Xây Dựng Phong Cách Người Cand Bản Lĩnh Về Chính Trị, Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

/an-ninh-quoc-phong/201709/xay-dung-phong-cach-nguoi-cand-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-755382/

*

Đọc báo in
Toggle main menu visibility Chính trịKinh tếXã hộiVăn hóaQuốc tếGiáo dụcĐất và người xứ NhãnBạn đọcĐời sống
“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa trong việc chỉnh huấn, chỉnh quân, xây dựng bản lĩnh chính trị, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công an tại nơi làm việc và khi tiếp xúc với nhân dân. Cuộc vận động đã đi vào thực tiễn chiến đấu, công tác và sinh hoạt hàng ngày của CBCS, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn.

Đang xem: Phong cách người cand bản lĩnh về chính trị

*
Khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT

Vào thời điểm này, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26.10.2016 của Bộ trưởng Bộ công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hoá ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới, ngày 24.2.2017 Công an tỉnh đã phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng. Cuộc vận động được triển khai từ cấp Bộ đến Công an cấp cơ sở. Phòng Công tác chính trị, cơ quan thường trực triển khai Cuộc vận động đã tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Ban chỉ đạo Cuộc vận động; hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Xác định cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương sau khi nhận được kế hoạch khẩn trương thực hiện cuộc vận động. Quá trình triển khai, cơ quan thường trực có nhiệm vụ giám sát, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động trên lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố; tham mưu sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xây dựng các kế hoạch, chương trình, nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên, hội viên của Công an Hưng Yên…
Thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho CBCS học tập, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động, lồng ghép thực hiện trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; tổ chức cho cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vận dụng linh hoạt, sáng tạo cuộc vận động vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng nên công việc của công an các đơn vị, địa phương thời gian qua cơ bản được lãnh đạo Công an tỉnh, biểu dương, khen ngợi. Nhất là trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy bắt tội phạm, công tác quản lý địa bàn, tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, trật tự công cộng và trên tất cả các mặt công an khác, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, tránh được các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Xem thêm: Từ Điển Cây Thuốc Việt Nam Võ Văn Chi Download, Download Từ Điển Cây Thuốc Việt Nam Võ Văn Chi

Điểm nhấn trong đợt sinh hoạt chính trị thực hiện cuộc vận động này là công an các đơn vị, địa phương tổ chức tọa đàm về cuộc vận động gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của CAND… đã được triển khai rộng khắp trong khối an ninh, cảnh sát và công an các huyện, thành phố trong tỉnh. Các tiêu chí được đưa vào tọa đàm gồm: Phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh khi thi hành công vụ, bản lĩnh trong quan hệ xã hội và sinh hoạt cộng đồng; phong cách người CAND nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trong mỗi hành động, cử chỉ, tác phong của CBCS đều phải bắt đầu từ cuộc vận động. Và tất cả những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm trong CBCS đều sẽ được đưa ra chỉnh huấn bằng cuộc vận động này.
Bên cạnh đó, công an các đơn vị, huyện, thành phố tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Văn hoá giao tiếp, ứng xử” và duy trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”; kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, chiến sỹ, đấu tranh phê bình các trường hợp thờ ơ, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt các khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, nhất là công tác cải cách hành chính, phục vụ quyền lợi chính đáng của nhân dân, coi nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc và nhân dân là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp để phấn đấu. Việc chấp hành điều lệnh CAND trong CBCS có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng lên rõ rệt. Từng đồng chí xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, mỗi CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý thức phục vụ nhân dân. Đặc biệt, trong đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền thực hiện cuộc vận động này, Công an tỉnh kêu gọi toàn lực lượng tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng; tặng nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình đồng đội; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân. Lực lượng An ninh nhân dân tích cực xuống địa bàn nắm tình hình, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp dân, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng Cảnh sát nhân dân mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập nên những chiến công được nhân dân khen ngợi.
Trong toàn lực lượng xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, tấm gương tận tụy trong công việc, liêm khiết không nhận hối lộ… được các cấp ghi nhận và nhân dân khen ngợi. Điển hình như Trung tá Hoàng Thế Quân, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Lâm mặc dù đang bị thương trong quá trình truy đuổi vẫn kiên quyết bắt giữ tội phạm; Thượng uý Nguyễn Hùng Đoàn, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất (một ví trong có 28 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân của một người nhà phạm nhân đánh rơi); Hội Phụ nữ Phòng PC64 Công an tỉnh Hưng Yên, Hội Phụ nữ Công an huyện Kim Động tổ chức cấp căn cước công dân miễn phí và tặng 15 suất quà các đối tượng chính sách ở hai xã Ngọc Thanh và Hiệp Cường (Kim Động); Đoàn thanh niên Công an tỉnh tình nguyện với chủ đề “Trao xe đạp, gửi niềm tin” tặng 10 chiếc xe đạp trị giá 12 triệu đồng cho các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của xã Ngô Quyền (Tiên Lữ); Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tân Tiến (Văn Giang).
Để mở rộng kênh giám sát, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị công an trong toàn tỉnh duy trì tổ chức các cuộc họp, hội nghị, gặp mặt, đặc biệt là diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS và hoạt động của Công an ở các đơn vị, địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, Công an tỉnh xác định lấy nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp, giải quyết có hiệu quả địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương… làm thước đo để đánh giá hiệu quả.

Xem thêm: Source Web Đồ Án Quản Lý Bán Hàng C#, Quản Lý Bán Hàng C#

Biến nhận thức thành hành động, mỗi một CBCS Công an Hưng Yên thực hiện cuộc vận động với tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đã có rất nhiều việc làm hay, hành động đẹp thể hiện bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ của CBCS Công an Hưng Yên để lại ấn tượng trong lòng nhân dân. Tin rằng từ cuộc vận động này, tăng cường niềm tin, động lực để CBCS công an nói chung, Công an Hưng Yên nói riêng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *