ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMMẫu 10 -KNĐ
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMCủa đảng viên dự bịKính gửi: Chi ủy …………………………………………………………Tôi là:………………………….……, sinh ngày…..tháng….,năm……Quê quán:…………………………………………………………………Nơi làm việc hiện tại nay:……………………………………………………………Được hấp thu vào Đảng ngày …….tháng…...năm……, tại Chi bộ……… ..…….…………………………………….. Hiện sẽ công tác làm việc cùng sinc hoạt trên Chi bộ…………………………………………………………Căn cứ đọng tiêu chuẩn đảng viên, quy trình tu chăm sóc, tập luyện phấn đấu thực hiện trọng trách đảng viên, tôi trường đoản cú kiểm điểm như sau:Ưu điểm:………………………………………………………...….......……………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………......….……….…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….......……….………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….......……….…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………................…………………………………………………………………………………….......……….………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………….…......…….…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………...............….…………………………………………………………………………………….......…….……………….……………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………...............… Kmáu điểm:……………………………………………………….......……………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………............………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………...……………..………………………………………………………………………...............……………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………….…….………..……………………………………………………………….…………...…..……..……………………………………………………………………..........……………..Biện pháp khắc phục và hạn chế ktiết điểm:……………………………….......………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………….…………………...………………………………………………………………………………..............…..…………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………….............……..…………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………................… Tôi trường đoản cú phân biệt có đầy đủ ĐK đổi mới đảng viên thừa nhận. Đề nghị Chi cỗ xét, report cung cấp ủy cung cấp trên ra quyết định công nhận tôi là đảng viên xác định. Tôi xin hứa hẹn luôn tìm mọi cách triển khai tốt trọng trách đảng viên, xứng danh là đảng viên giỏi của Đảng. Mỹ Hưng, ngày …..mon …năm 2019 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ chúng ta cùng tên)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy Trường Mầm non Đảng ủy xóm Mỹ HưngTôi là:…………………………………, sinc ngày…..tháng….năm……Đang sinc hoạt trên Chi bộ………………………………………………………… Ngày……tháng….năm….. được Chi cỗ cắt cử giúp đỡ Đảng viên dự bị…………………………………được thu nhận vào Đảng ngày….tháng…năm… phấn đấu trở thành đảng viên chủ yếu thức; ni xin báo cáo Chi cỗ những sự việc đa số của đảng viên dự bị nlỗi sau:Ưu điểm:……………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………….......……….…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………................… Kmáu điểm cùng hầu như vấn đề yêu cầu lưu giữ ý:……………………….....………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….…......…….…………………………………………………………………………..…......…… Đối chiếu với tiêu chuẩn chỉnh Đảng viên và kết quả nỗ lực tập luyện của Đảng viên dự bị, tôi kiến nghị Chi cỗ xét, đề nghị thừa nhận bạn hữu ...…………………. ………………….........…… đổi thay Đảng viên thừa nhận. Tôi xin Chịu trách nhiệm trước Đảng về đánh giá của chính bản thân mình. Mỹ Hưng, ngày…..mon 6 năm 2019
ĐẢNG BỘ XÃ ...........................

Bạn đang xem: Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức

*
CHI BỘ .....................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ................, ngày……tháng 6 năm 2019
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ Căn uống cứ đọng ý kiến của…….bạn bè ủy viên dìm xét đảng viên dự bị………. ………………………………………, biến hóa đảng viên bằng lòng. Chi ủy Chi cỗ …………………………., tổng phù hợp các chủ ý đó nhỏng sau: Ưu điểm: …………………………………………………..........……………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………….………..…………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………….....….……….…………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………................………………………………………………………………………………….......….Ktiết điểm cùng những vụ việc đề xuất giữ ý:…..…………………….....………………………………………………………………………………..………….…..…………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………….……….......…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….......………. Số đồng chí đồng tình kiến nghị Chi bộ …….…………………….xét công nhận Đảng viên dự bị …………………………………biến Đảng viên chấp nhận là …..bạn hữu (…….%). Số đồng minh không tán thành……ví nguyên do..………………………………………………………………………..………......……..…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………..........……………………………………………………………………………….......……….
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ T/M CHI ỦY CHI BỘ
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀNĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH XÃ MỸ HƯNGCHI ĐOÀN TNCS TRƯỜNG MN
*
*
Số - NX/CĐ
*
*
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
Mẫu 12 - KNĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……mon 6 năm 2019
TỔNG HỢPhường. Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể thiết yếu trị - xóm hội chỗ Đảng viên dự bị sinh hoạtvới Chi ủy địa điểm trú ngụ đối với Đảng viên dự bị Cnạp năng lượng cđọng chủ kiến dấn xét của đại diện những đoàn thể thiết yếu trị - xã hội khu vực Đảng viên dự bị sinch hoạt với Chi ủy vị trí cư trú đối với Đảng viên dự bị ................................................. được hấp thu vào Đảng ngày .... mon... năm 201... Tên tổ chức đoàn thể thiết yếu trị - xã hội vị trí Đảng viên dự bị sinch hoạt …… ……………………………………………….., tổng số ………….bạn hữu. Tên bỏ ra ủy khu vực cư trú:………………………………….., có …… Đồng chí Chi ủy đưa ra bộ tổng đúng theo những ý kiến nhận xét đó nlỗi sau: Những ưu, lỗi chính: (Về phẩm chất thiết yếu trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ nam nữ quần chúng; thực hiện trọng trách đảng viên)……………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Số đồng chí thay mặt đại diện các tổ chức triển khai chính trị - làng hội khu vực Đảng viên dự bị sinc hoạt cùng trong Chi ủy nơi cư trú đống ý kiến nghị Chi cỗ xét thừa nhận Đảng viên dự bị……………………………………….., trở thành Đảng viên đồng ý là……., bạn hữu, vào tổng số……..bằng hữu được đặt câu hỏi chủ ý (đạt …..%). Số không tán thành……..bạn hữu (chỉ chiếm ……..%) cùng với lý do……………..……………………………………………………………………………………..
T/M CHI ỦYBÍ THƯ
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
*
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON Số ……..- NQ/CB
Mẫu 13- KNĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……mon 6 năm 2019
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận Đảng viên chủ yếu thức Căn cđọng Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày….tháng…năm 2019, Chi cỗ Trường mần nin thiếu nhi vẫn họp để xét, đề nghị thừa nhận Đảng viên dự bị……………………………….. được hấp thu vào Đảng ngày…..tháng….năm…....., biến chuyển Đảng viên bằng lòng. Tổng số Đảng viên của Chi bộ……..Đảng viên, trong đó:Chính thức…...đồng minh, dự bị……đồng chí; Miễn sinch hoạt :..................bạn hữu. Có mặt:……Đảng viên, trong số ấy chủ yếu thức….bạn hữu, dự bị …..bằng hữu Vắng mặt:….Đảng viên, trong số đó chính thức….đồng chí, dự bị ….đồng chí Lý vì chưng vắng ngắt khía cạnh …………………………………………………………….. Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………….Chức vụ…………….. Thỏng cam kết hội nghị: Đồng chí…………………………………………………. Sau khi nghe báo cáo với đàm luận, Chi cỗ thống độc nhất vô nhị Kết luận về Đảng viên dự bị ………………………... nlỗi sau: Những ưu, khuyết điểm chính: Ưu điểm: Về phđộ ẩm hóa học chính trị, ……………………………………………………………………………………………………………………...………………Về đạo đức nghề nghiệp lối sống;………………………...………………...........................……………………………………………………………………...……………… Về tình dục quần chúng;……………………………………………......…………………………………………………………………………………...………… Kmáu điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Đối chiếu Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn Đảng viên, số Đảng viên chấp nhận đồng tình thừa nhận Đảng viên dự bị …………………… thành Đảng viên bao gồm thức…../…../…...bạn bè (đạt…..%) đối với toàn bô Đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức ko tán thành…bạn hữu (chỉ chiếm...%) cùng với lý do .....…………………................................................................................... Chi cỗ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xóm Mỹ Hưng xét, ý kiến đề nghị thừa nhận đảng viên dự bị………………………………….., biến hóa đảng viên thỏa thuận của Đảng Cộng sản nước ta.
Nơi nhận:- BTV Đảng ủy; (nhằm b/c)- Lưu bỏ ra cỗ. T/M CHI BỘ BÍ THƯ
ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH OAI
*
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG Số …… -NQ/ĐU
Mẫu 14- KNĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……tháng…..năm 2019
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị thừa nhận Đảng viên chủ yếu thức ------- Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Tkhô nóng Oai. Ngày…..tháng….năm 201…, Ban chấp hành Đảng bộ làng mạc Mỹ Hưng vẫn họp nhằm xét, ý kiến đề xuất thừa nhận đảng viên dự bị………………………… được tiếp thụ vào Đảng ngày…...tháng.......năm 201...,biến hóa đảng viên phê chuẩn. Tổng số ủy viên BCH Đảng bộ...........................................có....... bạn hữu. Có mặt:…...bè bạn. Vắng phương diện ……đồng chí. Lý vị vắng mặt …………………………………………………………….. Chủ trì hội nghị: Đồng chí : Lê Duy Thỉnh Chức vụ: Bí thỏng Đảng ủy . Thư cam kết hội nghị: Đồng chí: Đào Xuân Phái Chức vụ : Phó túng bấn thỏng Đảng ủy. Sau lúc xem xét Nghị quyết số..….-NQ/CB ngày......tháng….năm 201…của Chi cỗ …………………về bài toán đề xuất thừa nhận đảng viên ưng thuận, Đảng ủy thống nhất kết luận về đảng viên dự bị ……………………… như sau: Những ưu, khuyết điểm chính: Ưu điểmVề phẩm hóa học thiết yếu trị,:………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………Về đạo đức nghề nghiệp lối sống;…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… Về quan hệ tình dục quần chúng………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kmáu điểm:…………………………………………………………………………………… Đối chiếu Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh Đảng viên, công ty chúng tôi thấy Đảng viên dự bị ……………………xứng đáng (hoặc không xứng đáng) được xét công nhận Đảng viên bằng lòng với sự đồng tình của ..…/....../…..bạn hữu (đạt………%) so với tổng số ủy viên. Số không tán thành…...đồng minh (chiếm…….%) với lý do………………………....Đảng ủy làng Mỹ Hưng ý kiến đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy Tkhô giòn Oai xét, ra quyết định công nhận đảng viên dự bị………………………phát triển thành đảng viên ưng thuận của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S.
Nơi nhận:-Ban Thường vụ HU (B/c);-Lưu VPĐU.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Năm 2019, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Năm 2019

T/M ĐẢNG ỦY
ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH OAIĐẢNG ỦY MỸ HƯNG Số …… -NQ/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……tháng…..năm....…
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị thừa nhận đảng viên chủ yếu thức------- Kính gửi: -Ban Thường vụ Huyện ủy Tkhô giòn Oai. Ngày….mon …năm …, Ban chấp hành Đảng bộ .............................................Đã họp nhằm xét, đề xuất công nhận đảng viên dự bị……………………....… được tiếp thu vào Đảng ngày…..tháng…..năm…..,biến đảng viên xác định. Tổng số ủy viên BCH Đảng cỗ buôn bản...............................có........bè bạn. Có mặt:……bạn bè. Vắng khía cạnh ……..đồng minh. Lý vì vắng ngắt mặt …………………………………………………………….. Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………….Chức vụ…………….. Tlỗi cam kết hội nghị: Đồng chí…………………………………………………. Sau khi xem xét Nghị quyết số …...-NQ/CB ngày....tháng….năm 201..của Chi cỗ …………………………về Việc đề nghị công nhận đảng viên thừa nhận, Đảng ủy thống độc nhất kết luận về đảng viên dự bị ……………………… như sau: Những ưu, yếu điểm chính: Ưu điểmVề phẩm chất chính trị, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Về đạo đức nghề nghiệp lối sống;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Về quan hệ nam nữ quần chúng;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Khuyết điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đối chiếu Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, Cửa Hàng chúng tôi thấy đảng viên dự bị ……………………xứng danh (hoặc không xứng đáng) được xét công nhận đảng viên phê chuẩn với sự đống ý của …/....đồng chí (đạt……%) so với tổng cộng ủy viên. Số không tán thành…...bạn bè (chiếm…....%) với lý do……………….......Đảng ủy thôn ..........................., kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh hao Oai xét, ra quyết định thừa nhận đảng viên dự bị………………………vươn lên là đảng viên thỏa thuận của Đảng Cộng sản VN.
Nơi nhận:- Ban Thường vụ HU (B/c);- Lưu VPĐU.T/M ĐẢNG ỦY