Vào chức danh Giám đốc chi nhánh (dưới đây Gọi tắt là “Giám đốc bỏ ra nhánh”) kể từ ngày .

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

2. Quyền hạn cùng nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh

- Điều hành và làm chủ các hoạt động của chi nhánh, Chịu trách nát nhiệm xử trí các vụ việc tạo ra vào hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo chỉ đạo, khuyên bảo của Giám đốc/Tổng Giám đốc cửa hàng, đảm bảo an toàn hiệu quả marketing của Chi nhánh.

- Thực hiện tại theo phương châm lệch giá của Chi nhánh, định kỳ report các bước đang thực hiện với kết quả đạt được.

- Các quyền với nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh được lao lý thế rõ ràng trong Điều lệ với các quy định khác của doanh nghiệp cùng những luật pháp luật pháp liên quan.

3. Ông/bà có trách rưới nhiệm chuyển nhượng bàn giao công việc, tư liệu và hoàn chỉnh những thủ tục không giống sinh sống cương vị cũ với chào đón các tư liệu, quá trình trên cương vị Giám đốc chi nhánh trước ngày .

4. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký. Ông/bà , các ông/bà gồm trách rưới nhiệm thực hiện ra quyết định này.

(Ký cùng ghi rõ họ tên)


SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

__________________

,

DECISION

Regarding the appointment of Branch Director

Pursuant to:

- The Company’s charter;

- Company’s Regulation on appointment attached to lớn the Decision No. dated ;

- The business demands;

- The employee’s ability, attitude and achievements;

- The appointment proposal of dated ;

- Minute of Meeting No. of dated .

DECIDES

1. To appoint Mr/Ms.

ID No.

Date of birth:

lớn be the Branch Director of of the Company from .

2. Rights và responsibilities of Branch Director:

- To manage the operation of the Branch, be responsible for handling matters arising from the business activities of the Branch as guided and/or directed by the Director/General Director of the Company, to ensure the business activities of the Branch.

- To implement the business targets of the Branch, to lớn periodically report the business status.

- The rights and responsibilities of Branch Director are prescribed in the Company’s, other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3. Mr./Ms. is responsible khổng lồ hand over the works, documents & complete other procedures khổng lồ receive sầu tasks of the position of Branch Director from .

4. This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. , are responsible to implement this Decision.

(full name và signature)


Tiếng Việt


Đây là văn phiên bản biểu mẫu vì chúng tôi trường đoản cú soạn thảo, giả dụ Anh/Chị hy vọng áp dụng hình thức dịch vụ vui lòng liên lạc cùng với chúng tôi sẽ được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English


Đây là vnạp năng lượng bạn dạng biểu mẫu mã bởi vì cửa hàng tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn áp dụng hình thức dịch vụ phấn kích liên hệ cùng với Shop chúng tôi sẽ được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: quy định về phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non


Hướng dẫn Biểu mẫu Hỏi đáp Biểu mẫu mã công vụ
Đây là chủng loại áp dụng đến Giám đốc/Tổng Giám đốc/Ban chủ tịch của những đơn vị tiến hành chỉ định một nhân sự vào chức danh Giám đốc/trưởng chi nhánh để triển khai thống trị và quản lý và điều hành hoạt động của chi nhánh.LƯU Ý: -Quyết định chỉ định rất cần được vì người/đơn vị chức năng gồm thẩm quyền xẻ nhiệm;- Quyết định rất có thể ví dụ hóa một số quyền và trách nát nhiệm cơ bạn dạng của bạn được bổ nhiệm còn phần lớn quyền, nhiệm vụ không giống bắt buộc được phép tắc vào điều lệ, các quy định, phép tắc không giống của Shop chúng tôi. Do đó, ra quyết định này không yêu cầu thừa nhiều năm. Việc biểu thị công việc của Giám đốc chi nhánh không cần quá cụ thể.