Mẫu sổ S01-TCĐ SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ STại VÀ CẤPhường TRÊN CƠ SỞ Đơn vị tính: đồng Phần thu Kinch Ngày Số Diễn Báo, Đảng giá tiền Thu Tổng tháng hiệu giải tạp giá thành được khác thu chí cấp cho A B C Số dư thời điểm đầu kỳ 1 2 3 4 5 Phần bỏ ra Chi Đại Khen hỗ hội thưởng trợ 6 7 8 Tồn PC Chi Tổng quỹ cấp cho không giống đưa ra ủy 9 10 11 12 x Cộng vạc vào kỳ Cộng lũy kế Người ghi sổ Phụ trách nát T/M Cấp ủy PHƯƠNG PHÁPhường. GHI SỔ 1- Đối tượng với mục...
Bạn đang xem: Mẫu sổ thu chi đảng phímẫu văn bảnbiểu chủng loại tài chínhbiên phiên bản mẫuchủng loại đề nghịvnạp năng lượng bản hành chínhbiểu mẫu mã hành chínhNội dung Text: MẪU SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ STại VÀ CẤP.. TRÊN CƠ SỞ


Xem thêm: download quy định 126 của bộ chính trị

Mẫu sổ S01-TCĐ SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ VÀ CẤP.. TRÊN CƠ STại Đơn vị tính: đồng Phần thu Phần đưa ra Ngày Số Diễn Kinh Tồn Báo, Chi PC mon hiệu giải Đảng phí Thu Tổng Đại Khen Chi Tổng quỹ tạp hỗ cấp giá thành được không giống thu hội thưởng khác đưa ra chí trợ ủy cung cấp A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Số dư x đầu kỳ Cộng phân phát vào kỳ Cộng lũy kế Người ghi sổ Prúc trách rưới T/M Cấp ủy PHƯƠNG PHÁP.. GHI SỔ 1- Đối tượng và mục đích sử dụng: Sổ thu, bỏ ra tài bao gồm của tổ chức đảng những cấp sử dụng mang lại chi bộ cửa hàng, đảng cỗ cơ sở thôn, phường, thị trấn; đưa ra cỗ cơ sở, đảng bộ các đại lý trong số cơ sở hành chính, tổ chức triển khai thiết yếu trị, tổ chức chủ yếu trị - làng mạc hội, tổ chức xóm hội, tổ chức triển khai thôn hội - công việc và nghề nghiệp, đơn vị chức năng trong lực lượng vũ trang; chi bộ các đại lý, đảng bộ các đại lý trong những công ty lớn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế; Đảng bộ cấp trên thẳng của tổ chức triển khai cửa hàng đảng; đảng bộ cửa hàng cơ mà đảng ủy được giao một trong những quyền cấp trên các đại lý không là đơn vị chức năng dự toán thù túi tiền trong các cơ sở hành thiết yếu, tổ chức thiết yếu trị, tổ chức bao gồm trị - làng hội, tổ chức làng mạc hội, tổ chức triển khai làng mạc hội - công việc và nghề nghiệp, đơn vị vào lực lượng vũ trang với những doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức kinh tế được cấp kinh phí hoạt động theo Quyết định số 99-QĐ/TW, nhằm tập thích hợp với đề đạt các khoản thu, đưa ra tài chủ yếu bao hàm thu, đưa ra đảng chi phí (đảng giá thành được trích duy trì lại) theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị, nhằm thống trị, khám nghiệm tình trạng áp dụng kinh phí vận động công tác làm việc đảng với cung cấp số liệu đến câu hỏi lập report BC01-TCĐ của đơn vị ghi sổ này. 2- Kết cấu: Sổ S01-TCĐ bao gồm 3 phần chính: phần thu, phần chi những năm với tồn quỹ, tổng cộng = 12 cột. - Thu trong thời gian tất cả 3 nguồn: đảng phí tổn, ngân sách đầu tư được cấp cho cùng thu khác. - Chi trong thời gian tất cả 6 nội dung chi: Mua báo, tạp chí; bỏ ra tổ chức đại hội; chi khen thưởng; đưa ra cung ứng (Đại hội bỏ ra cỗ trực trực thuộc Đảng cỗ cỗ phận; đưa ra bộ cùng đảng bộ phần tử trực ở trong Đảng cỗ làng, phường, thị trấn; cung ứng kinh phí đầu tư vận động cho những đưa ra cỗ trực trực thuộc đảng cỗ bộ phận; đưa ra bộ với đảng cỗ bộ phận trực nằm trong đảng cỗ đại lý buôn bản phường thị xã thuộc địa phận Khu Vực III, Quanh Vùng II theo mức sử dụng của ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền); đưa ra prúc cung cấp cung cấp ủy; bỏ ra khác. - Tồn quỹ. 3- Cơ sở số liệu: - Căn uống cứ đọng các chứng từ thu, đưa ra với các chứng tự liên quan mang đến các nhiều loại thu, đưa ra của tổ chức đảng. - Căn uống cứ số dư sinh hoạt cuối sổ này thời gian trước, kỳ trước gửi lịch sự. 4- Pmùi hương pháp ghi: Sổ được đóng góp thành quyển sử dụng cho 1 năm. Mỗi năm tổ chức đảng áp dụng một hoặc một trong những quyển được khắc số tự trang 01 mang đến trang ở đầu cuối trong thời gian. Thực hiện nay vấn đề ghi sổ theo thời gian: chứng từ bỏ nào (thu hoặc chi) phát sinh trước thì ghi trước, bệnh tự nào tạo nên sau thì ghi sau, mỗi chứng từ bỏ ghi 1 cái. Msống đầu trang sổ các tháng, kế toán ghi sổ tồn quỹ sinh hoạt dòng số dư vào đầu kỳ vào cột 12 "tồn quỹ". - Cột A: ghi tháng ngày. - Cột B: ghi số hiệu triệu chứng từ. - Cột C: diễn giải câu chữ tóm tắt ví dụ nghiệp vụ thu, đưa ra phát sinh trên chứng từ thu, chi. - Cột 1: ghi số đảng chi phí được bảo quản của tổ chức đảng - Cột 2: ghi số ngân sách đầu tư được cấp. - Cột 3: ghi số thu khác. - Cột 4: ghi toàn bô các khoản thu theo kết cấu của sổ. Cột 4 = cột (1+2+3) - Cột 5: ghi số bỏ ra thiết lập báo, tạp chí của đảng - Cột 6: ghi số bỏ ra Tổ chức đại hội đảng của cung cấp report. - Cột 7: ghi số bỏ ra khen thưởng hoạt động công tác làm việc đảng - Cột 8: ghi số đưa ra cung ứng (Đại hội đưa ra cỗ trực nằm trong Đảng cỗ bộ phận; bỏ ra cỗ với đảng cỗ thành phần trực ở trong Đảng bộ xóm, phường, thị trấn; cung ứng ngân sách đầu tư hoạt động cho những đưa ra cỗ trực trực thuộc đảng cỗ cỗ phận; chi cỗ và đảng cỗ thành phần trực nằm trong đảng cỗ đại lý thôn phường thị trấn trực thuộc địa bàn khoanh vùng III, khoanh vùng II theo mức sử dụng của cơ sở có thẩm quyền). - Cột 9: ghi số đưa ra prúc cấp cấp ủy - Cột 10: ghi số chi khác - Cột 11: ghi tổng thể các khoản chi theo kết cấu của sổ. Cột 11 = cột (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) - Cột 12 = tính cùng ghi tồn quỹ. Cuối tháng, vào cuối quý, kế toán phải cùng số phát sinh hồi tháng, cộng số lũy kế từ đầu quý, đầu xuân năm mới, nuốm thể: + Dòng 1: Cộng số phát sinh trong kỳ + Dòng 2: Cộng lũy kế (mang số tạo nên trong kỳ cộng số lũy kế của kỳ trước) Cnạp năng lượng cđọng vào trong dòng số liệu tổng cộng những cột cuối quý, năm của sổ này để lập report BC01-TCĐ "Báo cáo thu, bỏ ra tài chính của tổ chức triển khai đảng những cấp" của đơn vị theo phía dẫn phương pháp lập tại chủng loại số BC01-TCĐ. • Ghi chú: - Sổ Thu đảng phí tổn thực hiện theo mẫu sổ phát hành tại Công văn uống 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng. - Sổ quỹ chi phí phương diện tiến hành theo mẫu mã sổ quỹ tiền mặt của chính sách sổ kế toán thù theo Quyết định số 19/2006/QB-BTC ngày 30-3-2006.