Quý Khách sẽ coi phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem với sở hữu ngay lập tức bản không thiếu của tài liệu tại trên đây (121.92 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Mẫu trích biên bản cuộc họp

Mẫu số 2 ĐƠN VỊ CẤPhường TRÊN Đơn vị:………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc (1) Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …… TRÍCH BIÊN BẢN HỌP. Về câu hỏi đề nghị xét bộ quà tặng kèm theo Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch với Đầu bốn Việt Nam” Hội đồng Thi đua - Khen thưởng………… (2) họp nhằm bình, xét khen ttận hưởng cho các cá thể có khá nhiều kết quả trong công tác, góp phần vào sự nghiệp tạo cùng trở nên tân tiến ngành Kế hoạch và Đầu bốn. Thời gian:………. giờ………. phút ít, ngày………… tháng năm Địa điểm: ……………… Chủ trì cuộc họp: Đ/c…………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT………………… (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT) ………………………………………………… Thành viên Hội đồng TĐKT tham dự có các đồng chí: 1. Đ/c…………… chức vụ:……………… Ủy viên Hội đồng TĐKT; 2. Đ/c…………… chức vụ:……………… ……………………………………………………… Sau lúc Hội đồng đã họp: Phân tích, đánh Ngân sách tích của các cá nhân, Hội đồng bộ trí đề nghị bộ quà tặng kèm theo Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch cùng Đầu tư Việt Nam” đến …………cá nhân. Cuộc họp xong xuôi vào hồi tiếng phút ít, tháng ngày năm
Tlỗi ký kết (cam kết, ghi rõ chúng ta tên) Chủ tịch Hội đồng (ký kết, đóng góp lốt, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Địa danh (2): Tên cơ quan, đơn vị chức năng đề nghị khen thưởng.


*
Xét Tặng Kèm Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp TN và MT” + Ttê mê gia tham gia dự thi báo chí về Tài ngulặng và Môi trường năm 2012. 2 1 1
*
Quy định xét khuyến mãi lưu niệm chương vì sự nghiệp tài nguim với môi trường thiên nhiên 9 1 0
*
Tài liệu Xét bộ quà tặng kèm theo đáng nhớ chương vì sự nghiệp Quản lý thị phần pptx 5 664 0
*
Tài liệu Xét khuyến mãi đáng nhớ cmùi hương do sự nghiệp Quản lý thị trường doc 5 835 0
*
Tài liệu Xét tặng kèm Kỷ niệm Cmùi hương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương cả nước " pdf 4 835 0
*
Tài liệu Xét bộ quà tặng kèm theo Kỷ niệm chương thơm “Vì sự nghiệp Nông nghiệp với Phát triển nông thôn” doc 4 1 1
*
Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH Về câu hỏi ý kiến đề xuất xét Tặng Kèm Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch với Đầu tư cả nước pot 2 3 5
*
Tài liệu MẪU TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về Việc đề nghị xét Tặng Kèm Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch với Đầu tư Việt Nam” Hội đồng Thi đua - Khen ttận hưởng potx 2 26 36
*
Tài liệu MẪU DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP. NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM” pptx 1 1 0
*
Tài liệu MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng kèm Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu bốn Việt Nam” pot 1 11 30
*
Xem thêm: đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 10

(121.92 KB - 2 trang) - Tài liệu MẪU TRÍCH BIÊN BẢN HỌPhường Về câu hỏi đề xuất xét Tặng Ngay Kỷ niệm chương thơm “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” Hội đồng Thi đua - Khen ttận hưởng potx