*

*

*

*

*

ĐẢNG BỘ: XÃ THÁI THỦY ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: THÔN TRUNG THÁI === ˜===

*

Thái Thủy, ngày 22 tháng 11. năm 2012

PHIẾU NHẬN XÉT

ĐẢNG VIÊN VỀ THAM GIASINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Chi ủy (Đảng ủy)chi bộ xã Trung Thái

BCH đưa ra bộ công ty chúng tôi tất cả chủ ý đánhgiá chỉ về đồng chí: Hoàng Minc Cường

Là đảngviên ở trong bỏ ra cỗ (đảng bộ) Trường trung học cơ sở Tân Thủy Về tyêu thích gia sinch hoạt nơitrú quán tại địa phương thơm chúng tôi nhỏng sau:

TT

Nội dung đánh giá

Tốt

T. Bình

Có vi phạm luật hoặc chưa tốt

1

2

3

4

5

Việc chấp hành chủ trương của Đảng, Pháp công cụ của Nhà nước.

Bạn đang xem: Nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trú

Vận cồn mái ấm gia đình cùng quần chúng. # địa phương tiến hành nhà trương, đường lối của Đảng, Pháp nguyên lý của Nhà nước.

Việc tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú của phiên bản thân cùng gia đình

Tđắm đuối gia sinch hoạt với góp phần chủ kiến cho cấp cho ủy khu vực cư trú.

Một số ý kiến không giống (ví như có)

………………………………………………………………………………….………..

Vậy chúng tôi thông báo để cung cấp ủy đơn vị chức năng,phòng ban biết đến.

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG ỦY XÃ THÁI THỦY ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: THÔNTRUNG THÁI === ˜===

---˜---

Thái Thủy, ngày 22 tháng 11 năm 2012

PHIẾU NHẬN XÉT

ĐẢNG VIÊN VỀ THAM GIASINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

Đối với cán bộchỉ đạo, quản lý

BCH đưa ra bộ Shop chúng tôi gồm chủ ý đánhgiá chỉ về đồng chí: Hoàng Minh Cường

Chực vụ: Bí tlỗi chi bộ, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở TânThủy

Là đảng viên thuộc đưa ra cỗ Trường THCS Tân Thủy, Đảng cỗ thôn Tân Thủy.

Về tsi gia sinch hoạt chỗ ngụ tại địaphương chúng tôi nhỏng sau:

NỘI DUNG NHẬN XET

1. Việc chấp hành nhà trương của Đảng,Pháp chế độ của Nhà nước trên địa phương:

Gương mẫu mã chấphành, biết chuyên chở gia đình cùng nhân dân địa pmùi hương thực hiện chủ trương, đườnglối của Đảng, Pháp chế độ của Nhà nước tương tự như các phép tắc về nội quy hương thơm ước,các cuộc vận chuyển tại địa pmùi hương.

2. Đạo đức, lối sinh sống của bản thânnơi cư trú:

Dạo đức trong sáng, lối sốngan lành, khiêm tốn giản dị và đơn giản, sống hòa đồng với tất cả bạn, tôn kính số đông tín đồ đượchầu hết bạn yêu mến. Scẳng chân thành, liên minh, luôn giữ côn trùng liên hệ nghiêm ngặt vớinhân dân, bạn bè, đồng nghiệp.

3. Tyêu thích gia sinh hoạt và đóng góp gópchủ ý đến cấp cho ủy vị trí cư trú:

Tốt, tiếp tục.

4. Một số vấn đề khac:

Tđắm say gia không thiếu thốn cùng tích cực các chuyển động ởđịa phương nlỗi phong trào xây đắp nông thôn mới, các phong trào văn hóa truyền thống, vănnghệ , TDTT…

Vậy công ty chúng tôi thông tin nhằm cấp cho ủy cơquan tiền, đơn vị, các cung cấp các ngành biết đến.

Ý KIẾN CỦA CẤP ỦY CƠ STại T/M CHI ỦY

BÍ THƯ BÍ THƯ

HUYỆN ỦY LỆ THỦY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY Xà THÁI THỦY === ˜===

---˜---

Thái Thủy, ngày 22 tháng 1một năm 2012

PHIẾU NHẬN XÉT

ĐẢNG VIÊN VỀ THAM GIASINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

Đối cùng với cán bộchỉ huy, quản ngại lý

BTV Đảng ủy xóm Thái Tbỏ gồm chủ kiến đánhgiá về đồng chí: HoàngMinh Cường

Chực vụ: Bí thỏng chi cỗ, Hiệu trưởng trường THCS TânThủy

Là đảng viên thuộc Đảng cỗ làng mạc Tân Thủy.

Về tmê mẩn gia sinc hoạt nơi ngụ tại địaphương thơm công ty chúng tôi như sau:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Việc chấp hành nhà trương củaĐảng, Pháp giải pháp của Nhà nước tại địa phương:

Gương mẫu chấphành, biết tải mái ấm gia đình và quần chúng. # địa pmùi hương triển khai nhà trương, đườnglối của Đảng, Pháp pháp luật của Nhà nước cũng giống như các công cụ về nội quy mùi hương ước,những cuộc vận tải trên địa pmùi hương.

2. Đạo đức, lối sống của bạn dạng thânkhu vực cư trú:

Dạo đức trong trắng, lối sốnglành mạnh, khiêm tốn đơn giản, sinh sống hòa đồng với mọi tín đồ, tôn kính đa số người đượcđông đảo tín đồ yêu mến. Sống quyển hòa, kết hợp, luôn duy trì mối contact ngặt nghèo vớiquần chúng. # đồng chí, người cùng cơ quan.

Xem thêm: New Headway Elementary

3. Tđắm say gia sinh hoạt với đóng gópý kiến đến cấp ủy chỗ cư trú:

Tốt, liên tục.

4. Một số sự việc khac:

Tham gia không thiếu thốn với tích cực và lành mạnh những chuyển động ởđịa phương thơm nhỏng trào lưu thiết kế nông làng new, các phong trào văn hóa, vănnghệ , TDTT…