Cong thong tin dien tu Bo ke hoach va dau tu
*
Công knhị lên tiếng
*
Hệ thống đọc tin theo dõi, tính toán đầu tư công
*
Ministry of Planning & Investment Portal
*
Press Releases
LibrariesCông knhị thông tinHệ thống biết tin quan sát và theo dõi, giám sát chi tiêu côngMinistry of Planning & Investment PortalPress Releases
Trang nhà
*

* Trình từ bỏ triển khai

1. Thẩm định

- Kiểm tra những tài liệu là căn cứ nhằm lập làm hồ sơ mời thầu;

- Kiểm tra sự tương xứng về văn bản của HSMT/HSYC so với bài bản, kim chỉ nam, phạm vi các bước, thời hạn tiến hành của dự án, gói thầu; so với làm hồ sơ thiết kế, dự toán thù của gói thầu, yên cầu về đặc tính, thông số chuyên môn của sản phẩm & hàng hóa (trường hợp có); đối với nguyên tắc của quy định về đấu thầu cùng luật pháp khác bao gồm liên quan;

- Xem quan tâm phần đông chủ ý không giống nhau (giả dụ có) thân tổ chức, cá thể tsi mê gia lập HSMT/HSYC;

- Các văn bản tương quan khác.

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu

2. Phê duyệt

- Chủ đầu tư phê coi xét HSMT/HSYC.

* Cách thức thực hiện:

1. Thđộ ẩm định: thẳng tại ban ngành của đơn vị thẩm định.

2. Phê duyệt: trực tiếp tại phòng ban của đơn vị chức năng chủ đầu tư

* Thành phần hồ nước sơ:

1. Thđộ ẩm định

- Tờ trình ý kiến đề nghị phê chuyên chú HSMT/HSYC của mặt mời thầu;

- Dự thảo hồ sơ:

+ Hồ sơ mời thầu trình thẩm định bao gồm;

Chương thơm II - Bảng tài liệu đấu thầu;Chương III - Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá làm hồ sơ dự thầu; Cmùi hương IV - Biểu chủng loại mời thầu và dự thầu, bao hàm các mẫu mã sau: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05;Chương V - Phạm vi cung cấp;Chương VII - Điều kiện rõ ràng của hợp đồng; Chương VIII - Biểu chủng loại phù hợp đồng.

+ Hồ sơ kinh nghiệm trình thẩm định bao gồm;

Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu;Cmùi hương III - Tiêu chuẩn review làm hồ sơ đề xuất; Chương IV - Biểu mẫu mã mời thầu với dự thầu, bao gồm những mẫu mã sau: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05;Chương V - Yêu cầu so với gói thầu;Chương VI – Dự thảo thích hợp đồng.

- Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê chăm nom dự án công trình, dự tân oán sắm sửa, ra quyết định phê ưng chuẩn chiến lược gạn lọc nhà thầu;

- Tài liệu không giống gồm liên quan.

2. Phê duyệt

- Các tư liệu nêu tại Mục 1

- Báo cáo đánh giá của đơn vị thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê lưu ý HSMT/HSYC.

* Số lượng hồ nước sơ:

- 01 phiên bản chụp những tài liệu nêu bên trên.

* Thời hạn giải quyết: thời hạn thẩm định và đánh giá HSMT/HSYC tối đa đôi mươi ngày kể từ ngày nhận thấy rất đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê chăm sóc HSMT/HSYC buổi tối nhiều là 10 ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận tờ trình ý kiến đề nghị phê thông qua HSMT/HSYC của bên mời thầu hoặc report đánh giá và thẩm định vào ngôi trường đúng theo tất cả đề nghị thđộ ẩm định.

* Đối tượng triển khai thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

* Cơ quan tiền thực hiện:

1. Đơn vị thđộ ẩm định

2. Chủ đầu tư

* Kết quả tiến hành giấy tờ thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định và đánh giá với Quyết định phê coi xét HSMT/HSYC gói thầu sắm sửa sản phẩm & hàng hóa so với đấu thầu qua mạng.

* Lệ tầm giá (Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP): Chi phí đánh giá hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá chỉ gói thầu nhưng lại buổi tối thiểu là 1.000.000 đồng và về tối nhiều là 50.000.000 đồng (Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

* Yêu cầu, ĐK tiến hành giấy tờ thủ tục (giả dụ có):

- Đáp ứng các quy định về bảo vệ đối đầu theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, rứa thể:

1. Nhà thầu nộp làm hồ sơ quyên tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển chọn đề xuất hòa bình về pháp luật với độc lập về tài chủ yếu cùng với các công ty thầu support lập làm hồ sơ mời quyên tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển; Đánh Giá hồ sơ quyên tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển; đánh giá kết quả mời quyên tâm, công dụng sơ tuyển.

Xem thêm: Attention Required! - Trường Đại Học Võ Trường Toản

2. Nhà thầu tham gia thầu nên tự do về pháp luật và hòa bình về tài bao gồm cùng với những bên sau đây:

a) Chủ chi tiêu, mặt mời thầu;

b) Các nhà thầu hỗ trợ tư vấn lập, thđộ ẩm tra, đánh giá và thẩm định làm hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đánh giá kết quả sàng lọc nhà thầu gói thầu đó;

c) Các công ty thầu không giống cùng tham dự thầu vào một gói thầu so với đấu thầu tiêu giảm.

* Cnạp năng lượng cứ đọng pháp lý của giấy tờ thủ tục hành chính:

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. ngày 26 mon 6 năm năm trước của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một vài điều của Luật đấu thầu về sàng lọc đơn vị thầu;

- Thông bốn liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8 mon 9 năm năm ngoái của Bộ Kế hoạch cùng Đầu tư với Sở Tài chủ yếu luật pháp cụ thể Việc hỗ trợ, đăng download lên tiếng về đấu thầu cùng chọn lọc công ty thầu qua mạng;

- Thông bốn số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016 mức sử dụng chi tiết chi tiết lập làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ hưởng thụ sắm sửa hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng;

*
File thêm kèm: Mau02kemThongtu19.năm ngoái.TT.BKHDT.docMau03kemThongtu19.2015.TT.BKHDT.doc