Mẫu sổ sách kế toán thù theo đưa ra quyết định 15, Mau so sach ke toan theo quyet dinh 15
*Bạn đang xem: Mẫu sổ kế toán theo quyết định 15

edquebecor.com Học Kế Toán Trưởng Học Kế Tân oán Thuế Học Đại Lý Thuế Học Word Học Excel Mẫu xác nhận Dịch Vụ kế toán Hotline: 0983131808/ 0906581808

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinch 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu sổ sách kế toán thù theo ra quyết định 15, Mau so sach ke toan theo quyet dinch 15
*

1 Mẫu số S01-DN: Nhật ký kết - Sổ Cái 2 Mẫu số S02a-DN: Chứng từ bỏ ghi sổ 3 Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký Chứng trường đoản cú ghi sổ 4 Mẫu số S02c1-DN: Sổ Cái (sử dụng cho bề ngoài Chứng tự ghi sổ) 5 Mẫu số S02c2-DN: Sổ Cái (dùng đến hình thức Chứng tự ghi sổ) 6 Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật cam kết thông thường 7 Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu chi phí 8 Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký bỏ ra tiền 9 Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật cam kết mua sắm và chọn lựa 10 Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký kết bán hàng 11 Mẫu số S03b-DN: Sổ Cái (cần sử dụng mang đến bề ngoài Nhật ký chung) 12 Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký Chứng từ bỏ số 1 : Ghi Có tài khoản 111 - Tiền phương diện 13 Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký kết Chứng tự số 2 : Ghi Có thông tin tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng 14 Mẫu số S04a3-DN: Nhật cam kết Chứng từ số 3 : Ghi Có tài khoản 113 - Tiền sẽ chuyển 15 Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký kết Chứng tự số 4 : Ghi Có các Tài khoản 311 - Vay lâu dài, 315 - Nợ lâu năm dến hạn trả, 341 - Vay dài hạn, 342 - Nợ dài hạn, 343 - Trái phiếu phát hành 16 Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký kết Chứng từ bỏ số 5 : Ghi Có Tài khoản 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp 17 Mẫu số S04a6-DN: Nhật cam kết Chứng từ bỏ số 6 : Ghi Có Tài khoản 151 - Hàng sở hữu đã đi mặt đường 18 Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký kết Chứng từ bỏ số 7 : Phần I: Tập hòa hợp ngân sách sản xuất, marketing toàn công ty lớn - PHẦN II: giá cả cung cấp, marketing theo nguyên tố - PHẦN III: Số liệu cụ thể phần “luân chuyển nội cỗ kế bên vào ngân sách chế tạo, gớm doanh” 19 Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký Chứng từ số 8 : Ghi Có các TK : 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911 20 Mẫu số S04a9-DN: Nhật ký kết Chứng từ số 9 : Ghi bao gồm Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài bao gồm, Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, Tài khoản 217 - Bất đụng sản chi tiêu   « Bắt đầu Lùi 1 23Tiếp theoCuối» Trang một trong những tổng cộng 3 trang


Xem thêm: Tóm Tắt Điều Lệ Trường Mầm Non Mới Nhất 2017, Điều Lệ Trường Mầm Non Mới Nhất

 

----------------------------------------------------------------

Bài viết liên quan

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁPhường DỤNG CHO DOANH NGHIỆPhường (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> Mẫu số S01-DN: Nhật ký kết - Sổ Cái

>> Mẫu số S02a-DN: Chứng từ ghi sổ

>> Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

>> Mẫu số S02c1-DN: Sổ Cái (sử dụng đến hình thức Chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S02c2-DN: Sổ Cái (sử dụng đến bề ngoài Chứng trường đoản cú ghi sổ)

>> Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật cam kết chung

>> Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền

>> Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký kết chi chi phí

>> Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua sắm chọn lựa

>> Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký bán hàng

>> Mẫu số S03b-DN: Sổ Cái (cần sử dụng đến vẻ ngoài Nhật ký chung)

>> Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký kết Chứng từ số 1: Ghi Có tài khoản 111 - Tiền khía cạnh

>> Mẫu số S04a2-DN: Nhật cam kết Chứng trường đoản cú số 2: Ghi Có tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04a3-DN: Nhật ký kết Chứng trường đoản cú số 3 : Ghi Có tài khoản 113 - Tiền sẽ chuyển

>> Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký Chứng trường đoản cú số 4: Ghi Có những Tài khoản 311 - Vay lâu năm hạn, 315 - Nợ dài hạn dến hạn trả, 341 - Vay lâu dài, 342 - Nợ lâu năm hạn, 343 - Trái phiếu xây dựng

>> Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký Chứng tự số 5: Ghi Có Tài khoản 331 - Phải trả cho những người bán

>> Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký Chứng trường đoản cú số 6: Ghi Có Tài khoản 151 - Hàng tải đã đi đường

>> Mẫu số S04a7-DN: Nhật cam kết Chứng trường đoản cú số 7: Phần I: Tập vừa lòng ngân sách cung cấp, kinh doanh toàn doanh nghiệp - PHẦN II: giá thành sản xuất, sale theo yếu tố - PHẦN III: Số liệu cụ thể phần “vận chuyển nội bộ ko tính vào chi phí cấp dưỡng, kinh doanh”

>> Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký Chứng tự số 8: Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> Mẫu số S04a9-DN: Nhật cam kết Chứng trường đoản cú số 9: Ghi tất cả Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 - TSCĐ mướn tài thiết yếu, Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, Tài khoản 217 - Bất rượu cồn sản chi tiêu

>> Mẫu số S04a10-DN: Nhật ký kết Chứng trường đoản cú số 10: Ghi có Tài khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> Mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ Tài khoản 111 - Tiền mặt

>> Mẫu số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính Chi tiêu thực tiễn Các nguyên liệu cần có, vật tư với phương pháp, quy định ( TK 152, 153)

>> Mẫu số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập vừa lòng chi phí cấp dưỡng theo phân xưởng, Dùng cho những tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> Mẫu số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: - Ngân sách đầu tư XDCB( TK 241), - Ngân sách bán sản phẩm (TK 641), - Chi tiêu cai quản công ty (642)

>> Mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: - Ngân sách chi tiêu trả trước ( TK 142, TK 242 ), - Ngân sách chi tiêu nên trả ( TK 335), - Dự phòng phải trả ( TK 352).

>> Mẫu số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: - Thành phđộ ẩm (TK 155), - Hàng hóa (TK 156), - Hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> Mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá chỉ thực tiễn thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế

>> Mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> Mẫu số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> Mẫu số S05-DN: Sổ Cái (cần sử dụng mang đến vẻ ngoài Nhật ký-Chứng từ)

>> Mẫu số S06-DN: Bảng cân đối số phát sinh

>> Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền phương diện

>> Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán thù chi tiết quỹ chi phí khía cạnh

>> Mẫu số S08-DN: Sổ chi phí gửi ngân hàng

>> Mẫu số S10-DN: Sổ chi tiết vật tư, phép tắc, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa

>> Mẫu số S11-DN: Bảng tổng phù hợp chi tiết vật liệu, khí cụ, thành phầm, hàng hóa

>> Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> Mẫu số S21-DN: Sổ tài sản cố định và thắt chặt

>> Mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi và quan sát TSCĐ với công cụ, luật pháp trên địa điểm áp dụng

>> Mẫu số S23-DN: Thẻ Tài sản cố định và thắt chặt

>> Mẫu số S31-DN: Sổ cụ thể thanh tân oán cùng với người tiêu dùng (tín đồ bán)

>> Mẫu số S32-DN: Sổ cụ thể thanh khô toán thù với người tiêu dùng (tín đồ bán) bởi nước ngoài tệ

>> Mẫu số S33-DN: Sổ theo dõi và quan sát thanh khô toán thù bằng ngoại tệ

>> Mẫu số S34-DN: Sổ cụ thể tiền vay mượn

>> Mẫu số S35-DN: Sổ chi tiết bán hàng

>> Mẫu số S36-DN: Sổ ngân sách cấp dưỡng, kinh doanh

>> Mẫu số S37-DN: Thẻ tính Ngân sách sản phẩm, các dịch vụ

>> Mẫu số S38-DN: Sổ chi tiết các tài khoản

>> Mẫu số S41-DN: Sổ kế toán thù chi tiết quan sát và theo dõi những khoản chi tiêu vào công ty links

>> Mẫu số S42-DN: Sổ quan sát và theo dõi phân chia các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư chi tiêu vào cửa hàng links

>> Mẫu số S43-DN: Sổ cụ thể thi công CP

>> Mẫu số S44-DN: Sổ cụ thể cổ phiếu quỹ

>> Mẫu số S45-DN: Sổ cụ thể chi tiêu hội chứng khân oán

>> Mẫu số S51-DN: Sổ theo dõi và quan sát chi tiết nguồn chi phí kinh doanh

>> Mẫu số S52-DN: Sổ ngân sách chi tiêu thiết kế

>> Mẫu số S61-DN: Sổ quan sát và theo dõi thuế GTGT

>> Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn trả

>> Mẫu số S63-DN: Sổ cụ thể thuế GTGT được miễn sút

 

>> Xem Thêm Mẫu Sổ Sách Kế Tân oán Theo Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC