Mẫu kế hoạch giám sát của hđnd xã

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 10/KH-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 mon 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN GIÁM SÁT NĂM 20trăng tròn CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổchức cơ quan ban ngành địa phương thơm năm 2015 với Luật sửa thay đổi, vấp ngã sungLuật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phươngnăm 2019; Luật Hoạt rượu cồn đo lường và tính toán của Quốc hội với Hội đồng nhân dân năm 2015,Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 26 mon 7 năm 2019 về Chương thơm trình giám sát và đo lường năm2020 của Hội đồng quần chúng. # thức giấc, Thường trực Hội đồng dân chúng xây dựng Kếhoạch tiến hành tính toán năm 20trăng tròn, văn bản ví dụ nhỏng sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tại xuất sắc ngôn từ Chương thơm trình đo lường năm 20đôi mươi theo quyết nghị của Hội đồng quần chúng. # tỉnhvẫn đề ra.

2. Tổ chức xúc tiến thực hiện những nộidung đo lường và tính toán theo như đúng các bước lý lẽ của quy định, cân xứng tình trạng thựctế của địa phương.

3. Đảm bảo vận động giám sát giữahai kỳ họp của Thường trực Hội đồng dân chúng, các Ban Hội đồng quần chúng. # khôngông chồng chéo cánh về nội dung, thời gian với vị trí giám sát; đồng thời những cơ sở,đơn vị trực thuộc đối tượng người dùng giám sát và đo lường dữ thế chủ động bố trí thời gian thao tác làm việc cùng với các Đoànđo lường.

II. GIÁM SÁT THƯỜNGXUYÊN

1. Đối với cácbáo cáo trình Hội đồng dân chúng trên kỳ họp

- Các Ban Hội đồng quần chúng. # công ty trì(theo nghành nghề phụ trách), pân hận hợp với các Ban Hội đồng quần chúng thđộ ẩm tra cácbáo cáo của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, báo cáo công tác của các phòng ban tư pháp vàtạo ra báo cáo thẩm tra của Ban báo cáo Hội đồng dân chúng tại các kỳ họp theohình thức.

- Bên cạnh đó, tùy điều kiện cùng tìnhhình thực tế, Thường trực Hội đồng quần chúng. # đã ý kiến đề nghị Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc vàmột vài ssinh hoạt, ngành report một vài nội dung khác trên kỳ họp, Thường trực Hội đồngquần chúng. # đang giao những Ban thđộ ẩm tra (theo nghành prúc trách), report Hội đồngquần chúng tại kỳ họp theo qui định.

2. Đối cùng với hoạt độngvấn đáp với xem xét Việc vấn đáp chất vấn

Chánh Văn uống chống Hội đồng dân chúng tỉnhchủ trì, tsay đắm mưu, păn năn hợp với các cơ quan hữu quan giúp Thường trực Hội đồngnhân dân nghiên cứu và phân tích, thường xuyên thay đổi, nâng cấp không chỉ có vậy unique, công dụng hoạtđụng phỏng vấn cùng trả lời vấn đáp trên kỳ họp; sẵn sàng, tổ chức hoạt động chấtvấn với để ý câu hỏi trả lời phỏng vấn tại kỳ họp thường xuyên lệ giữa năm và thời điểm cuối năm.Tổng hòa hợp chủ ý phỏng vấn, tham mưu đội sự việc phỏng vấn cùng thời gian tổ chức hoạthễ chất vấn tại phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng quần chúng. # tỉnh giấc.

3. Đối với việcxem xét những văn uống bạn dạng quy bất hợp pháp luật

Ban Pháp dụng Hội đồng nhân dân tỉnhchủ trì, phối hợp với các Ban Hội đồng dân chúng tỉnh vàVnạp năng lượng phòng Hội đồng dân chúng tỉnh quan sát và theo dõi việc ban hành quyết định của Ủy banquần chúng tỉnh cùng quyết nghị của Hội đồng dân chúng cung cấp thị trấn, Lúc phát hiện tại dấuhiệu trái cùng với Hiến pháp, Luật, văn bạn dạng quy phạm pháp quy định của ban ngành công ty nướccấp cho bên trên, nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # tỉnh giấc, đề xuất Thường trực Hội đồngquần chúng tỉnh giấc xử trí theo thẩm quyền.

4. Văn phòng Hộiđồng quần chúng tỉnh tmê mẩn mưuThường trực Hội đồng quần chúng kiến tạo report kết quả thực hiện Nghị quyết số231/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 về Chương trình đo lường năm 2020 của Hộiđồng quần chúng tỉnh giấc, báo cáo Hội đồng quần chúng tại kỳ họp thường xuyên lệ thân năm2021.

III. GIÁM SÁTCHUYÊN ĐỀ (Có bảng thống kê lại đo lường và tính toán kèm theo)

1. Gisát hại củaThường trực Hội đồng nhân dân

a) Giám sát bài toán thực hiện pháp luật củaluật pháp về cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất bên trên địa bàn thức giấc KiênGiang.

- Cơ quan lại, đơn vị chức năng Chịu sự giám sát: Ủyban dân chúng tỉnh; Sở Tài nguim và Môi trường; Chi nhánh Vnạp năng lượng phòng đăng ký quyềnthực hiện khu đất cung cấp huyện: Thành phố Rạch Giá, thị trấn Hà Tiên, Phú Quốc, KiênLương.

- Thời gian tiến hành: Tháng 10 năm20trăng tròn.

b) Thường trực Hội đồng nhân dân tổchức 01 phiên giải trình cùng 01 phiên chất vấn. Giao Vnạp năng lượng phòng Hội đồng nhân dântỉnh giấc tsay đắm mưu Thường trực Hội đồng dân chúng xây dựng chiến lược tiến hành cầm thểvề ngôn từ, đối tượng người sử dụng, cơ quan phối hợp vấn đáp, giảitrình và thời gian tiến hành, trình Thường trực Hội đồng quần chúng. # đưa ra quyết định.

2. Thường trựcHội đồng quần chúng. # giao những Ban Hội đồng dân chúng thực hiện những câu chữ giámsát cụ thể nhỏng sau:

2.1. Ban Kinch tế - Ngân sách

a) Gisát hại tình trạng thực hiện một sốđiều của Luật Phí với Lệ giá thành với những vẻ ngoài của lao lý có liên quan trên địabàn thức giấc Kiên Giang.

- Cơ quan lại, đơn vị Chịu sự giám sát:Các Sngơi nghỉ Tài bao gồm, Nông nghiệp và Phát triển nông buôn bản, Văn uống hóa với Thể thao,Công Thương, Xây dựng, Tài nguim cùng Môi trường và Cục Thuế tỉnh giấc.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm2020.

b) Giám sát thực trạng tkhô hanh toán, quyếttân oán và giải pháp xử lý nợ ứ đọng trong chi tiêu phát hành cơ bạn dạng nguồn vốn chi phí bên nướctrên địa phận tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan tiền, đơn vị Chịu sự giám sát:

+ Các sở, ngành cấp tỉnh: Tài bao gồm,Kế hoạch với Đầu tư, Y tế, giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất, Nông nghiệp với Phát triển nônglàng, Giao thông Vận sở hữu, Ban Quản lý Dự án đầu tư chế tạo những công trình Giaothông, Ban Quản lý Dự án đầu tư phát hành các công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triểnnông làng, Ban Quản lý Dự án đầu tư chi tiêu tạo siêng ngành dân dụng với công nghiệp.

+ Cấp huyện: UBNDthị trấn Hòn Đất, Kiên Hải, An Minh và Phú Quốc.

- Thời gian tiến hành: Giữa cuốimon 9 năm 2020

2.2. Ban Văn uống hóa - Xã hội

a) Giám sát vấn đề thực hiện Luật Di sảnvăn hóa trên địa bàn thức giấc Kiên Giang.

- Cơ quan liêu, đơn vị chức năng Chịu đựng sự giám sát: SởVnạp năng lượng hóa cùng Thể thao; Ủy ban nhân dân các huyện: Gò Quao, Hòn Đất, Châu Thành,Phú Quốc, Kiên Lương; một số trong những di tích lịch sử tiêu biểu bên trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tiến hành: Đầu mon 3năm 20trăng tròn.

b) Giám sát vấn đề triển khai Luật Quảngcáo bên trên địa bàn tỉnh giấc Kiên Giang.

- Cơ quan lại, đơn vị chức năng Chịu đựng sự giám sát: SởVnạp năng lượng hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh khô - Truyền hìnhtỉnh; Ủy ban quần chúng những thị trấn, thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Giồng Riềng, TânHiệp; Ủy ban nhân dân một vài xóm, phường ở trong các huyện, tỉnh thành nêu bên trên.

- Thời gian tiến hành: Đầu mon 5năm 20trăng tròn.

2.3. Ban Pháp chế

a) Giám sát câu hỏi triển khai những quy địnhcủa pháp luật về giải quyết và xử lý tin báo, cáo giác phạm nhân, ý kiến đề nghị khởi tố và thựchiện nay công tác làm việc điều tra của Công an thức giấc.

- Cơ quan, đơn vị chức năng Chịu sự giám sát:Công an tỉnh; Công an những huyện, thành phố: Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương, GòQuao, An Minh, Phụ Quốc với công an cung cấp làng ở trong các thị trấn, thành thị nêu trên.

- Thời gian tiến hành: Giữa cuốitháng 5 năm 20trăng tròn.

b) Giám sát vấn đề thực hiện luật củaluật pháp về thực hành quyền Công tố và Kiểm sát chuyển động bốn pháp của Viện kiểm ngay cạnh nhândân.

- Cơ quan liêu, đơn vị chức năng Chịu đựng sự giám sát:Viện kiểm liền kề quần chúng. # tỉnh; Viện kiểm gần kề quần chúng tỉnh thành Rạch Giá, huyệnGiang Thành, Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng, U Minc Thượng,Kiên Hải.

- Thời gian tiến hành: Tháng 8 năm20trăng tròn.

2.4. Ban Dân tộc

a) Gisát hại Việc xúc tiến thực hiệnNghị định số 39/2015/NĐ-CP. ngày 27 tháng 4 năm năm ngoái của nhà nước Quy địnhcơ chế cung cấp mang lại thiếu nữ trực thuộc hộ nghèo là bạn dân tộc bản địa thiểu số khi sinh con đúng cơ chế dân số.

- Cơ quan tiền, đơn vị Chịu sự giám sát:Ban Dân tộc tỉnh, Snghỉ ngơi Y tế, Ssống Tài chủ yếu, Ssinh hoạt Lao động - Thương thơm binc cùng Xã hội; Ủyban quần chúng. # những huyện: Gò Quao, U Minh Thượng, Hòn Đất,Vĩnh Thuận.

- Thời gian tiến hành: Cuối tháng 3năm 2020.

b) Gisát hại câu hỏi xúc tiến thực hiệnQuyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 8 năm năm nhâm thìn của Thủ tướng mạo nhà nước vềban hành chế độ hỗ trợ pháp luật cho người nghèo, làng mạc nghèo, thôn, bạn dạng đặcbiệt khó khăn tiến trình 2016 - 20đôi mươi và cung cấp vụ câu hỏi tsay mê gia tố tụng có tínhchất pháp luật hoặc nổi bật.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: SởTư pháp, Snghỉ ngơi Kế hoạch và Đầu tứ, Sngơi nghỉ Lao đụng - Tmùi hương binhvà Xã hội; Ủy ban quần chúng cấp huyện: Giang Thành, An Biên, Giồng Riềng, ChâuThành.

- Thời gian tiến hành: Đầu tháng 9năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhtheo tính năng, trọng trách cùng căn cứ planer này xuất bản kế hoạch thực hiệngiám sát và đo lường ví dụ, bảo đảm an toàn theo như đúng quy trình lý lẽ của điều khoản, đạt chấtlượng với kết quả.

2. Các Tổ đại biểu với những vị đại biểuHội đồng nhân dân thức giấc lành mạnh và tích cực nghiên cứu và phân tích, vậy tình hình thực tiễn về những chuyênđề thống kê giám sát trên, tsi gia khá đầy đủ các vận động tính toán lúc được mời tđắm đuối gia.

3. Các phòng ban, đơn vị Chịu sự giámgần kề chuẩn bị report (theo đề cưng cửng của Đoàn giám sát) và chịu trách rưới nhiệm về nộidung report, cung ứng tài liệu tương quan Lúc đoàn bao gồm kinh nghiệm và mời thành phầntham gia rất đầy đủ thao tác làm việc với Đoàn đo lường và tính toán.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnhtmê man mưu, bảo đảm an toàn ĐK Ship hàng các hoạt động của Đoàn thống kê giám sát theo kế hoạchnày./.

Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Các Ban của Tỉnh ủy; - Ủy ban MTTQ toàn quốc tỉnh; - Đoàn ĐBquốc hội đơn vị tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Cơ quan liêu, đơn vị chức năng Chịu sự giám sát; - Thường trực HĐND cung cấp huyện; - Lãnh đạo VPhường, những chống cùng chăm viên; - Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Thăng

BẢNG THỐNG KÊ

SỐ LƯỢT THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẾNGIÁM SÁT TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN VÀ TỈNH NĂM 2020