;Tạo kiều tu lộ , căng quả bạt khốn , trọng túc tích phước , bài bác nạn giải phân ;Qulặng bốn thành mỹ , thuỳ huấn giáo nhân , oan thù lý giải , đẩu xứng vô tư ;Thân cận hữu đức , viễn tỵ hung nhân , ẩn ác dương thiện nay , lợi vật dụng cứu vãn dân ;Hồi chổ chính giữa hướng đạo , cải quá từ tân , mãn khang nhân từ , ác niệm bất tồn ;Nhất thiết thiện nay sự , tín thú phụng hành , nhân tuy bất kiến , thần dĩ tảo văn uống ;Gia phước tăng tbọn họ , thiêm tử ích tôn , tai tiêu bệnh sút , hoạ hoạn bất xâm ;Nhân đồ dùng hàm ninch , cát tinc chiếu lâm , nhược tồn ác trung tâm , bất hành thiện tại sự ;dâm nhân thê cô bé , phá nhân hôn nhân gia đình .Hoại nhân danh ngày tiết , tổn nhân kỹ năng , mưu nhân gia sản , toa nhân ttrẻ ranh tụng ;Tổn nhân lợi kỷ , phì gia nhuận thân , chụ thiên oán địa , mạ vũ ha phong ;Báng thánh huỷ nhân hậu , diệt tượng Khi thần , tể gần kề ngưu khuyển , uế nịch từ bỏ chỉ ;Thị nỗ lực Khi thiện tại , ỷ prúc áp bựa , ly nhân cốt nhục , gian nhân huynh đệ ;Bất tín chánh đạo , gian đạo tư thông , hiếu thượng xa trá , bất trọng yêu cầu kiệm ;Khinc khí ngũ cốc , bất báo hữu ân ,mạn trung tâm muội kỷ , đại đẩu đái xứng ;Giả lập tà đạo , dẫn dụ ngu nhân , quỷ thuyết thăng thiên , liễm đồ vật hành dâm ;Minh mạn ám biển khơi , hoạnh ngôn khúc ngữ , bạch nhật chú trớ , bối địa mưu sợ hãi ;Bất tồn thiên lý , bất thuận nhân chổ chính giữa , bất tín báo ứng , dẫn nhân tố ác ;Bất tu phiến thiện , hành chỏng ác sự , quan liêu từ bỏ khẩu thiệt , thuỷ hoả đạo tặc ;Ác độc ôn dịch , sinh bại sản xuẩn , cạnh bên thân vong gia , phái mạnh đạo cô bé dâm ;Cận báo tại thân , viễn báo tử tôn , thần minch thống kê giám sát , hào vạc bất căn vặn ;Thiện ác lưỡng đồ gia dụng , hoạ phước du phân , hành thiện phước báo , tác ác hoạ lâm ;Ngã tác tứ ngữ , nguyện nhân phụng hành , ngôn mặc dù thiển cận , đại ích thân trọng tâm .Hí vũ ngô ngôn , trảm thủ phân hình . hữu năng trì tụng , tiêu hung tụ khánh .Cầu tử đắc tử , cầu thọ đắc tbọn họ . phú quí công danh , giai năng hữu thành .Phàm hữu slàm việc kì , may mắn nhi hoạch . vạn hoạ tuyết tiêu , thiên tường vân tập .Chư nhỏng demo phước , duy thiện sngơi nghỉ trí . ngô bổn định vô bốn , duy hữu thiện nay nhân .Chúng thiện nay phụng hành , vô đãi quyết chí .

II.- PHẦN DỊCH (để hiểu)Quan Thánh Đế Quân Giác Thế Chân Kinh(Chân gớm giúp thế gian giác ngộ– của Ngài Quan Thánh Đế Quân )

*** Đế Quân nói rằng :-

Con bạn nghỉ ngơi đời, quí ở đoạn trung hiếu máu nghĩa, thế nào cho làm fan ko thứa hẹn, bắt đầu xứng danh Gọi là “lập thân” ngơi nghỉ vào trời đất.Người mà lại ko thực hành những Việc trung hiếu ngày tiết nghĩa, thì Tuy thân còn sống đời mà lại chổ chính giữa coi nlỗi đang chết, thật uổng giá thành một đời !Phàm lòng tín đồ tức là thần, thần Tức là “TÂM”. Không sợ hãi vai trung phong nghĩa là ko sợ thần. Nếu fan khinc Khi vai trung phong, tức là khinc khi thần vậy.Thế phải, fan quân tử rất cần được gồm “bố điều sợ hãi cùng tư điều biết”, cẩn trọng cứu xét trọng điểm khi sinh sống 1 mình.Đừng cho rằng ở trong phòng buổi tối nhưng mà buông lung trọng tâm, phải biết hại công ty dột (vị trí thiếu sót của mình), mỗi từng hành động của chính bản thân mình, đều có thần dẫn chứng tri.Lúc nào thì cũng sống như thể bao gồm mười ngón tay sẽ chỉ trỏ bản thân, mười cặp mắt đã chú ý bản thân, cầm cố thấu rõ điều nầy. Huống nữa, sự báo ứng rành rành, chẳng bay một mảy lông.Sự dâm dục là đi đầu những điềkhối u ác, sự hiếu thảo là đứng đầu các điều lành.Nếu thấy câu hỏi không xuất sắc, đề nghị sinh trung khu thấp thỏm tránh né, đừng vì chiếc lợi mà lại làm cho liều.Còn thấy vấn đề tốt, trong lòng thấy bắt buộc, dầu không có ích (mang lại mình) cũng thay có tác dụng.Nếu không chịu nghe lời ta dạy bảo, hãy nếm demo lưỡi đao (Thanh hao Long) của ta coi !Làm bạn phải ghi nhận kính trời đất, tế lễ thần minch, phụng dưỡng ông cha, hiếu hạnh với bố mẹ, giữ gìn lao lý (của vua ban), ghi nhớ sâu ơn thầy.Lại còn phải biết mếm mộ anh bà bầu, giữ uy tín với bằng hữu, thuận thảo thuộc bà con, hòa ái cùng với xóm thôn, vợ ông chồng biết kính nhường nhịn nhau, con cái bắt buộc dạy dỗ rnạp năng lượng (vì vậy tín đồ tốt).Việc gì xứng đáng có tác dụng thì làm cho tức thì, rộng lớn đựng âm đức, tương trợ nàn vội, trợ giúp người bựa khổ.Hùn phước xây ca tòng miếu, in chxay kinh văn uống (để khuyến mãi người), giúp thuốc (trị bệnh) mang lại thức ăn uống (nhằm tín đồ no), giảm bớt sự cạnh bên sanh chém nhẹm giết thịt.Làm cầu sửa con đường (cho tất cả những người dễ đi), góp người neo 1-1 cứu giúp người chạm chán nàn, quí trọng lúa gạo là tích chứa âm đức, tách nàn cho người, giải giảm phiền khô óc trói buộc.Giúp vốn cho những người (làm ăn), lấy lời tuyệt ý đẹp mắt dạy dỗ người, dỡ vứt oán thù, Việc cân nặng đong tổng hợp phải công bằng đúng đắn.Gần gũi với những người đạo đức nghề nghiệp, xa lìa các kẻ tàn nhẫn, rời điềkhối u ác tính có tác dụng điều lành tính, có tác dụng lợi cho người cùng đồ dùng.Hồi trung khu nhắm đến mặt đường tu đạo, hối hận thay thế phạm tội, trong lòng cất đầy điều lành, một suy xét ác cũng đừng nghĩ về tới.Tất cả đầy đủ câu hỏi lành buộc phải tin ghi tuân theo, có những Việc Tuy tín đồ chần chừ tuy vậy thần minc đang nhanh chóng nghe thấy.*Nếu làm cho được gần như điều đang nói thì đạt được rất nhiều hiệu quả xuất sắc như sau:--Thêm phước đức, tăng tuổi thọ, nhỏ cháu nên bạn, tai nạn thương tâm tiêu trừ bệnh thiến giảm bớt, vấn đề xấu chẳng mang lại với mình, tín đồ cùng trang bị phần lớn an ổn định, vận may sẽ tới luôn luôn (mang đến mình).*Còn giả dụ giữ lại tâm ác, chẳng Chịu thao tác làm việc lành, mà có tác dụng những câu hỏi xấu nlỗi :--Gian dâm bà xã bạn, tiêu hủy gia cang kẻ không giống, làm cho tổn định thương thơm danh tiết tín đồ không giống, làm tổn định sợ công việc của bạn, chỉ chiếm đoạt gia sản bạn, xúi fan thưa kiện nhau, tổn sợ hãi tín đồ nhằm lợi cho chính mình, phiên bản thân và gia đình mình được giàu sang. -Trù ẻo trời oán trách khu đất, mắng gió chữi mưa, Lúc dễ dàng thần thánh, làm sợ hãi tín đồ hiền đức, hủy diệt tượng hình thần Phật, lạm gần kề chó trâu, vứt quăng quật giấy tờ chữ nghĩa (tức sách vở) vào địa điểm bẩn thỉu dáy.-Coi hay người khác, chê bai vấn đề thiện nay, ỷ nhiều bức xay tín đồ nghèo, chia phải chăng tình cốt nhục của tín đồ, tạo sự hiểu nhầm cho bằng hữu (thân tộc) của fan.-Chẳng tín đạo chánh nghe theo kẻ tà đạo, tội vạ gian dâm, yêu thích phần đa Việc xa xĩ giả dối, không kính trọng sự đề nghị kiệm chăm chỉ (cơ mà lười nhác).-Khinch Lúc ngũ cốc, chẳng đền rồng đáp ơn bạn, có vai trung phong khinch mạn (fan khác) khiến cho mình sa vào địa điểm ám muội (sa đọa), sử dụng cân già cân non và lít đong sai trái.-Giả lập ra tà giáo, nhằm dụ fan khờ, tạo ra niềm tin không đúng trái cho những người, lén lút ít hành dâm cùng với súc thiết bị, khinh tín đồ có mặt, che đậy điều u tối (của mình), nói hồ hết lời xung quanh co dối trá, công khai minh bạch hại fan hoặc lén lút ít hại bạn.-Chẳng giữ đạo ttách , chẳng làm cho cho những người được an vui. Không tin vào câu hỏi báo ứng, rủ ren bạn có tác dụng ác.-Chẳng có tác dụng chút điều lành tính mà lại toàn thao tác ác, tìm cớ kiện thưa người, vu oan giá bán họa cho những người, rình rập trộm giật gia tài bạn.-Bỏ thuốc độc tạo căn bệnh ôn dịch sợ hãi tín đồ, làm cho cho những người sanh ra dở người lẩn thẩn suy bại, sợ bạn mất mạng đánh tan cửa nhà, fan phái mạnh thì trộm cắp, bạn cô bé thì dâm đảng…………….*Phải biết rằng:-Việc báo ứng nếu như gần thì phiên bản thân gánh Chịu đựng, còn nếu như xa thì nhỏ cháu nên với.Lúc nào cũng đều có thần minch bên cạnh đo lường và thống kê, chẳng hsinh sống mảy lông.Hai tuyến phố thiện ác, điều họa phước phải ghi nhận lưu ý đến kỹ, tin cứng cáp rằng:-“Làm lành thì nhất quyết được quả báo lành; Làm ác thì một mực buộc phải chịu trái báo ác”.Nay ta vị thương bọn chúng sinh yêu cầu rước phần đa lời tuyệt đẹp nhất huấn luyện mang đến, ai nấy buộc phải cố gắng làm theo. Lời ta nói Mặc dù nđính ít, nhưng mang đến tác dụng cho các ngươi không ít.Nếu ai coi thường chê bai lời ta khuyên bảo, có khả năng sẽ bị chặt đầu phân thây. Ai chịu khó trì tụng gớm nầy, được tiêu trừ phần đông điều xấu, tiếp nhận những điềkhối u lành nlỗi là:- “Cầu bé được con,cầu tchúng ta được thọ, được công danh và sự nghiệp phú quí, toàn bộ rất nhiều thành,Những điều mong ước đầy đủ được như mong muốn. Những tai họa mọi đánh tan nlỗi tuyết tan, mọi bài toán lành tốt gom về như mây tụ,Ai mong muốn hưởng trọn phước, rứa nghe lời ta. Lời nói của ta vốn vô tứ không bịa đặt, chỉ để giúp đỡ đến ai tất cả trung khu lành.Nhất định nhanh chóng làm lành, đừng có tương lai chờ đợi làm những gì !*NHƯỢC THỦY dịch