Hôm ni là ngày … tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng khiếp Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán cầm cố Âm, cung kính bậc thầy cha cõi, chí tâm, chí thành ước xin sám hối, toàn bộ tội lỗi cầm cố ý hay vô tình đã tạo nên trong thừa khứ cũng giống như hiện tại, hết thảy gần như được tiêu trừ.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh hàng ngày


Cúi mong mỏi Tam Bảo thường xuyên ở mười phương quang đãng giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến cho chúng bé oan khiên hoàn thành sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, trọng tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.
Nguyện mang đến chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy dỗ được thông dụng muôn nơi, bạn người từ quăng quật tham, giận, say mê mê, tưới tẩm trường đoản cú bi, hạnh phúc, yêu thích đùm bọc trợ giúp lẫn nhau, làm cho lành lánh dữ, thay giới xong nghiệp binh đao, muôn chủng loài an vui giải thoát.
Tất cả đồ đệ chúng bé thành trọng điểm quỳ trước Phật đài đồng sám hối hận cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, những chiến sĩ trận vong, các nhân vật nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát trung ương tỉnh giác, lìa khổ về tối tăm, khởi niệm trường đoản cú bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.
Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, bạn còn phúc lạc, bọn chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều bệnh ngộ Phật thừa.
Tôi nghe như vầy. 1 thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên bởi Cấp Cô Độc, hoàng thái tử Kỳ-đà phát chổ chính giữa hiến cúng. Vào sáng hôm nọ, ông cung cấp Cô Độc cùng rất năm trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. Ngài Xá-lợi-phất dùng những phương tiện, thuyết pháp khai tâm cho những cư sĩ, đem về niềm vui với sự khát ngưỡng đối với Tam bảo cùng sự thực tập tuyến phố chuyển hóa.O
Ngài Xá-lợi-phất phía dẫn toàn bộ đến viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, đảnh lễ chân Người, rồi ngồi một bên, an trú thiết yếu niệm. Cố Tôn quan tâm dạy bảo mọi người những điều căn bản mà tín đồ tại gia cần siêng thực hành, sẽ được an vui.
Này những đệ tử, cư sĩ tại nhà sống đời thanh cao, giữ lại gìn trọn vẹn năm điều đạo đức, tu tập không thiếu bốn trung khu cao thượng, hoàn toàn có thể đạt được một cách thuận tiện phước và hạnh phúc ở trong bây giờ và biết có lẽ không còn rơi rớt trong số nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ cùng loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng thời, fan ấy sẽ được chắc chắn rằng dự vào trong dòng thánh nghỉ ngơi quả lắp thêm nhất.O
Đạo đức thứ nhất: Phật tử ngay tại nhà quyết vai trung phong xa lìa đầy đủ sự làm thịt hại, buông vứt vũ khí, dứt bạo động, tu tập trường đoản cú bi, thương xót hầu hết loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sống hổ thẹn, lương trung khu trong sáng. Dựa vào thực tập đúng, Phật tử ngay tại nhà nhổ tận gốc rễ tâm niệm làm thịt hại, sinh sống trong hạnh phúc và sự an vui.O
Đạo đức sản phẩm hai: Phật tử tại gia quyết trung khu xa lìa đa số sự trộm cắp, tôn trọng cài hợp pháp của người, đầy đủ gì quán triệt thì ko được lấy; vui thích tía thí, cứu tín đồ giúp đời quá qua nghèo khổ; lúc ba thí thì không ước đền đáp. Nhờ vào thực tập này, Phật tử trên gia không bị tâm lý tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt che lấp, sống trong liêm khiết, nhiều lòng vị tha.O
Đạo đức sản phẩm công nghệ ba: Phật tử tại nhà quyết chổ chính giữa xa lìa thông dâm ngoại tình, sống hạnh phổ biến thủy, bảo đảm an toàn hạnh phúc toàn bộ mọi tín đồ trong sự bảo hộ của thân phụ và mẹ, hoặc cả phụ thân mẹ, hoặc anh chị em em, hoặc mặt sui gia, hoặc tín đồ đồng tính, hoặc vợ chồng con của chính bản thân mình và người, cả kẻ cuồng dâm, bạo lực gia đình, hoặc kẻ cung cấp phấn. Nhờ vào thực tập này, Phật tử tại gia không bị tâm lý trải nghiệm thấp kém làm mất đi hạnh phúc.O
Đạo đức đồ vật tư: Phật tử ngay tại nhà quyết trung tâm xa lìa phần lớn lời dối gạt, xong nói hỗn - tuyên tía sự thật, không nói phân chia rẽ - nói lời xây dựng, không nói lỗ mãng - nói lời định kỳ sự, không nói tán phễu - nói lời lợi lạc. Nhờ vào thực tập này, môn đệ áo white an trú thiết yếu niệm, đáng được tin cậy, uy tín tăng trưởng.O
Đạo đức đồ vật năm: Phật tử tại nhà quyết trung tâm xa lìa rượu với ma túy, các chất gây say; xong thói quen hưởng thụ độc tố; không tham gia sản xuất, buôn bán các độc tố này. Nhờ thực tập này, môn đệ áo trắng giữ gìn sức mạnh và sống hạnh phúc với người thân trong gia đình thương.O
Này các đệ tử, làm bạn áo trắng, sinh sống đời tại gia, hãy cố gắng giữ năm điều đạo đức vừa được tuyên thuyết, nhằm sống hạnh phúc với khá nhiều phước báo trong lúc này và mai sau.
Này những đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dạy phương pháp đạt được tứ tâm hùng vĩ trong bây giờ này, một cách dễ dàng với nhiều giá trị.
Tâm cao thượng một: Phật tử tại gia tiệm niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không hề dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Thiện Thệ, bậc trần thế Giải, bậc Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, nạm Tôn. Nhờ tiệm niệm này, vọng tâm, dục niệm thảy hầu như tiêu diệt; không còn yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ, lo âu hình ảnh hưởng, đưa ra phối. Nhờ tiệm tưởng Phật, trọng điểm được lắng trong, đạt an vui lớn.O
Tâm hùng vĩ hai: Phật tử trên gia cửa hàng niệm thiết yếu pháp được Phật đào tạo và giảng dạy tài tình dễ dàng hiểu, có công dụng lớn mang lại giải thoát gần như sự khổ cực và những phiền não; tâm được thư thái, không biến thành nóng bức, an vui lâu dài.O
Tâm cao thượng ba: Phật tử trên gia quán niệm Tăng đoàn của đức Như Lai, đi bên trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh, hướng theo giáo pháp, thực tập giáo pháp, sinh sống đúng giáo pháp. Có vị đã chứng quả A-la-hán, trái A-na-hàm, quả Tư-đà-hàm, trái Tu-đà-hoàn, hoặc đang trê tuyến phố đạt các quả ấy. Tăng đoàn bao gồm đủ tư đôi, tám bậc, chiến thắng đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát cũng tương tự tri loài kiến giải thoát. Thánh chúng như vậy đáng được tôn kính, phụng sự, cúng dường, là ruộng phước giỏi cho đời gieo trồng.O
Tâm hùng vĩ bốn: Phật tử trên gia tiệm niệm giới phép tắc được Phật giảng dạy không tồn tại khuyết điểm, không xẩy ra tỳ vết, không bị dơ bẩn uế, có khả năng lớn bảo hộ đạo đức, giúp người giữ giới an trú vững chãi vào cảnh giới Phật. Giới này thanh cao vốn được hiền hậu trí khen ngợi, tiếp nhận, thực tập, truyền bá.O
Này những đệ tử, nên ghi lưu giữ rằng lúc thực tập được bốn tâm hùng vĩ một giải pháp trọn vẹn là đã dứt các nẻo xấu ác, không còn đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ với loài súc sanh, hướng đến chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, ngay lập tức trong hiện tại. Người đệ tử ấy trở về nẻo giác, đưa hóa phiền não, thanh tịnh thân tâm; qua lại buổi tối đa bảy lần sinh tử trong cõi trời fan là có thể đạt giác ngộ, giải thoát, không còn khổ đau.
Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức, tứ tâm cao thượng, vắt Tôn thân thiện trùng tuyên bắt tắt bởi một bài xích kệ dễ nắm bắt sau đây:
Nghe Phật dạy xong, ngài Xá-lợi-phất, cấp Cô Độc và năm trăm cư sĩ cảm thấy hân hoan, phân phát nguyện làm theo những điều Phật dạy, đôi khi phát nguyện lan truyền lời Phật, đem về lợi lạc cho khắp đông đảo người.OOO
Là fan đệ tử Phật, ngày đêm bắt buộc chí thành, nhớ nghĩ và tứ duy, về tám điều giác ngộ, của những bậc Bồ-tát.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: thế gian vốn vô thường, cõi nước rất hy vọng manh, bốn đại lại khổ không, năm nóng là vô ngã, luôn sinh diệt đổi thay đổi, giả dối không có chủ, trung ương là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, ví như quán liền kề như thế, dần dần hồi lìa tử sinh.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham hy vọng nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, các từ tham dục khởi, giả dụ ít mong muốn biết đủ, thân trung ương được an lành.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu như không thỏa mãn, chỉ lo vấn đề tham cầu, sẽ tăng lên tội ác, Bồ-tát hay tiệm xét, thường ước ao ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ có tác dụng đầu.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng cần sa đọa, buộc phải thường địa cầu tấn, nhằm phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: ngớ ngẩn si đề nghị sinh tử, Bồ-tát thường yêu cầu nhớ, luôn luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem nụ cười lớn, giáo hóa cho đông đảo người.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: nghèo khó hay oán giận, thường xuyên gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với tất cả người, ko nhớ mang đến quá khứ, không chán ghét một ai.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham ao ước rất tai hại, tuy thân ở ráng gian, nhưng mà không nhiễm dục lạc, hay nhớ nghĩ ba y, bình chén và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bỏ bi cùng với muôn loài.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não cực kỳ tận, nên phát trọng điểm Bồ-đề, tu hành mong giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế sửa chữa chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, làm cho muôn loài vật, đều an ninh hạnh phúc.O
Tám điều nói trên đây, chư Phật với Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ vào tinh tấn hành trì, tu tự bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau mang lại bờ giải thoát, rồi giáo hóa thay gian, độ toàn bộ chúng sinh, mang tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho những người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chủ yếu đạo. Này tư chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dãi tỉnh giác, khử được vô lượng tội, trực tiếp tiến trái Bồ-đề, mau thắng lợi Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, hay an nhiên thanh nhàn.O
Quy y Phật, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng kính cúng tu theo đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni, là vị thầy ngộ ra sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, tuy vậy vẫn tôn trọng bởi tình bạn trong cuộc sống.
Quy y Pháp, chúng bé nguyện suốt cả quảng đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo nước ngoài đạo tà giáo, dẫu vậy vẫn tôn trọng bằng tình fan trong cuộc sống.
Quy y Tăng, chúng nhỏ nguyện suốt thời gian sống tôn trọng tu theo Tăng sĩ chỉ dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng bé không yêu thích mê làm thân với nhóm dữ bạn ác, mà lại vẫn tôn trọng bằng tình tín đồ trong cuộc sống.
Đất nước việt nam trên tư ngàn năm văn hiến, nhờ biết phạt huy niềm tin đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ hòa bình về ghê tế, bao gồm trị và văn hóa đạo đức trung khu linh. Hai triều đại Lý-Trần là nét son kim cương sáng chói, đã xuất hiện thêm trang sử bắt đầu nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, góp mọi tín đồ sống trong cơm no áo ấm, thú vui sống đoàn kết, đùm bọc giúp sức lẫn nhau bằng tình fan trong cuộc sống thường ngày với trái tim yêu thương thương với hiểu biết.
“PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, NGUYỆN NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM.
DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN với ĐẠO VÀO ĐỜI, vày HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”.
Ngày hôm nay đất nước ta liên tục phát huy truyền thống cuội nguồn “tốt đạo đẹp nhất đời” cơ mà ông thân phụ ngày xưa sẽ dày công nuôi dưỡng, răn dạy nhủ mọi bạn biết tin sâu nhân quả, giữ lại năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.

Xem thêm: Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Lưu Hoằng Trí, Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Lưu Hoằng Trí


Chúng con Phật tử chùa Linh Xứng xin chân thành phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư nhân từ Thánh tăng quang quẻ giáng đạo tràng tự bi gia hộ, chứng tỏ để cho chúng nhỏ tu học mang đến ngày thành tích viên mãn bắt đầu thôi.OOO
*
bình luận (0 đang gửi)
*

*
NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC

*
Nghi Thức Tụng gớm Bồ-Tát Quán rứa Âm (Kinh Phật cho những người Tại Gia)

*
Nghi thức tụng kinh mỗi ngày - Kinh bạn Phật tử tại nhà (dành mang đến giới trẻ)

*
BỐ THÍ THIÊNG LIÊNG VÀ BỐ THÍ PHÀM TỤC trong Phật giáo Theravada (Don sacré et don profane dans le Theravada) Parawahera Chandaratana

không ăn mặn bố thí chanh niem miếu giác ngộ giác ngộ hạnh phúc khanh hoa khóa tu ngày an nhàn nhân quả phật giáo thái bình thích nhật trường đoản cú thiền thiền định trường đoản cú bi tự thiện vô thường vu lan xuất gia gieo duyên
Xin hãy nhập tên truy vấn và thư điện tử mà các bạn đã dùng làm đăng ký. Trường hợp tên truy cập và e-mail tồn tại trong cơ sở dữ liệu của bọn chúng tôi, các bạn sẽ nhận được tin tức để đặt lại mật khẩu đăng nhập của bạn.
home | di động site | giá sách Đạo Phật ngày nay | Sách của thầy say đắm Nhật từ | câu hỏi Pháp âm | Phiên bạn dạng cũ | Archive
gmail.com