Vào lúc đầu năm mới, thân học tập kì, cuối học tập kì, các ngôi trường thưởng tổ chức triển khai buổi họp hội đồng đầu xuân năm mới nhằm mục đích thông qua chiến lược, tiêu chí tương tự như phương hướng hoạt động mang lại năm học mới 20đôi mươi - 2021 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Nghị quyết hội đồng trường tiểu học

*
Buổi họp hội đồng ngôi trường đầu năm mới học tập 20trăng tròn - 2021

Trong buổi họp hội đồng này không thể thiếu biên bản họp hội đồng trường để ghi chnghiền lại tổng thể diễn biến buổi họp, tương tự như Nghị quyết họp hội đồng trường để thống tuyệt nhất định hướng hoạt động của trường những năm học 2020 - 2021. Vậy mời thầy cô thuộc xem thêm bài viết sau đây để buổi họp hội đồng đầu xuân năm mới diễn ra thành công xuất sắc tốt rất đẹp, đúng quy trình tiến độ.


Họp hội đồng ngôi trường năm 20trăng tròn - 2021

Biên phiên bản họp hội đồng trường năm học 20đôi mươi - 2021 Biên phiên bản họp hội đồng ngôi trường cuối học kì một năm 20trăng tròn - 2021 Biên phiên bản họp hội đồng trường đầu xuân năm mới học 2020 - 2021 - Mẫu 1 Biên bản họp hội đồng ngôi trường đầu năm học 20đôi mươi - 2021 - Mẫu 2 Nghị quyết họp hội đồng trường năm học 2020 - 2021 Nghị quyết họp hội đồng trường cuối học kì một năm học tập 20đôi mươi - 2021 Nghị quyết họp hội đồng trường đầu xuân năm mới học 20trăng tròn - 2021

Cũng trong dịp đầu xuân năm mới, thầy giáo viên công ty nhiệm hoàn toàn có thể tham khảo thêm chủng loại kế hoạch công tác làm việc công ty nhiệm, nhằm mục tiêu lên kế hoạch đào tạo và giảng dạy cho từng mon, từng tuần trong năm học tập mới đạt kết quả cao.


Biên bạn dạng họp hội đồng trường năm học 20trăng tròn - 2021

Biên bạn dạng họp hội đồng trường cuối học tập kì một năm 20trăng tròn - 2021

PHÒNG GD &ĐT......

TRƯỜNG TH.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KÌ HỌPhường THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Tiểu học tập......., năm học 20đôi mươi - 2021V/v Sơ Kết học tập kỳ I năm học 20trăng tròn - 2021

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: ........................................................

- Địa điểm: .........................................................

- Thành phần:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2. Nội dung:

2.1. Ông .........., Chủ tịch Hội đồng ngôi trường, thông qua:

Mục đích, đề xuất của buổi họp: Thảo luận, bàn thảo, dàn xếp về hầu hết câu chữ của dự thảo báo cáo sơ kết học tập kì I, năm học 2020 - 2021.


2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Thảo luận về dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 20đôi mươi - 2021

- Ông ........... trải qua dự thảo report sơ kết học tập kì I năm học tập 20đôi mươi - 2021.

- Các thành viên mang lại chủ ý điều chỉnh, bổ sung cập nhật để mang ra quyết nghị.

2.2.2. Kết quả:

11/11 member Hội đồng ngôi trường thống tốt nhất cùng với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 20đôi mươi - 2021, đạt tỉ lệ thành phần 100%, ý kiến đề nghị thông qua bằng hữu sư phạm công ty ngôi trường.

3. Kết luận:

Tất cả những member Hội đồng trường phần lớn thống độc nhất cùng với dự thảo report sơ kết học kì I, năm học tập 20trăng tròn - 2021 cùng giới thiệu quyết nghị.

Biên bản xong xuôi thời gian ........ phút cùng trong ngày với được Thỏng kí trải qua mang lại cục bộ Hội đồng ngôi trường cùng thống độc nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

CÁC THÀNH VIÊN

Biên phiên bản họp hội đồng ngôi trường đầu năm học tập 20đôi mươi - 2021 - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT.......................

TRƯỜNG…............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o-----

Số: …/BB-HĐT-… .....…, ngày … mon … năm ......

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG(PHIÊN HỌPhường. ĐẦU NĂM - NĂM HỌC …..)

Hôm nay, thời gian … giờ … phút ít, ngày… tháng … năm …., trên Văn phòng Trường ...

Hội đồng trường … họp phiên đầu năm mới, năm học …. nhằm trải qua Kế hoạch với một trong những chỉ tiêu tìm mọi cách của nhà ngôi trường, đôi khi kim chỉ nan vận động kế hoạch của đơn vị trong những năm học …...

I. THÀNH PHẦN:

1. Đ/c … - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng

2. Đ/c … - Phường. Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ

3. Đ/c … - TT Tổ Vnạp năng lượng chống - Tlỗi ký HĐ


4. Đ/c … - TT Tổ trình độ - UV Hội đồng

5. Đ/c … - P..Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng

6. Đ/c … - Bí tlỗi Chi đoàn - UV Hội đồng

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua dự thảo Kế hoạch với một số trong những tiêu chuẩn tìm mọi cách của Nhà ngôi trường trong những năm học ….:

1.1. Đồng chí … - Chủ tịch Hội đồng trường:

- Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

- Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện trách nhiệm năm học …., Quy chế chi tiêu nội cỗ, quy định hoạt động siêng chuyên môn.

- Thông qua một số trong những chỉ tiêu phấn đấu trong thời hạn học …..

- Thông qua Quy chế tổ chức cùng hoạt động vui chơi của bên trường đã được sửa đổi, bổ sung những năm học…...

- Thông qua dự loài kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu xuân năm mới học tập.

1.2. Đại diện các thành phần trải qua chiến lược hoạt động:

- Đồng chí … trải qua kế hoạch chuyển động Chi Đoàn thanh niên năm học tập …

- Đồng chí … trải qua chiến lược chuyển động Công đoàn Thương hiệu năm học tập ….

1.3. Thư kí Hội đồng ngôi trường thông qua:

- Định phía chuyển động kế hoạch của Hội đồng trường những năm học tập …. với định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng ngôi trường quá trình ….

1.4. Các thành viên trong cuộc họp bàn thảo về các câu chữ nêu trên: - Các thành viên tham gia họp độc nhất vô nhị trí cùng với Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học … (dự thảo).

- 100% member độc nhất vô nhị trí cùng với các tiêu chí thi đua năm học tập …..

- 100% thành viên tốt nhất trí cùng với Quy chế tổ chức triển khai cùng buổi giao lưu của công ty ngôi trường đã làm được sửa đổi, bổ sung cập nhật trong thời gian học tập …..

- 100% thành viên độc nhất trí cùng với dự loài kiến những khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

- 100% thành viên tuyệt nhất trí cùng với Định phía vận động chiến lược của Hội đồng ngôi trường trong năm học tập …. với quy trình …..

2. Định hướng vận động kế hoạch của Hội đồng trường trong năm học …… và quá trình ….:

2.1. Định hướng hoạt động kế hoạch của Hội đồng trường năm học ……:

2.1.1. Quyết nghị về các vụ việc kế hoạch bắt buộc ưu tiên xử lý trong những năm học …….:

- Đổi new phương thức dạy học theo hướng...

- Nâng cao unique đội ngũ cán cỗ, thầy giáo, nhân viên cấp dưới.

- Ứng dụng CNTT trong dạy dỗ - học tập với công tác làm việc làm chủ.


- Áp dụng cách thức dạy dỗ học tập “…”.

2.1.2. Định phía chiến lược:

2.1.2.1. Sứ đọng mệnh:

Gigiết hại các buổi giao lưu của đơn vị trường trong Việc sinh sản dựng môi trường dạy dỗ thân mật và gần gũi, sáng chế, năng đụng để phát huy tính chủ động cùng trí tuệ sáng tạo của học sinh trong những vận động hằng ngày của trẻ nghỉ ngơi ngôi trường, nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu yêu cầu đổi mới của nước nhà.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát những hoạt động của công ty ngôi trường trong câu hỏi kiến tạo đơn vị ngôi trường trở thành một ngôi trường bao gồm chất lượng, là cửa hàng nuôi chăm sóc với giáo dục của địa pmùi hương, là liên can tin cậy nhằm phú huynh gửi gắm con em mình bản thân, nơi giáo viên với học viên luôn năng động sáng tạo với vươn tới thành công xuất sắc.

2.1.2.3. Giá trị

Giám sát những buổi giao lưu của bên trường vào việc triển khai lòng tin đoàn kết; tính trung thực; sự phù hợp tác; tứ duy hòa bình, sáng sủa tạo; dân công ty, kỉ cương; niềm tin trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu với phương thơm châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát những hoạt động vui chơi của nhà trường trong vấn đề xây đắp nhà ngôi trường tất cả đáng tin tưởng về quality dạy dỗ, là quy mô dạy dỗ hiện đại, tiên tiến và phát triển cân xứng cùng với xu nỗ lực trở nên tân tiến của đất nước với thời đại.

2.1.3.2. Phương thơm châm hành động:

Gisát hại các hoạt động của đơn vị ngôi trường vào việc nâng cao chất lượng với công dụng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ học tập sinh:

- Phương thơm châm: Nâng cao chất lượng và công dụng âu yếm, dạy dỗ toàn diện, nhất là chất lượng giáo dục đạo đức cho tthấp. Đổi mới cách thức dạy tương xứng cùng với kim chỉ nam, văn bản lịch trình với đối tượng người dùng học viên. Đổi mới các chuyển động chăm sóc, giáo dục, hoạt động số đông, giúp trẻ có được phần đông kỹ năng sống cơ bạn dạng.

- Người phú trách rưới giám sát: Các member Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng trình độ chuyên môn, thầy giáo những team lớp.

2.1.3.3. Gigiết hại những hoạt động của công ty trường vào bài toán xây dựng và phát triển lực lượng.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, thầy giáo, nhân viên đủ về số lượng; bao gồm phẩm chất chủ yếu trị; tất cả năng lực trình độ chuyên môn tương đối giỏi; tất cả trình độ chuyên môn tin học, ngoại ngữ cơ bản, bao gồm phong cách sư phạm mẫu mực, liên hiệp, tận tâm, gắn bó với đơn vị ngôi trường, bắt tay hợp tác, hỗ trợ nhau thuộc văn minh.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, những tổ trưởng trình độ.

2.1.3.4. Gigiết hại Việc sử dụng cửa hàng đồ gia dụng hóa học cùng trang lắp thêm dạy dỗ.

- Phương thơm châm: Xây dựng cửa hàng trang bị hóa học trang lắp thêm giáo dục theo hướng chuẩn chỉnh hoá, tiến bộ hoá, bảo quản và áp dụng kết quả, lâu dài hơn.

- Người phụ trách nát giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán thù, gia sư phú trách rưới.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động vui chơi của đơn vị ngôi trường trong vấn đề ứng dụng với cách tân và phát triển technology thông báo.


- Phương châm: Triển khai rộng rãi vấn đề vận dụng technology đọc tin vào công tác làm việc cai quản, giảng dạy, thỏng viện giáo án điện tử…đóng góp thêm phần nâng cao quality làm chủ, dạy với học. Động viên cán cỗ, thầy giáo, nhân viên trường đoản cú học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng nhằm thực hiện được máy tính giao hàng mang đến công việc.

- Người phụ trách rưới giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, gia sư dạy những lớp.

2.1.3.6. Gisát hại những buổi giao lưu của công ty trường trong Việc kêu gọi phần lớn nguồn lực buôn bản hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng bên ngôi trường vnạp năng lượng hoá, triển khai tốt Quy chế dân công ty trong công ty trường. Chăm lo đời sống vật chất và lòng tin cho cán cỗ, giáo viên, nhân viên; kêu gọi được các nguồn lực có sẵn của thôn hội, cá nhân tmê say gia vào câu hỏi trở nên tân tiến Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng ngôi trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện thay mặt bố mẹ học viên.

2.1.3.7. Giám sát những hoạt động vui chơi của đơn vị ngôi trường vào bài toán xây dừng thương thơm hiệu:

- Pmùi hương châm: Xây dựng uy tín với sự tín nhiệm của làng hội đối với Nhà trường; xác lập lòng tin chữ tín đối với từng cán bộ gia sư, nhân viên cấp dưới, học sinh và phụ huynh; tăng nhanh tuyên truyền, xây đắp truyền thống cuội nguồn đơn vị trường, nêu cao ý thức trách rưới nhiệm của từng member so với quy trình xuất bản uy tín của Nhà ngôi trường.

- Người phú trách rưới giám sát: Các thành viên Hội đồng ngôi trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới toàn ngôi trường.

2.1.4. Trách rưới nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối cùng với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai xúc tiến triển khai chiến lược kế hoạch tới từng cán bộ, thầy giáo, nhân viên cấp dưới nhà ngôi trường.

2.1.4.2. Đối với những thành viên Hội đồng trường:

Theo trách nhiệm được phân công, tính toán các hoạt động của công ty ngôi trường vào vấn đề thực hiện những trách nhiệm bên trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng ngôi trường đông đảo ngôi trường thích hợp nhà ngôi trường chưa tiến hành đúng những Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng vận động chiến lược của Hội đồng ngôi trường quá trình ………:

2.2.1. Quyết nghị về các vụ việc kế hoạch cần ưu tiên xử lý trong giai đoạn ……:

- Đổi mới phương thức dạy học “….”.

- Nâng cao quality đội hình cán cỗ, thầy giáo, nhân viên.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy - học cùng công tác cai quản.

- Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức unique tối thiểu; đạt chuẩn unique giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định phía chiến lược:

2.2.2.1. Sđọng mệnh:

Gisát hại các hoạt động vui chơi của nhà ngôi trường trong Việc chế tạo dựng môi trường xung quanh giáo dục thân thiện, trí tuệ sáng tạo, năng cồn nhằm đẩy mạnh tính chủ động sáng tạo của học sinh, đáp ứng kinh nghiệm đổi mới của đất nước.

Gigiết hại những hoạt động của đơn vị trường trong Việc thực hiện các giải pháp nhằm mục đích phát hành ngôi trường đạt Mức unique về tối thiểu; đạt chuẩn quality giáo dục; đạt chuẩn chỉnh Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Gigiết hại những hoạt động của đơn vị ngôi trường vào câu hỏi xây dựng công ty ngôi trường biến chuyển một ngôi trường gồm unique cao; là trung tâm văn uống hoá dạy dỗ của địa phương; là liên can tin cậy để phú huynh gửi gắm con em mình, chỗ cô giáo với học sinh luôn năng rượu cồn sáng chế với vươn tới thành công xuất sắc.

2.2.2.3. Giá trị

Giám sát những buổi giao lưu của nhà ngôi trường trong Việc triển khai niềm tin đoàn kết; tính trung thực; sự đúng theo tác; bốn duy hòa bình, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; niềm tin trách nhiệm.


2.2.3. Mục tiêu cùng phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Gigiết hại những hoạt động vui chơi của nhà ngôi trường trong câu hỏi tạo ra đơn vị ngôi trường bao gồm đáng tin tưởng về quality giáo dục, là quy mô dạy dỗ văn minh, tiên tiến và phát triển tương xứng với xu cố gắng cách tân và phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Gigiết hại những hoạt động vui chơi của nhà trường vào câu hỏi nâng cao chất lượng cùng hiệu quả công tác làm việc dạy dỗ học sinh:

- Pmùi hương châm: Nâng cao chất lượng cùng tác dụng dạy dỗ toàn diện, nhất là chất lượng chăm lo, nuôi chăm sóc cùng giáo dục mang đến trẻ. Đổi bắt đầu cách thức dạy dỗ học tập cân xứng cùng với mục tiêu, nội dung lịch trình với đối tượng học viên. Đổi mới các vận động chăm lo, nuôi dưỡng cùng giáo dục, những vận động bầy đàn, góp học viên đã đạt được hồ hết khả năng sống cơ bản.

Gisát hại những hoạt động vui chơi của đơn vị trường vào vấn đề triển khai các phương pháp nhằm mục tiêu kiến tạo ngôi trường đạt Mức unique buổi tối thiểu; đạt chuẩn quality giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu xuân năm mới học tập …….

- Người phụ trách rưới giám sát: Các member Hội đồng ngôi trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.2.3.3. Gigiết hại những buổi giao lưu của đơn vị trường vào việc thiết kế với cách tân và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán cỗ, giáo viên, nhân viên cấp dưới đầy đủ về số lượng; tất cả phđộ ẩm chất chủ yếu trị; có năng lực trình độ chuyên môn khá giỏi; bao gồm trình độ chuyên môn tin học tập, ngoại ngữ cơ phiên bản, có phong cách sư phạm chủng loại mực, liên kết, tâm huyết, gắn bó với công ty ngôi trường, hợp tác và ký kết, giúp sức nhau cùng tân tiến.

- Người phụ trách nát giám sát: Các thành viên Hội đồng ngôi trường.

- Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cửa hàng đồ gia dụng chất với trang trang bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật dụng hóa học trang trang bị giáo dục theo phía chuẩn hoá, tiến bộ hoá, bảo vệ với sử dụng hiệu quả, vĩnh viễn.

- Người phú trách nát giám sát: Các thành viên Hội đồng ngôi trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thầy giáo prúc trách nát.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của đơn vị ngôi trường trong bài toán áp dụng cùng cải cách và phát triển công nghệ báo cáo.

- Phương châm: Triển knhì thoáng rộng bài toán áp dụng technology thông báo trong công tác cai quản, huấn luyện và đào tạo, tlỗi viện giáo án điện tử…góp thêm phần nâng cấp unique cai quản, dạy cùng học. Động viên cán cỗ, gia sư, nhân viên tự học hoặc theo học những lớp bồi dưỡng để thực hiện được laptop ship hàng mang lại quá trình.

- Người phú trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng trình độ, thầy giáo dạy các lớp.

2.2.3.6. Gigiết hại những buổi giao lưu của bên trường vào câu hỏi huy động đông đảo nguồn lực thôn hội vào vận động dạy dỗ.

- Phương châm: Xây dựng công ty trường văn uống hoá, triển khai giỏi Quy chế dân nhà vào công ty ngôi trường. Chăm lo đời sống đồ gia dụng hóa học với tinh thần được cho cán cỗ, gia sư, nhân viên; huy động được các nguồn lực có sẵn của thôn hội, cá thể tmê mẩn gia vào bài toán cải cách và phát triển Nhà ngôi trường.

- Người phú trách rưới giám sát: Các member Hội đồng ngôi trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Gigiết hại các hoạt động vui chơi của đơn vị trường trong bài toán kiến thiết thương hiệu:

- Pmùi hương châm: Xây dựng chữ tín cùng sự lòng tin của xóm hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm uy tín so với từng cán bộ cô giáo, nhân viên, học viên và prúc huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hành truyền thống lịch sử công ty trường, nêu cao ý thức trách rưới nhiệm của từng thành viên đối với quá trình gây ra uy tín của Nhà ngôi trường.

- Giám sát các buổi giao lưu của đơn vị trường trong vấn đề triển khai các phương pháp nhằm mục tiêu xây đắp ngôi trường đạt Mức quality buổi tối thiểu; đạt chuẩn chỉnh quality giáo dục; đạt chuẩn chỉnh Quốc gia đầu năm mới học tập …….

- Người phú trách nát giám sát: Các member Hội đồng ngôi trường.

- Người thực hiện: cán cỗ, thầy giáo, nhân viên cấp dưới cùng học viên toàn ngôi trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối cùng với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực thi tiến hành chiến lược chiến lược cho tới từng cán cỗ, thầy giáo, nhân viên cấp dưới nhà ngôi trường.

2.2.4.2. Đối cùng với những member Hội đồng trường:

Theo trách nhiệm được phân công, giám sát và đo lường các buổi giao lưu của công ty ngôi trường trong Việc thực hiện những trách nhiệm bên trên. Báo cáo kịp thời mang lại Chủ tịch Hội đồng trường phần lớn ngôi trường hòa hợp bên ngôi trường chưa tiến hành đúng những Quyết nghị vẫn nêu.

Xem thêm: bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2013

3. Thông qua những Kế hoạch và giới thiệu quyết nghị: - Thông qua planer năm học …..; kế hoạch chỉ đạo chăm môn; planer Công tác công đoàn, Đoàn tkhô giòn niên; những chỉ tiêu tìm mọi cách.