Trong thời điểm này, mẫu Sơ yếu hèn lý kế hoạch viên chức mới nhất là mẫu mã HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV lý lẽ về cơ chế báo cáo thống kê và cai quản lý hồ sơ viên chức.

Bạn đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức mẫu số 2


Mẫu Sơ yếu lý định kỳ viên chức bắt đầu nhất

 

https://cdn.luatvietphái mạnh.vn/uploaded/Others/2020/04/03/mau-so-yeu-ly-lich-vien-chuc-moi-nhat_0304172138.doc

Cơ quan cai quản lý viên chức…....…………………Số hiệu viên chức……......………

Đơn vị thực hiện viên chức …………………………………......…………………

 

(Ảnh màu 4 x 6cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

1) Họ và tên knhị sinh (viết chữ in hoa):……………………………

2) Tên call khác: ……………………………………......

3) Sinch ngày:…tháng.....năm…… Giới tính (nam giới, nữ):………

4) Nơi sinh: Xã/Phường….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố….....

5) Quê quán: Xã/Phường… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố…

6) Dân tộc:…………………… 7) Tôn giáo:………………………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú:……………………………………

(Số nhà, mặt đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, thị xã, tỉnh)

9) Nơi ở hiện tại nay:………………………………………………………

(Số nhà, con đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, thị xã, tỉnh)

10) Nghề nghiệp Khi được tuyển dụng:……………………………………

11) Ngày tuyển chọn dụng: …../…../……… Cơ quan lại, đơn vị tuyển chọn dụng:……………………

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện nay tại:......……………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.……………………………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công vấn đề chính được giao:……………………………………

14) Chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức:…………….. Mã số:…......………………….

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cung cấp chức danh:………. Prúc cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã giỏi nghiệp lớp mấy/trực thuộc hệ nào):……...…………

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………..

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cung cấp, sơ cung cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị:…………………15.4-Quản lý nhà nước: ……………….………

         (Cử nhân, thời thượng, trung cấp, sơ cấp)                       (Chuyên viên thời thượng, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nhiệm vụ theo chuyên ngành:……………………………………….

15.6-Ngoại ngữ:……………………………15.7-Tin học: …………….…............  (Tên nước ngoài ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 mang đến bậc 6)              (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …./……/…… Ngày chính thức:…..../……/……

17) Ngày tsi mê gia tổ chức  chính trị - xã hội:…………………………………………

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và  làm Việc gì trong tổ chức triển khai đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/…… Ngày xuất ngũ:…/…/…… Quân hàm cao nhất:.

Xem thêm: Các Công Thức Xoay Rubik 3X3, Giải Khối Rubik Theo Từng Tầng

19.1- Danh hiệu được phong tặng ngay cao nhất:………………………..………………

(Anh hùng lao cồn, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, y sĩ, nghệ sỹ nhân dân ưu tú,…)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):……… Năm được phong:……………

20) Ssinh sống trường công tác:…………………………………………………

21) Khen thưởng:…………………….22) Kỷ hình thức : …………………….……

      (Hình thức tối đa, năm nào?)                     (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)

23) Tình trạng sức khoẻ:…………...….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kilogam, Nhóm máu:……….

24) Là thương binh hạng:……/……., Là nhỏ gia đình chính sách:…………………

                      (Con tmùi hương binch, bé liệt sĩ, ngườ truyền nhiễm độc hại domain authority cam, Dioxin)

25) Số chứng tỏ nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ……………

27) ĐÀO TẠO,  BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP. VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,  NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên ngôi trường

Chuyên ngành đào chế tác, tu dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức

đào chế tạo ra

Văn bởi,

chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ghi chú:

   - Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ bỏ xa, liên thông, bồi dưỡng.

   - Văn uống bẳng, triệu chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, ĐH, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho, chứng từ,...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

mang đến tháng, năm

Chức danh, dịch vụ, đơn vị chức năng công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) bao gồm cả thời gian được đào tạo ra, tu dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

 

 

 

 

 

 

 

 

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị tóm gọn, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo mang lại ai, phần nhiều vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong cơ chế cũ (ban ngành, đơn vị chức năng nào, địa điểm, chức danh, chuyên dụng cho, thời gian làm việc…):…………………………

- Tsay đắm gia hoặc có tình dục với các tổ chức chính trị, kinh tế tài chính, xã hội nào sống nước ngoài (làm gì, tổ chức triển khai nào, đặt trụ snghỉ ngơi nghỉ ngơi đâu ..?):…………………………

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh mẹ ruột) ở nước ngoài (làm gì, can hệ …)?…………………………

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bạn dạng thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các nhỏ, anh mẹ ruột

Mối quan hệ nam nữ

Họ và tên

Năm sinch

Quê quán, nghề nghiệp và công việc, chức vụ, dịch vụ, đơn vị chức năng công tác, tiếp thu kiến thức, khu vực làm việc (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức triển khai chính trị - xã hội …?)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Về bên vk (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh mẹ ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinc

Quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên dụng cho, đơn vị chức năng công tác, học hành, khu vực sinh hoạt (vào, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số

 

 

 

 

 

 

 

 

Bậc lương

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Người khai

Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị chức năng thực hiện viên chức

(Ký tên, đóng dấu)