Mẫu Giấy khai đăng kí xe - Mẫu số 01, được ban hành kèm theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an được dùng cho ô tô, máy kéo, rơ moóc, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)...
Bạn đang xem: Mẫu tờ khai đăng ký xe ô tô

Mẫu Giấy khai đăng kí xe

https://cdn.edquebecor.com/uploaded/Others/2020/07/09/mau-giay-khai-dang-ky-xe_0907133006.doc


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe :  Năm sinh: ....................

Địa chỉ :        

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cấp ngày      /           /           ;tại:......................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cấp ngày......  /.../..... tại...........................................

Điện thoại của chủ xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Email:

Điện thoại của người làm thủ tục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:


Số hóa đơn điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mã số thuế …………………………………


Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Chương Trình Mới, Tải Trọn Bộ Sách Tiếng Anh 12 Thí Điểm

Mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan cấp:          

Số tờ khai hải quan điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan cấp:          

Số sêri Phiếu KTCLXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan cấp:          

Số giấy phép kinh doanh vận tải ………………………. cấp ngày.../..../.... tại ..        

Số máy 1 (Engine N0):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Số máy 2 (Engine N0):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Số khung (Chassis N0):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi dán bản chà số máy (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

Loại xe:          …………………; Màu sơn: ................; Nhãn hiệu:...............; Số loại:.............

Đăng ký mới □          Đăng ký sang tên □               Đăng ký tạm thời □

Đổi lại, cấp lại đăng ký xe □ Lý do……………………………………………………….

Đổi lại, cấp lại biển số xe □ Lý do………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complexly responsible before law for the vehicle documents in the file).

 

…..,     ngày (date)…. tháng.... năm….CHỦ XE (Owner's full name)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name....)

            B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ:............................  BIỂN SỐ MỚI: …………………………..

Nơi dán bản chả số khung (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE

Kích thước bao: Dài            /           m;        Rộng  m;        Cao…………m

Khối lượng bản thân:         kg; Kích cỡ lốp:                    …….....

Màu sơn:                   ; Năm sản xuất:............; Dung tích xi lanh: ................... cm3

Khối lượng hàng chuyên chở:     ;Khối lượng kéo theo:…………………………kg

Kích thước thùng:                           mm; Chiều dài cơ sở………………………… mm

Số chỗ ngồi: ; Đứng:           ;           Nằm:…………………

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT

LOẠI CHỨNG TỪ

CƠ QUAN CẤP

SỐ CHỨNG TỪ

NGÀY CẤP

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

…., ngày…. tháng…năm....

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE     (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) …………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

(2) ………………..

(Ký tên và đóng dấu)

 

C. XÁC NHẬN THAY ĐỔI MÀU SƠN/XE CẢI TẠO CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

            Xác nhận chủ xe:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………….;Email:………………………………………

Đã khai báo hồi:       giờ      phút; Ngày:   tháng  năm..... Tại:…………..

Về các nội dung sau (3):…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………