*

STTHỌ VÀ TÊNLỚPHUY CHƯƠNGMônGhi Chú
Dương Lê Hoàng Hiệp10TBạcToán
Phan Thanh hao Đại Dương10TĐồngToán
Phạm Nhật Minh10TĐồngToán
Trần Đình Vĩnh Thuỵ11TVàngToán
Trần Lâm Minch Thư11TBạcToán
Nguyễn Minh Anh11TBạcToán
Nguyễn Tường Minh10LVàng
Trần Anh Duy11LBạc
Nguyễn Trần Khánh Linh11LBạc
Lê Minc Quân10HVàngHoá
Trần Ngọc Minh Châu10HĐồngHoá
Phạm Thị Thu Ngân10HĐồngHoá
Huỳnh Duy Minh11HBạcHoá
Nguyễn Chí An11HBạcHoá
Huỳnh Tuyết Hoa11HĐồngHoá
Nguyễn Thị Anh Đào10SBạcSinh
Nguyễn Phước Nghĩa10SBạcSinh
Đinch Quang Đại10SĐồngSinh
Lê Minch Thư11SVàngSinh
Lê Thị Lan Anh10VBạcVăn
Nguyễn Châu Khang10VBạcVăn
Trần Lê Huỳnh Trang11VBạcVăn
Phạm Huỳnh Xuân Trúc11VĐồngVăn
Tô Ngọc Minch Thư10SĐVàngSử
Võ Thành Vinh10SĐBạcSử
Nguyễn Đức Thịnh10SĐBạcSử
Nguyễn Ngọc Minc Như11SĐBạcSử
Võ Thị Tường Vy11SĐĐồngSử
Nguyễn Thị Bảo Trân10SĐVàngĐịa
Đoàn Thảo Quỳnh My10SĐVàngĐịa
Lê Thái Bình10SĐBạcĐịa
Mai Thị Ngọc Duy11SĐVàngĐịa
Nguyễn Thị Cẩm Hường11SĐBạcĐịa
Huỳnh Tấn Lộc11SĐĐồngĐịa
Nguyễn Ngọc Quế Anh10AĐồngAnh Văn
Nguyễn Trí Thông10AĐồngAnh Văn
Lê Gia Khánh11ABạcAnh Văn
Trần Đan Quỳnh11ABạcAnh Văn
Trần Di Thái11AĐồngAnh Văn
Nguyễn Phạm Khánh Trình10TTĐồngTin
Lê Thành Dinh10TTĐồngTin
Đỗ Thành Đạt11TTBạcTin
Trần Gia Nguyên11TTĐồngTin