Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất năm 2021bởi vì edquebecor.com cung cấp và hướng dẫn cách điền đưa ra tiết nhất. Sơ yếu lý lịch đó là bản khai thông báo cá nhân xin việc có tác dụng, đặc biệt là các bạn xin việc vào lĩnh vực Bất động sản. Lĩnh vực này đòi hỏi bạn ghi đưa ra tiết về hồ sơ lý lịch cá nhân cũng như những quy trình hoạt động của bản thân tại những doanh nghiệp trước đây. Nhằm mục đích để đến doanh nghiệp tuyển dụng biết được công việc và chức danh mà lại mạng đã làm cho trước đây.

Bạn đang xem: Mẫu lý lịch cá nhân


*
Mẫu Sơ yếu lý lịch mới nhất năm 2021 cùng hướng dẫn bí quyết điền


Sau đây công ty chúng tôi xin cung cấp nội dung Sơ yếu lý lịch mới nhất năm 2021để quý quý khách tmê mệt khảo

*
TẢI MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH MỚI NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:………………………………………….Nam, nữ:………..……………

Sinh năm:…………………..…………..…………………………..………………

Nơi đăng ký kết hộ khẩu thường trú hiện ni (1) :……………..……..…………….

Chứng minch thư nhân dân số:……………..…….cấp tại…….…..…………….

Ngày………….tháng……….năm …………..

Lúc cần đưa thông tin cho ai, ở đâu (2)? …………………………………………………

Số (3)…………………………………………….

Ký hiệu (4)………………………………………

Họ với tên:……………………..…………………….Bí danh:…………………….

Tên thường gọi………………………………………………………..……………

Sinh ngày………tháng ……….năm ……….tại (5):…………………………..…..

Ngulặng cửa hàng (6):……………………….…..……………………………….…..…..

Nơi đăng ký kết hộ khẩu thường trú hiện ni (7):………..………………….………

Nơi ở hiện tại (8):…………………….………………………………………..……

Dân tộc:……………………..….Tôn giáo…………………………………….……

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)……………………..…………………………………………..……………

Thành phần bản thân hiện ni (10):……………………………..………………..

Trình độ văn hóa (11)…………………Trình độ ngoại ngữ (12):..………..………

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày…….tháng……năm………..…..…….

Nơi kết nạp:…………………………………….…….…………………..…………

Kết nạp Đoàn TNCS Sài Gòn ngày…….tháng..……năm…………………………

Nơi kết nạp:…………………………….………………..….………………………

Tình trạng sức khỏe hiện nay (13):………………………..………………………

Nghề nghiệp hoặc trình độ trình độ (14) ……………..…..…………………

Cấp bậc (15):…………………….Lương chủ yếu hiện ni (16):………….………….

Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP) ………….. ngày xuất ngũ………..…………

Lý do:……….……………………..……………………..………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ với thương hiệu bố:…………….…………..….Tuổi…..……..Nghề nghiệp……..……

Trước giải pháp mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (17) ………………..………………

Trong chống chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (18)………………

Từ năm 1955 đến nay làm cho gì? Ở đâu? (19) (Ghi rõ thương hiệu cơ quan liêu, xí nghiệp hiện nay đang làm)

…………………………………………………………….…………………………

Họ và tên mẹ:………………….Tuổi………..Nghề nghiệp…………..………….

Trước giải pháp mạng Tháng 8 làm cho gì? ở đâu? (20)

……………………………………………………………..……………………..……………

Trong phòng chiến chống thực dân Pháp làm cho gì? ở đâu? (21)

……………………………………………………………..…………………..………………

Từ năm 1955 đến ni có tác dụng gì? Ở đâu? (22) (Ghi rõ tên cơ quan liêu, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………….……

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…………

Họ với tên vợ hoặc chồng:………..……………………..Tuổi……………………

Nghề nghiệp:…………………………..……………………………………………

Nơi làm việc (23):………………………..…………………………………………..

Chỗ ở hiện ni (24):……………………..…..………………………………………

Họ cùng thương hiệu những con Tuổi Nghề nghiệp

1)………………………………………….…………………………………………

2)………………………………………………………………….…………………

3)…………………………………………………………….………………………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm đến tháng nămLàm công tác gì?Ở đâu?Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):……….………………………………………………………….

Kỷ luật (27):…..……………………………………….……………………………..

Xem thêm: Chuyên Đề Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Violet, Chuyên Đề: Một Số Phương Pháp Giải Phương Trình

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai bên trên là đúng sự thật, nếu gồm điều gì khai man tôi chịu trách nát nhiệm trọn vẹn.